Poredano po:

Broj dokumenata: 15092

1
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: potrošni uredski materijal (grupa 4.)

Datum: 28.9.2023

2
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: pružanje zaštitarskih usluga (grupa 2.)

Datum: 28.9.2023

3
Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: oprema za modernizaciju sustava javne rasvjete

Datum: 28.9.2023

4
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: osobna zaštitna oprema (grupa 5.)

Datum: 28.9.2023

5
Vodovod d.o.o., Makarska · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: zamjena staro za novo - vodomjeri i nabava brtvi spojnice sa maticom i plombe spojnica vodomjera

Datum: 28.9.2023

6
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava sredstava za čišćenje za potrebe KBC Sestre milosrdnice (grupa 4.)

Datum: 27.9.2023

7
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: unutrašnje uređenje i opremanje - prezentacijski centar Medvjeđak

Datum: 26.9.2023

8
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: centralni monitoring vitalnih funkcija (po grupama)

Datum: 26.9.2023

9
Financijska agencija, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge zakupa oglasnog prostora

Datum: 25.9.2023

10
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija deponija iskopnog materijala na Autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik grupa 1-sanacija deponija iskopnog materijala na Autocesti A1, Šumarija Obrovac

Datum: 25.9.2023

11
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada sustava praćenja i preveniranja nestašice lijekova u Republici Hrvatskoj

Datum: 25.9.2023

12
Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o., Senj · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije za EU Projekt Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje

Datum: 25.9.2023

13
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga Razvoja baze podataka i funkcionalnosti ISZP za Sustav praćenja stanja u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“

Datum: 25.9.2023

14
Općina Konavle, Cavtat · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: modernizacija javne rasvjete na području Općine Konavle

Datum: 25.9.2023

15
Grad Zlatar, Zlatar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: opremanje kulturno-informativno turističkog centra u naselju Belec

Datum: 25.9.2023

16
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: laboratorijska oprema za potrebe Nove bolnice (grupa 58.)

Datum: 22.9.2023

17
Tehnička škola Karlovac, Karlovac · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava specijalizirane opreme-Karlovac (RCK-KaRijERA) (grupa 2.)

Datum: 22.9.2023

18
HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada i montaža sklopa za podizanje rotora turbine

Datum: 21.9.2023

19
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: popravak i održavanje pasivne opreme na lokalnoj računalnoj mreži

Datum: 21.9.2023

20
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga

Datum: 21.9.2023

21
Grad Zadar, Zadar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava STEM opreme za osnovne škole Grada Zadra (grupa 2.)

Datum: 21.9.2023

22
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: savjetod. usluga osposoblj. zaposlenika bolničkih zdrav. ustanova i unapređenja procesa (osposobljavanje za primjenu akred. stand. i unapre. procesa na temelju rezul. samoprocjene bolnice)

Datum: 20.9.2023

23
Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Vojnić · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izgradnja proširenja vodovodne mreže -naselja Široka Rijeka i Ključar (grupa 2.)

Datum: 20.9.2023

24
Varkom d.o.o., Varaždin · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, UPOV Varaždin

Datum: 18.9.2023

25
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: peleti

Datum: 18.9.2023

26
Zaprešić d.o.o., Zaprešić · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: mješovita nabava rezervnih dijelova i usluge popravka i održavanja teretnih vozila marke MAN van jamstvenog roka na razdoblje od jedne (1) godine

Datum: 15.9.2023

27
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija mosta preko potoka Veličanka na državnoj cesti oznake DC38, dionica 002 u km 7+857, u Požegi

Datum: 15.9.2023

28
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula-Pola · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava multimedijske i računalne opreme potrebne za realizaciju projekta KLIK Pula, šifra projekta UP.03.3.1.05.0005 (grupa 2.)

Datum: 14.9.2023

29
Čistoća d.o.o., Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rezervni dijelovi za vozila marke Mercedes

Datum: 14.9.2023

30
Grad Kutina, Kutina · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prijevoz učenika osnovnih škola grada Kutine za razdoblje od 2 godine

Datum: 13.9.2023

31
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga upravljanja projektom i provedbe postupaka nabave za projekt „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“

Datum: 13.9.2023

32
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nadzor nad izgradnjom dionice čvora Mravince-čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 4 i 5

Datum: 11.9.2023

33
Grad Rijeka, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektne dokumentacije za dogradnju Dječjeg vrtića Galeb

Datum: 11.9.2023

34
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: CT uređaji za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

Datum: 8.9.2023

35
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: aglomeracija Split-Solin, optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Splita

Datum: 8.9.2023

36
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: motorna i električna vozila (grupa 6.)

Datum: 8.9.2023

37
Grad Trilj, Trilj · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektne dokumentacije za obnovu i rušenje objekata u kompleksu ex Cetinka

Datum: 7.9.2023

38
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Vukovar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku (grupa 1.)

Datum: 7.9.2023

39
Jadrolinija, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: brodska ulja i maziva za potrebe brodova Jadrolinije

Datum: 7.9.2023

40
Jadrolinija, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: brodska ulja i maziva za potrebe brodova Jadrolinije

Datum: 7.9.2023

41
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade studije razvoja željezničkog čvora Zagreb

Datum: 7.9.2023

42
Zagrebačka županija, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: oprema školske kuhinje u PŠ Strmec

Datum: 7.9.2023

43
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge savjetovanja u definiranju buduće organizacijske strukture

Datum: 6.9.2023

44
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: smartphone uređaji za rad u otežanim atmosferskim uvjetima

Datum: 6.9.2023

45
Grad Šibenik, Šibenik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava i montaža meteoroloških stanica

Datum: 6.9.2023

46
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prostorno-programska studija održivog razvoja SRC Jaruna

Datum: 5.9.2023

47
Zračna luka Split, d.o.o., Kaštel Štafilić · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava tonera

Datum: 5.9.2023

48
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: potrošni materijal za sterilizaciju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 29.)

Datum: 5.9.2023

49
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba (grupa III)

Datum: 1.9.2023

50
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba (grupa III)

Datum: 1.9.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta