Poredano po:

Broj dokumenata: 16486

1
Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 97-1912/2000 iz 30.9.2000
Stupanje na snagu: 30.9.2000

2
Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 45-912/2002 iz 26.4.2002
Stupanje na snagu: 1.5.2002

3
Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 175-2554/2003 iz 4.11.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.11.2011, NN 125-2503/2011

4
Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 105-2024/2004 iz 28.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.2.2007, NN 19-775/2007

5
Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 107-3130/2007 iz 19.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 110-2130/2015

6
Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 139-3885/2008 iz 3.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1235/2019

7
Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 63-2124/2008 iz 2.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 110-2129/2015

8
Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 86-2123/2009 iz 18.7.2009
Stupanje na snagu: 18.7.2009

9
Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 124-2470/2011 iz 4.11.2011
Stupanje na snagu: 4.11.2011

10
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 80-1704/2011 iz 13.7.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.1.2022, NN 144-2462/2021

11
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 143-3028/2012 iz 20.12.2012
Stupanje na snagu: 1.1.2013

12
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 144-3071/2012 iz 21.12.2012
Stupanje na snagu: 29.12.2012

13
Zakon o građevinskoj inspekciji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3222/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 115-2243/2018

15
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 75-1505/2013 iz 20.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.5.2017, NN 46-1069/2017

16
Zakon o građevnim proizvodima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 76-1523/2013 iz 21.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2020, NN 118-2296/2020

18
Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 56-1093/2015 iz 22.5.2015
Stupanje na snagu: 30.5.2015

20
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 78-1489/2015 iz 17.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.11.2019, NN 110-2215/2019

21
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 78-1490/2015 iz 17.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.11.2019, NN 110-2216/2019

22
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 20-401/2018 iz 1.3.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2019, NN 14-278/2019

24
Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 94-1816/2018 iz 24.10.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.4.2020, NN 42-892/2020

25
Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 99-1911/2018 iz 9.11.2018
Stupanje na snagu: 17.11.2018

26
Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 99-1912/2018 iz 9.11.2018
Stupanje na snagu: 1.1.2019

28
Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-268/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu: 15.2.2019

29
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 17-358/2019 iz 20.2.2019
Stupanje na snagu: 23.9.2019

30
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 50-1013/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

32
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 63-1252/2020 iz 28.5.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2135/2021

33
Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 110-1925/2021 iz 13.10.2021
Stupanje na snagu: 1.1.2022

34
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 136-2237/2021 iz 10.12.2021
Stupanje na snagu: 10.12.2021

35
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 53-698/1977 iz 4.11.1977
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.1994, NN 37-665/1994

36
Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 18-162/1978 iz 4.5.1978
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.7.2009, NN 88-2150/2009

38
Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 33-821/1992 iz 12.6.1992
Stupanje na snagu: 12.6.1992

39
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 106-2031/1993 iz 25.11.1993
Stupanje na snagu: 3.12.1993

40
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 26-447/1993 iz 1.4.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2012, NN 118-2550/2012

41
Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 29-509/1994 iz 11.4.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.4.1994, NN 35-647/1994

42
Zakon o ništavosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 9-160/1994 iz 10.2.1994
Stupanje na snagu: 18.2.1994

43
Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 32-654/1996 iz 26.4.1996
Stupanje na snagu: 19.4.1996

44
Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 102-1410/1998 iz 29.7.1998
Stupanje na snagu: 6.8.1998

45
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 47-866/1990 iz 14.11.1990
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.4.2009, NN 38-847/2009

46
Zakon o udrugama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 74-1390/2014 iz 18.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1932/2019

47
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2532/2002 iz 23.12.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.7.2011, NN 93-1982/2011

48
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 68-1389/2018 iz 27.7.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2020, NN 133-2519/2020

49
Zakon o vanparničnom postupku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 45-175/1934 iz 1.8.1934
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.1991, NN 73-1884/1991

50
Zakon o državnim službenicima (18) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-1831/2005 iz 27.7.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1934/2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije