Poredano po:

Broj dokumenata: 18644

1
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata (2) - budući redakcijski pročišćeni tekst važi od 30.9.2026 · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1411/2022 iz 10.8.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.9.2026, NN 109-1570/2023

2
Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-237/2023 iz 1.2.2023
Stupanje na snagu: 28.6.2025

3
Uredba o postupku odobrenja državnih jamstava, nadzoru nad namjenskim korištenjem sredstava i drugim pitanjima vezanim za državna jamstva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-241/2024 iz 2.2.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2025

4
Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. - NKD 2025. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-800/2024 iz 22.4.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2025

5
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Donji Andrijevci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-974/2024 iz 10.5.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2025

6
Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. - NKD 2025. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1392/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2025

7
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1470/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2025

8
Nacionalni kriteriji za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-618/2023 iz 29.3.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2024

9
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-969/2024 iz 10.5.2024
Stupanje na snagu: 1.10.2024

11
Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1478/2024 iz 19.7.2024
Stupanje na snagu: 27.7.2024

12
Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1484/2024 iz 19.7.2024
Stupanje na snagu: 27.7.2024

13
Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1461/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 25.7.2024

14
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1462/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 25.7.2024

15
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1463/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 25.7.2024

16
Pravilnik o rudarskim projektima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1464/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 25.7.2024

17
Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1465/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 25.7.2024

18
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnoga ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1466/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 25.7.2024

19
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Metković d.o.o. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1471/2024 iz 17.7.2024
Stupanje na snagu: 25.7.2024

20
Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u dječjem vrtiću (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1421/2024 iz 15.7.2024
Stupanje na snagu: 23.7.2024

21
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1148/2014 iz 21.5.2014

22
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-630/2015 iz 18.3.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.7.2024, NN 82-1404/2024

23
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1700/2019 iz 30.8.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.7.2024, NN 82-1405/2024

24
Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1103/2022 iz 1.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.7.2024, NN 82-1398/2024

25
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-992/2023 iz 31.5.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.7.2024, NN 82-1414/2024

26
Pravilnik o ocjeni proporcionalnosti uvjeta za pristup ili obavljanje reguliranih profesija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1408/2024 iz 12.7.2024
Stupanje na snagu: 20.7.2024

27
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1409/2024 iz 12.7.2024
Stupanje na snagu: 20.7.2024

28
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-1992/2018 iz 21.11.2018

29
Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1405/2023 iz 4.8.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.7.2024, NN 85-1483/2024

30
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1482/2024 iz 19.7.2024
Stupanje na snagu: 20.7.2024

31
Zakon o državnim službenicima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2358/2023 iz 22.12.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.7.2024, NN 85-1477/2024

33
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (19) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2405/2022 iz 27.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2024, NN 79-1349/2024

34
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno d.o.o., Vrgorac (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1114/2022 iz 1.7.2022

35
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1143/2022 iz 6.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2024, NN 81-1393/2024

37
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1002/2024 iz 17.5.2024

38
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1350/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 18.7.2024

40
41
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno d.o.o., Vrgorac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1394/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 18.7.2024

42
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-779/2014 iz 2.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2024, NN 84-1459/2024

43
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-584/2024 iz 27.3.2024
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2024, NN 84-1460/2024

44
Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1339/2021 iz 25.6.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.7.2024, NN 85-1480/2024

45
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1332/2024 iz 1.7.2024

46
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1416/2024 iz 15.7.2024
Stupanje na snagu: 16.7.2024

47
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sušak-nova za III. zonu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1485/2024 iz 19.7.2024
Stupanje na snagu: 15.7.2024

48
Pravilnik o vinarstvu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1183/2022 iz 13.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.7.2024, NN 82-1410/2024

49
Pravilnik o ustroju, nadležnosti i načinu rada matičnih odbora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-70/2024 iz 5.1.2024
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.7.2024, NN 82-1407/2024

50
Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije