Poredano po:

Broj dokumenata: 356384

1
Kir 836/2023-3; 28.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

2
Gž Ovr 168/2023-3; 22.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem naloženo je ovršeniku da plati ovrhovoditelju troškove ovršnog postupka u iznosu od 1.115,93 EUR/8.408,00 kn, u roku od 8 dana. 2. Navedeno rješenje pravovremenom žalbom pobija ovršenik zbog pogrešne primjene materijalnog prava, predlažući da drugostupanjski s...

3
Kž 681/2023-4; 22.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom suda prvog stupnja je na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17,126/19 i 80/22, dalje: ZKP/08) utvrđeno da je okrivljenik M. S. počinio jedno protupravno d...

4
Kžmp 22/2023-6; 22.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Koprivnici je presudom poslovni broj 3 Kmp-12/2022-52 od 10. ožujka 2023. proglasio krivim okrivljenika R. C. za dva kaznena djela protiv imovine teškom krađom u pokušaju iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. u vezi čl. 34. KZ/11 i za kazneno djelo krađe iz...

5
Ik I 546/2023-2; 21.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Dana 4. listopada 2023. zatvorenik A. K. podnio je prijedlog za uvjetni otpust, u kojem navodi kako izdržava kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci po presudi  Županijskog suda u Zagrebu  broj K-55/19, a istek kazne je 3. siječnja 2024. Glavni razlog za odbijanje prošlog prijedloga za ...

6
Gž 1258/2021-2; 21.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "Razvrgava se suvlasnička zajednica nekretnina u suvlasništvu stranaka upisana u z.ul. 694 k.o. Slano, 1.suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-1), prvi kat kuće zgr. 231/1 uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine i to civilnom ...

7
Kž 684/2023-4; 21.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 121/11, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 dalje: ZKP/08) odbijen je prijedlog obrane za izdvajanje iz spisa predmet...

8
Gž Ovr 672/2022-5; 20.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda donesenim temeljem odredbe čl. 41. st. 4. Ovršnog zakona (Narodne novine broj: 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. - odluka US RH; 73/17., 131/20.; dalje u tekstu: OZ), temeljem ovršne isprave - ovršne sudske nagodbe sklopljene pred Općinskim sudom u Slavonsko...

9
Kv II 349/2023-3; 17.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem suca istrage Županijskog suda u Varaždinu je, na temelju čl. 127. st. 3. u vezi s čl. 130. st. 2. i čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, ...

10
Kv II 353/2023-3; 17.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem sutkinje istrage ovog suda protiv okrivljene M. Đ., na temelju čl. 127. st. 3. u vezi čl. 123. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP/08 produljen je istražni zatvor za jedan mjesec i može trajati do 12. prosinca 2023. Protiv N. Đ., na temelju čl. 127. st. 3. u vezi čl. 123. st....

11
Gž 25/2021-3; 17.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem riješeno je: "I. Odbija se prijedlog da se prizna odluka stranog suda i to pravomoćne presuda Okružnog privrednog suda u Banjaluci posl. br. 57 0 Ps 078564 10 Ps od 21. prosinca 2011. II. Nalaže se predlagatelju NIGD … d.o.o. da N. l. d.d. Z., naknadi trošak ovog postupka u ...

12
Kir 800/2023-9; 16.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-718/023-3 od 17. listopada 2023. određen istražni zatvor iz zakonske osno...

13
Kž 424/2023-6; 16.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglašen je, u odsutnosti, krivim opt. A.K. zbog kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - prijevara u gospodarskom poslovanju iz čl. 293. st. 1. i 2. KZ/97, te je na temelju čl. 293. st. 2. KZ/97 osuđen na kaznu zatvora ...

14
Gž 1006/2022-2; 16.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja kojim traži od tuženice isplatu iznosa od 248.987,52 kn sa zateznom kamatom na pojedinačno određene novčane iznose. Toč. II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženici parnični trošak u iznosu od 12.500,00 kn. 2. Navedenu pr...

15
Gž 1226/2023-2; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbacuje se zahtjev predlagateljice za ukidanjem potvrde ovršnosti, kao nedopušten." 2. Protiv navedenog rješenja potpunu, pravovremenu i dopuštenu žalbu podnijela je predlagateljica 23. svibnja 2023. zbog svih žalbenih razloga iz članka 3...

16
Kv II 345/2023-3; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem sutkinje istrage ovog suda protiv okrivljenog K. K., na temelju čl. 127. st. 3. i čl. 130. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22, dalje: ZKP/08) iz zakonske osno...

17
Kž 131/2023-6; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski kazneni sud u Zagrebu presudom poslovni broj 8 K-1083/2019 od 4. srpnja 2022. je, na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" 152/08, 76709, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19. - dalje ZKP/08-19, u svezi čega valja ...

18
Gž R 215/2023-2; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom odbijen tužiteljev zahtjev za naknadu štete u iznosu od 31.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 17. prosinca 2019. do isplate kao i njegov zahtjev za naknadom troškova parničnog postupka sa zakonskim zateznim kamatama od presuđenja do isplate. 2. Navedenu presu...

19
Gž R 221/2023-2; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom su presudom utvrđene nedopuštenim odluka tuženika od 19. rujna 2018. o izvanrednom otkazu ugovora o radu tužitelju zbog osobito teške povrede iz radnog odnosa kao i očitovanje tuženika od 10. listopada 2018. kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za zaštitu prava (točka I. izreke). T...

20
Kž 418/2022-10; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Pazinu je presudom broj K-379/2021-65 od 29. travnja 2021. proglasio krivim optuženog D. A. zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe u pokušaju iz čl. 228. st. 1. i 5. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. ...

21
Kir 761/2023-5; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Okrivljenom S. K. rješenjem Županijskog suda u Sisku navedenim u izreci, zbog kaznenog djela iz članka 190. stavak 1. i 2. KZ/11 određena je mjera opreza temeljem članka 98. stavak 2. točke 3. ZKP/08 u vezi članka 99. stavak 3. ZKP/08 i to redovitog osobnog javljanja Policijskoj upravi sisačko - ...

22
Gž 2139/2021-5; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je otvoren i zaključen jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača K. K. iz D. V. (dalje: potrošač) te je potrošač oslobođen od preostalih obveza u odnosu na vjerovnike Republiku Hrvatsku, G. C., H.r.t., H.v. Z. i E.&S. B. d.d. R.. 2. Protiv rješenja je žalbu...

23
Gž 279/2022-3; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je odbijen prijedlog Financijske agencije za provedbu jednostavnog postupka stečaja nad imovinom potrošača M. C. iz N. (dalje: potrošač). 2. Protiv rješenja je žalbu podnio potrošač sadržajno ukazujući na žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava iz čl. 353...

24
Gž 493/2023-3; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke pobijane presude održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z. poslovni broj  Ovrv-45801/2018 od 28. rujna 2018. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužiteljima iznos od 2.790,01 EUR/21.021,36 kuna sa zakonskom zateznom kamat...

25
Gž 629/2023-2; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjsim rješenjem odlučeno je: „I Općinski sud u Splitu, Stalna službe u Sinju, mjesno je nenadležan za suđenje u ovoj pravnoj stvari. II Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, predmet će se ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, kao mjesno nadležnom.“ 2. Protiv tog rješenja žalbu podnos...

26
Kir 798/2023-3; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora pod brojem KP-DO-921/2023 od 14. studenog 2023., protiv osumnjičenog I. V. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 3. ZKP/08, jer postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iz članka 139. stavak 2. i 3. ...

27
U-III/2853/2019; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Perković, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 194a, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Anto Nobilo, odvjetnik u Odvjetničkom ....

28
U-III/3267/2019; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 23. srpnja 2019. Zdravko Mustač, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj) putem punomoćnice Lidije Horvat, odvjetnice u Zagre ....

29
U-I/2934/2022; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. donio je Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.; u daljnjem tekstu: ZGO). ZGO je objavljen u "Narodnim novinama" broj 84 od 23. srpnja 2021., a stupio je na snagu osmoga dana od dana objave ....

30
U-III/1744/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM Ustavne tužbe u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-143/22-91 od 27. veljače 2023. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) podnijeli su: - Ivica Lovrić iz Sesveta, Marija Palić, Romina Bratković, Irena Horvat iz Zagreba, Maja Dučkić, .....

31
U-II/3321/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. UREDBA O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE 1. Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. Nakon objave ("Narodne novine" broj 31/23.), stupila je na sn ......

32
U-I/3576/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. stavka 1. podstavaka d) i r) Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 2...

33
Gž 151/2023-2; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se u točki I. izreke oglasio nenadležnim, ukinuo provedene radnje te odbacio tužbu tužitelja. Točkom II. izreke naložio je tužitelju da tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od 663,61 EUR/5.000,00 kn u roku od 15 dana. 2. Žalbu protiv citiranog rješenja ...

34
Kv II 346/2023-3; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Varaždinu je, na temelju čl. 127. st. 1. u vezi čl. 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80...

35
Kir 776/2023-6; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-710/2023-3 od 16. listopada 2023. određen istražni zatvor iz zakonske os...

36
U-I/3378/2017; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske proglasio je Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 30. svibnja 2014. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade objavljen je u " ....

37
U-I-1153-2020; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj 125/11., u daljnjem tekstu: ZZKPP/11) donio je šesti saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. listopada 2011. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske 26. listopada 2011. Objavl ....

Broj odluke: U-IIIA-6059-2022

38
U-I/5834/2022; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 65. stavka 1., 66. stavka 1. točaka 6. i 12., 69. stavka 1. točke 13., 71. stavaka 1. i 2., 72., 73., 75. stavka 2. točke 2., 75. stavka 5., 76. i 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.; u ...

39
U-II-2606-2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Vera Kolega, Ana Hrestak, Dunja Tucić, Mirjana Pranjić, Aleksandar Žilić, Ivana Jerčinović, Jasna Runtas, Mirjan...

40
U-II/312/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. HotMar Hotels and Marinas Consulting d.o.o., Dubrovnik (u daljnjem tekstu: predlagatelj), koje zastupa direktor mr. sc. Davor Njirić, podnio je 13. siječnja 2023. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom mišljenja Ministarstva prostornog uređenja, g...

41
U-II/3577/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 4. stavka 1. podstavaka 22. i 51. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" broj 128/15., 70/18., 73/18., 86/18. i 102/20.; u daljnjem tekstu: Tehnički propis...

42
U-II/3578/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine ("Narodne novine" broj 143/21.; u daljnjem tekstu: Odluka o donošenju Programa) podnio je Šime Peruza iz Vira (u daljnjem teks...

43
U-II/3579/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine ("Narodne novine" broj 36/15.; u daljnjem tekstu: Odluka o izmjeni...

44
U-I/3896/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 97. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. - odluka USRH broj: U-I-1574/2016 i dr., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22.; u daljnjem tekstu: ZOMO/13) podnio je ...

45
U-I/3934/2023; 14.11.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 78. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. - odluka USRH broj: U-I-1574/2016 i dr., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22.; u daljnjem tekstu: ZOMO/13) podnio je Danijel Ho...

46
Kž 572/2023-7; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom od 23. lipnja 2023. broj 12 K-86/2020-11 Općinski sud u Vukovaru proglasio je krivim optuženika A. B. zbog kaznenog djela protiv imovine, krađom iz čl. 228. st. 1. KZ/11, te ga je na temelju istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci...

47
Kž 608/2023-4; 14.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem od 14. studenog 2022., poslovni broj: 14 Kov-128/2023-125, Općinski sud u Čakovcu odbio je temeljem čl. 351. st. 1. u vezi sa čl. 86. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/1...

48
Gž Ovr 396/2023-2; 13.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I izreke odbačen je kao nepravovremen prijedlog ovršenice za povrat u prijašnje stanje. Točkom II izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenice za ukidanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti iskazane na rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. G. iz Z. broj Ovrv-1267...

49
Gž Ob 78/2023-3; 13.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je odlučeno: „I. Odbija se tužiteljice s tužbenim zahtjevom koji glasi: "Utvrđuje se da je tužiteljica A. K. iz K., OIB..., izvanbračna supruga sada pok. D. J.2 iz K., OIB..., umrlog... godine, i slijedom toga zakonska nasljednica prvog nasljednog reda iza pok. D. J2., št...

50
Kir 787/2023-3; 13.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora pod brojem KP-DO-915/2023 od 13. studenog 2023. protiv osumnjičenog A. H. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 2. i 3. ZKP/08, jer postoji osnovana sumnja da je počinio kaznena djela iz članka 139. stavak 2. i...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud