Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Arhiv: Rujan 2021
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.9.2021 do 30.9.2021

30.9.2021

Poništavanje i ukidanje upravnih i sudskih odluka u upravnome procesnom pravu

Za razliku od regulacije usvajanja pravnih lijekova u drugim vrstama pravnih postupaka, u upravnom postupku i upravnom sporu poništavanje nižestupanjske odluke prevladavajuća je opcija, dok je ukidanje odluke predviđeno znatno rjeđe (i to samo povodom izvanrednih pravnih lijekova).

> Detalji...

27.9.2021

Definiranje fiksnog i varijabilnog dijela plaće i oblici nagrađivanja uspješnosti zaposlenika

Definicija “plaće” na prvi se pogled može učiniti prilično jednostavnom i moguće ju je maksimalno simplificirati kao “novčano primanje koje isplaćuje poslodavac zaposleniku za njegov obavljeni rad i to u nekom pravilnom vremenskom razmaku (u RH je to najčešće mjesečno)”. Nadalje, pojednostavljujući samu strukturu plaće, možemo spomenuti bruto i neto iznose, odnosno ukupan trošak rada pojedinog zaposlenika te dio koji predstavlja zaposlenikovu individualnu zaradu kojom podmiruje svoje životne potrebe, obustave za kredit i sl. Ipak, promatrajući definiciju plaće prema poreznim propisima, Zakonu o doprinosima, Zakonu o radu kao i drugim zakonima i propisima koji uređuju radnopravne odnose, definicija plaće poprima puno kompleksnije note te isto predstavlja predmet analize u ovom članku. Isto tako, autor u članku pojašnjava načine i zakonsko uporište u definiranju fiksnog i varijabilnog djela plaće te se osvrće na oblike nagrađivanja uspješnosti zaposlenika.

> Detalji...

24.9.2021

Naknada troška sastava žalbe protiv rješenja o troškovima postupka

S obzirom na to da je nedavno Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o zahtjevu za zaštitu zakonitosti podnesenom protiv pravomoćnog rješenja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske kojim je, uz ostalo, odbijen zahtjev za naknadu troškova prekršajnog postupka na ime nužnih izdataka i nagrade branitelja okrivljenika za sastav žalbe protiv rješenja o troškovima postupka, smatramo shodnim nešto više reći o ovoj problematici, a posebno u svjetlu Presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kzz 4/2021 od 6. srpnja 2021. > Detalji...

23.9.2021

Pravno reguliranje studentskih poslova

Pred nama je nova akademska godina koja će sa sobom donijeti brojne izazove kako za voditelje nastavnih procesa, tako i za same studente, i to u sjeni epidemioloških zbivanja. S početkom akademske godine ponovno će se aktualizirati i studentski poslovi. Naime, studentima obavljanje studentskih poslova tijekom stjecanja akademskog obrazovanja omogućuje ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda, a ujedno i stjecanje dragocjenog radnog iskustva, kojeg mogu iskoristiti kada se jednog trenutka nađu na tržištu rada. Shodno tome, u nastavku teksta osvrnut ćemo se na rad studenata, odnosno reguliranje njihovog rada u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. > Detalji...

22.9.2021

Tumačenje prijelaznih odredbi novog Općeg poreznog zakona povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 28/2021-6 od 25. svibnja 2021.

U radu autori obrađuju novu nedoumicu koja se pojavila u primjeni instituta porezne zastare, praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske o tom spornom pitanju i presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: U-zpz 28/2021-6 od 25. svibnja 2021. u kojoj je zauzeto suprotno pravno shvaćanje i koja je bila povod za pisanje ovog članka. Riječ je o pitanju koje odredbe o poreznoj zastari primjenjuju porezna tijela nakon stupanja na snagu Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" br. 115/16.) u postupcima utvrđivanja i naplate porezne obveze koji su započeti prema odredbama Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15., 44/16., 115/16.), odnosno primjenjuju li se odredbe starog ili novog Općeg poreznog zakona. > Detalji...

20.9.2021

Poslovna tajna u radnim odnosima

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovnim odnosima te predstavljaju alat za jačanje konkurentnosti i upravljanje istraživačkim i razvojnim inovacijama kojima se utječe na povećanje ukupne vrijednosti poduzeća. Općenito se tajnom smatra svaki podatak koji je poznat samo određenom broju osoba i kao takav se ne smije prenositi dalje. Obvezu čuvanja javnih tajni imaju državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te pravne i fizičke osobe koje ostvare pristup tajnim podacima (državna tajna, vojna tajna, službena tajna,poslovna tajna). Sprječavanje neovlaštenog otkrivanja i korištenja poslovne tajne i zaštita podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu izrazito je važna u kontekstu radnih odnosa. Autor u članku razmatra zakonska uređenja zaštite poslovne tajne u radnom odnosu. > Detalji...

16.9.2021

Usmena rasprava kao dio upravnog spora u predmetima javne nabave

U svakom sudskom postupku institut usmene rasprave zauzima posebnu poziciju. Izuzetak u tom pogledu ne predstavlja ni upravnosudski postupak. Niti okolnost da je upravnosudski postupak često naslonjen na prethodni upravni postupak ništa ne mijenja na stvari. Štoviše, upravo je to razlog da se usmenu raspravu u upravnom sporu gleda kao na posebno važnu postupovnu radnju. Znajući sve navedeno cilj ovog rada je pružiti uvid u stanje upravnog spora u predmetima javne nabave a iz perspektive (ne)održavanja usmene rasprave. > Detalji...

13.9.2021

Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Nakon proteka 10 godina od zadnjeg Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011., ove godine u rujnu počinje Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj, sa stanjem na dan 31. kolovoza 2021. godine. > Detalji...

10.9.2021

Obiteljska medijacija

Dugotrajna karantena i socijalna izolacija pridonijele su značajnom porastu nasilja u obitelji i između partnera. Po procjenama MUP-a obiteljsko nasilje bilježi rast od 40% u odnosu na razdoblja prije uvođenja karantene. S obzirom na razorne posljedice nasilja, njegova prevencija je zakonski, etički i ekonomski imperativ. Obiteljska medijacija je namijenjena članovima obitelji koji su suočeni sa sukobima unutar obitelji, a koje ne mogu razriješiti sami. Svrha medijacije je mirno rješavanje sukoba i prevencija nasilja posredovanjem stručnjaka, medijatora.

> Detalji...

9.9.2021

Novi rok za podnošenje zahtjeva za otkup stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

Dana 8. srpnja 2021. godine na sjednici Vlade donesena je nova Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 17. srpnja 2021. godine ("Narodne novine“ br. 78/21.- dalje u tekstu: Odluka). Odlukom se propisuju uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu odnosno suvlasništvu države koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca, a kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i druga državna tijela, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, Zakonu o područjima posebne državne skrbi, Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.

> Detalji...

8.9.2021

Agencija za privremeno zapošljavanje i odredbe ugovora o ustupanju radnika

Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova.

> Detalji...

6.9.2021

Aktualnosti u pitanju zastarijevanja restitucijskih zahtjeva u slučaju Franak

Pravomoćnim okončanjem kolektivnog spora u slučaju Franak u pogledu ništetnosti valutne klauzule i jednostrano promjenjive kamatne stope te istovremenim parnicama u kojima potrošači individualnim tužbenim zahtjevima nastoje ostvariti restituciju novčanih iznosa koji proizlaze iz ništetnosti gore navedenih nepoštenih i ništetnih odredaba, aktualizirana su brojna pravna pitanja koja su iziskivala dodatno očitovanje i preciziranje sudske prakse u njihovom tumačenju. Jedno od tih pitanja jest i pitanje zastare prava na restituciju, odnosno početak njegovog tijeka, kao i njegovo trajanje. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2021

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2020

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite