Propisi iz Narodnih novina

Važeći i budući propisi iz broja 113/2022 na dan
30.9.2022

 
Broj dokumenata: 14
1
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (11) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 73-1451/2013 iz 18.6.2013

2
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2586/2013 iz 27.9.2013

3
Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 148-2889/2020 iz 31.12.2020

4
Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 1.10.2022
Prva objava: NN 44-537/2022 iz 8.4.2022

5
Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet (1) - Osnovni tekst - trenutno važeći · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-1672/2022 iz 30.9.2022

7
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 113-1668/2022 iz 30.9.2022

8
Odluka o naknadi za razvoj Primošten odvodnje d.o.o. (1) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 113-1673/2022 iz 30.9.2022

9
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se koriste u veterinarskoj medicini (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 149-2861/2005 iz 19.12.2005

10
Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 93-2117/2013 iz 19.7.2013

11
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (4) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 100-1952/2015 iz 18.9.2015

12
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća centra za socijalnu skrb i podružnice (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 66-1264/2015 iz 15.6.2015

13
Pravilnik o sadržaju zbirke podataka, čuvanju, evidenciji i dokumentaciji (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 66-1275/2015 iz 15.6.2015

14
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika (8) - budući redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Važi od 8.10.2022
Prva objava: NN 83-2010/2017 iz 24.8.2017


Ukinuti propisi iz broja 113/2022

 
Broj dokumenata: 1
1
Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1086/2022 iz 27.6.2022


Godina

 

Broj