Poredano po:

Broj dokumenata: 13521

1
Komunalno društvo Biskupija d.o.o., Biskupija · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: komunalno vozilo-novo specijalno komunalno vozilo s nadogradnjom zapremnine 10m3 za sakupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Datum: 20.1.2022

2
Vodovod d.o.o., Zadar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rekonstrukcija CS Dolac

Datum: 19.1.2022

3
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Zagreba

Datum: 19.1.2022

4
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge vanjskog stručnjaka za izradu dokumentacije o nabavi za javnu nabavu, odvojena nabava (grupa 1.)

Datum: 18.1.2022

5
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Velika Gorica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: prijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u JPAK-Podružnici Split

Datum: 18.1.2022

6
Spelekom d.o.o., Rakovica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektne dokumentacije dobavnog vodoopskrbnog sustava Lička Jasenica-Rakovica-NP Plitvička jezera

Datum: 18.1.2022

7
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: strategija razvoja željezničkog sustava u RH, NP razvoja željezničke infrastrukture i NP upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza

Datum: 17.1.2022

8
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: strategija razvoja željezničkog sustava u RH, NP razvoja željezničke infrastrukture i NP upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza

Datum: 17.1.2022

9
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: tekuće održavanje objekta

Datum: 17.1.2022

10
Vodovod d.o.o., Zadar · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: rekonstrukcija CS Dolac

Datum: 17.1.2022

11
Grad Ivanić-Grad, Ivanić Grad · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava radova na izgradnji šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-gradu (grupa A)

Datum: 14.1.2022

12
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: napredna mjerna infrastruktura (grupa 1.)

Datum: 14.1.2022

13
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga upravljanja projektom za Grupu 1 Projekt Obnova obiteljskih kuća u vl. RH, i Grupu 2 Projekt Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vl. RH na potresom pogođenim područjima.

Datum: 14.1.2022

14
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi

Datum: 13.1.2022

15
Grad Split, Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade analitičke podloge integriranog sustava biciklističkih prometnica UAS u sklopu projekta Biraj biciklu!

Datum: 13.1.2022

16
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izgradnja TS 35-20(10) kV Bogomolje

Datum: 12.1.2022

17
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Slavonski Brod

Datum: 12.1.2022

18
Primorsko-goranska županija, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (grupa 3.)

Datum: 12.1.2022

19
Primorsko-goranska županija, Rijeka · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (grupa 5.)

Datum: 12.1.2022

20
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole za cHE Vinodol

Datum: 12.1.2022

21
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole za cHE Vinodol

Datum: 12.1.2022

22
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka

Datum: 12.1.2022

23
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), njegova integracija s postojećim sustavom Naručitelja, detaljna analiza poslovnih procesa...

Datum: 12.1.2022

24
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: oprema za izmjeru šuma

Datum: 11.1.2022

25
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja prometom (TMP)

Datum: 10.1.2022

26
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada mobilne aplikacije za informiranje svih korisnika o stanju u prometu na autocestama te planova upravljanja Prometok (TMP)

Datum: 10.1.2022

27
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička Jezera · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: istraživanje danjih i noćnih leptira u NP Plitvička jezera

Datum: 10.1.2022

28
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove

Datum: 10.1.2022

29
Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova

Datum: 7.1.2022

30
Grad Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: studija izvodljivosti optoimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba

Datum: 7.1.2022

31
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

32
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

33
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

34
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

35
Ministarstvo zdravstva, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove-Savjetodavna usluga upravljanja projektom i administracija

Datum: 5.1.2022

36
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: telefonski aparati za MVEP i DMKU

Datum: 5.1.2022

37
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga izrade dokumentacije do ishođenja lokacijske dozvole za KKP Rijeka

Datum: 5.1.2022

38
Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: gotove podloge

Datum: 5.1.2022

39
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad (grupa 2.)

Datum: 5.1.2022

40
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge projektiranja elektroenergetskih objekata za grupu područja Zapad (grupe: 1., 2., 3., 4., 5.)

Datum: 5.1.2022

41
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Varaždin

Datum: 5.1.2022

42
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: zaštitarske usluge (grupa 1.)

Datum: 5.1.2022

43
Privreda d.o.o., Petrinja · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluge upravljanja projektom "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja

Datum: 5.1.2022

44
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat cjelovite obnove zgrada Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta stradalih u potresu

Datum: 5.1.2022

45
Grad Pula-Pola, Pula-Pola · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži

Datum: 4.1.2022

46
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: usluga čišćenja prostora na lokaciji Rebro

Datum: 4.1.2022

47
VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: projektiranje i rekonstrukcija UPOV Velika Gorica i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava

Datum: 3.1.2022

48
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Dunat-Rab, podmorski dio KK Surbova-KK Stojan

Datum: 3.1.2022

49
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada idejnog i glavnog projekta zamjene DVKB 110 kV Melina-Krk, kopnena i podmorska dionica: KS Kraljevica-RP Omišalj

Datum: 3.1.2022

50
HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb · Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Predmet: izrada idejnog rješenja izgradnje upravne zgrade HŽ Infrastrukture Zagreb, Branimirova 4-6

Datum: 31.12.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta odluke
Područje
Godina
Mjesec

Datum dokumenta