Poredano po:

Broj dokumenata: 17690

1
Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-237/2023 iz 1.2.2023
Stupanje na snagu: 28.6.2025

2
Nacionalni kriteriji za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-618/2023 iz 29.3.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2024

3
Odluka o lokalnim porezima Općine Trpanj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-886/2023 iz 17.5.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

4
Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 44-773/2023 iz 24.4.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

5
Uredba o područjima matičnih ureda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1439/2023 iz 25.8.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

6
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1346/2023 iz 26.7.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

7
Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst važi od 17.12.2023 · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-2350/2021 iz 17.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.12.2023, NN 34-598/2023

8
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-1559/2023 iz 20.9.2023
Stupanje na snagu: 5.10.2023

9
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1474/2023 iz 1.9.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2023

10
Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1532/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2023

12
Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1534/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2023

13
Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1535/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2023

14
Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1536/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2023

15
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-1560/2023 iz 20.9.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2023

16
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-1561/2023 iz 20.9.2023
Stupanje na snagu: 1.10.2023

17
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1411/2022 iz 10.8.2022
Stupanje na snagu: 30.9.2023

20
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-1556/2023 iz 20.9.2023
Stupanje na snagu: 28.9.2023

21
Uredba o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1529/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 23.9.2023

22
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za obuzdavanje širenja narančina trnovitoga štitastog moljca - Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1542/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 23.9.2023

23
Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1261/2019 iz 3.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.9.2023, NN 106-1523/2023

24
Pravilnik o upisniku poništajnih postupaka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-1522/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

25
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1658/2021 iz 3.11.2021

26
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1660/2021 iz 3.11.2021

27
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1661/2021 iz 3.11.2021

28
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1662/2021 iz 3.11.2021

29
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1679/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

30
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1681/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

31
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1682/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

32
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1683/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

33
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 30-1680/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 21.9.2023

34
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (3) - nevažeći propis · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-1659/2021 iz 3.11.2021

35
Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-1522/2022 iz 9.9.2022

36
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (44) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-411/2013 iz 28.2.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.9.2023, NN 104-1485/2023

37
Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-1468/2022 iz 31.8.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.9.2023, NN 107-1543/2023

38
Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku «Risnjak» (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1623/2000 iz 26.7.2000

39
Odluka o visini naknade za stanovanje (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-751/2018 iz 27.4.2018

40
Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-752/2018 iz 27.4.2018

41
Odluka o visini naknade za stanovanje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-1478/2023 iz 6.9.2023
Stupanje na snagu: 14.9.2023

42
Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-1479/2023 iz 6.9.2023
Stupanje na snagu: 14.9.2023

43
Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka »Risnjak« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-1480/2023 iz 6.9.2023
Stupanje na snagu: 14.9.2023

44
Odluka o donošenju Državnog plana djelovanja civilne zaštite (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1538/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 14.9.2023

45
Zaključak u vezi s mjerama revitalizacije pogođenih poljoprivrednih gospodarstava i ublažavanja ekonomskih posljedica afričke svinjske kuge (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1539/2023 iz 15.9.2023
Stupanje na snagu: 14.9.2023

47
Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1000/2022 iz 10.6.2022

48
Pravilnik o provedbi mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama - koćama za rujan/listopad 2023. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-1525/2023 iz 13.9.2023
Stupanje na snagu: 14.9.2023

49
Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (13) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 156-2521/2022 iz 30.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.9.2023, NN 105-1507/2023

50
Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-291/2023 iz 13.2.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.9.2023, SGZ 29-1659/2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije