Poredano po:

Broj dokumenata: 346412

1
Kž 76/2023-3; 19.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Vinkovcima pod poslovnim brojem 25 K-1/2019-65 od 19. prosinca 2022. optuženi D. O. i J. Ć. oslobođeni su od optužbe zbog počinjenja kaznenog djela protiv gospodarstva - prijevare u gospodarskom poslovanju - opisanog opisano po članku 247. stavak 1. i 2. KZ/11,...

2
Kž 94/2023-8; 19.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Osijeku, broj 40. K-489/2022-6 od 10. siječnja 2023., opt. I.V. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama, opisano u čl. 190. st. 2. u svezi čl. 190. st. 1. KZ/11, a kažnjivo po čl. 190. st. 2....

3
Gž 1656/2022-2; 18.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetna ugovorna odredba u navedenim dijelovima čl. 1. st. 1., st. 2. i st. 3. Ugovora o kreditu broj 3214453923/08 koji je sklopljen između stranaka 23. rujna 2008., pod toč. II. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 22...

4
Kž 582/2022-4; 18.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Čakovcu br. K-222/2015-45 od 10. srpnja 2019. godine, opt. V. V. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st. 1. KZ/11, pa je za počinjeno kazneno djelo, temeljem čl. 278. st. 1. KZ/11, osuđen na kazn...

5
Gž R 123/2023-2; 18.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom na temelju priznanja, toč. I. izreke, naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. u ukupnom iznosu 871,80 EUR/6.568,56 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dok je u toč...

6
Gž 249/2023-2; 17.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Nalaže se tuženiku H. r. isplatiti tužiteljici M. R. iznos od 768,74 kn sa zateznom kamatom tekućom od 20. prosinca 2017. do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dul...

7
Kž 120/2023-4; 17.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim optuženog Ž. E. zbog dva kaznena djela protiv osobne slobode, kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11. za koje mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci i kaznenog djela nametljivog ponašanja iz čl....

8
Kž 272/2023-6; 17.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Pazinu rješenjem poslovni broj: Kov-88/2023-16, Kov-109/2023-4 od 19. travnja 2023. na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 126/19, 130/20 i 80/22- u daljnjem t...

9
Gž Ob 32/2023-2; 17.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbačena je tužba tužiteljice u ovom predmetu u dijelu pod točkom I. tužbenog zahtjeva, dok je pod točkom II. izreke određen prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja predmeta prvostupanjskog suda pod brojem P Ob-219/2021. 2. Navedeno...

10
Kž 152/2023-3; 17.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika I. G. zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavak 2. u vezi stavka 1. KZ/11, odbijen je prijedlog branitelja okrivljenika I. G., odvjetnika B. R.. za izdvajanjem kao ne...

11
Kž 506/2022-4; 16.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Puli-Pola rješenjem poslovni broj: K-255/2021 od 5. listopada 2022. na temelju čl. 525. st. 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 15...

12
Kž 255/2023-8; 16.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je kao osnovan prijedlog okrivljenice M. N. te se kao nezakoniti dokaz iz spisa predmeta izdvoji zapisnik o ispitivanju svjedoka - oštećenika D. Š. broj Kir-DO-17/2022 od 10. svibnja 2022. (listovi 69-71 spisa) te je ujedno odlučeno da će...

13
Gž 90/2023-2; 16.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke određen je prekid postupka iza pok. B. L. do pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka u ostavinskom predmetu iza pok. M. L. pod brojem O-85/17, dok je pod točkom II. izreke naznačeno da će se ostavinski postupak nastaviti kada postane pravomoćno rješenje...

14
Kžzd 7/2023-3; 16.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom vijeća prvostupanjskog suda, temeljem odredbe članka 564. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20 i 80/22; dalje: ZKP/08), opozvana je uvjetna osuda izrečena presudom Općinsko...

15
Kžzd 108/2023-5; 16.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku, broj: Kzd-2/2023-12. od 27. ožujka 2023., na temelju članka 554. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. -  dalje u tekstu:...

16
Gž Zk 205/2023-2; 15.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je žalba M. J. i naložen je upis zabilježbe odbačene žalbe u zk.ul. 16283 poduložak 1739 k.o. S.. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija M. J., ne navodeći zakonske žalbene razloge, te predlažući drugostupanjskom sudu postupiti po prijedlogu koji j...

17
Gž Zk 197/2023-2; 15.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagateljice od 13. listopada 2022. i potvrđeno je rješenje od 28. ožujka 2022. (ispravno od 5. listopada 2022.) broj Z-19606/2022. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija predlagateljica ne navodeći zakonske žalbene...

18
Kžzd 34/2023-2; 15.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj Kzd-44/2023-31 od 3. svibnja 2023., na temelju čl. 127. st. 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) u svez...

19
U-VIIA/2593/2023; 12.5.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Dana 10. svibnja 2023. Ustavni sud zaprimio je od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) žalbu Udruge Roma "Za bolje sutra" (u daljnjem tekstu: žalitelj) izjavljenu protiv rješenja DIP-a klasa: UP/I 012-04/23-03/03, urbroj: 507-03/02-23-5 od 10. svibnja 2023. (...

20
U-VIIA/2639/2023; 12.5.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Dana 12. svibnja 2023. Ustavni sud zaprimio je od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) žalbu udruge Bošnjačkog nacionalnog savjeta - BNS (u daljnjem tekstu: žalitelj) izjavljenu protiv rješenja DIP-a klasa: UP/I 012-04/23-03/04, urbroj: 507-03/05-23-3 od 10....

21
Gž R 70/2023-3; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: „I. Nadomješta se suglasnost tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovnom uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: 210-162616/9/21-H od 1. rujna 2021. radniku D. B., zaposlenom na radnom mjestu "Vodeći Inženjer za održavanje", sistematiziranom u orga...

22
Gž R 122/2023-2; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 498,42 EUR/3.755,36 kn sa pripadajućom zateznom kamatom na pojedinačne mjesečne iznose na način određen u izreci presude. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku naknaditi tužiteljici trošak parničnog postupka u iznosu od 1.447...

23
Kž 156/2023-6; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovni broj 47. K-1354/2019-28 od 21. studenog 2022., opt. M.V. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela - teškom tjelesnom ozljedom - opisano i kažnjivo po čl. 118. st. 1. KZ/11, pa je na temelju čl. 118. st. 1. KZ/11...

24
Kž 173/2023-4; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj K-750/2021-15 od 28. ožujka 2023., odbijen je zahtjev K.S., supruge ošt. Z.S., da sudjeluje u postupku u svojstvu oštećenice. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnijela K.S., putem punomoćnika D.R., odvjetnika u Odvjetničkom društvu ... d.o....

25
Kž 1/2023-4; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci, na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) oslobođen je optužbe opt. T.B. da bi djelom opisanim u izreci prvos...

26
Kž 28/2023-4; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglašen je krivim opt. A.T. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. st. 1. KZ/11 i kaznenog djela protiv imovine - produljena prijevara iz čl. 236. st. 1. u vezi čl. 52. KZ/11...

27
Kž 39/2023-4; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Dubrovniku proglašena je krivom opt. D.Š. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - pranja novca iz čl. 265. st. 5. u vezi st. 1. i čl. 52. KZ/11, te je optuženica na temelju tog zakonskog propisa osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a na te...

28
Kžzd 33/2023-4; 12.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Karlovcu, poslovni broj 15. Kzd-21/2020-22 od 10. listopada 2022., opt. M.C. proglašena je krivom zbog počinjenja dva kaznena djela protiv braka, obitelji i djece - povredom dužnosti uzdržavanja - opisano u čl. 172. st. 1. i 2. KZ/11, a kažnjivo po čl. 172. st. 2. KZ/11,...

29
Gž 427/2021-8; 11.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju isplati s naslova naknade imovinske štete 5.500,00 kn kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 8.712,54 kn, sve zajedno sa zakonskom zateznom kamatom pobliže određenoj u toj točki izreke presude, u roku od 8 dana. U točki...

30
Kž 28/2023-7; 11.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Dubrovniku, proglasio je krivim optuženog  T. S. zbog kaznenog djela iz članka 323. a KZ/11. i osudio na  kaznu zatvoru u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na temelju članka 56. KZ/11 optuženiku je izrekao uvjetnu osudu tako da se izrečena kazna zatvora u trajanju od...

31
Kž 95/2023-6; 11.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Sisku temeljem članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17 - u daljnjem tekstu: ZKP-a.) oslobodio je od optužbe optuženi...

32
Kv II 41/2023-3; 11.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru odbio je prijedlog oštećenika kao tužitelja I. H. za provođenje istrage protiv osumnjičenog E. M., zbog kaznenog djela protiv imovine - prijevare iz čl. 236. st. 1. i 2. KZ/11. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnio oštećenik kao tuži...

33
Gž 355/2023-2; 11.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetan čl. 4. Ugovora o kreditu broj 9010963107 koji je sklopljen između stranaka 20. siječnja 2006. u dijelu kojim je određeno da je kamatna stopa promjenjiva sukladno odluci banke o kreditiranju građana i da ista ne proizvodi pravne učin...

34
Gž 484/2023-3; 11.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu zbog ogluhe čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku M. S. iz Z., OIB:..., da tužitelju M. P. iz K., OIB:..., u roku od 15 (petnaest) dana isplati iznos od 79.065,53 EUR1 /595.719,24 kn sa zateznim kamatama za svaki iznos pojedinačno, i to kako slijedi: - na...

35
Kž 356/2022-4; 10.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi B. P., kojem se sudilo u odsutnosti sukladno čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.- dalje u tekstu: ZKP), proglašen je krivim zbog produljenog kazne...

36
Gž 860/2021-4; 10.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: „I/ Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev tužitelja koji u prihvaćenom dijelu glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj S. P. sin pok. M. iz P., OIB: … isključivi vlasnik dijela nekretnine označene kao k.č.br. (č.zem.) … i to onog dijela koji je na skici lica mje...

37
Gž 1153/2021-5; 10.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.     Prvostupanjskim rješenje doslovce je odlučeno: "I. Utvrđuje se da je tuženik Z. O. smetao tužitelja B. G. u njegovom posljednjem faktičnom mirnom posjedu nekretnine - sobe koja se nalazi na prvom katu desno zgrade na adresi …, Z. upisane u zk. uložak …, suvlasnički dio sa neodređenim omjerom...

38
Gž R 66/2023-2; 10.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pr-6150/2021-10 od 17. ožujka 2023., suđeno je: " I/ Nalaže se tuženiku K. B. C. Z., Z., OIB: … da tužitelju D. L. iz Z., OIB: … isplati iznos 851,65 eura/ 6.416,76 kn* zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom: na iznos od 67,08 eura ...

39
Gž Zk 201/2023-2; 10.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbačen je prigovor predlagatelja D. S. zaprimljen pod poslovnim brojem Z-12084/2023, dok je pod toč. II. izreke naložen upis zabilježbe odbacivanja prigovora u zk. ul. 2630 k.o. S.. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija predlagatelj, na...

40
Gž Ob 36/2023-2; 10.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem zamijenjen je pristanak djetetova skrbnika S. F. na način da se tim rješenjem nadomješta pristanak skrbnice za posvojenje mljt. djece M. A. OIB:..., rođenog 15. ožujka 2019. i A. A., OIB:..., rođenog 28. ožujka 2018. smještenih u Dječjem domu M. S.,S.. 2. Navedeno rješenje pr...

41
Kž 68/2023-2; 10.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda, a nakon što je, temeljem odredbe članka 452. točka 6. ZKO/08, protiv njih odbijena optužba zbog kaznenih djela iz članka 149. stavak 1. i 2. KZ/11 opisanih u točkama 1. i 2. izreke, okrivljenici M. Z., J. Z. i B. Z. proglašeni su krivima, pod točkom...

42
Kž 146/2023-4; 8.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Bjelovaru, proglasio je krivim okrivljenika D. B. za počinjenje tri kaznena djela protiv osobne slobode i to dva kaznena djela - prijetnje označeno po odredbi čl. 139. st 3. u svezi stavka 2. KZ/11, a kažnjivo po odredbi čl. 139. st 3. KZ/11 i kazneno djelo prijetnje iz članka 139....

43
Kž 147/2023-5; 8.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Splitu, presudom od 13. veljače 2023., poslovni broj K-6/2023-32., proglasio je krivim okrivljenika M. A. zbog kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. st...

44
Kž 161/2023-4; 8.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Požegi poslovni broj Kov-10/2023-13. od 22. veljače 2023. okrivljeniku J. I. produljene su mjere opreza zabrana približavanja žrtvi K. K. iz Požege na udaljenost manju od 10 metara, zabrana uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom K. K. i udaljenje iz doma na adresi...

45
Kž 167/2023-2; 8.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog drugooptuženog M. K. za obustavom postupka koji se vodi protiv prvooptuženog K. K. i drugooptuženog M. K. zbog kaznenog djela iz članka 224. stavak 1. i 4. KZ/97. povodom optužnice oštećenika kao tužitelja V. p. d.o.o. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu j...

46
Kžm 7/2023-4; 8.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj 18 Km-1/2022-32. od 24. ožujka 2023. maloljetna Ž. Đ. je na temelju članka 65. stavak 1. Zakona o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12,148/13.,56/15. i 126/19. dalje ZSM) privremeno smještena u ustanovu socijalne skrbi da bi se zaštitila o...

47
Gž 487/2023-2; 8.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženice o mjesnoj nenadležnosti Općinskog suda u Čakovcu. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija tuženica navodeći da žalbu izjavljuje iz svih zakonom propisanih žalbenih razloga, predlažući drugostupanjskom sudu prihvatiti žalbu i prei...

48
Gž Ovr 261/2023-2; 8.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio rješenje čija izreka glasi: "I. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju naknadi daljnji trošak izravne naplate u iznosu od 124,40 eur / 937,29 kuna, u roku od 8 dana. II. Odbija se zahtjev ovrhovoditelja za naknadu daljnjeg troška postupka u visini od 15,55 eur / 117,1...

49
Gž 286/2023-3; 5.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Djelomično se proglašava nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Sesvetama poslovni broj Ovr Ob-7/2019 u dijelu u kojem je određena ovrha radi naplate potraživanja 1. tuženice E. M. S. preko iznosa od 3.200,00 kuna i u dijelu u kojem je određena rad...

50
Gž Ob 20/2023-3; 5.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: I. Zajedničko maloljetno dijete stranaka L. V., OIB:... rođena … u Z., stanovati će sa ocem A. L. na adresi stanovanja u Z. II. Odobrava se tužitelju A. L. iz iz Z., OIB: … djelomično samostalno vršenje roditeljske skrbi i samostalno zastupanje djeteta mlt. L...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud