Poredano po:

Broj dokumenata: 16870

1
Podjela s osnivanjem - odgovornost; 27.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Podjela s osnivanjem - odgovornost

Broj odluke: Pž 3003/2023-2

2
Prekid parnice; 27.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prekid parnice

Broj odluke: Gž 1472/2023-2

3
Trošak zastupanja tuženika po privremenom zastupniku; 27.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Trošak zastupanja tuženika po privremenom zastupniku

Broj odluke: Gž 1475/2023-2

4
Odgovornost prijevoznika; 22.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odgovornost prijevoznika

Broj odluke: Pž 2927/2022-3

5
Načelo potpune naknade štete; 21.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Načelo potpune naknade štete

Broj odluke: Pž 4590/2022-2

6
Izdavanje tabularne isprave; 20.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Izdavanje tabularne isprave

Broj odluke: Pž 4084/2023-2

7
Imenovanje privremenog zastupnika; 20.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Imenovanje privremenog zastupnika

Broj odluke: Gž 511/2023-2

8
Ugovorna kazna; 19.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovorna kazna

Broj odluke: Pž 1062/2023-2

9
Završetak postupka osiguranja dokaza; 18.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Završetak postupka osiguranja dokaza

Broj odluke: Gž 1442/2023-2

10
Nadležnost trgovačkog suda; 18.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nadležnost trgovačkog suda

Broj odluke: Gž 904/2023-2

11
Manifestacijski zahtjev; 15.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Manifestacijski zahtjev

Broj odluke: Pž 671/2023-2

12
Zabilježba spora; 15.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba spora

Broj odluke: Gž 1437/2023-2

13
Odgovornost članova uprave društva s ograničenom odgovornosti; 14.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odgovornost članova uprave društva s ograničenom odgovornosti

Broj odluke: Pž 3385/2023-2

14
Troškovi ovrhe u povodu obavijesti javnog bilježnika; 14.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Troškovi ovrhe u povodu obavijesti javnog bilježnika

Broj odluke: Gž 1409/2023-2

15
Jedinstveni suparničari; 12.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Jedinstveni suparničari

Broj odluke: Pž 3737/2023-2

16
Naknada troškova postupka; 12.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Naknada troškova postupka

Broj odluke: Gž 1373/2023-2

17
Pristojbena obveza na ponovnu žalbu; 12.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pristojbena obveza na ponovnu žalbu

Broj odluke: Gž 1416/2023-2

18
Test nužnosti; 11.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Test nužnosti

Broj odluke: Pž 4173/2023-2

19
Promjena predmeta ovrhe; 6.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Promjena predmeta ovrhe

Broj odluke: Gž Ovr 220/2023-2

20
Pregovori - naknada štete; 6.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pregovori - naknada štete

Broj odluke: Pž 2427/2023-8

21
Založno pravo; 6.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Založno pravo

Broj odluke: Pž 3588/2022-3

22
Privremeni zastupnik - naknada; 5.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Privremeni zastupnik - naknada

Broj odluke: Pž 4051/2023-2

23
Pošteni posjednik nekretnine; 5.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pošteni posjednik nekretnine

Broj odluke: Pž 5324/2022-2

24
Ugovor o kupoprodaji nekretnina - oblik; 5.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovor o kupoprodaji nekretnina - oblik

Broj odluke: Pž 1910/2022-4

25
Upis protiv predbilježenog vlasnika; 4.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Upis protiv predbilježenog vlasnika

Broj odluke: Gž Zk 19/2023-4

26
Odbačaj tužbe; 4.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odbačaj tužbe

Broj odluke: Gž Zk 84/2023-2

27
Elektronička komunikacija; 4.12.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Elektronička komunikacija

Broj odluke: Gž Zk 89/2023-2

28
Odbacivanje tužbe; 1.12.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odbacivanje tužbe

Broj odluke: Pž 3730/2022-2

29
Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu; 30.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Broj odluke: Gž R 592/2023-3

30
Zadužnica; 30.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zadužnica

Broj odluke: Pž 2512/2023-2

31
Upravitelj stambene zgrade; 29.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Upravitelj stambene zgrade

Broj odluke: Pž 4030/2023-2

32
Uspostava ranijeg stanja nekretnine; 28.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uspostava ranijeg stanja nekretnine

Broj odluke: Gž Ovr 222/2023-2

33
Nedopuštena pravna zaštita; 27.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nedopuštena pravna zaštita

Broj odluke: Gž R 649/2023-2

34
Rok ispunjenja obveze; 27.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Rok ispunjenja obveze

Broj odluke: Pž 4347/2020-5

35
Nekretnine kao predmet ostavine; 27.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nekretnine kao predmet ostavine

Broj odluke: Gž 1088/2023-3

36
Opseg ostavine; 24.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Opseg ostavine

Broj odluke: Gž 477/2022-3

37
Obnova zemljišne knjige; 22.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obnova zemljišne knjige

Broj odluke: Gž Zk 95/2023-2

38
Odgovornost lovozakupnika za štetu od divljači; 22.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odgovornost lovozakupnika za štetu od divljači

Broj odluke: Pž 5325/2022-4

39
Zastara; 21.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara

Broj odluke: Pž 1068/2023-2

40
Prava naručitelja u slučaju nedostatka na djelu - rok; 21.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prava naručitelja u slučaju nedostatka na djelu - rok

Broj odluke: Pž 4670/2022-2

41
Ulaganje u nekretninu koja je predmet razvrgnuća suvlasništva; 21.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ulaganje u nekretninu koja je predmet razvrgnuća suvlasništva

Broj odluke: Gž 1258/2021-2

42
Odbačaj tužbe; 20.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odbačaj tužbe

Broj odluke: Pž 3113/2023-2

43
Jedinstveni suparničari - posljedice brisanja iz sudskog registra jednog od suparničara; 20.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Jedinstveni suparničari - posljedice brisanja iz sudskog registra jednog od suparničara

Broj odluke: Pž 3735/2023-2

44
Zabilježba spora u povodu parnice radi poništenja i ništetnosti nasljedničke izjave; 20.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba spora u povodu parnice radi poništenja i ništetnosti nasljedničke izjave

Broj odluke: Gž 1359/2023-3

45
Nadležnost za sporove nastale između pravnih osoba; 16.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nadležnost za sporove nastale između pravnih osoba

Broj odluke: Gž 492/2023-2

46
Dostava odluke o otkazu putem oglasne ploče; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dostava odluke o otkazu putem oglasne ploče

Broj odluke: Gž R 169/2023-3

47
Prestanak ugovora o radu; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prestanak ugovora o radu

Broj odluke: Gž R 188/2023-3

48
Ugovor o osiguranju - oblik; 15.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovor o osiguranju - oblik

Broj odluke: Pž 1354/2022-3

49
Rok za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava; 15.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Rok za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava

Broj odluke: Gž R 166/2023-3

50
Predlaganje dokaza; 14.11.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Predlaganje dokaza

Broj odluke: Pž 5308/2022-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud