Poredano po:

Broj dokumenata: 14923

1
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-613/2005 iz 9.3.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

2
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3227/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

3
Odluka o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3228/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 12.11.2009

4
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3229/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

5
Odluka o uvođenju zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3257/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

6
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2061/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.1.2021, NN 2-40/2021

7
Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2064/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.6.2020, NN 63-1251/2020

8
Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2075/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2021, NN 138-2272/2021

10
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza «PR34G13» koji sadrži genetski modificirani organizam (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1830/2004 iz 15.7.2004
Stupanje na snagu: 15.7.2004

11
Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3364/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 26.11.2009

12
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-2037/2017 iz 26.8.2017
Stupanje na snagu: 3.9.2017

13
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-2038/2017 iz 26.8.2017
Stupanje na snagu: 3.9.2017

14
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-2039/2017 iz 26.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.1.2022, NN 2-7/2022

15
Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1470/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 118-2343/2018

16
Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1471/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 118-2343/2018

17
Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1474/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 6.7.2017

18
Lista zemljopisnih oznaka (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1475/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 32-641/2019

19
Odluka o porezima Grada Novske (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 127-2893/2017 iz 20.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NN 147-2874/2020

20
Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 127-2896/2017 iz 20.12.2017
Stupanje na snagu: 23.12.2017

21
Odluka o nabavnim kategorijama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1591/2016 iz 13.7.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.6.2017, NN 59-1296/2017

22
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3310/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2009, NN 139-3396/2009

23
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3311/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 3.11.2009

25
Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3334/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 21.11.2009

26
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski mlinci« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-259/2017 iz 27.1.2017
Stupanje na snagu: 24.1.2017

27
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2017. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2121/2017 iz 8.9.2017
Stupanje na snagu: 9.9.2017

28
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2122/2017 iz 8.9.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2560/2019

29
Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2123/2017 iz 8.9.2017
Stupanje na snagu: 25.7.2017

30
Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2124/2017 iz 8.9.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.1.2019, NN 5-97/2019

31
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-911/2005 iz 11.4.2005
Stupanje na snagu: 1.4.2005

32
Deklaracija o antifašizmu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-971/2005 iz 20.4.2005
Stupanje na snagu: 13.4.2005

33
Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (10) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-979/2005 iz 20.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.11.2020, NN 128-2445/2020

34
Podatak o ukupnim izdacima osnovnog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-985/2005 iz 20.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

35
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1001/2005 iz 22.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.2.2019, NN 17-356/2019

36
Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja školjkaša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1007/2005 iz 25.4.2005
Stupanje na snagu: 24.3.2005

37
Statut Agencije za strukovno obrazovanje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1016/2005 iz 25.4.2005
Stupanje na snagu: 25.4.2005

38
Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela domova i klubova zastupnika (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2372/2000 iz 21.12.2000
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2016, NN 47-1207/2016

39
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-379/2000 iz 18.2.2000
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2007, NN 136-3090/2006

40
Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-575/2000 iz 10.3.2000
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2002, NN 68-1120/2001

41
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Kutnjak (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2257/2017 iz 29.9.2017
Stupanje na snagu: 30.9.2017

42
Odluka o općinskim porezima Općine Stari Mikanovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2261/2017 iz 29.9.2017
Stupanje na snagu: 7.10.2017

43
Naredba o obveznom atestiranju vijaka, matica i podložaka za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 61-762/1985 iz 15.11.1985
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.6.2013, NN 112-3269/2008

44
Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-872/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.7.2017, NN 70-1657/2017

45
Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-882/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 27.3.2010

46
Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-890/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 15.3.2010

47
Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-891/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 15.3.2010

48
Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-892/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.12.2013, NN 155-3270/2013

49
Odluka o proglašenju platane na Brsaljama u Dubrovniku spomenikom parkovne arhitekture - pojedinačno stablo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-902/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 27.3.2010

50
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-908/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 10.3.2010

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije