Poredano po:

Broj dokumenata: 17369

1
Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-237/2023 iz 1.2.2023
Stupanje na snagu: 28.6.2025

2
Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst važi od 17.12.2023 · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-2350/2021 iz 17.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.12.2023, NN 34-598/2023

3
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1411/2022 iz 10.8.2022
Stupanje na snagu: 30.9.2023

4
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-504/2023 iz 13.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

5
Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-531/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

8
Odluka o nastavku provedbe mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-540/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

9
Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-541/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

10
Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-542/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

11
Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja Središnjeg registra osiguranika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-565/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

12
Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-584/2023 iz 24.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

13
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. lipnja 2023. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-572/2023 iz 22.3.2023
Stupanje na snagu: 1.4.2023

14
Odluka o utvrđivanju Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-568/2023 iz 22.3.2023
Stupanje na snagu: 30.3.2023

15
Lista tvari zabranjenih u sportu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-569/2023 iz 22.3.2023
Stupanje na snagu: 30.3.2023

16
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-596/2023 iz 27.3.2023
Stupanje na snagu: 28.3.2023

17
Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-597/2023 iz 27.3.2023
Stupanje na snagu: 26.3.2023

18
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1368/2014 iz 16.6.2014

19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1267/2015 iz 15.6.2015

20
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1268/2015 iz 15.6.2015

21
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-877/2020 iz 3.4.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.3.2023, NN 31-561/2023

22
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-562/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 25.3.2023

23
Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-563/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 25.3.2023

24
Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-439/2022 iz 23.3.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.3.2023, NN 33-588/2023

25
Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2015/2014 iz 27.8.2014

26
Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1401/2014 iz 18.6.2014

27
Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2670/2016 iz 23.12.2016

28
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-1009/2016 iz 22.4.2016

29
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-2339/2017 iz 12.10.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 30-518/2023

31
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-522/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

32
Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-524/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

33
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-525/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

34
Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-527/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

35
Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2016/2014 iz 27.8.2014

36
Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-526/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

37
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu zdravstva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-519/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

38
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora i prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-1929/2020 iz 16.9.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 30-528/2023

39
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-173/2020 iz 22.1.2020

40
Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-2355/2021 iz 17.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 32-573/2023

41
Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-523/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

42
Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-95/2023 iz 13.1.2023

43
Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 121-2756/2017 iz 6.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 30-513/2023

44
Zakon o akvakulturi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 130-2983/2017 iz 27.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 30-514/2023

45
Zakon o morskom ribarstvu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 62-1429/2017 iz 30.6.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 30-515/2023

46
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-273/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 30-512/2023

47
Zakon o Pravosudnoj akademiji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 52-993/2019 iz 22.5.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, NN 30-511/2023

48
Zakon o službenoj iskaznici (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 30-510/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

49
Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-984/2022 iz 10.6.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.3.2023, NN 33-590/2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije