Poredano po:

Broj dokumenata: 220

1
Najčešće pogreške prilikom izrade procjene vrijednosti nekretnina · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.11.2015.

2
Može li projektant biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.10.2015.

3
Primjena Zakona o procijeni vrijednosti nekretnina · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 14.9.2015.

4
Izmjena zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 27.3.2015.

5
Poslovi projektiranja i stručnog nadzora građenja u više organizacijskih oblika · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 9.3.2015.

6
Postupanje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.3.2015.

7
Izdavanje uporabne dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.2.2015.

8
Građenje reklamnih panoa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.2.2015.

9
Izrada elaborata iskolčenja građevine za građenje šumske ceste · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.1.2015.

10
Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa prilikom izdavanja građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.1.2015.

11
Dostava podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.1.2015.

12
Građenja reklamnih panoa i naplate naknade za njihovo građenje na površini koja nije javna · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 11.11.2014.

13
Pojašnjenja Zakona o gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 3.11.2014.

14
Izrada i donošenje prostornog plana · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 16.10.2014.

15
Obveza provedbe javnog arhitektonskog natječaja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 15.10.2014.

16
Građenje reklamnog panoa · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 9.10.2014.

17
Postupak izdavanja lokacijske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 6.10.2014.

18
Ishođenje građevinske dozvole u slučaju neizdavanja lokacijske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 2.10.2014.

19
Provođenje mjera energetske učinkovitosti putem javnog natječaja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 12.8.2014.

20
Ishođenje dozvola za postavljanje „skid“ jedinice · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 6.8.2014.

21
Donošenje urbanističkog plana · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 7.7.2014.

22
Provedba Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 30.6.2014.

23
Izmjena potvrde glavnog projekta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 30.6.2014.

24
Zakonom propisani elementi lokacijske informacije · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 26.6.2014.

25
Produženje primjene odluka o gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 24.6.2014.

26
Izmjene i dopune prostornog plana · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 24.6.2014.

27
Izdavanja akata za gradnju u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 17.6.2014.

28
Obveza plaćanja komunalne naknade za nekretnine kojima raspolaže Republika Hrvatska · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 12.6.2014.

29
Produženje roka važenja potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 29.5.2014.

30
Produženja roka važenja potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 29.5.2014.

31
Objedinjavanje parcele · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 23.5.2014.

32
Objedinjavanje zemljišta radi planiranja građenja zgrade · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 23.5.2014.

33
Objedinjavanje zemljišta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 23.5.2014.

34
Utjecaj površine otvorenog bazena na kig i kis · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 9.5.2014.

35
Uporabna dozvola za posebni dio građevine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 23.4.2014.

36
Pitanja i odgovori · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.4.2014.

37
Postupanje nakon stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.4.2014.

38
Izrada geodetskog projekta · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.4.2014.

39
Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 2.4.2014.

40
Ozakonjenje montažne građevine · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 31.3.2014.

41
Provedba javnog arhitektonskog natječaja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.3.2014.

42
Provedba javnog arhitektonskog natječaja · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 21.3.2014.

43
Obavljanje djelatnosti za kiosk na površini u privatnom vlasništvu · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 25.2.2014.

44
Razvrstavanje građevina s obzirom na postupak gradnje · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 20.2.2014.

45
Ozakonjenje zgrade u infrastrukturnom koridoru · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 18.2.2014.

46
Primjena Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 18.2.2014.

47
Neusklađenost prostornih planova kod donošenja rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 17.2.2014.

48
Neusklađenost prostornih planova prilikom donošenja rješenja o izvedenom stanju · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 17.2.2014.

49
Stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 17.2.2014.

50
Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama · Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Područje: Gradnja

Datum dokumenta: 10.2.2014.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec