Poredano po:

Broj dokumenata: 1366

1
Zakon o vinu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 32-641/2019 iz 29.3.2019
Stupanje na snagu: 1.4.2019

2
Zakon o brdsko-planinskim područjima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 118-2341/2018 iz 27.12.2018
Stupanje na snagu: 4.1.2019

3
Zakon o potpomognutim područjima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 118-2342/2018 iz 27.12.2018
Stupanje na snagu: 4.1.2019

4
Zakon o nedopuštenom oglašavanju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 43-984/2009 iz 8.4.2009
Stupanje na snagu: 16.4.2009

5
Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 86-2123/2009 iz 18.7.2009
Stupanje na snagu: 18.7.2009

6
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 24-573/2010 iz 22.2.2010
Stupanje na snagu: 2.3.2010

7
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-2587/2010 iz 24.7.2010
Stupanje na snagu: 1.8.2010

9
Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 124-2470/2011 iz 4.11.2011
Stupanje na snagu: 4.11.2011

10
Zakon o umjetničkom obrazovanju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 130-2602/2011 iz 16.11.2011
Stupanje na snagu: 24.11.2011

11
Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 31-678/2011 iz 16.3.2011
Stupanje na snagu: 24.3.2011

12
Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 34-763/2011 iz 23.3.2011
Stupanje na snagu: 31.3.2011

13
Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 84-1791/2011 iz 20.7.2011
Stupanje na snagu: 28.7.2011

14
Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 4-26/1969 iz 3.2.1969
Stupanje na snagu: 11.2.1969

15
Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja od rubeole (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 19-229/1974 iz 16.5.1974
Stupanje na snagu: 24.5.1974

16
Zakon o dokazivanju stečene školske spreme (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 27-219/1976 iz 21.6.1976
Stupanje na snagu: 29.6.1976

17
Zakon o informatičkoj djelatnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 49-396/1977 iz 12.12.1977
Stupanje na snagu: 20.12.1977

18
Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 24-364/1981 iz 16.6.1981
Stupanje na snagu: 24.6.1981

19
Zakon o proglašenju planine Biokovo parkom prirode (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 24-365/1981 iz 16.6.1981
Stupanje na snagu: 24.6.1981

20
Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 80-1665/2013 iz 28.6.2013
Stupanje na snagu: 6.7.2013

21
Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 81-1698/2013 iz 29.6.2013
Stupanje na snagu: 1.7.2013

22
Zakon o «Nagradi Vladimir Nazor« (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 27-757/1991 iz 11.6.1991
Stupanje na snagu: 19.6.1991

23
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 111-2450/2006 iz 11.10.2006
Stupanje na snagu: 19.10.2006

24
Zakon o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje« (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 111-2451/2006 iz 11.10.2006
Stupanje na snagu: 19.10.2006

25
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 74-1392/2014 iz 18.6.2014
Stupanje na snagu: 22.6.2014

26
Zakon o privremenom uzdržavanju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-1837/2014 iz 28.7.2014
Stupanje na snagu: 1.9.2014

28
Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-1840/2014 iz 28.7.2014
Stupanje na snagu: 5.8.2014

29
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 110-2120/2015 iz 13.10.2015
Stupanje na snagu: 21.10.2015

30
Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 36-734/2015 iz 30.3.2015
Stupanje na snagu: 31.3.2015

31
Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 56-1093/2015 iz 22.5.2015
Stupanje na snagu: 30.5.2015

33
Zakon o nuždnim prolazima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: SZN 8-23/1906 iz 30.4.1906
Stupanje na snagu: 30.7.1906

34
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 138-2624/2020 iz 11.12.2020
Stupanje na snagu: 19.12.2020

35
Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 52-1049/2021 iz 14.5.2021
Stupanje na snagu: 22.5.2021

36
Zakon o upravljanju državnom imovinom (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 52-1023/2018 iz 6.6.2018
Stupanje na snagu: 14.6.2018

37
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 64-1305/2018 iz 18.7.2018
Stupanje na snagu: 26.7.2018

38
Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 130-2984/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu: 4.1.2018

40
Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 70-1659/2017 iz 19.7.2017
Stupanje na snagu: 27.7.2017

41
Zakon o pravobranitelju za djecu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 73-1764/2017 iz 26.7.2017
Stupanje na snagu: 1.8.2017

42
Zakon o savjetima mladih (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 41-724/2014 iz 31.3.2014
Stupanje na snagu: 8.4.2014

43
Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 111-2143/2018 iz 12.12.2018
Stupanje na snagu: 1.1.2019

44
Zakon o Središnjem registru državne imovine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 112-2168/2018 iz 14.12.2018
Stupanje na snagu: 22.12.2018

45
46
Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 98-1719/1994 iz 31.12.1994
Stupanje na snagu: 31.12.1994

47
Zakon o ništavosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 9-160/1994 iz 10.2.1994
Stupanje na snagu: 18.2.1994

48
Zakon o prenošenju vlasništva i osnivačkih prava nad Nacionalnom i Sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu na Republiku Hrvatsku (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 21-417/1995 iz 29.3.1995
Stupanje na snagu: 6.4.1995

49
Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 33-646/1995 iz 19.5.1995
Stupanje na snagu: 19.5.1995

50
Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 33-647/1995 iz 19.5.1995
Stupanje na snagu: 27.5.1995

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije