Izračun plaće

Plaća koju je poslodavac obvezan isplatiti radniku za izvršeni rad, određena je Zakonom o radu, kolektivnim ugovorima te ugovorima o radu i pravilnicima o radu.

Obračun plaće vrši se sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, a obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez porezu na dohodak, što se može detaljnije provjeriti u registru propisa.

Prirez je dodatni porez koji se plaća povrh poreza na dohodak, a služi za financiranje jedinica lokalne samouprave. Njegova je osnovica porez na dohodak, a na temelju Zakona o lokalnim porezima, visinu prireza određuje lokalna vlast.

Bruto iznos (EUR):

Prirez (%):

Broj djece:

Uzdržavani članovi uže obitelji:

Dodatne olakšice (EUR):

Mat. troškovi, prijevoz, prehrana (EUR):


* Napominjemo da je izračun isključivo informativan zbog čega se ne može koristiti u druge svrhe.