Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Stručna tijela u javnim ustanovama

Datum objave: 7.3.2024

Sažetak: Odredbama čl. 46. - 51. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97. , 47/99. , 35/08., 127/19. i 151/22.) uređena su pitanja stručnog voditelja, stručnog vijeća odnosno drugih tijela ustanove.

2
Jesu li sva sporna pitanja objektivne zakonitosti odluke o ukidanju mjere roditelj odgojitelj konačno riješena?

Datum objave: 11.1.2024

Sažetak: Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom od 14. studenoga 2023. odbio ustavne tužbe protiv prethodne, druge presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visoki upravni sud donio je 19. prosinca 2023. treću presudu kojom je ocjenjivao zakonitosti općeg akta, kojim je uređena novčana p...

3
Upravno vijeće ustanove

Datum objave: 19.12.2023

Sažetak: Upravno vijeće je temeljno kolegijalno tijelo koje upravlja ustanovom, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, kako to eksplicitno propisuje čl. 35. st. 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08., 127/19. i 151/22.; u daljnjem tekstu: ZU). Iz teksta citirane ...

4
Imenovanje ravnatelja ustanove prema posebnim propisima

Datum objave: 18.5.2023

Sažetak: Uz opći okvir za postupanje kod imenovanja ravnatelja javne ustanove prema Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. br. 76/93., 29/97., 47/99. , 35/08. , 127/19. i 151/22; dalje;: ZU), ovisno o ustanovi i njenoj djelatnosti u postupcima imenovanja ravnatelja posebnih javnih ustanova nužno je konz...

5
Opći pravni okvir za imenovanje ravnatelja ustanove

Datum objave: 23.3.2023

Sažetak: Da bi pravna osoba mogla izraziti svoju volju, ona to mora učiniti preko svojih određenih organa ili tijela, koje sačinjavaju fizičke osobe. Tako je i u slučaju ustanova kao posebnih pravnih osoba.

6
Položaj žrtve kaznenog djela u sudskoj praksi Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava

Datum objave: 15.11.2022

Sažetak: Povećana i olakšana mobilnost ljudi unutar Europske unije otvorila je i nove mogućnosti za počinitelje kaznenih djela te stoga sve više ljudi mogu postati žrtve kriminala. Procjenjuje se da svake godine 15% Europljana ili 75 milijuna ljudi u Europskoj uniji postane žrtva kriminala 1 . S druge strane...

7
Pitanja koja se rješavaju novim Zakonom o socijalnoj skrbi

Datum objave: 22.2.2022

Sažetak: Tema ovog članka je novi Zakon o socijalnoj skrbi kao temeljni propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, korisnici, prava i usluge te postupci za njihovo ostvarivanje, način obavljanja djelatnosti i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje