Poredano po:

Broj dokumenata: 15768

1
Postojanje izvanbračne zajednice; 30.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Postojanje izvanbračne zajednice

Broj odluke: Gž 29/2023-2

2
Pravne posljedice prividnog ugovora; 24.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pravne posljedice prividnog ugovora

Broj odluke: Gž 1177/2022-2

3
Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda; 23.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda

Broj odluke: Gž Zk 446/2022-2

4
Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika; 20.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika

Broj odluke: Gž Ovr 695/2022-2

5
Odgoda ovrhe; 19.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgoda ovrhe

Broj odluke: Gž Ovr 467/2022-3

6
Brisovna tužba uslijed ništetnog ugovora; 18.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Brisovna tužba uslijed ništetnog ugovora

Broj odluke: Gž Zk 437/2022-2

7
Spajanje suvlasničkih udjela; 17.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Spajanje suvlasničkih udjela

Broj odluke: Gž Zk 443/2022-2

8
Sudski penali; 17.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Sudski penali

Broj odluke: Gž Ovr 706/2022-2

9
Preduvjet za donošenje odluke o zabilježbi spora u sudski registar; 17.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Preduvjet za donošenje odluke o zabilježbi spora u sudski registar

Broj odluke: Pž 5354/2022-2

10
Europska potvrda o nasljeđivanju; 16.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Europska potvrda o nasljeđivanju

Broj odluke: Gž Zk 142/2022-3

11
Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka; 16.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka

Broj odluke: Gž Zk 524/2022-3

12
Neplaćanje predujma; 13.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Neplaćanje predujma

Broj odluke: Gž Ovr 707/2022-3

13
Provedba prijavnog lista; 13.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Provedba prijavnog lista

Broj odluke: Gž Zk 659/2022-2

14
Ovršenik koji nema registrirano prebivalište; 10.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ovršenik koji nema registrirano prebivalište

Broj odluke: Gž Ovr 395/2022-2

15
Pojedinačni ispravni postupak; 10.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pojedinačni ispravni postupak

Broj odluke: Gž Zk 135/2022-3

16
Prijavni list; 10.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prijavni list

Broj odluke: Gž Zk 351/2022-2

17
Sudska pristojba; 9.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Sudska pristojba

Broj odluke: Gž R 257/2022-2

18
Obustava ovrhe zbog neaktivnosti ovrhovoditelja; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obustava ovrhe zbog neaktivnosti ovrhovoditelja

Broj odluke: Gž Ovr 387/2022-2

19
Trošak parničnog postupka; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Trošak parničnog postupka

Broj odluke: Gž R 239/2022-2

20
Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka

Broj odluke: Gž Zk 687/2022-2

21
Uzdržavanje bračnog druga; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uzdržavanje bračnog druga

Broj odluke: Gž Ob 36/2022-3

22
Trošak sastava zahtjeva za izravnu naplatu; 4.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Trošak sastava zahtjeva za izravnu naplatu

Broj odluke: Gž Ovr 386/2022-2

23
Predujmljivanje troškova ovrhe kod javnog bilježnika; 4.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Predujmljivanje troškova ovrhe kod javnog bilježnika

Broj odluke: Gž Ovr 391/2022-2

24
Plaćanje pristojbe na prijedlog za izdavanje platnog naloga; 3.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Plaćanje pristojbe na prijedlog za izdavanje platnog naloga

Broj odluke: Gž 1210/2022-2

25
Žalba zbog izostanka ovlaštenja na zastupanje; 3.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Žalba zbog izostanka ovlaštenja na zastupanje

Broj odluke: Gž 1213/2022-2

26
Pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka radi uknjižbe prava prvokupa; 2.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka radi uknjižbe prava prvokupa

Broj odluke: Gž Zk 674/2022-2

27
Žalba protiv rješenja; 2.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Žalba protiv rješenja

Broj odluke: Gž Zk 678/2022-3

28
Smetanje posjeda; 2.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Smetanje posjeda

Broj odluke: Gž 944/2022-3

29
Poslovođa broda - ugovor o komercijalnom managmentu - troškovi broda; 29.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Poslovođa broda - ugovor o komercijalnom managmentu - troškovi broda

Broj odluke: Pž 645/2021-4

30
Pravo na naknadu troškova postupka uslijed povlačenja tužbe; 27.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pravo na naknadu troškova postupka uslijed povlačenja tužbe

Broj odluke: Gž 1149/2022-2

31
Razmjerno namirenje tražbina ovrhovoditelja; 22.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Razmjerno namirenje tražbina ovrhovoditelja

Broj odluke: Gž Ovr 329/2022-2

32
Naknada štete nastale naletom na divljači - odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom; 22.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada štete nastale naletom na divljači-odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom

Broj odluke: Pž 2767/2022-2

33
Odgoda ovrhe uslijed parnice radi utvrđenja ništetnosti ovršne isprave; 21.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgoda ovrhe uslijed parnice radi utvrđenja ništetnosti ovršne isprave

Broj odluke: Gž Ovr 331/2022-2

34
Prava jamca; 19.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prava jamca

Broj odluke: Gž 1297/2022-2

35
Darovanje nekretnine; 14.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Darovanje nekretnine

Broj odluke: Gž 1166/2022-2

36
Pobojnost - Odluke o isključivanju prava prvenstva pri upisu dionica u potpunosti ili djelomično; 14.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pobojnost - Odluke o isključivanju prava prvenstva pri upisu dionica u potpunosti ili djelomično

Broj odluke: Pž 5415/2021-4

37
Neprenosiva prava; 14.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Neprenosiva prava

Broj odluke: Pž 2302/2022-3

38
Ništetnost ugovora - sklapanje ugovora sa samim sobom-nemoguć predmet obveze; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ništetnost ugovora - sklapanje ugovora sa samim sobom-nemoguć predmet obveze

Broj odluke: Pž 4634/2022-3

39
Utvrđenje vlasništva - dospjeće - nekretnine upisane kao društveno vlasništvo; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Utvrđenje vlasništva - dospjeće-nekretnine upisane kao društveno vlasništvo

Broj odluke: Pž 585/2022-3

40
Zastara naknade za pristup ročištu; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zastara naknade za pristup ročištu

Broj odluke: Gž 717/2022-2

41
Ogluha u povodu ništetnosti ugovora o kreditu; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ogluha u povodu ništetnosti ugovora o kreditu

Broj odluke: Gž 1189/2022-2

42
Tuženikova obveza na dokazivanje posebnih okolnosti; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Tuženikova obveza na dokazivanje posebnih okolnosti

Broj odluke: Gž 1216/2022-2

43
Dokazivanje nepostojanja nepoštenih odredbi; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dokazivanje nepostojanja nepoštenih odredbi

Broj odluke: Gž 1271/2022-2

44
Dokazivanje činjenice o značenju promjenjive kamatne stope; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dokazivanje činjenice o značenju promjenjive kamatne stope

Broj odluke: Gž 1290/2022-2

45
Poništaj ugovora o prodaji zbog bitne zablude; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Poništaj ugovora o prodaji zbog bitne zablude

Broj odluke: Gž 1314/2022-2

46
Obveza fiducijanta na plaćanje zajedničke pričuve; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obveza fiducijanta na plaćanje zajedničke pričuve

Broj odluke: Gž 1328/2022-2

47
Ustup tražbine (cesija)-iz ugovora o kreditu potrošača; 9.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ustup tražbine (cesija)-iz ugovora o kreditu potrošača

Broj odluke: Pž 6110/2021-3

48
Utvrđenje vrijednosti nekretnine ovršenika; 9.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Utvrđenje vrijednosti nekretnine ovršenika

Broj odluke: Gž Ovr 323/2022-3

49
Obični suparničari u parnici radi utvrđenja ništetnosti; 7.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obični suparničari u parnici radi utvrđenja ništetnosti

Broj odluke: Gž 1251/2022-3

50
Kompenzacija (prijeboj); 7.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Kompenzacija (prijeboj)

Broj odluke: Pž 1879/2022-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud