Poredano po:

Broj dokumenata: 1193

1
Uloga i obveze Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika · U središtu

Datum: 26.2.2024

Autorica ovim člankom daje detaljan prikaz uloge i obveza Financijske agencije i poslodavca u provedbi ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika i pojašnjava razliku između ovrhe na plaći koju provodi poslodavac od ovrhe na novčanim sredstvima po računu koju provodi Financijska agencija.

2
Prekovremeni rad · U središtu

Datum: 20.2.2024

U poslovnoj praksi prekovremeni rad postaje sve zastupljeniji, a posebice to dolazi do izražaja u sektoru trgovine i ugostiteljstva. Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja.

3
Savjeti mladih · U središtu

Datum: 16.2.2024

Hrvatski sabor je 2007. godine usvojio Zakon o savjetima mladih kao prvi normativni akt u Republici Hrvatskoj koji definira osnivanje i rad savjeta mladih. Do 2014. godine uočeni su nedostatci i manjkavosti u njegovoj primjeni pa je donesen novi Zakon koji je stupio na snagu u travnju 2014., a p...

4
Ograničenja i izuzeća kod ovrha na plaći u 2024. godini · U središtu

Datum: 15.2.2024

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina temeljem ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici. Ovrha na plaći predstavlja postupak prisilnog ostvarivanja tražbina kojega provode poslodavci, a na plaćama radnika. Za svakog ovrhovoditelja koji nastoji prisilnim p...

5
Promjene kod uvjeta za ostvarivanje prava na dječji doplatak · U središtu

Datum: 14.2.2024

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena  Zakonom o doplatku za djecu , radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Hrvatski sabor je 15. prosinca 2023. godine jednoglasno sa 116 glasova za donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu . Zak...

6
Prekovremeni rad · U središtu

Datum: 12.2.2024

U poslovnoj praksi prekovremeni rad postaje sve zastupljeniji, a posebice to dolazi do izražaja u sektoru trgovine i ugostiteljstva. Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja.

7
Neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika u kontekstu prava na obranu · U središtu

Datum: 9.2.2024

U pojedinim situacijama neprihvaćanje dokaznih prijedloga okrivljenika može implicirati povredu prava na obranu, a što u konačnici može rezultirati i bitnom povredom odredba prekršajnog postupka, pa ćemo u ovom članku prikazati takvu situaciju kroz relevantne odluke Vrhovnog suda RH.

8
EUIPO objavio studiju „ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj uniji“ · U središtu

Datum: 30.1.2024

U ovom članku autorica će prikazati najvažnije zaključke studije pod izvornim nazivom „ Economic impact of counterfeiting in the clothing, cosmetics, and toy sectors in the EU “ ili u prijevodu na hrvatski jezik: „Ekonomski utjecaj krivotvorenja u sektorima odjeće, kozmetike i igračaka u Europskoj U...

9
Zaštita potrošača u kontekstu posebnih oblika prodaje · U središtu

Datum: 29.1.2024

Zakon o zaštiti potrošača  (dalje: ZZP) je temeljni Zakon u Republici Hrvatskoj koji propisuje široku tematiku zaštite potrošačkih prava još otkako je 2003. godine zamijenio relevantne (i šture) odredbe  Zakona o trgovini  (1990).

10
Definicija pojma „radnika“ kroz praksu Suda Europske unije i ograničenja slobode kretanja radnika · U središtu

Datum: 26.1.2024

Sloboda kretanja radnika predstavlja jednu od četiri sloboda na kojem se zasniva unutrašnje tržište Europske unije, područje koje pruža pristup radnim mjestima, uslugama, robi i poslovnim mogućnostima. Radi ostvarivanja cilja jedinstvenog tržišta Europske unije, s gospodarskog i ekonomskog stajališt...

11
(Ne)potpunost izreke rješenja (upravnog akta) · U središtu

Datum: 22.1.2024

Razmotreno je pitanje kada se izreka rješenja donesenog u upravnom postupku može smatrati potpunom, u smislu standarda određenosti izreke, propisanom člankom 98. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku .

12
Pravo na inkluzivni dodatak u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 16.1.2024

Republika Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe u skladu sa suvremenim standardima na području ljudskih prava, aktivno promiče i štiti ljudska prava osoba s invaliditetom. Naime, Republika Hrvatska je svoje djelovanje potvrdila potpisivanjem Konvencije Ujedinjenih ...

13
Novela Obiteljskog zakona · U središtu

Datum: 12.1.2024

U Republici Hrvatskoj  Obiteljski zakon  je temeljni propis kojim se uređuju obiteljski odnosi. Obiteljski zakon sadrži pravila kojima je uređen brak, izvanbračna zajednica žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, obv...

14
Ukinuto ograničenje iseljenja tijekom zimskih mjeseci · U središtu

Datum: 8.1.2024

Ustavni sud je odlukom i rješenjem broj:  U-I-331/2021  i dr. od 19. prosinca 2023. ukinuo  članke 46. stavak 3.  i  72. stavak 3. Ovršnog zakona  ("Narodne novine" broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20. i 114/22.). Ovim člankom dat ćemo prikaz odluke u dijelu kojim su prihvaćeni p...

15
Kratki osvrt na izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi · U središtu

Datum: 3.1.2024

Od 2008. godine u primjeni je jedinstveni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji uređuje osnovnoškolski i srednjoškolski sustav koji je do tada bio uređen samostalnim zakonima. Važeći Zakon je mijenjan i dopunjavan više puta jer su određena normativna rješenja trebalo uskladi...

16
Najvažnije promjene u zakonodavstvu: što nas čeka u 2024.? · U središtu

Datum: 2.1.2024

Kao i svake godine, prvi dani u novoj 2024. godini donose nam brojne novosti u zakonodavstvu. Donosimo vam pregled pročišćenih tekstova najbitnijih novih objavljenih zakona i propisa, s kratkim sažetkom pojedinih izmjena, grupiranih po pravnim područjima.

17
Izjašnjavanje protivne stranke u višestranačkim upravnim stvarima · U središtu

Datum: 18.12.2023

U višestranačkim upravnim stvarima svakoj stranci treba omogućiti izjašnjenje o podnesku ili usmenom navodu protivne stranke čiji sadržaj može biti bitan za rješavanje upravne stvari. Pravo na obavješćivanja o tijeku postupka i razgledavanje spisa ne može nadomjestiti ostale elemente prava na sudjel...

18
Nova Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu · U središtu

Datum: 12.12.2023

Izjednačavanje prava državnih službenika i radnika prema Zakonu o radu je sada usklađeno i s obvezujućim pravilima Europske Unije te se  Uredbom o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada s nepunim radnim vremenom  koju je Vlada Republike Hrvatske donijel...

19
Prijedlog izmjena Zakona o doplatku za djecu · U središtu

Datum: 11.12.2023

Doplatak za djecu u Republici Hrvatskoj ima obilježje novčane potpore u svrhu uzdržavanja i odgoja djece. Zakon o doplatku za djecu u primjeni je od 2001. godine, te se temelji na načelu socijalne osjetljivosti - pružanju potpore korisnicima s uzdržavanom djecom kojima prosječni mjesečni dohodak ...

20
Pravna regulacija sudjelovanja djece u umjetničkim, audiovizualnim, promidžbenim aktivnostima i oglašavanju na internetu · U središtu

Datum: 7.12.2023

Danas je sve više djece koja se bave umjetničkim, scenskim i audiovizualnim aktivnostima, odnosno glume, plešu ili nastupaju u kazališnim predstavama, filmovima ili reklamama, kako uz naplatu tako i bez naplate. Međutim, za razliku od naplatnog sudjelovanja djece u spomenutim aktivnostima za postup...

21
Isplata dara za djecu i drugih prigodnih nagrada · U središtu

Datum: 5.12.2023

Polako se približava kraj godine i sve smo bliže božićnim i novogodišnjim praznicima, a za poslodavce to u većini slučajeva znači planiranje isplate prigodnih nagrada, ali i darova za djecu radnika. Možemo reći kako je mjesec prosinac u pravom smislu riječi mjesec darivanja. U nastavku članka autor ...

22
Ocjenjivanje i vrednovanje rada državnih službenika u RH · U središtu

Datum: 4.12.2023

U kontekstu Prijedloga zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, u članku se analizira reguliranje instituta vrednovanja rada državnih službenika te sustav ocjenjivanja koji se provodi u Republici Hrvatskoj.

23
Kratki pregled Prijedloga Zakona o humanitarnoj pomoći · U središtu

Datum: 30.11.2023

18. kolovoza 2023. u saborsku proceduru upućen je Prijedlog Zakona o humanitarnoj pomoći (dalje u tekstu: Prijedlog Zakona) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na 18. sjednici, 17. listopada 2023. donesen je zaključak da se prihvaća prijedlog Zakona. Autorica ovog članka ukr...

24
Prikaz Prijedloga novog Zakona o upravnim sporovima · U središtu

Datum: 27.11.2023

Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u e-Savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima kojim bi se upravni sporovi trebali ubrzati, a i ojačati pravna zaštita.

25
Privremeno uzdržavanje djece · U središtu

Datum: 21.11.2023

Zakonom o privremenom uzdržavanju  („Narodne novine“, broj: 92/14, dalje: Zakon) 1   uređeno je pitanje privremenog uzdržavanja djeteta u slučajevima kada roditelj koji ne stanuje s djetetom ili baka i djed po tome roditelju u cijelosti ili djelomično ne ispunjavaju svoju zakonsku obvezu uzdržav...

26
Obeshrabrujući učinak na profesiju odvjetnika - kaznena osuda zbog predstavke na rad sudca · U središtu

Datum: 20.11.2023

Jamstvo slobode mišljenja i izražavanja misli prema kojem sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja ustavno je i konvencijsko jamstvo koje u specifičnim okolnostima ...

27
Medijacija (mirenje) u slučaju maloljetničke delinkvencije · U središtu

Datum: 16.11.2023

Mirenje, odnosno medijacija, posredovanje ili potpomognuto pregovaranje je postupak, bez obzira na njegov naziv, u kojem sudionici nastoje sporazumno riješiti svoj spor uz pomoć jednog ili više medijatora koji im pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje. 1

28
Sud Europske unije: nepoštena odredba ugovora o potrošačkom kreditu koji je osiguran obiteljskim domom · U središtu

Datum: 14.11.2023

9. studenog 2023. Sud Europske unije u Luxembourgu (dalje u tekstu: Sud) objavio je priopćenje za medije broj 169/23 u svezi presude donesene u predmetu C-598/21 povodom zahtjeva za prethodnu odluku 1  koji je 28. rujna 2021. uputio slovački Krajský súd v Prešove u postupku između tužitelja SP, CI...

29
Nekorištenje prava na odmor (stanku) pravo ili novčano potraživanje radnika s prikazom sudske prakse · U središtu

Datum: 9.11.2023

Zakonom o radu   ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.)(dalje u tekstu: Zakon o radu) uređeni su odmori i dopusti radnika. Pravo na odmor i dopust obuhvaća pravo na (dnevnu) stanku/pauzu, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor te plaćeni i neplaćeni dopust.

30
Prava i povlastice osoba s invaliditetom – tjelesnim oštećenjem · U središtu

Datum: 8.11.2023

Osobe s invaliditetom često nisu upoznate s pravima i povlasticama koje na temelju zakonskih i podzakonskih propisa mogu ostvariti, a na ostvarivanje kojih u najvećoj mjeri utječe stupanj invaliditeta, odnosno postotak tjelesnog oštećenja.

31
Pravno pravilo in dubio pro reo · U središtu

Datum: 6.11.2023

Prema pravnom pravilu in dubio pro reo dvojbu o postojanju činjenica treba riješiti na način koji je za okrivljenika povoljniji.

32
Reguliranje digitalnih radnih platformi · U središtu

Datum: 3.11.2023

U Europskoj uniji više od 28 milijuna ljudi, većinom mlađih generacija, radi putem digitalnih radnih platformi, te se procjenjuje da će do 2025. godine ta brojka narasti na 43 milijuna. Najčešće se pojavljuje vezano uz aktivnosti vožnje, odnosno dostave, zatim u segmentu domaćinstva, ali i vezano uz...

33
Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 2.11.2023

Na e-savjetovanju je do 01.10.2023. bio Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću. Novi Pravilnik bi trebao zamijeniti i dalje važeći Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u...

34
Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama · U središtu

Datum: 31.10.2023

Dodatku III. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama prethodili su pregovori u kojima su predstavnici sindikata javnih službi u Republici Hrvatskoj na sastancima s Vladom iznijeli svoje konkretne zahtjeve u vezi s izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugov...

35
Jednakost plaće za jednak rad (s prikazom sudske prakse) · U središtu

Datum: 30.10.2023

Diskriminacijom se u smislu članka 1. stavka 2. Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, broj: 85/08. i 112/12., dalje: Zakon) smatra stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe po osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog u...

36
Rad u dječjem vrtiću posredstvom ovlaštenih studentskih centara · U središtu

Datum: 26.10.2023

Mnogi dječji vrtići koriste rad studenata. To posebice dolazi do izražaja kod radnog mjesta odgojitelja predškolske djece, za kojim postoji stalna potreba, budući da se radi o deficitarnom zanimanju. Rad putem ovlaštenih studentskih centara podrobno uređuje Zakon o obavljanju studentskih poslova ...

37
Odluka o najmu stanova Grada Zagreba · U središtu

Datum: 25.10.2023

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 5. listopada 2023. novu Odluku o najmu stanova kojom se uređuju uvjeti, mjerila i postupci za davanje u najam stanova kojima upravlja Grad Zagreb, koja će zamijeniti dosadašnju Odluku o najmu stanova ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 22/09., 3/12....

38
Prijedlog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 23.10.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 10. listopada 2023. u javno savjetovanje  Prijedlog Pravilnika o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću .

39
Savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi · U središtu

Datum: 18.10.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . Cilj izmjena je omogućiti kvalitetnije osnovnoškolsko i srednjoškolsko odgojno-obrazovno iskustvo te postizanj...

40
ZUP IT – "Jedinstveni informacijski sustav za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku" i DMS (Document Management System) - sustav za upravljanje dokumentima · U središtu

Datum: 17.10.2023

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09., 110/21.) (dalje u tekstu: ZUP) je temeljni postupovni zakon koji primjenjuju javnopravna tijela prilikom odlučivanja o pravima, obvezama ili pravnim interesima stranaka što ga čini važnim dijelom sustava pravne zaštite građana. Baš zbo...

41
Parkiranje – udaljenost od prometnih površina i cestovnih objekata · U središtu

Datum: 13.10.2023

Na ulicama, posebno gradskim, često nailazimo na situacije u kojima su automobili parkirani neposredno uz pješački prijelaz ili uz raskrižje, pa ćemo u tom smislu u nastavku ovog teksta dati prikaz relevantnih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se regulira problematika mogućnos...

42
Što donose Nove izmjene Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija? · U središtu

Datum: 9.10.2023

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donesen je u Hrvatskome saboru 2015. godine, te je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 82/15. Zakon je donesen u cilju usklađivanja s Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. godine o...

43
Sloboda javnog okupljanja i pravo na mirno okupljanje · U središtu

Datum: 6.10.2023

Sloboda, pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed danas se smatra neupitnom i jednom od najviših stečevina slobodnih društava (dakle i današnjih demokratskih društava). Navedeno pravo zaštićeno je i Ustavom Republike Hrvatske (dalje Ustav) kao najvišim pravim aktom. Člankom dajemo osvrt na javnu...

44
Izdavanje potvrda i mišljenja u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 2.10.2023

Izdavanje potvrda i mišljenja spada u javne ovlasti dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

45
Zakonodavac Europske unije priprema pravni okvir o umjetnoj inteligenciji · U središtu

Datum: 29.9.2023

U lipnju ove godine Europski parlament objavio je svoje stavove o zakonodavnom prijedlogu Komisije o uređenju umjetne inteligencije. Time su ispunjeni uvjeti za pokretanje "trijaloga", zakonodavnog postupka pregovaranja o Uredbi. Autor u članku analizira opće napomene o prijedlogu Uredbe, zakonodavn...

46
Pravo i postupak obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika · U središtu

Datum: 27.9.2023

U svakom pravnom sustavu, zaštita prava i sigurnosti žrtava zločina ima veliku važnost. Jedan od ključnih aspekata ove zaštite je zakonska obveza obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenika. Ovim člankom osvrnut ćemo se na pravnu regulativu koja uređuje pravo obavještavanja žrtve o izlasku zatvorenik...

47
Međunarodni ugovori: „ispod ili iznad Ustava?“ · U središtu

Datum: 25.9.2023

Ovo izlaganje bavi se položajem međunarodnih ugovora u hijerarhiji propisa te problematikom nadzora ustavnosti međunarodnih ugovora u Republici Hrvatskoj. Za cilj ima prikazati kako su međunarodni ugovori inkorporirani u domaće pravo i kako Ustavni sud postupa u slučaju nesukladnosti Ustava i međuna...

48
Prijevoz djece autobusom · U središtu

Datum: 13.9.2023

S obzirom na nedavni početak školske godine te da se veliki broj školske djece prevozi do škole autobusima, kao i na maturalna putovanja, nalazimo shodnim nešto više reći o ovoj problematici u okviru odredbi relevantnih propisa.

49
Zvučni žig EU-a: Nema registracije za dječju pjesmicu zbog nedostatka razlikovnosti · U središtu

Datum: 11.9.2023

Dok se tradicionalno zaštitni znak sastojao samo od riječi ili slova, brojki, drugih standardnih tipografskih znakova ili njihove kombinacije ( verbalni žig ) ili pak upotrebe nestandardnih znakova, stilizacije ili izgleda, grafičke značajke ili boje ( figurativni žig ), uključujući i žigove koji se...

50
Ugovor o pružanju usluge predškolskog odgoja i obrazovanja - neimenovani ugovor u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 8.9.2023

Neimenovani (inominantni, bezimeni) ugovor je ugovor koji nije posebno uređen propisom niti nazvan posebnim nazivom, no stranke ga mogu sklapati u skladu sa općim pravilima ugovornoga prava.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta