Poredano po:

Broj dokumenata: 15386

1
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2981/2010 iz 4.10.2010
Stupanje na snagu: 4.10.2010

2
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2279/2019 iz 22.11.2019
Stupanje na snagu: 30.11.2019

4
Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2313/2019 iz 27.11.2019
Stupanje na snagu: 27.11.2019

5
Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2318/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

6
Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2324/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

7
Pravilnik o načinu označivanja građevine opasnom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2325/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

8
Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2327/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

9
Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2329/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

10
Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2352/2019 iz 4.12.2019
Stupanje na snagu: 12.12.2019

11
Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3106/2010 iz 22.10.2010
Stupanje na snagu: 12.10.2010

12
Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovaca i koza iz trećih zemalja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3116/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu: 1.7.2013

13
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvodnju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3117/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu: 1.7.2013

14
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-3042/2010 iz 7.10.2010
Stupanje na snagu: 15.10.2010

15
Odluka o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka, u iznosu od 750.000.000,00 eura (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-3057/2010 iz 13.10.2010
Stupanje na snagu: 13.10.2010

16
Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2256/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

17
Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2257/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

18
Obvezatne upute broj P IV o zaštiti osobnih podataka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2258/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

20
Obvezatne upute broj P VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2260/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

21
Obvezatne upute broj P VII o pravima i dužnostima promatrača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2261/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

22
Obvezatne upute broj P VIII o načinu uređenja biračkog mjesta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2262/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

23
Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2274/2019 iz 22.11.2019
Stupanje na snagu: 30.11.2019

24
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1278/2019 iz 5.7.2019
Stupanje na snagu: 13.7.2019

25
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1246/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 6.7.2019

26
Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1247/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 6.7.2019

27
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1249/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 29.6.2019

28
Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1250/2019 iz 28.6.2019
Stupanje na snagu: 6.7.2019

29
Nacionalna strategija i Akcijski plan za kontrolu malog i lakog oružja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2855/2009 iz 21.9.2009
Stupanje na snagu: 10.9.2009

30
Pravilnik o stanovanju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1007/2020 iz 22.4.2020
Stupanje na snagu: 30.4.2020

31
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1008/2020 iz 22.4.2020
Stupanje na snagu: 30.4.2020

32
Pravilnik o upisu u razred revidenata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1023/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

33
Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1024/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

34
Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1025/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

35
Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1034/2020 iz 25.4.2020
Stupanje na snagu: 26.4.2020

37
Statut Turističke zajednice Brodsko-posavske županije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1005/2020 iz 21.4.2020
Stupanje na snagu: 29.4.2020

38
Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-718/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 13.3.2010

39
Odluka o ponavljanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-13/2010 iz 4.1.2010
Stupanje na snagu: 30.12.2009

40
Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-691/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 26.2.2010

41
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-707/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 4.3.2010

42
Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-708/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 4.3.2010

43
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-794/2020 iz 27.3.2020
Stupanje na snagu: 26.3.2020

44
Statut Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-821/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 7.4.2020

45
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-760/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 2.4.2020

46
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-761/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 2.4.2020

47
Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-762/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 20.3.2020

48
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-765/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 26.3.2020

49
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zaprešića za dio k.o. Kupljenovo i dio k.o. Pušća (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1210/2010 iz 23.4.2010
Stupanje na snagu: 12.4.2010

50
Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-2007/2019 iz 21.10.2019
Stupanje na snagu: 29.10.2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije