Poredano po:

Broj dokumenata: 1122

1
Promet na cesti – jeste li znali? (kretanje romobilom, koturaljkama, dječjim biciklom) · U središtu

Datum: 2.6.2023

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

2
Pravilnik o radu prema izmjenama i dopunama Zakona o radu – obveza usklađenja do 30. lipnja 2023. · U središtu

Datum: 1.6.2023

Izmjene i dopune Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine su unijele veliki niz promjena u radnopravnim odnosima. S obzirom na velik broj promjena koji on nosi, odredbom iz čl. 65. Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o radu, poslodavci su dužni uskladiti svoje pravilnike o ...

3
Osoba koja je osim poslodavca ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika · U središtu

Datum: 31.5.2023

Posljednja Novela Zakona o radu („Narodne novine“ br. 151/22.) zahvatila je i odredbu Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19.) o zaštiti dostojanstva radnika. Izmjene i dopune se u bitnome odnose na imenovanje osobe koja je osim poslodavca ovlaštena primati i rješavati pritužbe...

4
Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje maloljetnog djeteta za 2023. godinu · U središtu

Datum: 29.5.2023

Dana 6. svibnja 2023. godine na snagu je stupila Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta („Narodne novine“ broj: 48/23.).

5
Zaštita prava roditelja da žive sa svojom djecom · U središtu

Datum: 19.5.2023

U posljednje vrijeme dosta su učestali predmeti u kojima se roditeljima oduzima pravo da stanuju sa svojom djecom i smještanja djece u ustanove socijalne skrbi (uslijed loših uvjeta u kojima roditelji žive ili zanemarivanja/zapuštanja) odnosno sporovi u kojima se oduzima pravo stanovanja s djecom j...

6
Novi nacrti propisa za osnovne i srednje škole na e-savjetovanju · U središtu

Datum: 17.5.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, od 8. svibnja 2023.godine, uputilo je u e- savjetovanje nekoliko nacrta propisa koji se odnose na osnovne i srednje škole. U nastavku teksta skrećemo na pozornost na šest ključnih nacrta prijedloga na koja zainteresirana javnost u narednim danima može dati svoje...

7
Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse, 10./2023. Poseban broj: Europski pristup regulaciji tzv. umjetne inteligencije · U središtu

Datum: 16.5.2023

S obzirom na aktualnost teme i „eksploziju“ različitih softverskih alata za generaciju sadržaja dostupnih široj javnosti, u posebnom proširenom izdanju kolumne Pregled novije poredbene sudske i zakonodavne prakse analizira se problematika regulacije tzv. umjetne inteligencije. Naglasak je postavlje...

8
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. · U središtu

Datum: 15.5.2023

U „Narodnim novinama“ br. 50/23. objavljena je Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. , pa  u nastavku dajemo u bitnome prikaz odredbi ove Odluke.

9
Poredbeni prikaz i problematika dobne granice kaznene (ne)odgovornosti maloljetnih počinitelja kaznenih djela · U središtu

Datum: 12.5.2023

Trenutnim zakonskim rješenjem isključena je primjena (maloljetničkog) kaznenog prava na djecu koja su ostvarila obilježja kaznenog djela, a bila su mlađa od 14 godina. Nedavni slučaj u susjednoj državi u kojem je dijete od 13 godina planirano usmrtilo više osoba potaknuo je promišljanje o mogućnosti...

10
Zahtjev radnika za rad od kuće i organizacija takvog rada · U središtu

Datum: 10.5.2023

Sada već prilično prihvaćen model “rada od kuće”, odnosno rada na izdvojenom mjestu rada, počeo se prisilno primjenjivati uslijed situacije otežanog poslovanja i “lockdowna” radi pandemije uzrokovane koronavirusom, a sada sve više predstavlja prednost određenog radnog mjesta. Većina poslodavaca koj...

11
Ekonomska prava djece s osvrtom na Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2022. godinu · U središtu

Datum: 5.5.2023

Dječje siromaštvo je veliki problem kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Globalnim uzrocima siromaštva kao što su ratovi, suše, bolesti, možemo pridodati i one lokalne, kao na primjer u Hrvatskoj, gdje je uvođenje eura nepovoljno utjecalo na kupovnu moć i životni standard građana te utjecaj divljeg t...

12
Osvrt na Odluku i rješenje Ustavnog suda o ocjeni Obiteljskog zakona uz prikaz odluka ESLJP-a protiv RH · U središtu

Datum: 4.5.2023

Ustavni sud Republike Hrvatske nedavno je donio odluku i rješenje broj: U-I-3941/2015 i dr. od 18. travnja 2023., kojom je odlučio o ocjeni ustavnosti Obiteljskog zakona iz 2015. (dalje: ObiZ/15) 1 . Tom je odlukom Ustavni sud ukinuo 18 odredbi ObiZ-a/15 (navedenih u točki I. izreke odluke), ...

13
Isplata dijela obiteljske mirovine · U središtu

Datum: 26.4.2023

1. siječnja 2023. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj: 119/22.- dalje u tekstu ZMO), kojim je, između ostalog, izmijenjen model obiteljskih mirovina omogućavanjem isplate dijela obiteljske mirovine uz korištenje starosne, p...

14
Predloženim izmjenama drastično povećane novčane kazne za prekršaje protiv javnog reda i mira · U središtu

Datum: 24.4.2023

U saborskoj proceduri nalazi se zakon koji mijenja kazne za prekršaje protiv javnog reda i mira i prema kojemu se raspon kazni za najteže prekršaje penje na od 700 do 4.000 eura.

15
Nacrt Prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja · U središtu

Datum: 21.4.2023

Još od 10.12.1997. godine na snazi je sada već prastari Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine", br. 133/97., 94/13., 57/22.).   Pravilnik koji bi trebao zamijeniti važeći Pravilnik trenutno je na...

16
Financijska potpora općinama za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini · U središtu

Datum: 18.4.2023

Općepoznata činjenica je da je demografska slika u Republici Hrvatskoj svake godine sve lošija. Razlozi za takvo stanje su brojni, no unatoč tome nositelji vlasti većinom poduzimaju samo parcijalne ili ad hoc mjere za saniranje negativne demografske slike.

17
Izvanredni otkaz – pregled novije sudske prakse · U središtu

Datum: 17.4.2023

Radni odnos se zasniva na ugovoru o radu, a  jedan od načina prestanka radnog odnosa je otkaz, koji može biti redovan i izvanredan. Izvanredni otkaz ugovora o radu je izvanredan jer se isključuju otkazni rokovi, može se dati samo u određenom roku od saznanja činjenice koja je temelj takvog otkaza, o...

18
Što učiniti kada poništavanje odnosno ukidanje rješenja prema Zakonu o općem upravnom postupku ne predloži stranka, nego treća osoba? · U središtu

Datum: 12.4.2023

Izvanredan pravni lijek poništavanja ili ukidanja rješenja ( članci 129.-132. Zakona o općem upravnom postupku ) može biti primijenjen samo po službenoj dužnosti. U pogledu iniciranja pokretanja tog postupka po službenoj dužnosti, treća osoba ne može imati veće ovlasti od stranke u prijašnjem postup...

19
Mirovinsko osiguranje: pojmovi osiguranika i korisnika mirovine · U središtu

Datum: 6.4.2023

Razmotreno je nekoliko primjera normativnog uređenja obveznog mirovinskog osiguranja kod čije je primjene važno razlikovati pojam osiguranika od pojma korisnika mirovine.

20
Kako prepoznati i izbjeći „mračne obrasce“ na društvenim mrežama - Smjernice Europskog odbora za zaštitu podataka · U središtu

Datum: 5.4.2023

14. veljače 2023. Europski odbor za zaštitu podataka (dalje u tekstu: Odbor; EDPB), nakon provedene javne rasprave objavio je Smjernice 03/2022 o obmanjujućim obrascima dizajna na sučeljima platformi društvenih mreža. 1

21
Pravo na pristup informacijama u mjesnoj samoupravi · U središtu

Datum: 3.4.2023

U današnjim okolnostima otvorenost i javnost tijela javne vlasti u pogledu ostvarivanja prava na pristup informacijama kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini, dobivaju sve više na značaju. U prilog tome ide svakako činjenica da građani, odnosno porezni obveznici Republike Hrvatske imaju prav...

22
Sud EU-a: prijenos nastave u javnim školama uživo preko videokonferencijske veze obuhvaćen je OUZP-om · U središtu

Datum: 31.3.2023

Dvama aktima donesenima 2020. godine ministar obrazovanja i kulture savezne zemlje Hessen (Njemačka) utvrdio je pravni i organizacijski okvir nastave u školama tijekom pandemije bolesti COVID-19, pri čemu je, među ostalim, bilo predviđeno da se učenicima koji su oslobođeni od pohađanja nastave omogu...

23
Posjeti učenika Hrvatskom saboru · U središtu

Datum: 23.3.2023

Posjeti Saboru provodi se u okviru nadležnosti Službe za građane Hrvatskoga sabora čija je zadaća provođenje edukacije mladih sa ciljem podizanja razine znanja i osnaživanja mladih u razvoju kompetencija za aktivno i odgovorno građanstvo, kao i podizanje razine transparentnosti i otvorenosti tijela...

24
Upravni spor: izvođenje dokaza koji su već predloženi, odnosno izvedeni u upravnom postupku · U središtu

Datum: 22.3.2023

Raščlanjeni su neki slučajevi u kojima (ni)je opravdano u upravnom sporu usvojiti dokazni prijedlog stranke što se odnosi na dokaz već izveden, odnosno predložen u upravnom postupku.

25
Popunjavanje pravnih praznina u zakonu o upravnim sporovima - spajanje spisa u upravnom sporu · U središtu

Datum: 15.3.2023

Za razliku od tumačenja u običnom smislu kada postoji pravna norma, ali je sporno kako ju razumjeti i primijeniti, problem pravne praznine svodi se na odsutnost (nepostojanje) norme uopće.

26
Kriteriji javnog razotkrivanja u novijoj praksi Europskog suda za ljudska prava · U središtu

Datum: 13.3.2023

Dana 14. veljače 2023. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava donijelo je presudu u predmetu Halet protiv Luksemburga, smatrajući da osuda g. Haleta za otkrivanje informacija novinarima u skandalu LuxLeaks predstavlja povredu njegovog prava na slobodu izražavanja, zajamčenu člankom 10. Europs...

27
Nacrt Prijedloga Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići) · U središtu

Datum: 8.3.2023

Na e-savjetovanju je otvorena javna rasprava oko Nacrta prijedloga novoga Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići). Nacrt prijedloga Pravilnika je za sve zainteresirane osobe dostupan na...

28
Prijedlog novog školskog kalendara za 2023./2024. godinu · U središtu

Datum: 3.3.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine donosi novi školski kalendar, sukladno članku 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . S tim u svezi, od 1. ožujka 2023. godine na e-savjetovanju je novi nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju rad...

29
Kako postupiti kada je zatraženo donošenje rješenja (upravnog akta) u stvari koja se ne rješava u upravnom postupku? · U središtu

Datum: 2.3.2023

Kada ne postoje pretpostavke za pokretanje upravnog postupka, javnopravno tijelo rješenjem odbacuje zahtjev. Zaštita od pogrešnog zaključka da rečene pretpostavke nisu ispunjene osigurana je putem izjavljivanja žalbe, odnosno putem podnošenja tužbe.

30
Pripravnici u dječjem vrtiću - novine u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju · U središtu

Datum: 1.3.2023

Materiju pripravnika uređuje članak 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.) koji je mijenjan zadnjim izmjenama i dopunama Zakona. U članku dajemo kratki pregled tih izmjena.

31
Godišnje izvješće o nepravilnostima za 2022. godinu · U središtu

Datum: 23.2.2023

Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (u nastavku teksta: Zakon) i Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (u nastavku teksta: Pravilnik) uređena je obveza podnošenja godišnjih izvještaja o nepravilnostima...

32
Postupak jednostavne nabave u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 20.2.2023

Budući da jednostavna nabava nije podrobnije uređena Zakonom o javnoj nabavi , svaki dječji vrtić postupak jednostavne nabave mora urediti pojedinačno, svojim općim aktom.

33
Klasifikacije tjelesnih ozljeda u kaznenom zakonodavstvu · U središtu

Datum: 17.2.2023

Nasilje ostavlja brojne posljedice na psihičko i fizičko zdravlje. Osim teških psiholoških posljedica, nasilje ostavlja posljedice i na socijalni život osobe koja ga je doživjela. Autorica u članku donosi pregled vrsta tjelesnih ozljeda prema Kaznenom zakonu te iznosi važnost vještačenja tjelesnih...

34
Zapošljavanje stranih državljana u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 13.2.2023

Člankom dajemo prikaz postupka zapošljavanja stranih državljana u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj koji se provodi na temelju odredba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija , Zakona o str...

35
Zapošljavanje učitelja u ustanovama predškolskog odgoja · U središtu

Datum: 7.2.2023

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine, br. 57/22., dalje u tekstu: Zakon o predškolskom odgoju), a koji je stupio na snagu 28. svibnja 2022. godine, uvedena je mogućnost zasnivanja radnog odnosa s učiteljima primarnog obrazovanja za radno mjesto...

36
Obligatornost ishođenja prethodne suglasnosti kolegijalnog tijela u kontekstu zasnivanja radnog odnosa u školskoj ustanovi · U središtu

Datum: 3.2.2023

U ovom se radu prikazuje i analizira primjena specijalnih odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., ...

37
Postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti · U središtu

Datum: 2.2.2023

Navedenim tekstom prikazujemo postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.).

38
Upravno vijeće dječjeg vrtića · U središtu

Datum: 1.2.2023

Materija upravnog vijeća vrtića uređena je člankom 34. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.) (dalje u tekstu: Zakon).

39
Sud EU-a: prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka · U središtu

Datum: 31.1.2023

Sustavno prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka svake osobe protiv koje je podnesen prijedlog za podizanje optužnice radi upisa tih podataka u policijsku evidenciju protivno je zahtjevu osiguranja pojačane zaštite u pogledu obrade osjetljivih osobnih podataka.

40
Postupak posvojenja s osvrtom na međunarodno posvojenje · U središtu

Datum: 26.1.2023

Posvojenje kao institut je definirano četvrtim dijelom Obiteljskog zakona ("Narodne novine" br. 103/15., 98/19., 47/20.) od članka 180. do članka 217. Kako je trenutno aktualna tema međunarodnog posvojenja, autorica u članku donosi pregled toga što je posvojenje, kako započinje postupak posvojenja...

41
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – što podrazumijeva unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti kojeg su dužni uspostaviti poslodavci · U središtu

Datum: 24.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba...

42
Ostvarivanje prava prednosti pri upisu djece u dječji vrtić · U središtu

Datum: 23.1.2023

Ostvarivanje prava prednosti pri upisu uređeno je člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.). Radi se o članku koji je pretrpio određene izmjene, kojima ćemo se pozabaviti u ovom  članku.

43
Izmjene poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak) kojim su povećane svote određenih neoporezivih primitaka i pregled drugih važnih promjena · U središtu

Datum: 19.1.2023

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na snagu je stupilo više izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak . Prije svega, povećani su neoporezivi iznosi određenih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te je uveden i novi način određivanja neoporezivog iznosa namijenjenog za ...

44
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - najvažnije odredbe · U središtu

Datum: 17.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon ) donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta...

45
Provođenje obveznog programa predškole, novine u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju · U središtu

Datum: 16.1.2023

Prema članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.), prije polaska u osnovnu školu sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole. Budući da je zakonska regulativa programa predškole pretrpjela određene izmjene, u ovom č...

46
Probni rad radnika u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 13.1.2023

Sukladno članku 53. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.), prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad. Budući da je za vrtiće izuzetno korisno ugovoriti probni rad, navedenom problematikom pozabaviti ćemo se u ovom stručnom članku. Probni rad je...

47
Upravni spor: osnovno o pojmovima spora pune jurisdikcije, reformacijske presude i meritorne presude · U središtu

Datum: 12.1.2023

Spor pune jurisdikcije upravni je spor u kojem je sud ovlašten donijeti reformacijsku presudu, bez obzira je li konkretni spor okončan donošenjem takve presude. Reformacijska je presuda ona kojom upravni sud, usvajajući tužbeni zahtjev, sam rješava stvar. Meritorne su reformacijske presude, kao i o...

48
Zakon o obveznim odnosima u kontekstu uvođenja eura · U središtu

Datum: 11.1.2023

Od 1. siječnja 2023. godine euro je službena valuta Republike Hrvatske. Samim time, bilo je potrebno promijeniti niz zakona u kontekstu uvođenja nove valute. Dio suvereniteta je delegiran Europskoj središnjoj banci, posebno u kontekstu određivanja kamatnih stopa. To se posebno odnosi na definiranje ...

49
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – okolnosti u kojima je stupio na snagu i korupcija kao društveni fenomen · U središtu

Datum: 10.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba ...

50
Novi Kolektivni ugovor za radnike zaposlene u predškolskim ustanovama grada Zagreba · U središtu

Datum: 9.1.2023

Dana 19. prosinca 2022. godine, u Zagrebu je sklopljen novi Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 40./22.) (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), klasa: 601-01/22-005/1, urbroj: 251-07-11-22-1. Novi Kolektivni ugovor primjenju...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta