Poredano po:

Broj dokumenata: 612

1
Pravilnik o radu dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.1.2023

2
Zapisnik o primopredaji između ravnatelja dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.12.2022

3
Ugovor o djelu za provedbu radionice u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.12.2022

4
Ugovor o djelu za provedbu ciklusa radionica u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.12.2022

5
Odluka o isplati prigodnog dara djetetu radnika u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.12.2022

6
Odluka o prekovremenom radu za skupinu odgajatelja u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

7
Odluka o prekovremenom radu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

8
Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

9
Odluka ravnatelja dječjeg vrtića o sporazumnom raskidu ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

11
Sporazum o prestanku radnog odnosa u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

12
Povrat posuđene dokumentacije dječjeg vrtića (revers) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

13
Registar posuđene dokumentacije dječjeg vrtića (revers) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

15
Odluka o priznavanju prava na otpremninu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

16
Registar ugovora javne nabave za škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.10.2022

17
Ugovor o izvođenju jednodnevne izvanučioničke nastave · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.10.2022

18
19
Suglasnost dječjeg vrtića radniku za rad kod drugog poslodavca · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.10.2022

20
Potvrda o pohađanju dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.10.2022

21
Potvrda o zaposlenju u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 18.10.2022

24
Odluka o zasnivanju radnog odnosa na 60 dana u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.9.2022

25
Ugovor o radu na određeno vrijeme do 60 dana u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.9.2022

26
Obavijest o prestanku ugovora o radu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.9.2022

27
Zahtjev za ispis iz dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.8.2022

28
Odluka o korištenju godišnjeg odmora u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.8.2022

30
31
Zahtjev za promjenu programa ili skupine u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.8.2022

32
Nadopuna zbog povrede dužnog uzdržavanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

33
Tužba radi ispravka informacije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

34
Tužba radi naknade štete zbog objave neistinite informacije · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

35
Tužba radi raskida ugovora zbog promjenjenih okolnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2022

36
Odluka o plaćenom dopustu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

37
Odluka o neplaćenom dopustu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

38
Pravilnik dječjeg vrtića o provedbi izleta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

39
Plan rasporeda korištenja godišnjeg odmora u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

41
Poziv na dostavu ponude u jednostavnoj javnoj nabavi dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

42
Ponudbeni list jednostavne javne nabave u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

44
45
Zahtjev za izdavanjem uvjerenja o prebivalištu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 2.5.2022

46
Tužba radi prestanka uzdržavanja punoljetnog djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

47
Tužba radi produljenja uzdržavanja bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

48
Tužba radi razvoda braka bez djece · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

49
Tužba radi smanjenja uzdržavanja djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

50
Tužba radi uzdržavanja bake · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca