Poredano po:

Broj dokumenata: 581

1
Zahtjev za promjenu programa ili skupine u dječejem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.8.2022

2
Zahtjev za ispis iz dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.8.2022

3
Odluka o korištenju godišnjeg odmora u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.8.2022

5
6
Odluka o plaćenom dopustu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

7
Odluka o neplaćenom dopustu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

8
Pravilnik dječjeg vrtića o provedbi izleta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

9
Plan rasporeda korištenja godišnjeg odmora u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

11
Poziv na dostavu ponude u jednostavnoj javnoj nabavi dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

12
Ponudbeni list jednostavne javne nabave u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.6.2022

14
15
Tužba radi prestanka uzdržavanja punoljetnog djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

16
Tužba radi produljenja uzdržavanja bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

17
Tužba radi razvoda braka bez djece · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

18
Tužba radi smanjenja uzdržavanja djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

19
Tužba radi uzdržavanja bake · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

20
Tužba radi uzdržavanja bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

21
Tužba radi uzdržavanja djeteta od strane bake i djeda · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

22
Tužba radi uzdržavanja očuha · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

23
Tužba radi uzdržavanja punoljetnog djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

24
Tužba radi uzdržavanja roditelja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

25
Tužba radi uzdržavanja roditelja izvanbračnog djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

26
Regresna tužba bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

27
Tužba radi isplate naknade za isplaćeno uzdržavanje · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

28
Tužba radi ispunjenja solidarne obveze bračnih drugova · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

30
Tužba radi naknade štete zbog raspolaganja bračnom stečevinom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

31
Tužba radi osporavanja i utvrđenja majčinstva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

32
Tužba radi osporavanja očinstva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

33
Tužba radi poništaja braka · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

34
Tužba radi povišenja uzdržavanja djeteta · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

35
Tužba radi povrata neosnovano plaćenog uzdržavanja · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

36
Tužba radi prestanka uzdržavanja bračnog druga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

37
Tužba radi utvrđenja bračne stečevine · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

38
Tužba radi utvrđenja da brak ne postoji · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

39
Tužba radi utvrđenja majčinstva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

41
Tužba radi utvrđenja očinstva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

42
Bračni ugovor · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

43
Prijedlog radi lišenja poslovne sposobnosti · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

44
Prijedlog za odobrenje za upravljanje djetetovom imovinom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

45
Prijedlog za priznavanje očinstva · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

46
Prijedlog za uknjižbu bračne stečevine s izjavom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 14.3.2022

47
Pritužba zbog povrede dostojanstva radnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.1.2022

48
Protutužba radi sudskog raskida ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.1.2022

49
Regresna tužba poslodavca prema radniku za štetu prouzročenu trećima · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.1.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca