Poredano po:

Broj dokumenata: 14096

1
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga mjerenja i isporuke podataka unutarnjih klimatskih uvjeta i potrošnje energije i vode te analize podataka u svrhu određivanja stvarnih i referentih uvjeta korištenja zgrada odgojne namjene.

Datum: 3.8.2022

2
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava dijela stranih znanstvenih časopisa za potrebe dijela knjižnica PMF-a za 2022. godinu (grupa 1.)

Datum: 3.8.2022

3
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: preuzimanje i daljna oporaba otpada KB 19 08 05 muljevi od obrade otpadnih voda

Datum: 3.8.2022

4
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Velika Gorica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge održavanja sanitetskih vozila

Datum: 3.8.2022

5
Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Velika Gorica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge održavanja sanitetskih vozila

Datum: 3.8.2022

6
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC231, od raskrižja s Ulicom Ante Starčevića do mosta preko rijeke Gradne u Samoboru u duljini od 2,4 kilometra i izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici Grada Wirgesa

Datum: 1.8.2022

7
Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektno-tehničke dokumentacije i ostalih elaborata za strateški projekt SIMED(BPŽ)

Datum: 1.8.2022

8
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rekonstrukcija postrojenja kemijske pripreme vode

Datum: 29.7.2022

9
VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: mobilni komunalni strojevi

Datum: 29.7.2022

10
Plinacro d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rekonstrukcija PČ Ivanja Reka kapaciteta 100 000 m3-h, radnog tlaka 75 bar, po sistemu ključ u ruke, PN-I-328-22-DT

Datum: 29.7.2022

11
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prijevoz putnika autobusima i kombijima

Datum: 29.7.2022

12
Čempresi d.o.o., Šibenik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: pogrebni lijesovi i limeni ulošci za daljnju prodaju 2022. godine

Datum: 29.7.2022

13
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: toneri i tinte

Datum: 29.7.2022

14
Zelenilo d.o.o., Karlovac · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava pogrebne opreme

Datum: 29.7.2022

15
Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga uspostave interpretacijskog centra jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu

Datum: 29.7.2022

16
Grad Ivanić-Grad, Ivanić Grad · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: radovi na postavi novog sportskog poda u dvorani uz Osnovnu školu „Stjepana Basarićeka“ u Ivanić-Gradu

Datum: 29.7.2022

17
Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: kuća tambure-Slavonska notna bajka-opremanje

Datum: 29.7.2022

18
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izvođenje radova na optimizaciji rada semaforskog uređaja na raskrižju Zagrebačka cesta-Rudeška cesta-Sokolska ulica

Datum: 28.7.2022

19
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava roba i usluga za održavanje Renault vozila

Datum: 28.7.2022

20
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: stručno usavršavanje zaposlenika u okviru NPOO RH 2021-2026., pod komponenta C2.4 Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom

Datum: 28.7.2022

21
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge zrakoplovnih provjera tehničkih sustava i validacija letačkih postupaka u letu (sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na rok od 4 godine)

Datum: 28.7.2022

22
Sanitat Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: radovi na rekonstrukciji tržnice Gruž u Dubrovniku

Datum: 27.7.2022

23
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uspostava novog servisa upravljanja dokumentima i predmetima (grupa 1.)

Datum: 27.7.2022

24
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: održavanje i dodatni razvoj sustava SIEM

Datum: 26.7.2022

25
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV, postrojenja za sušenje mulja te izgradnja ispusta

Datum: 26.7.2022

26
Osječko-baranjska županija, Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izgradnja objekta I. gimnazije Osijek, Osijek

Datum: 26.7.2022

27
Državna geodetska uprava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za područje više katastarskih općina

Datum: 25.7.2022

28
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

Datum: 25.7.2022

29
Općina Stankovci, Stankovci · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija divljih odlagališta

Datum: 25.7.2022

30
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: zamjena vodiča na 35 kV DV TS Hrasta-TS Osor

Datum: 25.7.2022

31
Zračna luka Split, d.o.o., Kaštel Štafilić · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci

Datum: 25.7.2022

32
Jadrolinija, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava električnog viličara

Datum: 25.7.2022

33
Energo Metan d.o.o., Samobor · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: ultrazvučni plinomjeri

Datum: 25.7.2022

34
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prijevoz osoba s invaliditeom

Datum: 25.7.2022

35
Privreda d.o.o., Petrinja · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava odvodnje-stara mreža odvodnje

Datum: 25.7.2022

36
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: program osiguranja (grupa 1.)

Datum: 25.7.2022

37
Hrvatska narodna banka, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga istraživanja potrošnje inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu

Datum: 22.7.2022

38
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rekonstrukcija lokalne ceste LC 44013, dionica ŽC 4031 (Kapelna) - Krunoslavlje u dužini od 5,100 km

Datum: 22.7.2022

39
Zagorski vodovod d.o.o., Zabok · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: različita cijevna armatura

Datum: 22.7.2022

40
Grad Petrinja, Petrinja · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projekata cjelovite obnove zgrade, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, Z-2122, Ul. Artura Turkulina 9, Petrinja, k.č.br. 1915 k.o. Petrinja

Datum: 22.7.2022

41
Grad Dubrovnik, Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika

Datum: 21.7.2022

42
Grad Dubrovnik, Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika

Datum: 21.7.2022

43
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: povećanje snage prigušnica za uzemljenje neutralne točke 20 kV mreže u TS 110_20 kV Krapina

Datum: 20.7.2022

44
Grad Vukovar, Vukovar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola Grada Vukovara

Datum: 20.7.2022

45
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uređaj za video-EEG poligrafsko monitoriranje s kortikalnim stimulatorom

Datum: 20.7.2022

46
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada glavnog projekta zamjene i rekonstrukcija sigurnosne evakuacijske rasvjete bloka C

Datum: 20.7.2022

47
Općina Gunja, Gunja · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava i postavljanje pametnih klupa na području Općine Gunja

Datum: 20.7.2022

48
Grad Dubrovnik, Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: modernizacija javne rasvjete grada Dubrovnika

Datum: 20.7.2022

49
Zagrebačka županija, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije

Datum: 20.7.2022

50
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula-Pola · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (ponovljeni postupak)

Datum: 19.7.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta