Poredano po:

Broj dokumenata: 17251

1
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3227/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

2
Odluka o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3228/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 12.11.2009

3
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3229/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

4
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza «PR34G13» koji sadrži genetski modificirani organizam (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1830/2004 iz 15.7.2004
Stupanje na snagu: 15.7.2004

5
Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3364/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 26.11.2009

6
Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1474/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 6.7.2017

7
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3311/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 3.11.2009

9
Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3334/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 21.11.2009

10
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-911/2005 iz 11.4.2005
Stupanje na snagu: 1.4.2005

11
Deklaracija o antifašizmu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-971/2005 iz 20.4.2005
Stupanje na snagu: 13.4.2005

12
Podatak o ukupnim izdacima osnovnog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-985/2005 iz 20.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

13
Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja školjkaša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1007/2005 iz 25.4.2005
Stupanje na snagu: 24.3.2005

14
Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-882/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 27.3.2010

15
Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-890/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 15.3.2010

16
Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-891/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 15.3.2010

17
Odluka o proglašenju platane na Brsaljama u Dubrovniku spomenikom parkovne arhitekture - pojedinačno stablo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-902/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 27.3.2010

18
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-908/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 10.3.2010

19
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-1059/2017 iz 10.5.2017
Stupanje na snagu: 18.5.2017

20
Odluka o proglašenju »Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru« spomenikom prirode - geološkim (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-1062/2017 iz 10.5.2017
Stupanje na snagu: 19.4.2017

21
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2007./2008. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1336/2007 iz 16.4.2007
Stupanje na snagu: 24.4.2007

22
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2007./2008. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1337/2007 iz 16.4.2007
Stupanje na snagu: 24.4.2007

23
Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša" (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1940/2016 iz 12.10.2016
Stupanje na snagu: 20.10.2016

24
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-972/2017 iz 28.4.2017
Stupanje na snagu: 1.5.2017

25
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-4237/2008 iz 30.12.2008
Stupanje na snagu: 7.1.2009

26
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-728/2017 iz 7.4.2017
Stupanje na snagu: 15.4.2017

27
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1184/2016 iz 18.5.2016
Stupanje na snagu: 12.5.2016

28
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lička janjetina" oznaka zemljopisnog podrijetla (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1185/2016 iz 18.5.2016
Stupanje na snagu: 12.5.2016

29
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1188/2016 iz 18.5.2016
Stupanje na snagu: 19.5.2016

31
Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1269/2009 iz 8.5.2009
Stupanje na snagu: 16.5.2009

32
Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-738/2017 iz 7.4.2017
Stupanje na snagu: 15.4.2017

33
Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2369/2017 iz 20.10.2017
Stupanje na snagu: 20.10.2017

34
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Paški sir« zaštićena oznaka izvornosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2370/2017 iz 20.10.2017
Stupanje na snagu: 13.7.2017

35
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punitovci za katastarsku općinu Punitovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2373/2017 iz 20.10.2017
Stupanje na snagu: 21.10.2017

36
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i Našice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2374/2017 iz 20.10.2017
Stupanje na snagu: 21.10.2017

37
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarske općine Daranovci i Zakorenje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2375/2017 iz 20.10.2017
Stupanje na snagu: 21.10.2017

38
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode «Kopački rit« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-571/2006 iz 1.3.2006
Stupanje na snagu: 9.3.2006

39
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Učka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-572/2006 iz 1.3.2006
Stupanje na snagu: 9.3.2006

41
Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-874/2006 iz 29.3.2006
Stupanje na snagu: 24.3.2006

42
Odluka o održavanju vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država tijekom 2006. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-875/2006 iz 29.3.2006
Stupanje na snagu: 29.3.2006

43
Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2006. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-894/2006 iz 29.3.2006
Stupanje na snagu: 1.1.2006

44
Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2006. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-895/2006 iz 29.3.2006
Stupanje na snagu: 1.1.2006

45
Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2006. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-896/2006 iz 29.3.2006
Stupanje na snagu: 1.1.2006

46
Pravilnik o uvjetima i postupku ovlašćivanja referentnih laboratorija u području mjeriteljstva u kemiji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-961/2008 iz 10.3.2008
Stupanje na snagu: 18.3.2008

47
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2462/2017 iz 3.11.2017
Stupanje na snagu: 11.11.2017

48
Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1043/2015 iz 19.5.2015
Stupanje na snagu: 20.5.2015

49
Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1064/2015 iz 20.5.2015
Stupanje na snagu: 28.5.2015

50
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Vrbovca za dijelove katastarskih općina Vrbovec i Luka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-850/2008 iz 27.2.2008
Stupanje na snagu: 21.2.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije