Poredano po:

Broj dokumenata: 333831

1
Kžzd 12/2022-3; 28.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda optuženik I. S., temeljem odredbe članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19; dalje: ZKP/08), oslobođen je optužbe da bi počinio kazneno djelo povrede djet...

2
Gž 1165/2021-2; 23.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Puli - Pola, poslovni broj: P-371/2019-33 od 14. rujna 2021. točkom I izreke, prihvaćen je zahtjev za utvrđenje ništetnim ugovorne odredbe sadržane u Ugovoru o kreditu zaključenim 7. lipnja 2006., kojim je ugovorena promjenjiva kamatna stopa te valuta uz koju je vezana g...

3
Gž R 115/2022-2; 23.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "Ovaj se sud proglašava apsolutno nenadležnim, ukidaju se provedene radnje u postupku i odbacuje se tužba". 2. Protiv navedenog rješenja žali se tužiteljica zbog svih žalbenih razloga iz odredbe članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („...

4
Gž R 78/2022-2; 23.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I/ Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 3.916,17 kn bruto, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, izuzev zakonskih zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim od...

5
Gž Ovr 612/2022-2; 23.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja u točki I. izreke, na temelju rješenja Ministarstva, Klasa: ..., Urbroj: ... od 4. ožujka 2022. (dalje Porezno rješenje), a radi osiguranja novčane tražbine predlagateljice osiguranja prema protivniku osiguranja u ukupnom iznosu od 1.028.038,36 kn koje protivnik osigu...

6
Kž 1099/2022-3; 22.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Požegi, broj: K-124/2020-8. od 15. rujna 2022., okrivljeni A. A. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađom, opisano i kažnjivo po članku 228. stavku 1. KZ/11, te je okrivljenik na temelju članka 228. stavak 1. KZ/11. osuđen n...

7
U-III/6032/2022; 22.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mikele Đorđević iz Sesveta (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Rabar & Visković iz Zagreba. 1.1. Ustavna tužba podne ......

8
U-III/6229/2022; 22.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu, zaprimljenu na Ustavnom sudu 31. listopada 2022., podnijela je preporučenom pošiljkom 28. listopada 2022. Daria Falk iz Beča, Republika Austrija (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastup ....

9
U-III/6464/2022; 22.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Antonio Kasunić iz Rijeke, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Rijeci (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka u Rijec ....

10
U-III/6497/2022; 22.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vladimir Petak iz Bedenca, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Varaždinu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Korušić, Hrg i Vukalović j.t. ....

11
Gž Zk 419/2021-2; 22.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda broj Z-9146/2019 od 23. rujna 2019.(točka 1. izreke), naložena zabilježba odbijanja prigovora u zk. ulošcima 727, 740 i 742 k.o. M. (točka 2.izreke) te prove...

12
Gž Ovr 274/2022-2; 22.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem naloženo je Financijskoj agenciji (dalje: Fina) da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate temeljem ovršne isprave - zadužnice broj OV-19142/06 ovjerene po javnom bilježniku I. L. iz Z. do pravomoćnog okončanja parni...

13
Gž Ovr 240/2021-2; 22.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je ovrha u ovoj pravnoj stvari dovršena za iznos od 209,09 kuna po osnovi glavnice i iznos od 31,48 kuna po osnovi kamata (točka I. izreke) te je obustavljena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovrpl-371/12 od 4....

14
Gž Zk 478/2022-2; 22.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom 1. izreke zemljišnoknjižni sudac odbio je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrdio rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-7450/2020 od 13. srpnja 2021. te je pod točkom 2. izreke naložio upis zabilježbe odbijenog prigovora...

15
Kž 1109/2022-3; 22.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom optuženi Z. B. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv imovine - razbojništvom iz članka 230. stavak 1. KZ/11., činjenično i pravno pobliže opisanog u izreci pobijane presude te je na temelju tog zakonskog članka osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri go...

16
Kžm 9/2022-6; 22.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Splitu, broj: Km-3/2021-15. od 8. ožujka 2022., prema maloljetnom P. B. na temelju članka 11. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj: 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19. - dalje u tekstu: ZSM/11.) izrečena je odgojna mjera pojačane brige i n...

17
Gž 1379/2021-2; 21.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom u cijelosti je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice V. Ć., poslovni broj Ovrv-5234/2019 od 24. listopada 2019. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.071,85 kuna za pripadajućom zateznom kamatom te je naloženo tuženiku...

18
Gž Ovr 208/2022-2; 21.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I/ izreke odbijen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja od 20. travnja 2018. u dijelu kojim se temeljem ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude ovog suda posl. broj P-2140/11 od 03. studenog 2014. određuje ovrha radi ostvarenja tražbine ovrhovoditelja predajom u posj...

19
Gž Zk 529/2022-2; 21.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor protustranke A. Š. G. iz Z.,  OIB: … i potvrđeno rješenje poslovni broj: Z-68300/2021 od 27. prosinca 2021. U točki II. izreke određena je zabilježba odbijenog prigovora od 17. siječnja 2022. i dopuna prigovora od 17. siječnja 2022. pod Z-...

20
Gž 1518/2022-2; 17.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanom presudom pod točkom I. izreke ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi istog suda poslovni broj Ovrvz-14968/1999 od 6. prosinca 1999.  dijelu pod točkom I. u cijelosti te odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan. Točkom II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi t...

21
Gž Ob 47/2022-2; 17.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem riješeno je: „I Zajednička djeca stranaka, mlt. T.1 A. A. OIB: ..., rođen ... i mlt. T.2 A. A., OIB ..., rođen ... stanovat će s majkom M. A. A., na adresi stanovanja majke u D., II Osobni odnosi između oca Z. A. i mlt. T.2 A. A. i mlt. T.1 A. A. odvijat će se prvi, treći i č...

22
Gž Ovr 735/2021-4; 17.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi donesenim na temelju ovršne isprave, Ugovora o kreditu broj 2402006-1031262160/51400607 od 09. kolovoza 2006., potvrđenog po javnom bilježniku L. C. iz D., broj OU-711/2006-1, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 343.953,93 CHF u kunskoj protuvrijed...

23
Kž 69/2022-6; 17.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (ZKP), oslobodio je optužbe 1. optuženika K. G. da bi počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz čl. 222. st. 3. u vezi čl. 215. st. 2. i 3. KZ/11, te 2. optuženo društvo T. š. O. d.o.o. d...

24
Kž 184/2022-4; 17.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Varaždinu br. K-236/2020-29 od 28. siječnja 2022. godine, pod toč. I/ izreke, temeljem čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 118/18, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu Z...

25
Gž R 973/2021-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužiteljici bruto iznos od 9.635,15 kn s pripadajućim zateznim kamatama na svaki pojedini mjesečni iznos od 16.-tog u mjesecu do isplate, osim na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u navedenim b...

26
Gž 3586/2020-5; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 8.285,11 kn sa zateznom kamatom u visini i s tijekom kao u tom dijelu izreke. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da tužitelju nadoknadi parnični trošak u iznosu od 7.256,25 kn sa zateznom kamatom...

27
Gž 333/2021-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom rješenjem odlučeno je doslovno: "Odbacuje se prijedlog za ovrhu od 05.prosinca 2018. i ukidaju se sve provedene radnje." 2. Na temelju prijedloga ovrhovoditelja je rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz Z. broj … od 5. prosinca 2018. određ...

28
Gž 1164/2021-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "Prihvaća se tužiteljev zahtjev, koji glasi: 'Utvrđuje se da je tužitelj J. K. /ostali važni osobni podaci u uvodu/, isključivi vlasnik dijela nekretnine označene kao č. zem ...., upisane u zemljišnim knjigama kao "pašnjak L." u z.u. … u k.o. P., i t...

29
Gž 902/2022-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem  odbijen je zahtjev A Ć  za sudjelovanje u postupku kao umješač na strani tuženika. Naime, A Ć je podnio zahtjev za miješanje na strani tuženika R V, R R, P M, A M i I Ž. Obrazlažući pobijano rješenje prvostupanjski sud navodi da je u odnosu na navedene tuženike tužba povučena, a...

30
U-III/1369/2019; 16.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gašpar Đurić iz Kistanja (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Lina Budak, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 14. listopada 2015. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu, broj: Gžn-198/13-3 od 12. svibnja 2015. Tom presudom potvrđena j ......

31
U-III/2133/2022; 16.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zvonimir Orečić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Petar Marković, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Eterović, Šarac i Topić j. t. d. u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Županijskog suda u ....

32
U-III/2832/2022; 16.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Duje Ordulj iz Srinjina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Toni Vukičević, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-713/2020-2 od 24. ožujk ....

33
U-IIIA/5575/2022; 16.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Kobaš iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Verica Šuster, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Šuster, Kobaš i Buntić d.o.o. u Zagrebu, podnio je 28. rujna 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republik ....

34
Gž 1183/2021-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Utvrđuje se ništetnom odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope sadržana u čl.2. Ugovora o kreditu br. 112-50-3882080, koji je zaključen između tužitelja i tuženika dana 19.01.2007. godine te solemniziran po Javnom bilježniku F. Č. iz P ...

35
Gž 93/2021-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom rješenjem odlučeno je doslovno: "I Uređuje se međa između nekretnina predlagateljice koje nose oznaku k.č.br. B3 k.o. A3 , koje su na skici s očevida od 19. listopada 2020. godine označene sa I i nekretnina protustranke M. T. , koje nose oznaku k.č.br 1353/1 k. ...

36
Gž 342/2022-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je : "I Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk. ul. br. B3 k.o. A3 i to kč. br. B4 Kuća i dvorište u selu sa 84 čhv (302 m²) i kč. br. B5 A4 sa 316 čhv (1137 m²), odnosno ukupne površine 400 čhv (1439 m²) na ko ...

37
Gž 3364/2020-3; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice I. L., poslovni broj Ovrv-13416/16 od 9. rujna 2016. kojim je tuženiku naloženo platiti tužiteljici iznos od 10.381,50 kn sa zateznim kamatama tekućim na taj iznos  od 6. svibn...

38
Gž 4179/2020-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika E. Š.iz P. poslovni broj Ovrv-75/2019 od 2. svibnja 2019. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.030,13 kuna sa zakonsko...

39
Gž 739/2021-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je suđeno: "I. Nalaže se tuženiku A. B. d.d. Z., platiti tužitelju V. Š., K., iznos u visini od 2.897,94kn sa zateznom kamatom do 31. srpnja 2015. godine po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem...

40
Gž 361/2022-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. u Z., poslovni broj … od 12. ožujka 2020. kojim je naloženo tuženiku M. G. isplatiti tužitelju V. i o. d.o.o. iznos od 3.017,05 kn (slovima...

41
Gž R 991/2020-3; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 48.839,18 kn, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom preciziranom po stopi i tijeku na pojedinačne mjesečne iznose pobliže navedene u izreci presude umanjene za iznos porez na dohodak i pr...

42
Gž 533/2022-3; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. Š.-B. iz I., poslovni broj Ovrv-87/2021 od 24. ožujka 2021., u dijelu kojim se nalaže tuženici isplatiti tužitelju iznos od 12.819,86 kn sa zakonskom zateznom ka...

43
Gž 761/2021-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. Š. iz Z. poslovni broj Ovrv-2653/2015 od 31. prosinca 2015. u dijelu u kojem je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 3.115,53 kn sa zateznim kamatama. U točki II. izreke ...

44
Kž 261/2022-6; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici na temelju čl. 453. toč. 3. ZKP/08. oslobodio je optužbe 1. optuženika A. Š. i 2. optuženicu A. H. da bi djelima pod točkama 1. i 2. izreke presude počinili kaznena djela iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. alinea 4. KZ/97.  Na temelju čl. 149. st. 1. ZK...

45
Gž R 991/2022-3; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: j: Gž R-991/2022- Republika Hrvatska Županijski sud u Rijeci Žrtava fašizma 7 51000 Rijeka Poslovni broj: Gž R-991/2022- U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Županijski sud u Rijeci, u vijeću sastavljenom od sutkinja  Milene Vukelić Margan predsjednice vijeća, Helene Vlahov ...

46
Gž Zk 668/2022-2; 16.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor protustranke B. M. izjavljen protiv rješenja istoga suda broj Z-22707/2021 od 4. siječnja 2022., pod toč. II. izreke određen je upis zabilježbe odbijenog prigovora na ½ dijela kčbr. 9883/12 upisane u zk. ul. 14212 k.o. O., dok je toč. III...

47
Kž 470/2022-7; 15.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinski sud u Pazinu, na temelju članka 351. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) odbio je neosnovan prijedlog okrivljene J....

48
Kž 1104/2022-3; 15.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kov-933/2022-16. od 27. listopada 2022., na temelju članka 351. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  ...

49
Kž 610/2022-3; 15.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu broj K-861/2019-8 od 07. ožujka 2022., okrivljeni S. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv javnog reda - nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari - djelo opisano i kažnjivo po članku 331. s...

50
Gž Ovr 443/2022-2; 15.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi izdanim sukladno članku 41. stavku 4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20 - dalje u tekstu: OZ) otiskivanjem štambilja na prijedlogu za ovrhu, određena je predložena ovrha na temelju presude Općinskog suda u Karlovcu posl....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud