Poredano po:

Broj dokumenata: 14700

1
HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izmještanje parovoda oko zgrade Energane HEP Toplinarstva, Pogon Sisak

Datum: 30.3.2023

2
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba (grupa III)

Datum: 30.3.2023

3
Hrvatske vode, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 7 područje malog sliva Česma-Glogovnica za razdoblje od četiri godine

Datum: 29.3.2023

4
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga (grupe: 1., 3. i 4.)

Datum: 29.3.2023

5
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga (grupe: 1. i 4.)

Datum: 29.3.2023

6
Grad Duga Resa, Duga Resa · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvođenje radova na sanaciji klizišta u Tušmeru

Datum: 28.3.2023

7
Grad Ivanec, Ivanec · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: pružanje energetske usluge provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Ivanca

Datum: 28.3.2023

8
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada troškovnog modela za ERT

Datum: 28.3.2023

9
Grad Varaždin, Varaždin · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina

Datum: 27.3.2023

10
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova cjelovite obnove zgrade Policijske uprave zagrebačke, Petrinjska 30, Zagreb, oštećene u potresu.

Datum: 27.3.2023

11
Liburnija d.o.o., Zadar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge odražavanja autobusa marke Mercedes u jamstvenom roku

Datum: 24.3.2023

12
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: priključni kabeli za hitne intervencije i uvjete priključenja na području DP Elektra Šibenik

Datum: 24.3.2023

13
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uredski materijal-papir za ispis i kopiranje te ostala papirna konfekcija

Datum: 24.3.2023

14
Grad Hvar, Hvar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dobava i ugradba glavnog zastora i kazališne draperije za pozornicu Hvarskog kazališta

Datum: 23.3.2023

15
Državni arhiv u Pazinu, Pazin · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rekonstrukcija i nadogradnja vojnog skladišta za potrebe arhivskog spremišta

Datum: 23.3.2023

16
Vodovod d.o.o., Omiš · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: vodovodni i kanalizacijski materijal

Datum: 23.3.2023

17
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga ocjenjivanja sukladnosti u funkciji prijavljenog tijela (NoBo) i imenovanog tijela (DeBo) za projekt Hrvatski Leskovac-Karlovac

Datum: 23.3.2023

18
Opća bolnica Pula, Pula-Pola · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: tinte i toneri

Datum: 23.3.2023

19
Državni inspektorat, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uklanjanje nezakonitih građevina na lokaciji uvala Vrulja, Pisak prema rješenjima građevinskih inspektora

Datum: 21.3.2023

20
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava viličara (grupa 1.)

Datum: 21.3.2023

21
Medicinska škola Varaždin, Varaždin · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: namještaj i oprema za općeobrazovnu namjenu u okviru projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (grupa 1.)

Datum: 20.3.2023

22
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge nadzora nad izvođenjem elektromontažnih i građevinskih radova, glavnog nadzora i koordinatora ZNR tijekom gradnje za izgradnju elektroenergetskih objekata

Datum: 20.3.2023

23
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba (grupa VI)

Datum: 20.3.2023

24
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava procesorsko-komunikacijskih modula te instalacija uređaja i opreme (G1 i G2) (grupa 2.)

Datum: 17.3.2023

25
Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Šibenik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: radovi na izradi i montaži plutajućeg lukobrana i priveznog sustava plovila u luci Vrnaža, Šibenik

Datum: 17.3.2023

26
Središnji registar osiguranika, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dizajn i tisak promotivnih materijala za projekt Moja mirovina-unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada

Datum: 17.3.2023

27
Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: opremanje RCK - nabava informatičke opreme

Datum: 17.3.2023

28
Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ, Trilj · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava laboratorijske opreme CEKOM 3LJ - uređaj br. 3. (grupa 1.)

Datum: 17.3.2023

29
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 8.)

Datum: 16.3.2023

30
Grad Sisak, Sisak · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: radovi na rekonstrukciji-izvanrednom održavanju mosta Crnac

Datum: 15.3.2023

31
Grad Opatija, Opatija · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga mobilne telefonije

Datum: 15.3.2023

32
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava IKT opreme-učenički uređaji za školske učionice (grupe: 1. i 2.)

Datum: 14.3.2023

33
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga nadzora radova na obnovi dionice Zagreb Zapadni kolodvor-Zagreb Glavni kolodvor

Datum: 14.3.2023

34
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvođenje radova na projektu sanacije kolnika državne ceste oznake DC546, od km 9+000 do km 19+000 i sanacija klizišta u km 13+850

Datum: 13.3.2023

35
Ministarstvo financija, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: futrole za kratko vatreno oružje (grupa 2.)

Datum: 13.3.2023

36
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge i materijala za tekuće i investicijsko održavanje vozila koja nisu pod garancijom proizvođača

Datum: 13.3.2023

37
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: remont hidromehaničke opreme u pogonima PP HE Zapad, Grupa 2- Remont hidromehaničke opreme akumulacije Lokvarke

Datum: 10.3.2023

38
Dom zdravlja Metković, Metković · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: medicinski potrošni materijal

Datum: 10.3.2023

39
Strukovna škola Vice Vlatkovića, Zadar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade cjelovitog profila kompetencija, razvoj specifičnih programa, digitalizacija nastavnog sadržaja i educiranje u području primjene digitalnog učenja (grupa 2.)

Datum: 10.3.2023

40
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: jednokratni potrošni medicinski materijal (grupa 32.)

Datum: 10.3.2023

41
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge privatne zaštite (grupa 3.)

Datum: 9.3.2023

42
Grad Opatija, Opatija · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rekonstrukcija javne rasvjete Grada Opatije

Datum: 9.3.2023

43
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 1.)

Datum: 9.3.2023

44
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 3.)

Datum: 9.3.2023

45
Opća županijska bolnica Vinkovci, Vinkovci · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava i postavljenje rashladnog sustava

Datum: 8.3.2023

46
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 5.)

Datum: 8.3.2023

47
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Sjever (grupa 7.)

Datum: 8.3.2023

48
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 3.)

Datum: 6.3.2023

49
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 2.)

Datum: 6.3.2023

50
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja Zapad (grupa 1.)

Datum: 6.3.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta