Poredano po:

Broj dokumenata: 1033

1
Kriteriji i način financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. · U središtu

Datum: 4.10.2022

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u nastavku teksta: Ministarstvo) u školskoj godini 2022./2023. nastavlja s programom sufinanciranja/financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Naime, Vlada RH donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog ...

2
Primjena postupovnih odredbi kod provedbe upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenju otpadom · U središtu

Datum: 3.10.2022

Autor u članku prikazuje postupovne odredbe vezane uz provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora kod počinjenja prekršaja iz Zakona o gospodarenja otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.).

3
Važnost dana donošenja i dana otpreme upravnog akta · U središtu

Datum: 29.9.2022

Po vremenskom kriteriju, u odnosu na upravni akt pravni poredak ne uređuje samo važnost odgovora na pitanje kada je akt dostavljen stranci, već, u pojedinim slučajevima, i kada je akt donesen, odnosno kada je otpremljen.

4
Provedba postupka upisa učenika iz inozemstva u srednje škole u Republici Hrvatskoj · U središtu

Datum: 28.9.2022

Bez obzira da li se radi o redovitom ili naknadnom upisu učenika iz inozemstva u srednju školu u Republici Hrvatskoj (gimnazije, strukovne i umjetničke škole), navedeni upis se provodi sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju, Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifik...

5
Osnivanje udruge u pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske · U središtu

Datum: 26.9.2022

Iako se u javnom prostoru ponekad stječe dojam da je vođenje udruge jednostavan i lagan posao, te da taj pravni oblik nije reguliran brojnim propisima, ta konstatacija nije točna. Naime, vođenje cjelokupnog poslovanja udruge iziskuje predani i aktivni angažman svih zaposlenika udruge, budući da o nj...

6
Zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću s odgojiteljem nestručnom osobom · U središtu

Datum: 23.9.2022

Sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.), ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odno...

7
Opravdano ograničenje načela ne bis in idem u praksi · U središtu

Datum: 19.9.2022

Pozitivna zakonodavstva suvremenih demokracija, počevši od Ustava kao konstitutivnog akta za sve zakone i podzakonske akte svakog unutarnjeg pravnog poretka, te s njime usklađenih druge propise, ugradila su mehanizme za sprječavanje dupliciranja sudskih postupaka, odnosno, kažnjavanja istog počinite...

8
Donesena nova Europska strategija za bolji internet za djecu (BIK+) · U središtu

Datum: 15.9.2022

Prva Europska strategija za bolji internet za djecu (BIK) donesena je davne 2012. godine, time da će ažurirana strategija za bolji internet za djecu - BIK+ koja je donesena u svibnju 2022. godine, doprinijeti zaštiti, poštovanju i jačanju položaja djece na internetu u novom digitalnom desetljeću.

9
Specifičnosti radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada · U središtu

Datum: 14.9.2022

Posebnu pozornost u normativnom uređenju zaštite na radu predstavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada, za koje su propisani posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova. Radniku koji ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, poslodavac ne smij...

10
Sud EU-a: Hipotekarni krediti u stranim valutama · U središtu

Datum: 13.9.2022

Krediti u stranoj valuti: nacionalni sud ne može nepoštenu odredbu o cijeni konverzije zamijeniti dispozitivnom odredbom nacionalnog prava ako se potrošač tomu protivi. Ako ugovor o kreditu bez te odredbe ne može opstati, treba ga proglasiti ništavim.

11
Zasnivanje radnog odnosa na 60 dana u dječjem vrtiću, bez raspisivanja natječaja · U središtu

Datum: 9.9.2022

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) već godinama dječjim vrtićima nudi jednu mogućnost: zasnivanje radnog odnosa na 60 dana, i to bez raspisivanja javnog natječaja.

12
Članak 42. ZUP-a i odredbe posebnih zakona · U središtu

Datum: 8.9.2022

Odredbe članka 42. Zakona o općem upravnom postupku , kojima je uređeno, među inim, pokretanje postupka po službenoj dužnosti povodom predstavke (inicijative, prijave), supsidijarno su primjenjive u odnosu na norme posebnog zakona samo kada je riječ o odredbama posebnog zakona što se odnose na obav...

13
Stanka, dnevni, tjedni i godišnji odmor u radnim odnosima · U središtu

Datum: 5.9.2022

Pravo radnika na stanku, dnevni, tjedni i godišnji odmor regulirano je odredbama Zakona o radu , Kolektivnog ugovora, pravilnika o radu te ugovora o radu. Pravo na odmor i dopust predstavlja jedno od temeljnih prava radnika u radnom odnosu i jedan je od mnogih dosega borbe za prava i ravnopravan po...

14
Novi uvjeti za dodjelu državnih stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa · U središtu

Datum: 2.9.2022

Do 31. kolovoza bilo je otvoreno javno savjetovanje MZO-a o Nacrtu prijedloga novog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa . Nacrt Pravilnika donosi novi sustav bodovanja i promjenu dohodovnog cenzusa, proširenje liste studenata ...

15
Podzastupljenost žena u politici te njihov iskorak u društvu · U središtu

Datum: 1.9.2022

Činjenica da se Republika Hrvatska danas nalazi na začelju svjetske ljestvice zastupljenosti žena na menadžerskim pozicijama govori da je zastupljenost žena još uvijek poprilično nezadovoljavajuća, pogotovo promatrajući udio izabranih žena u tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave. Situac...

16
Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s naglaskom na sklapanje uzastopnih ugovora i osvrtom na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu · U središtu

Datum: 31.8.2022

Ugovor o radu na određeno vrijeme određuje se kao ugovor o radu na određeni ili odredivi završni rok. Autor u članku pojašnjava specifičnosti i ograničenja kod sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme s posebnim naglaskom na sklapanje uzastopnih ugovora te se osvrće na zakonska rješenja predmetn...

17
Žalba protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora – postojeće zakonsko uređenje i praktične dileme (ili prijedlozi de lege ferenda) · U središtu

Datum: 29.8.2022

Predmet ovog članka je postojeće zakonsko uređenje i praktične dileme (ili prijedlozi de lege ferenda) koje se tiču žalbe protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora.

18
Javno mjesto u prekršajima protiv javnog reda i mira · U središtu

Datum: 26.8.2022

Unatoč tome što se kao konstitutivni element većeg broja prekršaja propisanih Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine" br. 41/77., 47/89., 55/89., 5/90. - službeni pročišćeni tekst, "Službeni list SFRJ" br. 83/89., "Narodne novine" br. 47/90., 55/91., 29/94. – dalje u teks...

19
Promet na cesti – jeste li znali? (uređaji za osvjetljavanje) · U središtu

Datum: 25.8.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?...

20
Istaknuto iz Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu · U središtu

Datum: 22.8.2022

U tijeku je javno savjetovanje o izmjenama i dopunama jednog od najočekivanijeg zakona ove godine - Zakona o radu . Promjene u općem propisu u području radnih odnosa potaknute su razvojem suvremenog tržišta rada, ali i odnosima izazvanih pandemijom koronavirusa. Autor ovim člankom daje sumaran preg...

21
Verzijski zahtjev kao dio obiteljskopravnog instituta uzdržavanja · U središtu

Datum: 19.8.2022

Ovaj članak daje prikaz relevantne sudske prakse i zakonskih normi koje uređuju verzijski zahtjev kao pravo na naknadu za isplaćeno uzdržavanje i sredstvo koje općenito pospješuje institut uzdržavanja u obiteljskom pravu.

22
Upis djece u dječji vrtić elektroničkim putem · U središtu

Datum: 18.8.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 57/22.) vrtićima je ponuđena jedna mogućnost – upisi se sada mogu provoditi i elektroničkim putem.

23
Primjeri iz prakse društveno odgovorne javne nabave kod građevinskih radova · U središtu

Datum: 17.8.2022

Građevinski sektor ima specifične izazove što se tiče zaposlenja, različite obujme projekata, posebne tržišne cikluse, geografske specifičnosti pristupa gradilištu, a mogućnosti zapošljavanja nisu prikladne za bilo koga. Društveno odgovorne klauzule u ovom sektoru obično su fokusirane na radne uvje...

24
Organiziranje i provedba štrajka te isključenje s rada · U središtu

Datum: 11.8.2022

Sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga u svrhu zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova te zbog neisplate plaće, dijela plaće, odnosno naknade plaće, ako nisu isplaćene do dana dospijeća. Autor u članku pojašnjava način na koji se štrajk organizira, provo...

25
Nove izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama · U središtu

Datum: 9.8.2022

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama   temeljni je propis kojim se uređuju prava roditelja i njemu izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore te uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja. Od svojeg prvotnog donošenja 2008. godine, Zakon je do sada pretr...

26
Kurikulum dječjeg vrtića – novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju · U središtu

Datum: 2.8.2022

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne noovine", br. 57/22.) uvedena je jedna zanimljiva novina – Upravno vijeće dječjeg vrtića sada donosi kurikulum dječjeg vrtića u pravilu svakih pet godina.

27
Što donosi Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece? · U središtu

Datum: 29.7.2022

Na razini Europske unije donesena je Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (SL L 187, 2.7.2019. - u nastavku teksta: Uredba). Uredba se prim...

28
Izvršnost i pravomoćnost rješenja u odnosu na koje je dopuštena obnova upravnog postupka · U središtu

Datum: 28.7.2022

Donošenjem rješenja kojim se dopušta obnova upravnog postupka odgađa se izvršenje rješenja protiv kojeg je obnova dopuštena. To ne utječe na sâma svojstva izvršnosti, odnosno pravomoćnosti potonjeg rješenja.

29
Pravna uloga prijavitelja nepravilnosti · U središtu

Datum: 25.7.2022

Od 23. travnja 2022., od kada je na snazi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti  uloga prijavitelja nepravilnosti dobila je značajniju ulogu s obzirom na to da je unaprijeđen pravni okvir zaštite prijavitelja nepravilnosti u odnosu na prethodni Zakon . Novi Zakon o zaštiti prijavitelja ...

30
Procjena najboljeg interesa djeteta - kroz recentnu odluku ESLJP-a · U središtu

Datum: 21.7.2022

Autorica u članku analizira procijenu najboljeg interesa djeteta kroz recentnu odluku Europskog suda za ljudska prava kojom je ukazana potreba dubljeg i argumentiranijeg odlučivanja u osjetljivim postupcima odlučivanja o roditeljskoj skrbi, gdje ispitivanje najboljeg interesa djeteta neće biti samo ...

31
Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama - koje promjene donosi? · U središtu

Datum: 20.7.2022

Autorica u članku  obrađuje odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.) u odnosu na raniji Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  br. 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.) is...

32
Je li ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja koju osigurava Grad Zagreb stečeno pravo? · U središtu

Datum: 18.7.2022

Autor u članku daje prikaz presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usoz-8/22-68 od 5. srpnja 2022.

33
Uređenje sezonskog rada u 2022. godini · U središtu

Datum: 12.7.2022

Sezonski radnici, naročito oni u području turizma i poljoprivrede, jedna su od najugroženijih i najosjetljivijih skupina na tržištu rada. Za Republiku Hrvatsku, zemlju u kojoj turizam stvara veliki broj zaposlenih, pitanje radne snage u tom sektoru, ali i kvalitete tržišta rada, u konačnici se nemin...

34
Naknada troškova nastalih zastupanjem po opunomoćeniku odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u slučaju kad je postupak okončan povoljno za stranku · U središtu

Datum: 4.7.2022

Autor u članku daje prikaz odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u vezi naknade troškova nastalih zastupanjem po opunomoćeniku odvjetniku u upravnom postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u slučaju kad je postupak okončan povoljno za stranku.

35
Pravna zaštita HIV bolesnika · U središtu

Datum: 1.7.2022

Autor u članku prikazuje pravna pitanja s kojima se susreću osobe zaražene HIV-om a koja se najčešće vežu za područja zaštite osobnog dostojanstva pacijenta, prava na zaštitu osobnih informacija i zaštitu njihovih temeljnih ljudskih prava kao i pravo na dobivanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.

36
Promet na cesti – jeste li znali? (ograničenje brzine kretanja vozila) · U središtu

Datum: 29.6.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?...

37
Stjecanje prava vlasništva stranih državljana na nekretninama · U središtu

Datum: 27.6.2022

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)  propisana su posebna pravila za strane pravne i fizičke osobe za stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj...

38
Citiranje pravnih normi: jednostavačni članci · U središtu

Datum: 23.6.2022

Kada se članak nekog zakona ili drugog propisa sastoji od jednog stavka, broj tog stavka se ne citira (navodi). To vrijedi i kada se stavak dalje dijeli na podstavke, točke i dr.

39
U očekivanju donošenja novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira · U središtu

Datum: 15.6.2022

Donošenje novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira važno je zbog toga što su prekršaji protiv javnog reda i mira bitan pokazatelj stanja sigurnosti i izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, a važeći Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira na snazi je gotovo 45 godina...

40
Odgovornost države za štetu počinjenu cijepljenjem · U središtu

Datum: 14.6.2022

Problematika cijepljenja je u Republici Hrvatskoj postala aktualna tijekom 2021. godine dolaskom cjepiva protiv COVID-19, bolesti zbog koje je Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) proglasila pandemiju dana 13. ožujka 2020. te zbog koje su gotovo sve svjetske vlade donosile u barem dva navrata tij...

41
Tko ima pravo na isplatu regresa za godišnji odmor u 2022. godini? · U središtu

Datum: 13.6.2022

U svrhu podmirivanja povećanih troškova radnika, a koji mogu nastati prilikom korištenja godišnjih odmora, poslodavci mogu sukladno poreznim propisima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se u praksi naziva “regres za godišnji odmor”. Tko ima pravo na isplatu regresa? Koliko se može maksimaln...

42
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju potiče suradnju poslodavaca i strukovnih škola · U središtu

Datum: 10.6.2022

Predložena zakonska rješenja trebala bi poboljšati provedbu praktične nastave u strukovnim školama, posebno za učenike određenih zanimanja. Zakonodavac očekuje da će učenje temeljeno na radu doprinijeti boljoj usklađenosti obrazovnog sustava s tržištem rada te osigurati dovoljan broj kvalificirane r...

43
Promet na cesti – jeste li znali? (zaustavljanje i parkiranje vozila) · U središtu

Datum: 9.6.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz jednog od takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prek...

44
Primjeri iz prakse društveno odgovorne javne nabave kod usluga čišćenja · U središtu

Datum: 8.6.2022

Društveno odgovorna javna nabava usmjerena je na sagledavanje učinka koji roba, usluge i radovi koje nabavlja javni sektor imaju na društvo. U njoj se priznaje da naručitelji nisu samo zainteresirani za kupnju po najnižoj cijeni ili najboljoj vrijednosti za novac, nego nastoje osigurati da se javnom...

45
Obveza donošenja rasporeda (kalendara) godišnjih odmora od strane poslodavca za 2022. godinu · U središtu

Datum: 6.6.2022

Kada su u pitanju obveze poslodavaca, a u svezi s ostvarivanjem prava radnika na godišnji odmor, možemo reći kako je upravo ta problematika radnih odnosa jedna od najaktualnijih i za sobom često vuče razne nedoumice i dileme. Nerijetko, radi neznanja poslodavca,  pojedini radnici ostanu zakinuti u ...

46
O izvođenju dokaza psihijatrijskim vještačenjem u tzv. medijskim sporovima i općenito o načinima utvrđivanja povrede prava osobnosti · U središtu

Datum: 31.5.2022

U praksi nije rijedak slučaj da u tzv. medijskim sporovima, koji se vode radi naknade štete učinjene objavom informacije u medijima, oštećenici ili njihovi punomoćnici predlažu i izvođenje dokaza psihijatrijskim vještačenjem u cilju dokazivanja duševnih boli.

47
Privremena zaštita raseljenih osoba iz Ukrajine · U središtu

Datum: 26.5.2022

Dana 24. veljače 2022. godine započela je otvorena ruska agresija na Ukrajinu. Logična posljedica je i porast izbjeglica u okolne zemlje poput Poljske, Slovačke, Mađarske. Hrvatska tu nije iznimka. Prema nekim procjenama s početka travnja, u Hrvatsku bi moglo doći oko 50.000 ukrajinskih izbjeglica,...

48
Nakon 46 godina ukida se matični broj građana · U središtu

Datum: 24.5.2022

Od 15. travnja 2022. godine do 4. svibnja 2022. godine, na portalu https://esavjetovanja.gov.hr/ , javno se raspravljalo o Prijedlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, pokrenutom na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova.

49
Novele u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju · U središtu

Datum: 23.5.2022

Na 11. sjednici Hrvatskoga sabora održanoj dana 13. svibnja 2022. godine izglasane su novele u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

50
Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti · U središtu

Datum: 20.5.2022

U javnosti je bilo dosta kritika na nedavno donesen Kodeks ponašanja dužnosnika u tijelima izvršne vlasti pa ćemo u nastavku teksta ukratko istaknuti najvažnije odredbe koje su njime propisane.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta