Poredano po:

Broj dokumenata: 16486

1
Pravilnik o polaganju državnog ispita (3) - budući redakcijski pročišćeni tekst važi od 1.11.2022 · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1391/2020 iz 19.6.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2022, NN 39-481/2022

2
Odluka o naknadi za razvoj javne odvodnje društva Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1073/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 2.7.2022

3
Odluka o općinskim porezima Općine Posedarje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1070/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 2.7.2022

4
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Vojnić (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1075/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 2.7.2022

5
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Komrad d.o.o., Slatina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1074/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 2.7.2022

6
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-885/2022 iz 1.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

7
Odluka o naknadi za razvoj društva Hidrobel d.o.o. na području Grada Belišća i Općine Marijanci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-887/2022 iz 1.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

8
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1006/2022 iz 10.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

9
Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-941/2022 iz 8.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

10
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod Osijek d.o.o., Osijek (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-944/2022 iz 8.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

11
Odluka o naknadi za razvoj društva Voda Mljet d.o.o., Babino Polje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1019/2022 iz 15.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

12
Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje društva Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1061/2022 iz 21.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

13
Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalije d.o.o., Ilok (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1020/2022 iz 15.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

14
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1071/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

15
Odluka o naknadi za razvoj društva Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1072/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

16
Odluka o naknadi za razvoj društva Usluga d.o.o., Vrlika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1076/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 1.7.2022

17
Pravilnik o odori službenika pravosudne policije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1055/2022 iz 21.6.2022
Stupanje na snagu: 29.6.2022

18
Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (6) - nevažeći propis · Zakoni

Prva objava: NN 158-2258/2003 iz 7.10.2003

19
Zakon o strukovnom obrazovanju (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 30-652/2009 iz 9.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 69-1024/2022

20
Zakon o pravu na pristup informacijama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 25-403/2013 iz 28.2.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 69-1025/2022

21
Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 94-2125/2013 iz 22.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 69-1026/2022

22
Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1946/2004 iz 21.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 69-1023/2022

23
Pravilnik o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1167/2005 iz 11.5.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 69-1023/2022

24
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 146-3170/2012 iz 28.12.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 69-1035/2022

25
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2356/2015 iz 13.11.2015

26
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-932/2022 iz 8.6.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 72-1066/2022

27
Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1065/2022 iz 24.6.2022
Stupanje na snagu: 25.6.2022

28
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1620/2021 iz 4.8.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2022, NN 72-1069/2022

29
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2319/2019 iz 29.11.2019

30
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2128/2021 iz 22.11.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.6.2022, NN 65-939/2022

31
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-2204/2021 iz 3.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.6.2022, NN 68-1010/2022

32
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2233/2021 iz 9.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.6.2022, NN 65-936/2022

33
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2234/2021 iz 9.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.6.2022, NN 65-937/2022

34
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-173/2022 iz 4.2.2022

35
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-940/2022 iz 8.6.2022
Stupanje na snagu: 23.6.2022

36
Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa i uprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1009/2022 iz 15.6.2022
Stupanje na snagu: 23.6.2022

37
Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-59/2022 iz 14.1.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.6.2022, NN 65-938/2022

38
Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-998/2018 iz 1.6.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.6.2022, NN 71-1056/2022

39
Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1885/2021 iz 1.10.2021

41
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-921/2022 iz 7.6.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.6.2022, NN 70-1038/2022

42
Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1466/2020 iz 3.7.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.6.2022, NN 72-1063/2022

45
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1028/2022 iz 17.6.2022
Stupanje na snagu: 18.6.2022

46
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1029/2022 iz 17.6.2022
Stupanje na snagu: 18.6.2022

47
Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1080/2002 iz 24.5.2002

48
Pravilnik o načinu izvršavanja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca ili kod obavljanja vlastite djelatnosti (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1334/2002 iz 9.7.2002

49
Pravilnik o raspolaganju novcem (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1337/2002 iz 9.7.2002

50
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1268/2009 iz 8.5.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije