Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Arhiv: Ožujak 2021
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.3.2021 do 31.3.2021

31.3.2021

Šutnja uprave - nedonošenje akta u roku

Jedno od temeljnih aspekata pravne države i vladavine prava je načelo ravnopravnosti, jednakosti svih sudionika u određenom postupku (npr. kaznenom, parničnom, ovršnom, konkretno upravnom). Sprečavanje  zloupotrebe vlasti na štetu slabijeg sudionika u upravnopravnom postupku omogućuje institut upravnoga postupovnog prava, šutnja uprave (npr. kod građanskih postupaka istu svrhu ima zahtjev za suđenje u razumnom roku). > Detalji...

29.3.2021

Koje su obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika?

Tema ovog rada odnosi se na obveze poslodavaca prilikom zapošljavanja dvadesetog radnika koje su dužni ispuniti sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 – u nastavku: ZR) i drugim propisima koji su s njim povezani. Prelazak brojke od dvadeset zaposlenih radnika poslodavcima nameće određene obveze, stoga će ovaj članak obuhvatiti niz specifičnih obveza iz područja radnog prava kojih su se, pod određenim okolnostima, obvezni pridržavati svi poslodavci nakon zapošljavanja dvadesetog radnika. Pritom treba naglasiti kako ZR ne čini razliku između ugovora o radu na određeno vrijeme i ugovora o radu na neodređeno vrijeme pa su u dvadeset i više zaposlenih u pravilu uključeni i radnici na određeno vrijeme. U nastavku se daje pregled obveza iz ZR-a, specifičnih za poslodavce s dvadeset i više zaposlenih. > Detalji...

26.3.2021

Pravo očeva na poštovanje privatnog i obiteljskog života u kontekstu presuda ESLJP-a protiv RH

Epidemija razvoda danas pogađa sve veći broj brakova. Tijekom postupka razvoda braka, sud donosi odluku o sadržaju roditeljske skrbi. U praksi, sud češće skrb o djetetu dodjeljuje majci, dok očevima pripadne pravo na susrete i druženja s djecom. Ponekad susreti i druženja oca s djetetom bivaju zapriječeni što najviše pogađa djecu i njihovo pravo na ravnopravno roditeljstvo, ali i očeve koji se žale na zapostavljanje od strane institucija i diskriminaciju temeljem spola. > Detalji...

25.3.2021

Obveza imenovanja ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu

Autor u članku prikazuje obvezu imenovanja, odnosno prava i obveza ovlaštenika, koordinatora za zaštitu na radu te povjerenika radnika za zaštitu na radu, što je propisano odredbama Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj  71/14., 118/14., 94/18., 96/18.). > Detalji...

24.3.2021

Pokretanje upravnog spora prema Zakonu o javnoj nabavi – problem izračuna relevantnih rokova

Praksa Visokog upravnog suda RH (dalje: VUS) u području prava javne nabave nije ekstenzivna no uvijek pobuđuje nepodijeljenu pozornost stručne javnosti. Razloga tome ima više no ističemo samo najistaknutije; prvo, VUS odlučuje u jednom stupnju pa donosi pravomoćne odluke što je samo po sebi važno. Tvrdnja vrijedi tim više kada se uoči da nezadovoljnim strankama ostaje tek pravni put određen ustavnom tužbom; drugo, odluke VUS-a se bave zakonitošću odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: DKOM) kao tijela čiji se akti pomno analiziraju u stručnoj javnosti a putem odluka VUS-a se izravno utječe na iste akte odnosno na praksu DKOM-a; treći, poneke odluke VUS-a odnose se na postupovne pretpostavke što je materija zanimljiva ne samo za pravo javne nabave već i za područje upravnog spora. Upravo je posljednje navedeni razlog ključan u rješenju VUS-a koje je predmet ovog teksta. > Detalji...

22.3.2021

Napuštanje djeteta kao razlog lišenja roditeljske skrbi

Lišenje roditeljske skrbi najteža je mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta koja se roditeljima može izreći. Ova mjera za rezultat i smisao ima potpuno onemogućavanje roditelja u njihovoj skrbi za dijete zbog učinjenih štetnih postupaka. > Detalji...

19.3.2021

Zapošljavanje umirovljenika s osvrtom na škole

Zakonom o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, br. 157/13., 151/14., 33/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18., 102/19.) omogućen je rad odnosno zapošljavanje umirovljenika do najviše pola radnog vremena, a da im se pri tome ne obustavlja stečena starosna mirovina.

> Detalji...

18.3.2021

Upravni spor: naknada troškova spora, naknada štete i prisilno izvršenje iz perspektive drugostupanjskoga odnosno prvostupanjskog tijela

Obveznik naknade troškova spora i naknade štete (kao akcesornoga tužbenog zahtjeva) može biti samo javnopravno tijelo koje u upravnom sporu ima položaj tuženika. U poziciji tijela prema kojem se provodi prisilno izvršenje može se, pak, naći kako drugostupanjsko, tako i prvostupanjsko tijelo, ovisno sadržaju presude upravnog suda. > Detalji...

17.3.2021

Pravni položaj korisnika Ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF koji su svoje kredite otplatili prije konverzije

U članku se razmatra trenutni pravni položaj korisnika nekonvertiranih ugovora o kreditu s valutnom klauzulom u CHF, obzirom na recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske od 3.2.2021. o odbijanju i odbacivanju tužbi banaka protiv presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2221/2018-11 od 3. rujna 2019. > Detalji...

16.3.2021

Sud EU-a: Dežurstvo u stanju pripravnosti

Dežurstvo u stanju pripravnosti ne čini u cijelosti radno vrijeme osim ako ograničenja nametnuta radniku u velikoj mjeri ograničavaju njegovu mogućnost da upravlja svojim slobodnim vremenom tijekom tog dežurstva. Organizacijske poteškoće koje radniku može uzrokovati dežurstvo i koje su posljedica prirodnih elemenata ili njegova slobodnog izbora nisu relevantne. > Detalji...

12.3.2021

CHF kredit - slučajan odabir ili ciljani plasman banaka?

Je li opravdano pozivanje na diskriminaciju konvertiranih kredita u odnosu na nekonvertirane  premisom trećih, negativne odluke Suda EU ili zapravo stanje nekonvertiranih kredita onemogućava održavanje konverzije na snazi. Prava svih korisnika kredita sa nepoštenim i ništetnim ugovornim odredbama općenito. CHF kredit - slučajan odabir potrošača ili ciljani plasman banaka? > Detalji...

11.3.2021

Ustavnost ograničenja javnih okupljanja na vjerskim obredima i pogrebima

Ustavni sud RH je u tri svoja rješenja od 23. veljače 2021. (predmeti broj: U-II-5709/20, U-II-6087/20 i U-II-364/21) odlučivao o ustavnosti i zakonitosti odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. > Detalji...

10.3.2021

Regulacija članskih prava i obveza u udruzi – statut ili posebni opći akt?

Odnedavno se u publikacijama mogu pronaći članci koji zagovaraju specifičan način regulacije prava i obveza članova udruge. U bitnome, radi se o zagovaranju donošenja posebnih općih akata kojima se reguliraju prava i obveze članova udruge. Jednako tako može se uočiti da je određen broj udruga već donio takve posebne opće akte pri čemu kao donositelji ovih akata figuriraju različita udružna tijela. Rečena shvaćanja ali i praksa po mojem uvjerenju nisu uvijek usklađena s glavnim pravnim izvorom u ovom pravnom području a to je Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14., 70/17., 98/19.; dalje: ZU). Stoga je predmet ovog rada analiza načina na koji se po mom mišljenju prava i obveze članova udruge jedino mogu regulirati putem općih akata udruge. > Detalji...

8.3.2021

O izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Autoricu ovog rada nikada niti jedan događaj u društvu u posljednje vrijeme nije toliko blisko podsjetio na studentske dane tijekom studija prava kao što je to učinio aktualan izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sjetila se tako, u to doba mučnog, teško pamtljivog i složenog predmeta s prve godine Pravnog fakulteta u Rijeci - Teorija države i prava, zatim predmeta Ustavno pravo s druge godine studija, a zatim i predmeta s treće godine studija, nazvanog Upravna znanost, koji je tada doživjela prilično suhoparnim, a koji se danas ne čini ni približno takvim. Sve to autoricu rada dodatno je ponukalo da pokuša dati svoje viđenje problema koji se pojavio u odnosu na izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. > Detalji...

5.3.2021

Govor mržnje na društvenim mrežama kroz sudsku praksu

Sloboda govora ima i svojih ograničenja. Sprječavanje govora mržnje i stigmatizacija pojedinaca i društvenih skupina jedan je od rijetkih razloga za ograničavanje slobode izražavanja. > Detalji...

4.3.2021

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Ovim tekstom donosi se kratki prikaz novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 145/20. od 24. prosinca 2020. godine, a  u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine. > Detalji...

3.3.2021

Pružanje i prikupljanje humanitarne pomoći

Svjedoci smo nemilih događa u posljednjih nekoliko mjeseci u kojima je od velikog značaja bilo pružanje humanitarne pomoći stanovništvu na nastradalom području. No, unatoč strašnim posljedicama potresa koje su vidljive na terenu, potrebno je skrenuti pozornost da je i u takvim situacijama nužno voditi računa da dodjela humanitarne pomoći bude zasnovana na zakonskim osnovama. > Detalji...

1.3.2021

Odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Hrvatske – šamaranje ili sudbeni dijalog

Što doista znači kada ESLJP utvrdi povredu konvencijskog prava od strane suda pojedine članice Vijeća Europe i gdje je u statističkim podacima o presudama ESLJP-a Hrvatska? Što doista znači kada, unutar sudovanja pojedine države, viši sud ukine presudu nižeg suda? U tekstu su ponuđeni odgovori na ova i još poneka pitanja. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2021

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2020

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite