Poredano po:

Broj dokumenata: 34

2
Rješenje o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

3
Rješenje o privremenom udaljenju učenika iz škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

4
Odluka o prigovoru na pedagošku mjeru · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

5
Rješenje o polaganju razrednog (predmetnog) ispita · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

6
Rješenje o pedagoškoj mjeri isključenja iz srednje škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.6.2023

8
Odluka poslodavca o organizacijskom višku u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 8.3.2021

10
Natječaj za imenovanje ravnatelja osnovne škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.1.2021

11
Ugovor o radu na određeno vrijeme za ravnatelja osnovne škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.1.2021

13
Odluka o imenovanju ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.1.2021

16
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s pripravnikom u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.12.2020

17
Pravilnik o zaštiti od požara · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.3.2020

18
Odluka o tjednim radnim obvezama učitelja matematike · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.2.2020

19
Odluka o tjednim radnim obvezama učitelja glazbene kulture · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.2.2020

20
Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 11.12.2019

21
Ugovor o radu ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 11.12.2019

22
Ugovor o ostvarivanju programa produženog boravka u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.7.2019

23
(Nevažeći) Natječaj za imenovanje ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 29.4.2019

24
Obavijest o natječaju za imenovanje ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 29.4.2019

25
Statut škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.12.2018

26
(Nevažeći) Odluka o imenovanju ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.12.2018

27
31
Odluka o izricanju pedagoške mjere opomene · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.3.2016

32
Odluka o izricanju pedagoške mjere preseljenja u drugu školu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.3.2016

33
Odluka o izricanju pedagoške mjere strogog ukora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.3.2016

34
Odluka o izricanju pedagoške mjere ukora · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.3.2016

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca