Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Arhiv: Veljača 2019
 

U središtu

Arhiva članaka od 1.2.2019 do 28.2.2019

28.2.2019

Nova Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

Temeljem članka 16. stavka 10. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, koji se primjenjuje od 01. siječnja 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje koja je stupila na snagu 08. veljače 2019. godine. > Detalji...

25.2.2019

Aktivna legitimacija pravnih osoba u ustavnosudskom postupku

Ustavni sud već dulji niz godina odbacuje ustavne tužbe Republike Hrvatske zbog nedostatka aktivne legitimacije odnosno locusa standi. U ovom radu dat ćemo prikaz nekoliko novijih rješenja kojima je Ustavni sud proširio svoja shvaćanja o aktivnoj legitimaciji pravnih osoba koje se mogu poistovjetiti s državom s ustavnosudskog gledišta. > Detalji...

22.2.2019

Početak računanja roka za traženje sudske zaštite prava iz radnog odnosa

Članak 133. Zakona o radu propisuje da radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. > Detalji...

21.2.2019

Vođenje upravnog spora nije zapreka za primjenu članka 140. ZUP-a

Dvije su zasebne, međusobno neovisne osnove za odgodu izvršenja izvršnoga upravnog akta, propisane u Zakonu o općem upravnom postupku (o odgodi odlučuje javnopravno tijelo), odnosno u Zakonu o upravnim sporovima (odgoda izvršenja u nadležnosti suda). > Detalji...

20.2.2019

Odlazak učenika na terensku nastavu

Pri izvođenju terenske (izvanučioničke nastav) primjenjuju se odredbe Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 67/2014, 81/2015) – u daljnjem tekstu: Pravilnik; i Zakona o pružanju usluga o turizmu (Narodne novine, br. 130/2017) – u daljnjem tekstu:  Zakon o pružanju usluga. > Detalji...

19.2.2019

Neprijavljivanje kaznenih djela i lažno prijavljivanje

Dužnost je svakog čovjeka pridržavati se propisa i društvenih normi, ali i utjecati na druge na način da ih odgovara odnosno spriječava u počinjenju kaznenog djela ili prekršaja. Ako osoba sazna za počinjenje kaznenog djela ili da je kazneno djelo u pripremi, dužna je o svojim saznanjima obavijestiti nadležno državno odvjetništvo, sukladno čl. 204. Zakona o kaznenom postupku. > Detalji...

18.2.2019

Zakon o žigu – novi zakonodavni okvir zaštite žiga u RH

Donesen je novi Zakon o žigu koji je dana 7. veljače 2019. godine objavljen u Narodnim novinama, broj 14/2019. i stupio je na snagu 15. veljače 2019. godine. > Detalji...

15.2.2019

Vještačenje u upravnom sporu - nova stajališta Ustavnog suda

Načelo jednakosti oružja, kako je razvijeno u praksi Ustavnog suda, kao konstitutivni element prava na pošteno suđenje, omogućava pravičnu ravnotežu među strankama u procesnom smislu, dajući stranci razumnu mogućnost iznošenja i dokazivanja činjenica na način koji je ne stavlja u bitno lošiji procesni položaj u odnosu prema drugoj stranci u postupku.1 > Detalji...

13.2.2019

Održavanje cesta u zimskom razdoblju prema relevantnim propisima

Budući da se nalazimo u vremenskom razdoblju kojega Pravilnik o održavanju cesta podrazumijeva pod zimskim razdobljem, odnosno u razdoblju kojega karakteriziraju okolnosti na cesti uzrokovane snježnim padalinama i stvaranjem poledice, a što je jedan od osnovnih faktora koji utječe na sigurnost prometa na cestama u zimskom razdoblju, to nalazimo shodnim nešto više reći o održavanju cesta u takvom razdoblju, a kroz prizmu relevantnih propisa. > Detalji...

12.2.2019

Sud Europske unije - Socijalna sigurnost radnika migranata

U skladu s pravom Unije, kako bi osoba ostvarila pravo na obiteljska davanja u državi članici za svoju djecu koja borave u drugoj državi članici, nije potrebno da ona u prvonavedenoj državi obavlja djelatnost u svojstvu zaposlene osobe. Usto, to pravo na obiteljska davanja nije uvjetovano prethodnim primanjem doprinosnog davanja podnositelja zahtjeva > Detalji...

11.2.2019

Ponuda izmijenjenog ugovora o radu za vrijeme otkaznog roka

U praksi je česta situacija u kojoj poslodavac nudi radniku novi ugovor o radu, no radnik ga ne želi potpisati zbog toga što smatra da mu se nudi lošije radno mjesto. Dodatno se pravna situacija usložnjava ukoliko je radnik već u otkaznom roku zbog, primjerice poslovno uvjetovanog otkaza, a pojavilo se za vrijeme njegova trajanja neko drugo, u određenoj mjeri slično i za poslodavca nužno radno mjesto. > Detalji...

7.2.2019

"Niske pobude" kod oštećenja tuđe stvari grafitima

Spomenička baština i starijeg i novijeg datuma učestalo se oštećuje grafitima koji i sami po sebi i prema svojem sadržaju predstavljaju devastaciju kulturnog dobra, odnosno "tuđe stvari".  > Detalji...

6.2.2019

Stan kupljen temeljem statusa ratnog vojnog invalida i pitanje bračne stečevine

Važeći Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 103/15., dalje u tekstu: OBZ/2015) primjenjuje se od 1. studenog 2015. godine. U pogledu imovinskih odnosa bračnih drugova gotovo je istovjetan s do tada važećim Obiteljskim zakonom (Narodne novine, br. 75/14., 5/15., 103/15.). U pogledu definiranja bračne stečevine, OBZ/2015 je prilično općenit i navodi kako je bračna stečevina ona imovina koju su bračni drugovi stekli radom u vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine (čl. 36. st. 1. OBZ/2015). Izrijekom spominje samo dvije vrste prihoda koji spadaju u ovu kategoriju, a da nisu stečeni radom, i to: dobitak od igara na sreću, i imovinsku korist od autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava. > Detalji...

5.2.2019

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona stupio je na snagu 04. siječnja 2019. godine. To su četvrte izmjene i dopune Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/2011., 144/2012., 56/2015., 61/2015., 101/2017., 118/2018., dalje: Kazneni zakon) od njegovog stupanja na snagu 01. siječnja 2013. godine, a razlog za njegovo donošenje je u prvom redu usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te otklanjanje nedostataka i dvojbi koji proizlaze iz zakonskog teksta, a koje su uočene u praksi primjene Kaznenog zakona. U članku će se dati prikaz najnovijih izmjena. > Detalji...

Arhiv

Zadnji članci

2021

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2020

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite