Poredano po:

Broj dokumenata: 14710

1
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-613/2005 iz 9.3.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

2
Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-941/1993 iz 24.5.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2017, NN 116-2693/2017

3
Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Varaždina (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-30/1994 iz 12.1.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2003, NN 140-2291/2002

4
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-306/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 76-1522/2013

5
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama na morskim brodovima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: FNJ 6-77/1957 iz 6.2.1957
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.1997, NN 59-1183/1996

6
Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 2-7/1980 iz 11.1.1980
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.3.2000, NN 6-70/2000

7
Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (45) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 15-335/1992 iz 25.3.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 74-1400/2014

8
Pravilnik o matičnom broju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-664/1992 iz 8.5.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2003, NN 148-2370/2002

9
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 62-865/1973 iz 22.11.1973
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.1997, NN 59-1183/1996

10
Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 65-941/1979 iz 21.12.1979
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2009, NN 67-1602/2009

11
Pravilnik o katastru ribolovnih područja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-942/1980 iz 29.12.1980
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2002, NN 106-1740/2001

12
Rješenje o određivanju organizacije udruženog rada za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-359/1981 iz 9.6.1981
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.9.1999, NN 27-546/1999

13
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-490/1983 iz 28.12.1983
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

14
Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-429/1984 iz 13.11.1984
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

15
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2675/2006 iz 7.11.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.2.2009, NN 17-356/2009

16
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-632/2006 iz 8.3.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2006, NN 142-3230/2006

17
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-88/2014 iz 15.1.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

18
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1956/2014 iz 13.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2015, NN 124-2357/2015

19
Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3047/2006 iz 13.12.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2013, NN 80-1659/2013

20
Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3483/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 28.10.2008

21
Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-98/1986 iz 11.3.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

22
Pravilnik o metodologiji po kojoj će radnici utvrđivati osobito teške, naporne i po zdravlje štetne poslove odnosno radne zadatke (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-421/1986 iz 29.7.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2006, NN 38-758/1995

23
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-579/1986 iz 25.11.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

24
Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-65/1987 iz 17.2.1987
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2009, NN 51-1713/2008

25
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnih ispita za obavljanje određenih poslova u izgradnji objekata (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-360/1989 iz 31.5.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.1999, NN 52-962/1999

26
Pravilnik o cjeniku usluga građana na plovnim objektima i o evidenciji gostiju kojima građani pružaju usluge smještaja i pansiona na plovnom objektu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-663/1989 iz 14.11.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.1996, NN 8-119/1996

27
Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane nafatelene i poliklorirane terfeline (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-77/1989 iz 21.2.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

28
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3525/2007 iz 26.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 76-1521/2013

29
Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-743/2017 iz 7.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.2.2022, NN 18-197/2022

30
Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-769/2017 iz 12.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2018, NN 20-412/2018

31
Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-943/2017 iz 27.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2018, NN 128-2940/2017

32
Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-706/2009 iz 13.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.1.2022, NN 144-2459/2021

33
Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-713/2009 iz 13.3.2009
Stupanje na snagu: 1.7.2013

34
Prosječna mjesečna bruto plaća za 2008. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-723/2009 iz 13.3.2009
Stupanje na snagu: 6.3.2009

35
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Siska za katastarske općine Stupno i Crnac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-733/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.2.2009

36
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-741/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

37
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-742/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

38
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole i za predavača u autoškoli (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-743/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

39
Odluka o visini naknade za provjeru stručne osposobljenosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-744/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

40
Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-745/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

41
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-755/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 31.10.2008

42
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/08 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-756/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 31.10.2008

43
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Brašina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-788/2009 iz 20.3.2009
Stupanje na snagu: 11.3.2009

44
Odluka o naplati naknade (cestarine) za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-800/2009 iz 23.3.2009
Stupanje na snagu: 18.3.2009

45
Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-658/2009 iz 9.3.2009
Stupanje na snagu: 20.2.2009

46
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zadra za dijelove katastarskih općina Veli Iž i Mali Iž (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-660/2009 iz 9.3.2009
Stupanje na snagu: 25.2.2009

47
Podaci iz Registra korisnika proračuna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3444/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu: 30.9.2008

49
Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3452/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.5.2017, NN 46-1070/2017

50
Pravilnik o kvaliteti voća, povrća i gljiva (14) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 13-228/1978 iz 17.3.1978
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.11.2008, NN 137-3850/2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije