Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 58/2023 na dan
31.5.2023

 
Broj dokumenata: 14
1
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-897/2014 iz 16.4.2014

2
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.6.2023
Prva objava: NN 56-799/2022 iz 18.5.2022

3
Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Istarski med/Istrski med« - zaštićena oznaka izvornosti (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-989/2023 iz 31.5.2023

4
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.6.2023
Prva objava: NN 56-800/2022 iz 18.5.2022

5
Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-988/2023 iz 31.5.2023

8
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (29) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1235/2017 iz 12.6.2017

9
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.6.2023
Prva objava: NN 58-992/2023 iz 31.5.2023

10
Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.6.2023
Prva objava: NN 58-986/2023 iz 31.5.2023

11
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.6.2023
Prva objava: NN 58-987/2023 iz 31.5.2023

12
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (8) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.6.2023
Prva objava: NN 146-3170/2012 iz 28.12.2012

13
Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.6.2023
Prva objava: NN 60-863/2022 iz 27.5.2022

14
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.6.2023
Prva objava: NN 82-1229/2022 iz 15.7.2022

Godina

 

Broj