Poredano po:

Broj dokumenata: 15704

1
Hrvatske vode, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 9 područje malog sliva Lonja-Trebež za razdoblje od 4 (četiri) godine

Datum: 19.6.2024

2
Hrvatske vode, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 10 područje malog sliva Banovina za razdoblje od 4 godine

Datum: 19.6.2024

3
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava vanjske jedinice rashladnika vode

Datum: 19.6.2024

4
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava VN prekidača za potrebe HOPS-a (grupa 1.)

Datum: 18.6.2024

5
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade projektne dokumentacije za zgradu knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Datum: 18.6.2024

6
Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o., Bibinje · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge upravljanja projektom Izgradnja II. faze Bibinje i III. faze Sukošan sustava javne odvodnje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže navedenih faza Aglomeracije Bibinje-Sukošan

Datum: 17.6.2024

7
Grad Bjelovar, Bjelovar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: voditelj projekta građenja cjelovite i energetske obnove javne zgrade, Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar (provedba mjera zaštita kulturne baštine)

Datum: 17.6.2024

8
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sklapanje ugovora za: osobna zaštitna oprema (grupa 1.)

Datum: 14.6.2024

9
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: barokomora jednostruka

Datum: 14.6.2024

10
Državna geodetska uprava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: tehnički nadzor nad uslugama provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja

Datum: 13.6.2024

11
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: SKS kabeli za saniranje šteta uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok

Datum: 13.6.2024

12
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: SKS kabeli za saniranje šteta uslijed elementarne nepogode na području Elektre Zabok

Datum: 13.6.2024

13
Klinički bolnički centar Osijek, Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uredski materijal

Datum: 13.6.2024

14
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena i dvorane s vanjskim igralištima u sklopu Sportsko rekreacijskog centra Brda u Splitu

Datum: 13.6.2024

15
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge održavanja sustava eZakup

Datum: 12.6.2024

16
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge Vođenje projekta izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Okučani i izgradnjom UPOV-a Aglomeracije Okučani

Datum: 12.6.2024

17
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: košenje i čišćenje okoliša elektroenergetskih objekata Elektroprimorja

Datum: 11.6.2024

18
Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar, Vukovar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uređaj za magnetnu rezonancu 1.5T

Datum: 10.6.2024

19
Hrvatski zavod za socijalni rad, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izgradnja zgrade Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Vrbovec

Datum: 7.6.2024

20
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija rasvjete tunela Marjan

Datum: 7.6.2024

21
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada plana restrukturiranja (plan konsolidacije rada i poslovanja)

Datum: 6.6.2024

22
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: centrifuga za krvne pripravke

Datum: 6.6.2024

23
Sisačko-moslavačka županija, Sisak · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: opremanje Doma za starije osobe Petrinja - ponovljeni postupak

Datum: 6.6.2024

24
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava osobnih računala i dodatne opreme

Datum: 5.6.2024

25
Hrvatske vode, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projekt integralnog uređenja korita rijeke Drave na dionici rkm 0 do rkm 12

Datum: 4.6.2024

26
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: održavanje, nadogradnja i prilagodba elektroničkih sustava za praćenje Interreg IPA programa (grupa 1. i 2.)

Datum: 4.6.2024

27
Usluga Višnjan d.o.o., Višnjan · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dobava opreme za solarnu elektranu 100 kW s konstrukcijom i montažom u poslovnoj zoni Višnjan - Milanezi (Mješovita nabava)

Datum: 4.6.2024

28
HEP-ESCO d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izgradnja fotonaponskih elektrana

Datum: 4.6.2024

29
Klinička bolnica Merkur, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: lijek rituksimab (grupa 2.)

Datum: 4.6.2024

30
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava osobnih, prijenosnih računala i monitora

Datum: 4.6.2024

31
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projekt izvanrednog održavanja (sanacije) Mosta mladosti s istražnim radovima

Datum: 4.6.2024

32
Grad Požega, Požega · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: opremanje Gradskog muzeja Požega (grupa I)

Datum: 3.6.2024

33
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: voditelj projekta nastavka izvođenja radova garaže Trstenik-dio građevine 2

Datum: 3.6.2024

34
Grad Požega, Požega · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: Roba-nabava opreme IT i multimedije za Centar za posjetitelje „Požeška kuća“ u Požegi (grupa I.)

Datum: 29.5.2024

35
INA-Industrija nafte d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: ispravljači i baterije i održavanje (grupa B)

Datum: 28.5.2024

36
HEP-Upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: oprema i uređenje interijera zgrade EL-TO, Zagreb

Datum: 28.5.2024

37
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: potrošni uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 28.5.2024

38
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: pružanje usluga pohrane, digitalizacije i mikrofilmiranja arhivskog i dokumentarnog gradiva

Datum: 28.5.2024

39
Specijalna bolnica Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: potrošni materijal i reagensi za medicinsko-biokemijski laboratorij

Datum: 28.5.2024

40
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: službena i zaštitna odjeća, obuća i sredstva (grupa 1.)

Datum: 27.5.2024

41
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nadzor nad izvođenjem radova izgradnje brze ceste Osijek-Županja, dionica Nuštar-Vukovar

Datum: 27.5.2024

42
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava i ugradnja fotonaponskih elektrana na zgradi Ekonomskog fakulteta u Splitu

Datum: 27.5.2024

43
Financijska agencija, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava i ugradnja vanjskih jedinica elektronskog dnevno-noćnog trezora (DNT) bez depozitnog spremnika (ugradbena izvedba)

Datum: 27.5.2024

44
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži

Datum: 27.5.2024

45
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dobava i ugradnja 24kV sklopnih blokova za SN postrojenje

Datum: 27.5.2024

46
Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt Biciklističke rute SDŽ, PP Dinara - PP Biokovo

Datum: 27.5.2024

47
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: interventna nabava 2. generacije energetskih učinkovitih transformatora

Datum: 27.5.2024

48
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sklapanje ugovora za: svježe meso peradi

Datum: 24.5.2024

49
Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uređaji za komunikaciju

Datum: 24.5.2024

50
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvođenje šumarskih radova pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, uzgajanja šuma i zaštite šuma od štetnih organizama

Datum: 24.5.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta