Poredano po:

Broj dokumenata: 16323

1
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (14) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 91-1596/1996 iz 28.10.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.12.2014, NN 152-2857/2014

2
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-2965/2005 iz 28.12.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2009, NN 152-4155/2008

3
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 54-1033/2005 iz 27.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.5.2013, NN 54-1090/2013

4
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 91-2571/2010 iz 23.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 114-2204/2018

6
Zakon o zaštiti od požara (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-2588/2010 iz 24.7.2010
Stupanje na snagu: 1.8.2010

7
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-2587/2010 iz 24.7.2010
Stupanje na snagu: 1.8.2010

8
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 26-447/1993 iz 1.4.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2012, NN 118-2550/2012

9
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 24-573/2010 iz 22.2.2010
Stupanje na snagu: 2.3.2010

10
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 28-665/2010 iz 3.3.2010
Stupanje na snagu: 11.3.2010

11
Zakon o obaveznom cijepljenju djece protiv ospica (morbilli) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 42-270/1968 iz 28.10.1968
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.3.1973, NN 10-99/1973

12
Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja od rubeole (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 19-229/1974 iz 16.5.1974
Stupanje na snagu: 24.5.1974

13
Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 94-2125/2013 iz 22.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2019, NN 14-274/2019

14
Zakon o kritičnim infrastrukturama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 56-1134/2013 iz 10.5.2013
Stupanje na snagu: 18.5.2013

15
Zakon o rudarstvu (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 56-1133/2013 iz 10.5.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1967/2019

16
17
Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3223/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu: 26.12.2013

18
Zakon o građevinskoj inspekciji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3222/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 115-2243/2018

19
Zakon o gradnji (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3221/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2019, NN 125-2489/2019

20
Zakon o prostornom uređenju (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3220/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1939/2019

21
Zakon o Središnjem registru osiguranika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 159-3330/2013 iz 30.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.5.2018, NN 39-743/2018

22
Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 100-1963/1996 iz 28.11.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2005, NN 174-3010/2004

23
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 157-3292/2013 iz 24.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2020, NN 32-696/2020

24
Zakon o održivoj uporabi pesticida (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-269/2014 iz 5.2.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2020, NN 32-704/2020

25
Zakon o nuždnim prolazima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: SZN 8-23/1906 iz 30.4.1906
Stupanje na snagu: 30.7.1906

26
Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 5-31/1985 iz 12.2.1985
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.1985, NN 10-3/1985

27
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (10) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 67-2224/2008 iz 9.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.4.2020, NN 42-891/2020

28
Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 102-1410/1998 iz 29.7.1998
Stupanje na snagu: 6.8.1998

29
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 132-1597/1998 iz 9.10.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2013, NN 94-2128/2013

30
Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 143-1760/1998 iz 30.10.1998
Stupanje na snagu: 7.11.1998

31
Zakon o listi profesionalnih bolesti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 162-1994/1998 iz 22.12.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.10.2007, NN 107-3137/2007

32
Zakon o najvišoj mirovini (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 162-1996/1998 iz 22.12.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2001, NN 82-1408/2001

33
Zakon o elektroničkim komunikacijama (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 73-2420/2008 iz 26.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.7.2017, NN 72-1711/2017

34
Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 80-2603/2008 iz 11.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 27-558/2011

35
Zakon o ravnopravnosti spolova (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 82-2663/2008 iz 15.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.7.2017, NN 69-1606/2017

36
Zakon o primaljstvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 120-3436/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2011, NN 145-3675/2010

37
Zakon o kaznenom postupku (11) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 152-4149/2008 iz 24.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 126-2530/2019

38
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 53-1782/2008 iz 9.5.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 115-2257/2018

39
Zakon o osobnom identifikacijskom broju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 60-2033/2008 iz 28.5.2008
Stupanje na snagu: 1.1.2009

40
Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 63-2124/2008 iz 2.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 110-2129/2015

41
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 120-3437/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu: 25.10.2008

42
Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 139-3885/2008 iz 3.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1235/2019

43
Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 146-4017/2008 iz 17.12.2008
Stupanje na snagu: 1.1.2009

44
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (15) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 123-1742/2003 iz 31.7.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2018, NN 96-1853/2018

45
Zakon o pučkim otvorenim učilištima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 54-820/1997 iz 27.5.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.12.2010, NN 139-3543/2010

46
Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 178-3085/2004 iz 16.12.2004
Stupanje na snagu: 24.12.2004

47
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 178-3086/2004 iz 16.12.2004
Stupanje na snagu: 1.7.2005

48
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 106-2031/1993 iz 25.11.1993
Stupanje na snagu: 3.12.1993

49
Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 106-2034/1993 iz 25.11.1993
Stupanje na snagu: 3.12.1993

50
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (36) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 101-1395/1998 iz 28.7.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1291/2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije