Poredano po:

Broj dokumenata: 16879

1
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1411/2022 iz 10.8.2022
Stupanje na snagu: 30.9.2023

2
Odluka o pravilima rada sustava TARGET-HR (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst važi od 20.3.2023 · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-1769/2022 iz 5.10.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2023, NN 133-2015/2022

3
Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1919/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 2.1.2023

4
Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-1874/2022 iz 20.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

5
Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-1872/2022 iz 19.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

6
Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2030/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

7
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2054/2022 iz 23.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

8
Odluka o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2066/2022 iz 23.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

9
Odluka o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2067/2022 iz 23.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

10
11
Odluka o porezima Grada Zadra (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2070/2022 iz 23.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

12
Odluka o općinskim porezima Općine Breznica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2071/2022 iz 23.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

13
Odluka o općinskim porezima Općine Vrbanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2086/2022 iz 25.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

14
Pravilnik o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2026/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

15
Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Slatine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2031/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

16
Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-1623/2022 iz 23.9.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

18
Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-1887/2022 iz 21.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

19
Odluka o naknadama za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1922/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

20
Odluka o naknadi za provjeru stručne osposobljenosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1923/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

21
Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1924/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

22
Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1925/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

23
Odluka o naknadi za provedbu stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole i za predavača u autoškoli (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1926/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

24
Odluka o lokalnim porezima Općine Udbina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1929/2022 iz 28.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

25
Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-1947/2022 iz 2.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

26
Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-2111/2022 iz 30.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

27
Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2023. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-1999/2022 iz 11.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

28
Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-1765/2022 iz 5.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

29
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-1429/2022 iz 19.8.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

30
Uredba o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1483/2022 iz 2.9.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

31
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2127/2022 iz 2.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

32
Odluka o porezima Grada Virovitice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 141-2150/2022 iz 6.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

33
Odluka o porezima Općine Brdovec (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 141-2151/2022 iz 6.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

34
Odluka o lokalnim porezima Općine Vidovec (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 141-2152/2022 iz 6.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

35
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 141-2148/2022 iz 6.12.2022
Stupanje na snagu: 14.12.2022

36
Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2113/2022 iz 2.12.2022
Stupanje na snagu: 10.12.2022

37
Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na domaćim brodovima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2128/2022 iz 2.12.2022
Stupanje na snagu: 10.12.2022

38
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (53) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-644/2001 iz 25.4.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.12.2022, NN 139-2089/2022

39
Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-459/2019 iz 6.3.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.12.2022, NN 139-2100/2022

40
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske uprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2180/2022 iz 30.11.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

41
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 141-2139/2022 iz 6.12.2022
Stupanje na snagu: 7.12.2022

42
Zakon o državnim službenicima (19) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-1831/2005 iz 27.7.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.12.2022, NN 141-2138/2022

43
Pravilnik o sigurnosti igračaka (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1618/2014 iz 11.7.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2022, NN 140-2129/2022

44
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2081/2022 iz 25.11.2022
Stupanje na snagu: 3.12.2022

45
Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-885/2018 iz 18.5.2018

46
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-339/2019 iz 15.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.12.2022, NN 138-2083/2022

47
Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-171/2019 iz 23.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.12.2022, NN 138-2082/2022

48
Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih službenih osoba vojne policije u provedbi nadzora vojnog prometa i upravljanja prometom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2079/2022 iz 25.11.2022
Stupanje na snagu: 3.12.2022

49
Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2080/2022 iz 25.11.2022
Stupanje na snagu: 3.12.2022

50
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3044/2013 iz 29.11.2013

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije