Poredano po:

Broj dokumenata: 15212

1
Stupanje novog tužitelja u parnicu; 9.6.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Stupanje novog tužitelja u parnicu

Broj odluke: Gž 1695/2022-2

2
Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu; 3.6.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu

Broj odluke: Gž R 1888/2021-2

3
Odgovornost poslodavca za štetu usprkos poštivanju propisa zaštite na radu; 27.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgovornost poslodavca za štetu usprkos poštivanju propisa zaštite na radu

Broj odluke: Gž 1803/2021-2

4
Smetanje posjeda izgradnjom zida; 26.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Smetanje posjeda izgradnjom zida

Broj odluke: Gž 32/2022-2

5
Vrijednost predmeta spora; 26.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Vrijednost predmeta spora

Broj odluke: Gž 778/2022-2

6
Određivanje tužbenog zahtjeva prema podacima iz zemljišnih knjiga; 18.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Određivanje tužbenog zahtjeva prema podacima iz zemljišnih knjiga

Broj odluke: Gž 404/2022-2

7
Valjanost usmeno sklopljenog ugovora o stjecanju prava vlasništva na nekretnini; 9.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Valjanost usmeno sklopljenog ugovora o stjecanju prava vlasništva na nekretnini

Broj odluke: Gž 464/2022-2

8
Pokretanje parnice prije nastupa pravomoćnosti rješenja o uputi u parnicu; 9.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pokretanje parnice prije nastupa pravomoćnosti rješenja o uputi u parnicu

Broj odluke: Gž 187/2022-3

9
Građansko pravna sukcesija temeljem sporazuma o načinu diobe ostavine; 4.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Građansko pravna sukcesija temeljem sporazuma o načinu diobe ostavine

Broj odluke: Gž 111/2022-2

10
Nepostojanje zlouporabe procesnih ovlaštenja uslijed ponavljanja istovjetnog prijedloga; 4.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nepostojanje zlouporabe procesnih ovlaštenja uslijed ponavljanja istovjetnog prijedloga

Broj odluke: Gž 258/2022-2

11
Stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću koja je bila u društvenom vlasništvu; 2.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću koja je bila u društvenom vlasništvu

Broj odluke: Gž 446/2022-4

12
Uvjeti za ispravak rješenja o nasljeđivanju; 2.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uvjeti za ispravak rješenja o nasljeđivanju

Broj odluke: Gž 271/2022-2

13
Načelo jedinstva nekretnine; 26.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Načelo jedinstva nekretnine

Broj odluke: Gž Zk 193/2022-2

14
Ukidanje agrarnih odnosa; 25.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ukidanje agrarnih odnosa

Broj odluke: Gž 425/2022-2

15
Imovina optanata kao društveno vlasništvo; 25.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Imovina optanata kao društveno vlasništvo

Broj odluke: Gž 433/2022-4

16
Načelo jedinstva zgrade i zemljišta; 25.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Načelo jedinstva zgrade i zemljišta

Broj odluke: Gž 341/2022-2

17
Zatezne kamate na dosuđeni iznos tuđe njege i pomoći; 25.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zatezne kamate na dosuđeni iznos tuđe njege i pomoći

Broj odluke: Gž R 108/2022-2

18
Iznošenje zahtjeva za naknadom troškova postupka; 22.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Iznošenje zahtjeva za naknadom troškova postupka

Broj odluke: Gž 412/2022-2

19
Dosjelost na suvlasničkom dijelu nekretnine; 20.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dosjelost na suvlasničkom dijelu nekretnine

Broj odluke: Gž Zk 183/2022-2

20
Trošak odgovora na tužbu prilikom priznanja tužbenog zahtjeva; 20.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Trošak odgovora na tužbu prilikom priznanja tužbenog zahtjeva

Broj odluke: Gž 410/2022-2

21
Upis u katastru kao dokaz dosjelosti; 19.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Upis u katastru kao dokaz dosjelosti

Broj odluke: Gž 365/2022-2

22
Posljedica nastupa smrti jednog od suvlasnika u parnici radi naplate pričuve; 14.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Posljedica nastupa smrti jednog od suvlasnika u parnici radi naplate pričuve

Broj odluke: Gž 500/2022-2

23
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog izostanka s radnog mjesta; 14.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog izostanka s radnog mjesta

Broj odluke: Gž R 201/2022-2

24
Ozljeda na radu; 14.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ozljeda na radu

Broj odluke: Gž R 273/2022-2

25
Nadležnost za naknadu štete nastale isplatom invalidske mirovine; 13.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nadležnost za naknadu štete nastale isplatom invalidske mirovine

Broj odluke: Gž 556/2022-2

26
Prijenos prava iz osobne služnosti; 11.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prijenos prava iz osobne služnosti

Broj odluke: Gž 421/2022-2

27
Prekluzija prava izbora vlasnika zemljišta na kojem je izgrađen objekt; 11.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prekluzija prava izbora vlasnika zemljišta na kojem je izgrađen objekt

Broj odluke: Gž 388/2022-2

28
Presuda na temelju priznanja protiv nasljednika; 11.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Presuda na temelju priznanja protiv nasljednika

Broj odluke: Gž 392/2022-2

29
Ispravak rješenja o nasljeđivanju; 8.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ispravak rješenja o nasljeđivanju

Broj odluke: Gž 342/2022-2

30
Osiguranje dokaza - saslušanje tužitelja; 5.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Osiguranje dokaza - saslušanje tužitelja

Broj odluke: Gž 288/2022-2

31
Pravna priroda roka za ispravak tužbe; 1.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pravna priroda roka za ispravak tužbe

Broj odluke: Gž 339/2022-2

32
Alternativna procesna mogućnost oslobađanja od nenovčane obveze; 29.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Alternativna procesna mogućnost oslobađanja od nenovčane obveze

Broj odluke: Gž 340/2022-2

33
Određivanje nagrade vještaku; 28.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Određivanje nagrade vještaku

Broj odluke: Gž 240/2022-2

34
Određivanje restitucije uz odnos cijene popravka naspram cijene novih dijelova; 25.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Određivanje restitucije uz odnos cijene popravka naspram cijene novih dijelova

Broj odluke: Gž 426/2022-2

35
Dokazivanje uvjeta za poslovno uvjetovani otkaz; 25.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dokazivanje uvjeta za poslovno uvjetovani otkaz

Broj odluke: Gž R 170/2022-2

36
Obustava ovrhe; 24.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obustava ovrhe

Broj odluke: Gž Ovr 117/2022-2

37
Naknada štete usprkos objavi ispravka informacije; 23.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Naknada štete usprkos objavi ispravka informacije

Broj odluke: Gž 259/2022-2

38
Naknada troškova postupka u parnici radi utvrđenja nedopušenosti ovrhe; 22.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Naknada troškova postupka u parnici radi utvrđenja nedopušenosti ovrhe

Broj odluke: Gž 1151/2021-2

39
Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje; 21.3.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: Pž 940/2022-2

40
Stjecanje nekretnine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju; 21.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Stjecanje nekretnine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju

Broj odluke: Gž 197/2022-2

41
Utvrđenje vrijednosti predmeta spora kao osnov za utvrđenje visine pristojbene obveze; 17.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Utvrđenje vrijednosti predmeta spora kao osnov za utvrđenje visine pristojbene obveze

Broj odluke: Gž 241/2022-2

42
Odgovornost upravitelja ceste; 17.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgovornost upravitelja ceste

Broj odluke: Gž 93/2020-2

43
Ocjena prigovora pri razvrgnuću suvlasništva; 16.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ocjena prigovora pri razvrgnuću suvlasništva

Broj odluke: Gž 300/2022-2

44
Odbačaj prijedloga za povrat u prijašnje stanje; 16.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odbačaj prijedloga za povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: Gž 191/2022-2

45
Nadležnost za suđenje u sporovima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu; 16.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nadležnost za suđenje u sporovima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu

Broj odluke: Gž 236/2022-2

46
Uredna protutužba; 14.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uredna protutužba

Broj odluke: Gž 261/2022-2

47
Pobijanje rješenja o preinaci tužbe; 14.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pobijanje rješenja o preinaci tužbe

Broj odluke: Gž 214/2022-2

48
Nadležnost radi donošenja rješenja o ovrsi radi naplate sudskih penala; 14.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nadležnost radi donošenja rješenja o ovrsi radi naplate sudskih penala

Broj odluke: Gž Ovr 420/2021

49
Ovršna isprava kao osnov za pokretanje ovršnog i postupka osiguranja tražbine; 11.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ovršna isprava kao osnov za pokretanje ovršnog i postupka osiguranja tražbine

Broj odluke: Gž Ovr 111/2022-2

50
Pravna snaga nalaza i mišljenja vještaka; 10.3.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pravna snaga nalaza i mišljenja vještaka

Broj odluke: Gž 1147/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud