Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Arhiv: Svibanj 2017
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.5.2017 do 31.5.2017

31.5.2017

Prisilna naplata na temelju Odluke Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore

Iako Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisuje što se smatra osnovom za plaćanje temeljem koje se zahtijeva izravna naplata putem FINE, ponekad u praksi postoje dvojbe o tome smatra li se neka isprava osnovom za plaćanje u smislu toga Zakona ili ne. Tako je sud u jednom predmetu odlučivao o tome predstavlja li Odluka Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore ispravu na temelju koje se putem FINE može tražiti izravna naplata na bankovnim računima ovršenika. > Detalji...

29.5.2017

Primarne i sekundarne činjenice odlučne za rješavanje upravnog spora

Primarne odlučne činjenice u upravnom sporu relevantne su za odlučivanje o meritumu predmeta odnosne upravne stvari prilikom rješavanja upravnog spora, dok sekundarne odlučne činjenice zbog drugih razloga mogu činiti podlogu za poništenje osporavanoga upravnog akta i vraćanje predmeta nadležnome javnopravnom tijelu na ponovni postupak. > Detalji...

25.5.2017

Zakonske obveze jedinica lokalne samouprave kod provedbe gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom među ostalim propisuje i obveze jedinica lokalne samouprave kod provedbe gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj pa ukratko podsjećamo koje su to obveze, na koji se način pružaju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te koji su uvjeti postavljanja reciklažnih dvorišta. > Detalji...

24.5.2017

Novine u vezi zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 20/17) stupio je na snagu 9. ožujka 2017. Izmjene Zakona trebale bi olakšati ishođenja građevinskih dozvola za linijske objekte na velikom broju čestica, bez uvjetovanja formiranja građevne čestice u katastru te omogućiti ishođenja uporabne dozvole za strateške projekte RH uz predočenje dokaza da je pokrenut postupak izvlaštenja. > Detalji...

18.5.2017

Novi iznosi prosječnih novčanih potreba maloljetnog djeteta

Prema članku 314. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15) ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom jednom godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, određuje minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. > Detalji...

17.5.2017

Privremeno udaljenje radnika s posla čim dođe do skrivljenog ponašanja

Zakon o radu izričito ne regulira situaciju kada poslodavac, zbog skrivljenog ponašanja, radnika odmah želi udaljiti s radnog mjesta odnosno, kolokvijalno rečeno, suspendirati ga. Razmotrit ćemo odredbe je li to i pod kojim uvjetima uopće dopušteno. > Detalji...

15.5.2017

Nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i županija od strane ureda državne uprave u županijama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 79. propisuje da nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i županija obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. > Detalji...

12.5.2017

Sloboda izražavanja u praksi Ustavnog suda – novinarske slobode

Sloboda izražavanja misli, a ne pukog raspolaganja činjenicama, temeljno je pravo i sloboda novinarskog poziva. Međutim, sloboda novinarskog izražavanja nije apsolutna, već podliježe određenim ograničenjima kao što je zaštita ugleda i prava drugih osoba. Ustavni sud je na temelju jurisprudencije Europskog suda za ljudska prava izgradio svoju praksu i kriterije u postupcima s tematikom povrede prava na slobodu izražavanja i zauzeo općeobvezna stajališta. > Detalji...

11.5.2017

(Ne)mogućnost stjecanja prava vlasništva adaptacijom, dogradnjom ili nadogradnjom postojeće građevine

U suvlasničkim odnosima na istoj nekretnini često jedan od suvlasnika (onaj koji je najviše ili pretežito koristi) kroz dulji niz godina ulaže u poboljšanje nekretnine na način da je dograđuje ili nadograđuje. No, ako se poremete međusobni odnosi suvlasnika ili dođe do razvoda bračnih drugova, često jedan bračni drug odnosno suvlasnik zahtijeva veće pravo suvlasništva na nekretnini nego što ga je do tada imao ili zahtijeva utvrđenje prava suvlasništva, ako ga do tada nije imao, i to na temelju tvrdnje o vlastitom ulaganju u dogradnju ili nadogradnju. > Detalji...

8.5.2017

Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava, pravo na dom – uvjeti dopuštenosti

Donošenje pravomoćne presude kojom se podnositelju nalaže iseljenje iz stana koji koristi dugi niz godina predstavlja miješanje u pravo na dom podnositelja, ali je ono bilo zakonito i razmjerno legitimnom cilju koji se želio postići. > Detalji...

2.5.2017

Kada će biti donesen novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira?

U cijeloj lepezi izmjena i dopuna postojećih zakona i podzakonksih akata, te donošenja novih propisa, nameće se retoričko pitanje – kada će biti donesen novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira? Njegovo donošenje važno je zbog toga što su prekršaji protiv javnog reda i mira bitan pokazatelj stanja sigurnosti i izravno utječu na osjećaj osobne sigurnosti građana, a važeći Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira na snazi je gotovo 40 godina. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2021

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2020

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite