Poredano po:

Broj dokumenata: 1078

1
Upravno vijeće dječjeg vrtića · U središtu

Datum: 1.2.2023

Materija upravnog vijeća vrtića uređena je člankom 34. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.) (dalje u tekstu: Zakon).

2
Sud EU-a: prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka · U središtu

Datum: 31.1.2023

Sustavno prikupljanje biometrijskih i genetskih podataka svake osobe protiv koje je podnesen prijedlog za podizanje optužnice radi upisa tih podataka u policijsku evidenciju protivno je zahtjevu osiguranja pojačane zaštite u pogledu obrade osjetljivih osobnih podataka.

3
Postupak posvojenja s osvrtom na međunarodno posvojenje · U središtu

Datum: 26.1.2023

Posvojenje kao institut je definirano četvrtim dijelom Obiteljskog zakona ("Narodne novine" br. 103/15., 98/19., 47/20.) od članka 180. do članka 217. Kako je trenutno aktualna tema međunarodnog posvojenja, autorica u članku donosi pregled toga što je posvojenje, kako započinje postupak posvojenja...

4
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – što podrazumijeva unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti kojeg su dužni uspostaviti poslodavci · U središtu

Datum: 24.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba...

5
Ostvarivanje prava prednosti pri upisu djece u dječji vrtić · U središtu

Datum: 23.1.2023

Ostvarivanje prava prednosti pri upisu uređeno je člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.). Radi se o članku koji je pretrpio određene izmjene, kojima ćemo se pozabaviti u ovom  članku.

6
Izmjene poreznih propisa (Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak) kojim su povećane svote određenih neoporezivih primitaka i pregled drugih važnih promjena · U središtu

Datum: 19.1.2023

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci na snagu je stupilo više izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak . Prije svega, povećani su neoporezivi iznosi određenih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te je uveden i novi način određivanja neoporezivog iznosa namijenjenog za ...

7
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - najvažnije odredbe · U središtu

Datum: 17.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon ) donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta...

8
Provođenje obveznog programa predškole, novine u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju · U središtu

Datum: 16.1.2023

Prema članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.), prije polaska u osnovnu školu sva djeca imaju obvezu pohađati program predškole. Budući da je zakonska regulativa programa predškole pretrpjela određene izmjene, u ovom č...

9
Probni rad radnika u dječjem vrtiću · U središtu

Datum: 13.1.2023

Sukladno članku 53. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.), prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad. Budući da je za vrtiće izuzetno korisno ugovoriti probni rad, navedenom problematikom pozabaviti ćemo se u ovom stručnom članku. Probni rad je...

10
Upravni spor: osnovno o pojmovima spora pune jurisdikcije, reformacijske presude i meritorne presude · U središtu

Datum: 12.1.2023

Spor pune jurisdikcije upravni je spor u kojem je sud ovlašten donijeti reformacijsku presudu, bez obzira je li konkretni spor okončan donošenjem takve presude. Reformacijska je presuda ona kojom upravni sud, usvajajući tužbeni zahtjev, sam rješava stvar. Meritorne su reformacijske presude, kao i o...

11
Zakon o obveznim odnosima u kontekstu uvođenja eura · U središtu

Datum: 11.1.2023

Od 1. siječnja 2023. godine euro je službena valuta Republike Hrvatske. Samim time, bilo je potrebno promijeniti niz zakona u kontekstu uvođenja nove valute. Dio suvereniteta je delegiran Europskoj središnjoj banci, posebno u kontekstu određivanja kamatnih stopa. To se posebno odnosi na definiranje ...

12
Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – okolnosti u kojima je stupio na snagu i korupcija kao društveni fenomen · U središtu

Datum: 10.1.2023

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba ...

13
Pristup informacijama sadržanima u spisima upravnih i sudskih postupaka · U središtu

Datum: 4.1.2023

Analiziran je odnos između članka 1. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama i mjerodavnih odredaba posebnih postupovnih propisa kojima je uređen uvid u spise predmeta upravnih i sudskih postupaka. Izneseni su i primjeri s time povezane novije sudske prakse.

14
Promjene koje donosi prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji · U središtu

Datum: 2.1.2023

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 1. prosinca do zaključno 31. prosinca 2022. g...

15
Najvažnije promjene u zakonodavstvu: što nas čeka u 2023.? · U središtu

Datum: 30.12.2022

Prvi dan 2023. godine donosi nam brojne novosti u zakonodavstvu. U suradnji s odvjetnicima Danijelom Pribanićem i Dorom Ljevar donosimo vam pregled izmjena najbitnijih propisa, ali i ostale relevantne novosti u pravosuđu i pravnom sustavu u cjelini.

16
Pohrana (arhiviranje) dokumentacije u kontekstu Zakona o javnoj nabavi · U središtu

Datum: 29.12.2022

Izmijenjeni članak 333. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“, br. 120/16., 114/22., u daljnjem tekstu: ZJN) stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a sve shodno primjeni Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (objavljena ...

17
Jedna važna dopuna u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi · U središtu

Datum: 28.12.2022

Hrvatski sabor je na 13. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine, donio jednoglasno sa 134  glasa, Zakon o dopuni Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj, 151/2022.).

18
Dječji proračun · U središtu

Datum: 23.12.2022

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine , čiji se jedan od ključnih zajedničkih prioritetnih ciljeva odnosi na uspostavljanje tzv. „dječjeg proračuna“ s ciljem sustavnog praćenja ulaganja u djecu i programe za djecu, k...

19
Sud EU-a: kolektivni ugovor koji se primjenjuje na radnike zaposlene kod poduzeća za privremeno zapošljavanje · U središtu

Datum: 20.12.2022

Kolektivni ugovor kojim se plaća radnika zaposlenih kod poduzeća za privremeno zapošljavanje smanjuje u odnosu na izravno zaposlene radnike mora predviđati kompenzacijske pogodnosti. Takav kolektivni ugovor mora moći biti predmet djelotvornog sudskog nadzora.

20
Novi Zakon o elektroničkim komunikacijama · U središtu

Datum: 19.12.2022

Ranije ove godine, u srpnju, na snagu je stupio novi Zakon o elektroničkim komunikacijama ("Narodne novine" br. 76/22.) („Zakon“), kojim je preuzeta Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. Europski kodeks elektroničkih komunikacija („EECC“ ili „Direktiva“). Opć...

21
Promet na cesti – jeste li znali? (vožnja pod utjecajem alkohola) · U središtu

Datum: 16.12.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

22
Produljenje rada u državnoj službi · U središtu

Datum: 12.12.2022

Imajući u vidu važnost službeničkog zakonodavstva u ovom tekstu iznijet ćemo najnovije promjene u državnoj službi kojom se daje mogućnost državnim službenicima, da nakon 65 godina života, ostaju u državnoj službi za još dvije godine, kao i mogućnost zapošljavanja korisnika mirovine.  

23
Izmjene i dopune Zakona o radu · U središtu

Datum: 9.12.2022

U šezdesetak članaka pripremljen je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19. – dalje u tekstu Zakon). Kao svrha ovih izmjena navedena je potreba za usklađenjem s europskim direktivama koje nalažu uređivanje pitanja poput balansa izme...

24
Od početka 2023. obvezno je elektroničko uredsko poslovanje · U središtu

Datum: 6.12.2022

S kalendarskim krajem 2022. godine istječe prijelazna odredba Uredbe o uredskom poslovanju koja je omogućavala odgodu uvođenja informacijskog sustava uredskog poslovanja. Stoga se očekuje da od početka naredne godine svi obveznici Uredbe imaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja...

25
Novi oblici zasnivanja radnog odnosa u vrtiću bez raspisivanja natječaja · U središtu

Datum: 5.12.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.) uvedeni su dodatni oblici zasnivanja radnog odnosa u vrtiću bez potrebe raspisivanja javnog natječaja, pored već postojećih mogućnosti zasnivanja radnog odnosa d...

26
Zaštita privatnosti djece u medijima · U središtu

Datum: 2.12.2022

Mediji mogu biti i promotori, ali i prekršitelji dječjih prava posebno kada je riječ o pravu djeteta na privatnost, stoga ćemo se u ovom članku osvrnuti na zakonodavni okvir zaštite prava na privatnost djece u medijima.

27
Trenutak pokretanja upravnog postupka na zahtjev stranke · U središtu

Datum: 1.12.2022

Potrebno je razlikovati podzakonski kriterij kojim se utvrđuje kada se osniva predmet, od zakonskog kriterija kada se upravni postupak na zahtjev stranke smatra pokrenutim. Radnje koje prethode predaji urednog zahtjeva stranke javnopravnom tijelu ne čine dio upravnog postupka.

28
Usklađivanje Zakona o državnim maticama s drugim zakonima · U središtu

Datum: 30.11.2022

Zakonom o državnim maticama („Narodne novine“, br. 96/93., 76/13. i 98/19.) uređuje se uspostava i vođenje državnih matica, odnosno evidencija o osobnim stanjima građana te se za svaku od evidencija propisuje set osobnih podataka koje je potrebno upisati.

29
Promet na cesti – jeste li znali? (uključivanje u promet na cesti) · U središtu

Datum: 24.11.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj...

30
Reguliranje studentskih poslova – pravni i porezni status · U središtu

Datum: 21.11.2022

Studentima tijekom stjecanja akademskog obrazovanja obavljanje studentskih poslova omogućuje ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda, a ujedno i stjecanje dragocjenog radnog iskustva, koje mogu iskoristiti kada se jednog trenutka nađu na nemilosrdnom tržištu rada. Shodno tome, u na...

31
Što donosi primjena Pravilnika o polaganju državnog ispita? · U središtu

Datum: 14.11.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, "Narodne novine" br. 70/19., izmijenjene su odredbe Zakona koje se odnose na odjeljak 6. naziva „ državni ispit“ , obvezu, način polaganja, sadržaj i rokove polaganja dosadašnjeg državnog stručnog ispita.

32
Phishing kao jedan od najčešćih oblika računalne prijevare · U središtu

Datum: 11.11.2022

Sve brži razvoj informatičke i komunikacijske tehnologije donio je i nove izazove u borbi protiv kibernetičkog kriminala. Pojavile su nove, sofisticirane metode napada kao što je phishing , kao i tehnologije koje otežavaju istragu ovih djela. Svaki dan smo svjedoci ovih kaznenih djela, stoga autori...

33
Zakonska obveza provjere vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja, nekažnjavanosti službenika i namještenika u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 9.11.2022

U članku dajemo prikaz uvjeta za provedbu provjere vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja službenika i namještenika, odnosno nekažnjavanosti osoba koje zasnivaju ili imaju zasnovan radni odnos u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o odgoju u osnovnoj i srednj...

34
Uvođenje eura u kontekstu sudskih odluka i Zakona o parničnom postupku · U središtu

Datum: 7.11.2022

Poznata je činjenica da s 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, čime hrvatska kuna odlazi u povijest. Samim time, hrvatsko gospodarstvo je moralo ući u potpuno novu fazu prilagodbe kako bi se jedna službena valuta zamijenila drugom. U tu svrhu je donesen Zakon...

35
Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi · U središtu

Datum: 2.11.2022

Druga intervencija u Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine“, br. 18/22. i 46/22.) donesena na 12. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 7. listopada 2022. godine izglasana je jednoglasno, sa 119 glasova zastupnika "za".

36
Pomoćnici za djecu s teškoćama u vrtiću, s posebnim osvrtom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju · U središtu

Datum: 31.10.2022

Sukladno članku 24. a stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), u skladu s potrebama djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnoj skupini može raditi jedan pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju.

37
Očinski dopust i pregled drugih promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora · U središtu

Datum: 27.10.2022

Najznačajnija promjena u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama je pravo na očinski dopust, s ciljem ravnopravnije raspodjele skrbi o djeci u najranijoj dobi od strane oba roditelja. Autor ovim člankom daje pregled ...

38
Promjene koje donosi novi Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima · U središtu

Datum: 25.10.2022

Navedenim člankom dajemo prikaz promjena koje donosi novi Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 106/22., te se primjenjuje od 15. listopada 2022. godine.

39
Izmjene Prekršajnog zakona · U središtu

Datum: 20.10.2022

Posljednjim, šestim po redu, izmjenama Prekršajnog zakona isključivo se mijenjaju odredbe Prekršajnog zakona koje sadrže pozivanje na hrvatsku kunu i to na način da se iznosi u kunama mijenjaju iznosima u eurima.

40
Ustrojstvo i djelovanje inspektora rada u nadzoru primjene propisa o radu · U središtu

Datum: 19.10.2022

U okviru Državnog inspektorata djeluju kao poseban sektor Inspekcija rada koja nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika u području radnih odnosa i zaštite na radu. Ovim člankom dan je pregled djelatnosti i ovlasti Inspekcije rada, posebice prilik...

41
Sud EU-a: diskriminacija na radnom mjestu · U središtu

Datum: 18.10.2022

Interno pravilo poduzeća kojim se zabranjuje vidljivo nošenje vjerskih, filozofskih ili duhovnih simbola ne čini izravnu diskriminaciju ako se primjenjuje na općenit način i bez razlike prema svim radnicima. Prema mišljenju Suda, vjeru i uvjerenja treba smatrati jednim i jedinstvenim razlogom diskri...

42
Sankcioniranje dopinga u sportu · U središtu

Datum: 14.10.2022

Doping je u svojoj biti protivan sportskom duhu. Sankcioniranje dopinga u sportu kao i pristup zakonodavca promicanju i zaštiti etike sporta u hrvatskom pravnom sustavu mijenjao se, i danas su podijeljena mišljenja oko najprimjerenijeg oblika sankcije s obzirom na svrhu. Dio javnosti i struke više p...

43
Novine u mirovinskom osiguranju · U središtu

Datum: 12.10.2022

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 5. listopada 2002. zaključio raspravu u vezi s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, drugo čitanje. Prikazuju se razlozi i pitanja koja se tim zakonom rješavaju.

44
Pedagoške mjere u sustavu obrazovanja · U središtu

Datum: 11.10.2022

Nedavno je počela nova školska godina koja sa sobom uvijek donosi brojne izazove kako za odgojno-obrazovne radnike tako i za učenike. Jedan od učestalih problema koji se javlja u nastavno-obrazovnom procesu su neprihvatljiva ponašanja učenika kojima se narušava ili dodatno otežava svakodnevni tijek ...

45
Pravno uređenje digitalnih radnih platformi prema novom Zakonu o radu · U središtu

Datum: 6.10.2022

Izmjenama i dopunama Zakona o radu se u hrvatsko zakonodavstvo uvodi institut i uređenje rada putem digitalnih radnih platformi. Naime, prema podacima Europske komisije, industrija digitalnih radnih platformi je samo u 2020. godini uprihodila cca 20 milijardi eura, zapošljavala je više od 28 milij...

46
Kriteriji i način financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. · U središtu

Datum: 4.10.2022

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u nastavku teksta: Ministarstvo) u školskoj godini 2022./2023. nastavlja s programom sufinanciranja/financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Naime, Vlada RH donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog ...

47
Primjena postupovnih odredbi kod provedbe upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 3.10.2022

Autor u članku prikazuje postupovne odredbe vezane uz provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenja otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.).

48
Važnost dana donošenja i dana otpreme upravnog akta · U središtu

Datum: 29.9.2022

Po vremenskom kriteriju, u odnosu na upravni akt pravni poredak ne uređuje samo važnost odgovora na pitanje kada je akt dostavljen stranci, već, u pojedinim slučajevima, i kada je akt donesen, odnosno kada je otpremljen.

49
Provedba postupka upisa učenika iz inozemstva u srednje škole u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 28.9.2022

Bez obzira da li se radi o redovitom ili naknadnom upisu učenika iz inozemstva u srednju školu u Republici Hrvatskoj (gimnazije, strukovne i umjetničke škole), navedeni upis se provodi sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju, Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifik...

50
Osnivanje udruge u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 26.9.2022

Iako se u javnom prostoru ponekad stječe dojam da je vođenje udruge jednostavan i lagan posao, te da taj pravni oblik nije reguliran brojnim propisima, ta konstatacija nije točna. Naime, vođenje cjelokupnog poslovanja udruge iziskuje predani i aktivni angažman svih zaposlenika udruge, budući da o nj...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta