Poredano po:

Broj dokumenata: 616

1
Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme · Izbor dana

Datum: 15.4.2024

Razlika između ugovora koji se sklapa temeljem članka 221.l stavka 1. i 221.l stavka 2. Zakona o radu je upravo obilježje predvidivog odnosno nepredvidivog obrasca rada. Prema predvidivom obrascu rada, raspored radnog vremena radnika može se unaprijed odrediti na jedan od Zakonom propisanih načina, ...

2
Obveze roditelja · Izbor dana

Datum: 8.4.2024

Za zdrav psihosocijalni razvoj djece nije dovoljno osigurati dobre stambene uvjete, nego roditelji trebaju pružiti sigurnosti djeci, zaštitu od bolesti i opasnih situacija te emocionalnu toplinu.

3
Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju · Izbor dana

Datum: 2.4.2024

Radi omogućavanja neometane profesionalne komunikacije odnosno povezivanja i razmjene informacija u poslovnom procesu s ostalim radnicima i sudionicima poslovnog procesa te poslodavcem i ovlaštenim osobama poslodavca, člankom 221.k Zakona o radu propisana je dužnost digitalne radne platforme ili a...

4
Sretan Uskrs! · Izbor dana

Datum: 29.3.2024

Edus Vam želi sretan i blagoslovljen Uskrs i uskrsne blagdane!

5
Alkoholiziranost radnika · Izbor dana

Datum: 25.3.2024

Smatra se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima više od 0,0 g/kg alkohola, odnosno više od 0,0 mg u litri izdahnutog zraka.

6
Izvanredni otkaz zbog ogluhe na pozive poslodavca · Izbor dana

Datum: 18.3.2024

U slučaju kada je poslodavac dopisom obavijestio radnika da je spreman izvršiti obvezu iz pravomoćne presude i vratiti radnika na rad te je poslodavac pozvao radnika da se javi u kadrovsku službu, a radnik se oglušio na poziv poslodavca, to je valjan razlog za odluku poslodavca o izvanrednom otkazu ...

7
Plaćeni dopust - rođenje djeteta · Izbor dana

Datum: 11.3.2024

Sukladno članku 43. TKU-a, pravo na plaćeni dopust u slučaju rođenja djeteta koristi se neposredno po rođenju djeteta odnosno po izlasku rođenog djeteta iz bolnice.

8
Privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi · Izbor dana

Datum: 4.3.2024

Po utvrđenju da je jedan od roditelja pravomoćno osuđen zbog spolne zloupotrebe djeteta, a da je drugi roditelj suglasan da se djeca smjeste u odgovarajuću ustanovu, sud će rješenjem donesenom u izvanparničnom postupku privremeno povjeriti djecu ustanovi socijalne skrbi.

9
Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama · Izbor dana

Datum: 28.2.2024

Ovom Uredbom propisuju se nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta.

10
Ulaganje u nekretninu koja je predmet razvrgnuća suvlasništva · Izbor dana

Datum: 26.2.2024

U postupku razvrgnuća suvlasništva okolnost da su protustranke ulagale u nekretninu nema utjecaj na veličinu suvlasničkih idealnih dijelova, nego će protustranke moći u posebnoj parnici obveznopravnim zahtjevom tražiti isplatu s osnove tog ulaganja.

11
Primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča · Izbor dana

Datum: 19.2.2024

Postavili ste upit o primjeni stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča. U upitu ste zatražili pojašnjenje što se podrazumijeva pod pojmom solarnih ploča. Naveli ste da se u smislu propisa o gradnji bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može graditi sustav s...

12
Jednostrana odluka poslodavca o ustezanju novčanog iznosa s plaće radnika · Izbor dana

Datum: 12.2.2024

Poslodavac nije ovlašten jednostranom odlukom ustegnuti novčani iznos radi naknade prouzročene štete s plaće radnika. Rješenje o naknadi štete i Odluka o odbijanju prigovora tužitelja su proglašeni nevaljanima jer je poslodavac jednostrano ustegnuo iznos štete od tužiteljeve plaće, što je suprotno z...

13
Potvrda o radnom iskustvu - rukovodeći poslovi · Izbor dana

Datum: 5.2.2024

Tužitelju je potvrda o radnom iskustvu izdana na temelju rješenja o rasporedu na radna mjesta, a pri tome nisu od utjecaja tvrdnje tužitelja da bi tu potvrdu trebalo izdati na temelju saslušanja svjedoka koji bi potvrdili da je tužitelj u duljem razdoblju stvarno radio na rukovodećim poslovima.

14
Kontrola postupka javne nabave - naknada za pokretanje žalbenog postupka · Izbor dana

Datum: 29.1.2024

Budući je naručitelj kao predmet nabave odredio samo jednu objektivno odredivu cjelinu, a ne dvije ili više grupa predmeta nabave, tužitelju je osnovano određeno plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na ukupno procijenjenu vrijednost nabave.

15
Privremena mjera o pitanju stanovanja djeteta · Izbor dana

Datum: 22.1.2024

Mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb je nužno pribaviti prije nego sud donese odluku o predloženoj privremenoj mjeri kojom se određuje s kojim će roditeljem dijete živjeti.

16
Povišenje novčane obveze uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 15.1.2024

Materijalni status i financijske mogućnosti roditelja s kojim dijete živi nisu relevantni prilikom odlučivanja o zahtjevu za povećanjem svote uzdržavanja koju mora plaćati roditelj s kojim dijete ne živi.

17
Definicija mobinga · Izbor dana

Datum: 8.1.2024

Mobing nije definiran zakonom, no sudska praksa ga definira kao specifično ponašanje na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih, sustavno psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog...

18
Inspekcijski nadzor - nezakoniti natječaj za radno mjesto učitelja · Izbor dana

Datum: 2.1.2024

Budući je osnivač osnovne škole, ministarstvo, a ne osnovna škola, nezakonito raspisao natječaj za radno mjesto učitelja razredne nastave, a ravnatelj škole s izabranim kandidatom sklopio ugovor o radu, osnovano je radi toga određena zabrana obavljanja poslova učitelja razredne nastave tom izabrano...

19
Neovlaštena uporaba žiga · Izbor dana

Datum: 27.12.2023

Svaka uporaba istog ili sličnog znaka u trgovačkom prometu za označavanje istih proizvoda, kao u konkretnom slučaju, od strane treće osobe za koju ne postoji odobrenje nositelja žiga predstavlja neovlaštenu uporabu žiga, a svaka neovlaštena uporaba predstavlja povredu žiga. Ukoliko se primjenjujući ...

20
Sretan Božić! · Izbor dana

Datum: 22.12.2023

Djelatnici portala EDUS žele Vam čestit i blagoslovljen Božić te puno uspjeha u nadolazećoj 2024. godini!  Hvala Vam na povjerenju i dobroj suradnji.

21
Ozljeda na radu - prometna nesreća · Izbor dana

Datum: 18.12.2023

Ozljeda tužiteljice (donji dio leđa i ekstremiteta) koja je posljedica prometne nesreće koju je sama izazvala, za što joj je određena prekršajna odgovornost, ne smatra se ozljedom na radu, a slijedom toga joj se ne priznaju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

22
Utvrđenje zloupotrebe bolovanja · Izbor dana

Datum: 11.12.2023

Činjenice kao što su duljina radnog staža radnika kod poslodavca, njegov odnos prema radu, koliko je radnik za vrijeme rada bio na bolovanju i sl. - nisu relevantne ukoliko se utvrdi da postoji razlog za izvanredni otkaz stoga što je radnik zloupotrebljavao bolovanje.

23
Pravni karakter roka za određivanje ovrhe radi vraćanja radnika na radno mjesto · Izbor dana

Datum: 4.12.2023

Radnik može u prekluzivnom roku od 60 dana tražiti da se poslodavcu odredi vraćanje radnika na radno mjesto.

24
Javna nabava · Izbor dana

Datum: 27.11.2023

Pojašnjenje pojedinih elemenata predmeta nabave ne smije rezultirati izmjenom ponude. Pojašnjenje ponude je naime, dopušteno dok izmjena ponude nije.

25
Naknada za trošak prijevoza · Izbor dana

Datum: 20.11.2023

Sukladno članku 65. stavku 21. TKU-a zaposleniku se naknada za trošak prijevoza neće isplatiti za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, privremene spriječenosti za rad (bolovanje) i za sve druge dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.

26
Odgovornost poslodavca ovršenika · Izbor dana

Datum: 13.11.2023

Činjenica da je poslodavcu uredno dostavljeno rješenje o ovrsi sa zahtjevom da se provede ovrha na plaći radnika i da to poslodavac nije učinio - osnov je da sud naloži poslodavcu plaćanje svih propuštenih zapljena tražbina ovrhovoditelja.

27
Novčano kažnjavanje zbog opstrukcije iseljenja · Izbor dana

Datum: 6.11.2023

Sud može izreći novčanu kaznu prilikom iseljenja osobi koja namjerno svojim ponašanjem ili opetovanim prisustvom ometa ovrhu radi iseljenja s nekretnine.

28
Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe · Izbor dana

Datum: 30.10.2023

Nagodba (ugovor) nije ništetna ukoliko ju potpiše neovlaštena osoba u ime jedne od ugovornih stranaka, već ona ne obvezuje neovlašteno zastupanu stranku, osim ako naknadno ne odobri tu nagodbu (ugovor).

29
Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti · Izbor dana

Datum: 23.10.2023

Sukladno odredbi članka 95. stavaka 5. i 6. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) visina naknade plaće utvrđuje se ovim ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako nije tako određena, radnik ima pravo na naknadu...

30
Porezni tretman stipendija koje se isplaćuju na teret sredstava IPA fonda · Izbor dana

Datum: 16.10.2023

U svezi s upitom o poreznom tretmanu stipendija studentima, nastavnicima ili profesorima, koje će se isplaćivati na teret sredstava  IPA fonda u tijeku provođenja programa Europske zajednice i to Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu te u okviru tih programa pilot projekata, nast...

31
Opasna stvar - otrgnut limeni krov uslijed nevremena · Izbor dana

Datum: 11.10.2023

Šteta nastala u vezi s opasnom stvari ili opasnom djelatnošću, smatra da potječe od te stvari, odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete. Trganje limenog krova na zgradi uslijed jakog nevremena uslijed čega je jedan komad oštetio vozilo, predstavlja štetu koja potječe od o...

32
Priznanje inozemne stručne kvalifikacije - rad u reguliranoj profesiji · Izbor dana

Datum: 2.10.2023

U slučaju kada se inozemni i usporedni domaći studij preklapaju u manje od 1/3 studijskog programa za priznavanje kompetencija i rad na radnom mjestu stručnog suradnika - logopeda u dječjem vrtiću te osnovnoj i srednjoj školi, te učitelja edukatora - rehabilitatora u školskim ustanovama, zbog čega s...

33
Podobnost roditelja · Izbor dana

Datum: 25.9.2023

Prilikom donošenja odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti, ili kada se traži izmjena takve odluke, je sud dužan takvu odluku donijeti u najboljem interesu djeteta, i to nakon brižljive i savjesne ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno vezanih uz kompetencije roditelja, pa kad...

34
Način plaćanja uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 18.9.2023

Plaćanje uzdržavanja na ruke roditelja s kojim dijete živi, ne podrazumijeva samo doslovnu fizičku predaju novčanog iznosa na ruke primatelja uzdržavanja, već podrazumijeva i uplatu putem poštanske uplatnice, predaju uz potpisivanje potvrde od strane primatelja ili u prisutnosti svjedoka.

35
Školovanje po posebnom programu - procjena najprikladnijeg oblika školovanja · Izbor dana

Datum: 11.9.2023

U slučaju kada su pojedini specijalisti koji su vršili procjenu najprikladnijeg oblika nastavka školovanja tužitelja, imali kontradiktorna mišljenja u svezi vrste programa koji treba pohađati obzirom na njegove psihofizičke sposobnosti, smatra se da činjenice u postupku nisu pravilno ni potpuno utvr...

36
Odsutnost s posla - novi institut hrvatskog radnog prava · Izbor dana

Datum: 4.9.2023

Jedan od novih instituta koji je izmjenama i dopunama Zakona o radu („Narodne novine“ br. 151/22.) uveden u naše radno zakonodavstvo je pravo na odsutnost s posla. Detaljnije o njemu pročitajte u našem stručnom članku.

37
Dotrajala žbuka kao opasna stvar · Izbor dana

Datum: 28.8.2023

Pad dotrajale žbuke sa pročelja zgrade uslijed naleta vjetra je predvidiv događaj i stoga postoji odgovornost vlasnika spomenute zgrade za štetu koju oštećenik pretrpi uslijed tog događaja.

38
Utvrđenje visine primanja obveznika uzdržavanja za malodobno dijete · Izbor dana

Datum: 21.8.2023

Prilikom utvrđivanja primanja obveznika uzdržavanja za malodobno dijete treba uzeti u obzir ne samo visinu plaće nego i sva primanja u vidu dnevnica kada je obveznik vozač u inozemstvu i ostvaruje takve prihode. Dakle, pri utvrđenju visine primanja obveznika uzdržavanja treba uzeti u obzir sva prima...

39
Obveza uzdržavanja maloljetne djece · Izbor dana

Datum: 17.8.2023

Obveza uzdržavanja maloljetne djece roditelja s kojima djeca ne stanuju ne može se nadomjestiti ili ispuniti plaćanjem režijskih troškova za stan u kojem žive djeca s drugim roditeljem, davanjem određenih novčanih iznosa djeci na ruke mimo obveze uzdržavanja niti kupovanjem određenih stvari za potre...

40
Posljedice kaznene osude za radnike u ustanovama odgoja i obrazovanja · Izbor dana

Datum: 7.8.2023

Za ustanove odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama je propisana zakonska obveza otkazivanja ugovora o radu radnicima koji su pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja je propisano da čine zapreku za rad u tim ustanovama.

41
Prava radnika uz roditeljski dopust · Izbor dana

Datum: 31.7.2023

Kod otkazivanja ugovora o radu uslijed viška radne snage poslodavac ne može otkazati radnicama koje koriste roditeljski dopust, nego će se otkaz uručiti radniku koji je na listi organizacijski viškova idući po redu.

42
Mjesna nadležnost suda za provođenje ovrhe oduzimanja djeteta · Izbor dana

Datum: 24.7.2023

Izberiva je mjesna nadležnost suda za provođenje ovrhe oduzimanja djeteta između suda koji je općemjesno nadležan za stranku protiv koje se provodi ovrha, potom suda koji je općemjesno nadležan za stranku koja zahtijeva ovrhu, te suda na čijem se području dijete zatekne.

43
Uzdržavanje djeteta · Izbor dana

Datum: 17.7.2023

Sud će po ispunjenju pretpostavki za izmjenu odluke o uzdržavanju izmijeniti iznos za koji je pojedini roditelj dužan doprinijeti uzdržavanju svoga djeteta s kojim ne živi, no prilikom donošenja takve odluke je potrebno utvrditi uobičajene troškove za dijete određene dobi, kao i troškove stanovanja ...

44
Poništaj osnove za odluku o otkazu · Izbor dana

Datum: 14.7.2023

U slučaju kada se odluka o otkazu ugovora o radu temelji na rješenju nadležnog ministarstva, koje je u međuvremenu poništeno, tada je i odluka o otkazu ugovora o radu nedopuštena i nezakonita te radni odnos nije prestao.

45
Utvrđenje zloupotrebe bolovanja · Izbor dana

Datum: 11.7.2023

Činjenice kao što su duljina radnog staža radnika kod poslodavca, njegov odnos prema radu, koliko je radnik za vrijeme rada bio na bolovanju i sl. - nisu relevantne ukoliko se utvrdi da postoji razlog za izvanredni otkaz stoga što je radnik zloupotrebljavao bolovanje.

46
Obavijest o prestanku povećanog opsega poslova · Izbor dana

Datum: 3.7.2023

Obavijest poslodavca da je isteklo vrijeme povećanog opsega poslova i da posljedično tome radniku prestaje ugovor o radu na određeno vrijeme nema karakter odluke otkaza o radu.

47
Zastupanje po srodniku po krvi u pravoj liniji · Izbor dana

Datum: 26.6.2023

Stranka može opunomoćiti srodnika po krvi u pravoj liniji da ga zastupa, uz uvjet da je ta osoba poslovno sposobna i da se ne bavi nadripisarstvom. Ona na ročištu uz stanku sudjeluje kao punomoćnik, a ne kao javnost, u suprotnom sud čini bitnu povredu odredaba parničkog postupka.

48
Zakon o mirnom rješavanju sporova: Korak unaprijed ili još jedna propuštena prilika? · Izbor dana

Datum: 19.6.2023

Autori članka, koji su sudjelovali u izradi ovog Zakona, pojašnjavaju kronologiju i pozadinu zakonskog prijedloga, predstavljaju izvorne ideje stručne osnove i način na koji su ideje iz nje pretočene u zakonski tekst. Posebno su se usredotočili i na izmjene koje su dovele do iskrivljavanja, razvodnj...

49
Presuda kojom se nadomješta suglasnost sindikalnog povjerenika · Izbor dana

Datum: 12.6.2023

Da li poslodavac namjerava otkazati ugovor o radu iz dopuštenih razloga, da li se radi o zaposleniku kojem se može otkazati ugovor o radu i da li je poslodavac navodima i predloženim dokazima učinio vjerojatnim postojanje otkaznog razloga su uvjeti zbog kojih će sud, ukoliko su ispunjeni, nadomjesti...

50
Način ugovaranja trajanja rada na izdvojenom mjestu · Izbor dana

Datum: 5.6.2023

Poslodavac i radnik nisu dužni u ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada ili u dodatku postojećem ugovoru o radu kojim se ugovara mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada navesti točan podatak o početku i završetku privremenog ili povremenog rada na izdvojenom mjestu rada, međutim poslodavac i radn...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta