Poredano po:
Povratak na Obiteljski zakon

Broj dokumenata: 3

1
Pž 5432/2018-4; 16.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da na dan 28.05.2009. poslovni udio u II-tuženom trgovačkom društvu C. E. d.o.o. nominalne vrijednosti 20.000,00 kn predstavlja bračnu stečevinu I. S. M. ...

2
Pž 1055/2019-2; 14.2.2019 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Ovr-46/2018-2 od 7. prosinca 2018. radi osiguranja nenovčane tražbine predlagateljice osiguranja, koja se sastoji od prava na ½ poslovnih udjela trgovačkih društava: a) C. d.o.o. OIB ... sa sjedištem u S., b) C. I. B. d.o.o., OIB ... sa sjed...

3
Pž 3647/2013-4; 26.6.2013 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-5650/08 od 17. prosinca 2012. odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži utvrđenje ništavosti odluka sa Glavne skupštine društva R. d.o.o. održane 1. veljače 2006. (točka 1.I. izreke presude); utvrđenje ništavosti odredbi čl. 2. i 7. Društve...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud