Poredano po:

Broj dokumenata: 15467

1
Grad Sisak, Sisak · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava telekomunikacijskih usluga i prijenos podataka putem interneta na razdoblje od 24 mjeseca

Datum: 16.2.2024

2
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge mjerenja kvalitete zraka na Karepovcu

Datum: 16.2.2024

3
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: novi sustav naplate i nabava rezervne opreme za novi sustav naplate

Datum: 16.2.2024

4
Promet d.o.o., Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: ulja sklopova i motorna ulja

Datum: 15.2.2024

5
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nadzor nad izgradnjom BC Varaždin-Ivanec-Krapina,faza I; Izgradnja sj.kolnika BC na dionici od čv. Varaždin do čv. C.Tužno (uk.sj.krakove čv.),uk. križanje sa ŽC2061 na poz.čv. Vidovec L= 7,5 km

Datum: 14.2.2024

6
Obala i parkovi d.o.o., Preko · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava kompaktne vakuumske čistilice putem financijskog leasinga

Datum: 14.2.2024

7
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: spojni pribor za kabele (čahure i stopice)

Datum: 14.2.2024

8
Grad Bjelovar, Bjelovar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine

Datum: 14.2.2024

9
Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula-Pola · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: ispitivanje hidranata

Datum: 14.2.2024

10
Grad Kaštela, Kaštel Sućurac · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja u sklonište i sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina za 2024. godinu

Datum: 13.2.2024

11
Županijska bolnica Čakovec, Čakovec · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: MSCT uređaj

Datum: 13.2.2024

12
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Datum: 12.2.2024

13
Grad Osijek, Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom

Datum: 12.2.2024

14
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rezervni dijelovi za vozila marke Man (grupa 1.)

Datum: 9.2.2024

15
Varkom d.o.o., Varaždin · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanitarna kanalizacijska mreža odvojka Ulice Mate Melinčeka u naselju Sračinec

Datum: 9.2.2024

16
Ministarstvo obrane, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: osig. vojnih osoba i djelatnika MORH-a koji sudjeluju u operacijama potpore miru i ostala osiguranja vojnih osoba i djelatnika Ministarstva obrane od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Datum: 8.2.2024

17
Parkovi i nasadi d.o.o., Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava materijala za održavanje sustava javne rasvjete Grada Splita

Datum: 8.2.2024

18
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: oprema za granične prijelaze i mobilne jedinice

Datum: 8.2.2024

19
HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti opće rasvjete

Datum: 8.2.2024

20
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: oprema za carinski laboratorij (grupa 18.)

Datum: 8.2.2024

21
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV, postrojenja za sušenje mulja te izgradnja ispusta (Tender 6) za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

Datum: 7.2.2024

22
Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV, postrojenja za sušenje mulja te izgradnja ispusta (Tender 6) za projekt sufinanciran od EU razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

Datum: 7.2.2024

23
Hrvatski institut za povijest, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade glavnog projekta i izvedbenog projekta cjelovite obnove Palače Bogoštovlja i nastave (Hrvatski institut za povijest)

Datum: 7.2.2024

24
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza (EU) - (26 ŽCP)

Datum: 7.2.2024

25
Usluga Višnjan d.o.o., Višnjan · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dobava opreme za solarnu elektranu 100 kW s konstrukcijom i montažom u poslovnoj zoni Višnjan-Milanezi (Mješovita nabava)

Datum: 7.2.2024

26
Osnovna škola Kostrena, Kostrena · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge pripreme hrane i pića i dostave pripremljene hrane (catering)-obroka za doručak (marende) učenika

Datum: 7.2.2024

27
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (grupa 288.)

Datum: 6.2.2024

28
Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNet, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge održavanja i nadogradnje aplikacije SIGMA

Datum: 6.2.2024

29
Kaznionica u Požegi, Požega · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: oprema za centralnu kuhinju Kaznionice u Požegi

Datum: 5.2.2024

30
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: TK pultovi

Datum: 5.2.2024

31
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluga marketinga za dopunsko zdravstveno osiguranje

Datum: 5.2.2024

32
Grad Sisak, Sisak · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija odlagališta Goričica

Datum: 5.2.2024

33
Klinička bolnica Merkur, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava automatskih pipeta i potrošnog materijala i usluge održavanja i umjeravanja automatskih pipeta (ponovoljeni postupak) grupa 1.

Datum: 1.2.2024

34
HEP-Plin d.o.o., Osijek · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava odoranta TBM

Datum: 1.2.2024

35
Općina Vela Luka, Vela Luka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Veloj Luci

Datum: 31.1.2024

36
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rezervni dijelovi za vozila marke Man (grupa 1.)

Datum: 31.1.2024

37
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: papir za tisak, ispis i kopiranje za potrebe HZMO-a

Datum: 31.1.2024

38
Međimurske vode d.o.o., Čakovec · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Nedelišće (grupa 1.)

Datum: 31.1.2024

39
Komunalije d.o.o., Čazma · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: dobava i prijevoz lomljenog, drobljenog i riječnog kamena

Datum: 31.1.2024

40
Parkovi i nasadi d.o.o., Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava opreme za modernizaciju sustava javne rasvjete

Datum: 31.1.2024

41
Općina Tribunj, Tribunj · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: modernizacija javne rasvjete na području općine Tribunj

Datum: 31.1.2024

42
Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: duhan i duhanski proizvodi (grupa 4.)

Datum: 31.1.2024

43
Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Flengi (UPOV + mreža) i izgradnja vodovodnog ogranka Flengi sa spojnim cjevovodom - 1. dionica

Datum: 30.1.2024

44
Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: reagensi, testovi i ostali potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj ( grupa 281.)

Datum: 30.1.2024

45
Državna geodetska uprava, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade te osnovnog i proširenog održavanja sustava Geoportal DGU

Datum: 30.1.2024

46
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: ispitivanje fizikalnih, kemijskih i morfoloških svojstava otpada (grupa 2.)

Datum: 30.1.2024

47
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava ortopedskih pomagala

Datum: 30.1.2024

48
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: suncobrani i rezervni dijelovi suncobrana

Datum: 26.1.2024

49
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: MR uređaji za potrebe zdravstvenih ustanova

Datum: 26.1.2024

50
Muzej Mimara, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: građevinski radovi za nastavak konstrukcijske obnove te cjelovite i energetske obnove

Datum: 26.1.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta