Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Arhiv: Srpanj 2014
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.7.2014 do 31.7.2014

30.7.2014

Sudjelovanje stranke u upravnom postupku

U upravnom postupku stranka sudjeluje putem izjašnjavanja o odlučnim činjeničnim i pravnim pitanjima, sudjelovanjem u dokaznom postupku, te na druge propisane načine. Obveza javnopravnog tijela koje vodi postupak je stranci omogućiti propisanu razinu sudjelovanja u postupku, neovisno o tome hoće li stranka tu mogućnost iskoristiti. > Detalji...

28.7.2014

Zaštita trgovca kao potrošača

U članku ćemo se osvrnuti na neke dvojbe oko zaštite potrošača kada se kao korisnik usluge javlja trgovac, bilo da se radi o trgovačkom društvu ili fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost, a koja je posebnim zakonom određena kao trgovac. > Detalji...

25.7.2014

Odredbe Zakona o obveznim odnosima kod određivanja visine iznosa za pokriće štete po polici osiguranja

Prema odredbama članka 922. Zakona o obveznim odnosima, osigurani slučaj prilično je nedvojbeno normativno preciziran kao događaj koji za posljedicu ima štetu na osiguranom predmetu, a uzrok mu je ostvareni rizik protiv kojeg je osiguranje ugovoreno. Pri tome osigurani slučaj mora biti neizvjestan, o volji ugovaratelja i/ili osiguranika neovisan događaj u nekom budućem vremenskom razdoblju. > Detalji...

23.7.2014

Osnovica za izračun naknade štete kod sudskog raskida ugovora o radu

Mnogi radni sporovi koji se vode u vezi nedopuštenog otkaza i u kojima se utvrdi da je otkaz bio nedopušten, na kraju ne završe radnikovim povratkom na rad, već sudskim raskidom kojeg kao mogućnost pruža važeći Zakon o radu. > Detalji...

22.7.2014

Donesen novi Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti

Svrha donošenja novog Pravilnika je pojednostavljenje procedura i smanjenje troška za korisnika cestovnog zemljišta, kao i intenziviranje gospodarskih aktivnosti neposredno uz javne ceste kroz buđenje ulagačkih kapaciteta. > Detalji...

21.7.2014

Strah od letenja avionom kao razlog za otkaz ugovora o radu

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, radnik treba obavijestiti poslodavca o svim okolnostima koje bi ga eventualno ometale ili onemogućavale u obavljanju ugovorenog posla. No, može se dogoditi da na poslovima koji podrazumijevaju često letenje avionom, poslodavac zaposli radnika koji se boji letenja odnosno radnika koji nije niti bio svjestan tog straha. > Detalji...

18.7.2014

Nove potpore poslodavcima pogođenim gospodarskom krizom

Stari Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta bio je na snazi od 2009. do kraja 2010. godine. Uveo je institut financijske pomoći poduzetnicima u privremenim poteškoćama uvjetovanim gospodarskom krizom. Zakonom nisu ostvareni očekivani rezultati zbog niza razloga koje Vlada novim Zakonom pokušava ispraviti. > Detalji...

16.7.2014

Prekršaji i kazne u poslovanju obrtnika

Obrt nema pravnu osobnost jer predstavlja obavljanje dopuštenih djelatnosti od strane fizičkih osoba – obrtnika. Često se upravo obrt navodi kao stranka u postupku, što nije u skladu sa zakonom niti s praksom sudova jer obrt nije i ne može biti stranka već to može biti samo obrtnik. > Detalji...

15.7.2014

Uskoro promjene u režimu prava prvokupa unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline

Kulturna dobra su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. U skladu s tim i hrvatsko zakonodavstvo je uspostavilo sustav zaštite i očuvanja kulturnih dobara donoseći Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojim su propisana i ograničenja u prometu kulturnih dobara. > Detalji...

14.7.2014

Radni odnos nakon 65. godine života i neki rizici za poslodavca

Radnici mogu nastaviti raditi i nakon 65. godine života, odnosno poslodavci mogu zaposliti i osobe starije od 65 godina, no, što je u takvom slučaju s pravom na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad tih radnika, odnosno koga tereti ta naknada. > Detalji...

11.7.2014

Uzdržavanje roditelja od strane djece

Uzdržavanje se temelji na jednom od osnovnih načela obiteljskog prava – načelu obiteljske solidarnosti odnosno načelu uzajamnog pomaganja svih članova obitelji. Zbog povezanosti članova obitelji, sredstva za uzdržavanje u pravilu se daju dobrovoljno. Međutim, ako potencijalni davatelj uzdržavanja bez opravdanog razloga odbija plaćati uzdržavanje, pravo na uzdržavanje može se ostvarivati prisilno u sudskom postupku. > Detalji...

9.7.2014

Neupisano pravo vlasništva stečeno dosjelošću i kupnja nekretnine u ovršnom postupku

Ako vlasnik svoje vlasništvo nekretnine temelji na dosjelosti, ali ga nije upisao u zemljišnoj knjizi, ne može u sudskom postupku s uspjehom suprotstaviti to svoje pravo prema osobi koja je istu nekretninu kupila u sudskom ovršnom postupku pouzdajući se u potpunost i istinitost zemljišne knjige, i koja je svoje pravo vlasništva upisala u zemljišnoj knjizi. > Detalji...

8.7.2014

Dosuda naknade plaće za razdoblje nakon zaključenja glavne rasprave

Prema odredbi članka 326. Zakona o parničnom postupku, sud može naložiti da se izvrši određena činidba samo ako je ona dospjela do zaključenja glavne rasprave. S obzirom na to, radnik može potraživati naknadu plaće samo za razdoblje od prestanka radnog odnosa, pa do zaključenja glavne rasprave. > Detalji...

7.7.2014

Odbijanje izvršenja neugovorenih poslova kao razlog za izvanredni otkaz

Često je teško procijeniti je li određena situacija na radu ili koja je vezana uz rad takve težine da upravo zbog nje, a uvažavajući sve okolnosti, radni odnos između radnika i poslodavca ubuduće više nije moguć. Tako se u praksi postavilo pitanje je li radnik dužan obavljati i poslove koje nije ugovorio i postoje li posljedice za nepostupanje po nalogu poslodavca? > Detalji...

4.7.2014

Ombudsman – posrednik između građana i institucija u Europskoj uniji

Ugovorom o Europskoj uniji ustanovljena je funkcija europskog ombudsmana, kao posrednika između građana i tijela Europske unije. Njegova uloga je istraživanje pritužbi građana, poslovnih subjekata i organizacija EU, odnosno pritužbi od bilo koga tko prebiva ili ima prijavljen ured u nekoj od država članica EU-a, ako neko tijelo ili institucija ne djeluje u skladu sa zakonom ili ne poštuje načela dobrog upravljanja, kao i u slučaju da krši ljudska prava. > Detalji...

3.7.2014

Stvarna nadležnost u sporu radi utvrđenja poslovnog udjela bračnom stečevinom

Prema članku 248. Obiteljskog zakona, bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine. U praksi se postavilo pitanje koji je sud stvarno nadležan za odlučivanje u sporu radi utvrđenja poslovnog udjela bračnom stečevinom i podjele tog udjela na jednake suvlasničke dijelove. > Detalji...

1.7.2014

Inspekcijski postupak je upravni postupak pokrenut po službenoj dužnosti, neovisno je li postupak pokrenut slijedom prijave fizičke/pravne osobe

Inspekcijski postupak vodi se radi zaštite javnog interesa i uvijek se smatra pokrenutim po službenoj dužnosti, a ne na zahtjev stranke, neovisno o tome je li pokretanju postupka prethodila inicijativa neke fizičke ili pravne osobe. Pri tome inicijatori pokretanja postupka po službenoj dužnosti imaju određena postupovna prava, koja se također razmatraju u ovome radu. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2021

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2020

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite