Poredano po:

Broj dokumenata: 316772

1
Gž 1615/2021-2; 12.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim dijelom prvostupanjske presude sadržanom u toč.I izreke obvezana je tužena isplatiti tužitelju iznos od 153.715,08 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznose od po 5.300,52 kn mjesečno od tamo označenog dospijeća do isplate, a toč.II izreke obvezana je i na naknadu mu prouzročenog troška ...

2
Gž 866/2021-2; 12.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnine tužiteljice i tuženog i to dvosobnog stana koji se nalazi na trećem katu lijevo u stambenoj zgradi u T. koja je sagrađena na čkbr. 725, a u naravi predstavlja dvosobni stan koji se sastoji od dvije sobe i ostalih pr...

3
Kž 347/2021-4; 12.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinski sud u Virovitici odbio je prijedlog branitelja opt. Š.H., odvjetnika I. V. iz K., za izdvajanje iz sudskog spisazapisnika o ispitivanju osumnjičene Š. H. kod Policijske postaje Križevci od 11. studenog 2019. i audio-video snimke ispitivanja osumnjičenice od 11. studen...

4
Gž 1488/2021-3; 12.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženici B. R. , A6 , oib: B3 da tužiteljima J. S. , A7 , OIB: B1 i T. S. , A11 ...

5
Gž 19/2022-2; 12.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku H. O. K. dioničko društvo za osiguranje, A4 , OIB: B2 , da tužiteljici A5 , OIB: B1 , na ime naknade štete isplati iznos ...

6
Gž 1576/2021-2; 10.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: „I Nalaže se tužiteljima 1-3 u roku 30 dana uplatiti iznos od 6.250,00 kuna na račun Općinskog suda u Dubrovniku broj:HR5723900011300000120, poziv na broj P-234/2020 opis plaćanja „uplata troškova osiguranja postupka u predmetu broj P-234/2...

7
Gž Zk 303/2021-2; 10.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem pod točkom 1. izreke ukinuto je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, Crikvenici poslovni broj Z-18522/2018 od 14. lipnja 2018., odbačen prijedlog za upis i naložena uspostava zemljišnoknjižnog stanja kakvo je bilo...

8
Gž Zk 694/2021-2; 10.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom 1. izreke odbačen je prijedlog predlagatelja za provođenje pojedinačnog ispravnog postupka na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 573 k.o. K., kčbr. 3025/8, dok je točkom 2. izreke zemljišnoknjižnom odjelu istog suda naložena zabilježba odbačenog prijedloga. 2. Naveden...

9
Gž 1560/2021-2; 10.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku M. N. iz A1 , OIB: B1 , platiti tužiteljici Republici Hrvatskoj, OIB:52634238587, s osnova naknade imovinske štete iznos od 5.318,55 kuna sa zateznom kamatom koja teče n ...

10
Gž Zk 1082/2021-2; 7.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjski sud odbio je prigovor predlagatelja i potvrdio rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Ogulinu poslovni broj Z-8423/2019 od 9. rujna 2019. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja radi uknjižbe prava stvarne služnosti polaganja cjevovoda na dijelovima nekretnina upisanih...

11
Gž Zk 1102/2021-2; 7.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Zemljišnoknjižni sudac odbio je kao neosnovan prigovor R. H. i potvrdio je  rješenje ovlaštenog zemljišno knjižnog referenta broj Z-21658/20 od 13. listopada 2020. kojim rješenjem je povodom prijedloga predlagatelja dopušten otpis  čest.br.2250/2 dvorište 1035 m2, opća javna zgrada 204 m2 iz zk.u...

12
Gž 1023/2020-4; 5.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: „I. Tužena S. S. iz A5 , OIB: B2 , je dužna isplatiti tužiteljici O. R. , A6 , OIB: B1 , iznos od 16.378,66 kn (šesnaesttisućatristosedamdesetiosamkunaišezdeseti ...

13
Gž 1547/2021-2; 5.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom je suđeno: »I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Proglašava se da ovrha određena u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Ovrvt-6404/03 nije dopuštena. 2. Nalaže se tuženiku da nadoknadi tužitelju prouzročeni parnični trošak u roku od .....

14
Gž 1345/2021-2; 4.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku A. o. d.d. A4 , OIB: B2 isplatiti tužiteljici V. M. , OIB: B1 , A6 , na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti pravičnu n ...

15
Gž 1548/2021-2; 4.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod točkom I. odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe sa dvorišta tužitelja označenog kao d. č. zem. 358 u površini od 51 m2, d. č. zem. 9987 u površini od 1 m2 i d. č. zgr. 734 u površini od 4 m2 K.O. A3 , dakle u ......

16
Gž Zk 776/2021-2; 3.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja Republike Hrvatske (dalje: predlagatelj) kao neosnovan te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Gospiću Zemljišnoknjižnog odjela u Korenici poslovni broj Z-3823/18 od 6. prosinca 2018. te j...

17
Gž 1120/2021-3; 3.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: ''I. Nalaže se tuženiku A. Z. d.d., A5 , OIB: B2 , isplatiti tužiteljici G. G. iz A6 , OIB: B1 , na ime naknade neimovinske štete i imovinske štete s osnova tuđe pomoći ...

18
Gž 998/2021-3; 3.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja odlučeno je: „I. Dužna je tužena u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici s osnova povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje iznos od 20.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 30.03.2018. godine pa do ...

19
Gž Zk 791/2021-2; 3.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor Republike Hrvatske (predlagatelja osiguranja) kao neosnovan i potvrđeno je rješenje tog suda poslovni broj Z-26173/21 od 23. rujna 2021. (točka I izreke), te je određena zabilježba odbijenog prigovora (točka II izreke). 2. Protiv navedenog rješe ...

20
U-III/6871/2021; 3.1.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ante Vučak (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu kojom osporava rješenje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: II Kž-Us-60/2021-5 od 8. studenoga 2021. (u daljnjem tekstu: drugostupan ....

21
U-III/7010/2021; 3.1.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Denis Mijačević iz Komletinaca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Jurica Barbarić, odvjetnik u Vinkovcima, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj: 1Kv II-275/2021-5 od 1. prosinca 2021. (u daljnjem tekstu: osporen ....

22
U-III/7337/2021; 3.1.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Petar Lerga (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Kž-445/21-3 od 6. prosinca 2021. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Tim je rješenjem odbijena njegova žalba kao okrivljenika i potvr ....

23
Gž Ovr 735/2021-2; 30.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je naložio ovršenici naknaditi ovrhovoditelju trošak izvansudske ovrhe u iznosu od 546,87 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 27. listopada 2021. pa do isplate. 2. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija ovršenica zbog bitne povr...

24
Gž Zk 1009/2021-2; 30.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: "I. Odbija se prigovor predlagateljice od 2. studenog 2020. godine te se potvrđuje rješenje Z-2126/2020 od 16. listopada 2020. godine. II. Nalaže se zabilježba odbijenog prigovora." 2. Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuš...

25
Gž Zk 731/2021-2; 30.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor O. I. (ovršenika) te je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda poslovni broj Z- 8506/2021 od 13. srpnja 2021 (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem određen je upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk. ul. 702 k. o. B ...

26
Gž Zk 733/2021-2; 30.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor Privatne gimnazije i turističko-ugostiteljske škole Jure Kuprešak Zagreb, A3 , OIB: B1 kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-35912/21 od 15. srpnja 2021. (st. I. izr ...

27
Gž Zk 755/2021-2; 30.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protustranke D. B. iz A1 , OIB: B1 kao neosnovan i potvrđeno rješenje poslovni broj Z-36533/21-2 od 20. srpnja 2021. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem određena je zabilježba odbijenog prigovora D. B. ...

28
Kž 539/2021-9; 29.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Pazinu, pod točkom I. izreke izdvojeni su kao nezakoniti dokazi pobliže navedeni u izreci ovog rješenja, a pod točkom II. izreke je odlučeno da će se po pravomoćnosti rješenja navedeni dokazi izdvojiti iz spisa i u zapečaćenom omotu predati ...

29
Gž Zk 779/2021-2; 29.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja E. d.o.o. (dalje: ''predlagatelj'') te je potvrđeno rješenje tog suda poslovni broj Z-33934/20 od 31. siječnja 2021., naložen je upis zabilježbe odbijenog prigovora te je naložena provedba rješenja uz brisanje a ...

30
Gž 1093/2021-2; 29.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suđeno je: "I/ Nalaže se tuženiku W. o. V. d.d., Zagreb isplatiti tužiteljici M. O. iznos od 14.260,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi na osnovi čl. 29. st. 2. i 8. ZOO-a (NN 78/15) koja se određuje za svako polugodište ...

31
Gž Zk 295/2021-4; 29.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor predlagatelja A. G. (dalje: predlagatelj) kao neosnovan i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta tog suda poslovni broj Z-8735/20 od 1. listopada 2020. (točka I izreke), te je određeno brisanje zabilježbe prigovora ...

32
Gž Zk 810/2021-2; 29.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja odbija se kao neosnovan prigovor predlagateljice i potvrđuje rješenje Zemljišnoknjižnog odjela toga suda poslovni broj Z-5753/2017 od 21. ožujka 2018. (točka I. izreke), nalaže se zabilježba odbijanja prigovora (točka II. izreke), nalaže se brisanje zabilježbe zaprim...

33
Gž Zk 725/2021-2; 28.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem temeljem čl. 123.a st. 5 Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17 - dalje: ZZK) odbijen je prigovor protustranke G. Š. kao neosnovan i potvrđeno rješen ...

34
Gž Zk 740/2021-2; 28.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor izjavljen protiv rješenja Općinskog suda u Splitu Stalna služba u Supetru, Zemljišnoknjižni odjel poslovni broj Z-10307/17 od 6. studenoga 2019. (st. I. izreke). Nadalje, tim rješenjem naložena je zabilježba odbijanja prigovora...

35
U-III/7168/2021; 28.12.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. M. K. iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), trenutno u istražnom zatvoru u Rijeci, koju zastupa Berislav Pavišić, odvjetnik u Rijeci, podnijela je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-395/2021-2 od 1. prosinca 2021. (u dalj ....

36
U-III/7208/2021; 28.12.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Daniel Pauletić iz Rovinja, trenutno u istražnom zatvoru u Puli (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Marija Budimir, odvjetnica u Puli. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povod ......

37
Gž Zk 1081/2021-2; 27.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda broj Z-8331/2018 od 30. kolovoza 2019. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnesenom žalbom pobija predlagatelj, ne navodeći zakonske žalbene razloge, ali sadržajno ukazujući na žalbeni raz...

38
Gž Zk 1080/2021-2; 27.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu poslovni broj: Z-4119/2019 od 13. rujna 2019. 2. Navedeno rješenje pravodobnom žalbom pobija predlagatelj ne navodeći konkretne zakonske žalbene razloge dok...

39
Gž Zk 778/2021-2; 27.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbija se prigovor M. J. kao neosnovan i potvrđuje rješenje toga suda poslovni broj Z-1167/2019 od 18. ožujka 2019. (točka I. izreke) te se u zk. ul. 3685 k. o. Kutina nalaže brisanje zabilježbe prigovora (točka II. izreke). 2. Protiv tog rješenja ...

40
Gž 1542/2021-2; 27.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: „Tuženiku se nalaže da tužitelju plati iznos od 75.000,00 kuna sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana podnošenja tužbe do isplate, te mu naknadi trošak ovog parni ...

41
Gž 1558/2021-2; 27.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku I. B. , A3 , OIB: B2 , isplatiti tužiteljici B. B. iz A1 , OIB: B1 , na ime ½ vrijednosti osobnog automobila marke FIAT, tip UNO 60 S, godina ...

42
Gž Zk 790/2021-2; 27.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor I. G. (ovrhovoditelja) i potvrđeno je rješenje toga suda poslovni broj Z-41621/2021 od 3. rujna 2021. (točka I. izreke) te je određena zabilježba odbijenog prigovora u zk. ul. 24747 k. o. Grad Zagreb, E-43(točka II. ...

43
Gž 536/2019-4; 27.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se osnovanim potraživanje tužitelja prema tuženicima u iznosu 21.116,50 kuna (slovima: dvadeset jedna tisuća sto šesnaest kuna i pedeset lipa). II. Utvrđuje se osnovanim potraživanje tuženika prema tužiteljima u iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: ....

44
III Kr 118/2021-3; 23.12.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 16. studenog 2020., broj K-1333/20-11, i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 17. ožujka 2021., broj Kž-19/2021-7, M. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. u vezi članka 34....

45
Kzz 36/2021-3; 23.12.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Županijski sud u Sisku, kao drugostupanjski sud, svojom presudom od 15. travnja 2021., broj Kž-58/2017-9., odbio je žalbu državnog odvjetnika kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, te odbacio žalbu oštećenika J.1 i J.2 E. kao nedopuštenu. ...

46
Gž Zk 662/2021-2; 23.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je u cijelosti prigovor D. S. izjavljen protiv rješenja Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Split poslovni broj Z-44930/17 od 19. prosinca 2017. kao neosnovan i potvrđeno u cijelosti rješenje Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjiž ...

47
Gž Zk 1020/2021-2; 23.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke zemljišnoknjižni sudac odbio je kao neosnovan prigovor protustranaka i potvrdio rješenje zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-14417/2020 od 20. listopada 2020. kojim je dopušten upis zabilježbe pokretanja postupka za određivanja privremene m...

48
Gž 1402/2021-2; 22.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Odbija se prijedlog predlagatelja radi razvrgnuća suvlasničke zajednice.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu su izjavile predlagateljice pod 1) J. P. i 2) R. A. (dalje: predlagateljice) pobijajući ga zbog pogrešne primjene materijaln...

49
U-III/4820/2020; 22.12.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sejad Graić iz Zavidovića, državljanin Bosne i Hercegovine iz Mirkovaca (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 21. listopada 2020. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-658/20-2 od 1. srpnja 2020. (u daljnjem tekst ....

50
U-III/5588/2020; 22.12.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ljiljana Herceg Miličević iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Cvitković, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Cvitković & Devide d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, podnijela je 27. studenoga 2020. ustavnu tuž ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud