Poredano po:

Broj dokumenata: 656

2
Etički kodeks dječjeg vrtića · predložak

Datum: 26.3.2024

4
Prijedlog za ovrhu radi predaje djeteta · predložak

Datum: 11.3.2024

5
Dodatak Ugovoru o radu - ogledni primjer · predložak

Datum: 8.3.2024

6
Odluka o prevođenju i plaći - ogledni primjer · predložak

Datum: 8.3.2024

7
Poslovnik o radu Upravnog vijeća ustanove · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.2.2024

8
Poziv za poslovnu suradnju · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.12.2023

9
Prigovor na račun · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.12.2023

10
Obavijest o nedostatku kod ugovora o djelu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.12.2023

11
Poziv na poštivanje ugovora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.12.2023

12
Brisovno očitovanje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 6.12.2023

14
15
Prijedlog za korištenja prihoda od imovine djeteta radi liječenja oca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

16
Prijedlog za lišenje roditeljske skrbi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

17
Prijedlog za odluku o zastupanju djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

18
Prijedlog za određivanje mjere zabrane približavanja djetetu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

19
Prijedlog za određivanje školovanja djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

20
Prijedlog za poduzimanje medicinskog zahvata · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

21
Prijedlog za zamjenu suglasnosti drugog bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

22
Prijedlog za zbranu ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

23
Suglasnost bračnog druga za upravljanjem bračnom stečevinom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.8.2023

24
26
27
Prijedlog da se osobni odnosi s djetetom ostvaruju pod nadzorom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.8.2023

28
Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka maloljetne osobe · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.8.2023

29
Prijava gubitka isprave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2023

30
Obavijest o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

31
Ugovor o dodatnom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

32
Zahtjev matičnog poslodavca za prestankom obavljanja dodatnog rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 28.6.2023

33
34
Rješenje o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

35
Rješenje o privremenom udaljenju učenika iz škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

36
Odluka o prigovoru na pedagošku mjeru · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

37
Rješenje o polaganju razrednog (predmetnog) ispita · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

38
Rješenje o pedagoškoj mjeri isključenja iz srednje škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

40
Izvješće o savjetovanju s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

41
Izrada plana savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

42
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

43
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija · službeni obrazac

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Datum: 29.5.2023

44
Pravilnik o radu osnovne škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.5.2023

45
Odluka o obračunu plaće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 22.3.2023

46
Ugovor o radu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 22.3.2023

47
Odluka o prestanku Ugovora o radu redovitim otkazom radnika/ce · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.2.2023

48
Pravilnik o radu dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.1.2023

49
Zapisnik o primopredaji između ravnatelja dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.12.2022

50
Ugovor o djelu za provedbu radionice u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.12.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca