Poredano po:

Broj dokumenata: 500

2
Nalog za prekovremeni rad (zamjena odsutnog učitelja) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.8.2021

3
Odluka o prekovremenom radu u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.8.2021

5
Zahtjev za ispis učenika-ice iz škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 26.3.2021

6
Odluka poslodavca o organizacijskom višku u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.3.2021

11
Odluka o imenovanju ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.1.2021

12
Natječaj za imenovanje ravnatelja osnovne škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.1.2021

13
Ugovor o radu na određeno vrijeme za ravnatelja osnovne škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.1.2021

14
Pravilnik za upravljanje dokumentarnim gradivom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.12.2020

16
Evidencija radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.12.2020

18
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s pripravnikom u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.12.2020

20
Sporazum o prestanku ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

21
22
23
Rješenje o odobrenju za obavljanje dodatnog posla · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

24
Zahtjev radnika za plaćeni dopust · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

25
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - povećanje plaće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

26
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - promjena radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

27
Ugovor o obrazovanju radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

28
Zahtjev za prekovremenim radom radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

29
Odluka poslodavca o nejednakom rasporedu radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

32
Izjava trudne radnice o pristanku na rad u preraspodjeli radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

34
Odluka o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

35
Suglasnost poslodavca na sklapanje ugovora o dopunskom radu radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

36
Ugovor o dopunskom radu radnika - na neodređeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

37
Odluka o plaćenom dopustu u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

38
Zahtjev i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 13.10.2020

39
Ugovor o autorskom djelu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

40
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada od kuće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

41
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

42
Zahtjev radnika za korištenjem godišnjeg odmora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

43
Odluka o isplati regresa za godišnji odmor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

44
Zahtjev radnika za neplaćeni dopust · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

45
Registar prijava nepravilnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 17.7.2020

47
Aneks ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

48
Odgovor na zahtjev za zaštitu prava radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

49
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

50
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu(1) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca