Poredano po:
Povratak na Obiteljski zakon

Broj dokumenata: 16

1
Pobojni ugovori

Datum objave: 11.7.2023

Sažetak: Predmet ovog članak je institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora. Stoga ćemo u ovom članku izložiti iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz osvrt na sudsku praksu.

2
Obveza i oslobođenje od naknade troškova kaznenog postupka

Datum objave: 9.2.2023

Sažetak: Materija određivanja, naplate i oslobođenja od snošenja troškova kaznenog postupka ne izaziva gotovo nikakvu pozornost javnosti, drugostupanjskih sudova, teoretičara i praktičara kaznenog prava. Naizgled jednostavno (sporedno) pitanje izvan žiže interesa sudionika i promatrača kaznenog procesa, u ti...

3
Naknada neimovinske štete zbog smrti ili osobito teškog tjelesnog invaliditeta bliske osobe

Datum objave: 28.7.2022

Sažetak: U ovom članku prikazat ćemo koje osobe i pod kojim pretpostavkama imaju pravo na pravičnu novčanu naknade u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe.

4
Prekomjerno oštećenje kao razlog pobojnosti ugovora

Datum objave: 19.4.2022

Sažetak: Prekomjerno oštećenje je prema odredbi čl. 375. ZOO-a 1 razlog za poništenje ugovora. U ovom članku izložit ćemo iz kojih razloga dolazi do pobojnosti ugovora zbog prekomjernog oštećenja, tko, kako i u kojem roku ih može poništiti, a u slučaju poništaja koje to pravne posljedice nastaju, sve to uz ...

5
Poslovni udjel kao bračna stečevina

Datum objave: 26.1.2021

Sažetak: U članku se prikazuju stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u pogledu sporova o poslovnom udjelu kao bračnoj stečevine. Ukazuje se na potrebu korištenja pravnih pojmova vezanih za ovu materiju te navode pravna sredstva koja su na raspolaganju tuži...

6
Autorsko pravo u arhitekturi

Datum objave: 8.9.2020

Sažetak: Autorskim djelima arhitekture svakodnevno smo okruženi, bilo da se radi o skicama, nacrtima arhitektonskih projekata, a naročito kad je riječ o izvedenim zahvatima u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture. Međutim, čini se da nije dovoljno prisutna svijest šire javnost...

7
Nevaljanost pravnog posla, odnosno ugovora i pravne posljedice nevaljanosti

Datum objave: 10.3.2020

Sažetak: Ovaj članak započet ćemo dvjema važnim odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske koje su indikativno polazište za razumijevanje teme koja je pred nama. Prema prvoj „Tužiteljica je postavila zahtjev za utvrđenje spornog ugovora apsolutno ništavim u smislu odredbe članka 103. ZOO/91. (sada članak 322....

8
Druga isprava zakonom određena kao ovršna isprava

Datum objave: 28.1.2020

Sažetak: Tema ovog rada je analiza odredbe članka 23. stavka 1. točke 7. važećeg Ovršnog zakona. Radi se o opsežnoj materiji koja obuhvaća norme sadržane u većem broju zakona. Osim prikaza zakonodavnog uređenja, rad sadrži i značajna stajališta koja su o ovoj problematici zauzeta u sudskoj praksi.

9
Sporovi male vrijednosti prema noveli Zakona o parničnom postupku 2019.

Datum objave: 29.10.2019

Sažetak: Ovogodišnja izmjena Zakona o parničnom postupku uvela je promjene koje utječu na postupke pred trgovačkim sudovima, a koji se tiču nadležnosti, mirenja, nastavka prekinutih postupaka, dokaznog postupka itd. Autorica u ovom članku ističe novote koje će utjecati na sporove male vrijednosti.

10
Neprepoznati i nepriznati problemi reforme građanske grane sudovanja

Datum objave: 3.7.2018

Sažetak: Potreba za bitnim smanjenjem broja neriješenih sudskih predmeta u Republici Hrvatskoj (ponajprije u građanskopravnim i trgovačkim sporovima) i za skraćenjem trajanja sudskih postupaka jedna je od stalno aktualnih tema od prvorazrednog pravnog, političkog i gospodarskog značaja. Dosadašnji reformski ...

11
Cijepljenje djece s medicinsko-pravnog aspekta

Datum objave: 9.11.2017

Sažetak: Jedna od aktualnih tema današnjice je cijepljenje djece, njegovi pozitivni i negativni učinci, te kako pravo na izbor roditelja/skrbnika djeteta uskladiti s trenutnom zakonskom obvezom cijepljenja djece u Republici Hrvatskoj. Svrha ovog rada je pružiti prikaz i analizirati uplitanje države u obitelj...

12
Položaj sudaca u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 30.5.2017

Sažetak: Svrha ovoga rada je približiti okolnosti u kojima rade suci u Republici Hrvatskoj, prava i obveze tih sudaca te probleme s kojima se često susreću. Pri tome, namjera rada nije bila detaljno se baviti svim tim okolnostima, jer bi, u tom slučaju, rad nužno morao biti puno opsežniji i detaljniji i time...

13
Koja je svrha odredbe članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama?

Datum objave: 9.6.2016

Sažetak: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 55/13 i 60/13 - ispr.) u tekst toga zakona dodan je novi članak 84.a kojim je propisana nova zabilježba kao knjižni upis. Riječ je o zabilježbi pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom, koju će zemljišnoknjižn...

14
Zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj

Datum objave: 19.5.2016

Sažetak: U Republici Hrvatskoj je Zakonom o dadiljama (Narodne novine br. 37/13, stupio na snagu 5. travnja 2013.), te na temelju njega donesenim podzakonskim propisima, postavljen zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje. Svrha članka je da bude svojevrsni vodič kroz propise koji uređuju ovu prob...

15
Rastuća kompleksnost pravnog sustava - uzroci, rizici, rješenja

Datum objave: 12.4.2016

Sažetak: Hrvatski pravni sustav postaje sve kompleksniji. To nije samo hrvatska posebnost, a nije ni posebnost isključivo (državno)pravnih sustava, već karakterizira suvremena društva u cjelini. Kompleksni sustavi i njihova dinamika općenito su izučavani kroz matematičke i fizikalne modele, a sustavi suvreme...

16
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika u 2016. godini

Datum objave: 10.3.2016

Sažetak: Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/12 i 93/14) uređuje pitanja ovrhe radi naplate novčane tražbine kao i pitanja ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika, ali samu provedbu ovrhe na računu ovršenika u značajnijoj mjeri uređuje Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 91/10 i 1...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje