Poredano po:

Broj dokumenata: 141

1
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba klasa: 703-04/10-01/02 od 4. veljače 2010. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-595/2010 iz 24.2.2010
Stupanje na snagu: 8.2.2010

2
Odluka o produženju rokova za dostavu ponuda na Javni natječaj za obavljanje djelatnosti radija (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-1421/2008 iz 11.4.2008
Stupanje na snagu: 12.3.2008

3
Rješenje o razrješenju dijela članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-169/2019 iz 23.1.2019
Stupanje na snagu: 17.1.2019

4
Rješenje o imenovanju dijela članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-170/2019 iz 23.1.2019
Stupanje na snagu: 17.1.2019

5
Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-653/2020 iz 13.3.2020
Stupanje na snagu: 12.3.2020

6
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1590/2016 iz 13.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

7
Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2316/2009 iz 29.7.2009
Stupanje na snagu: 24.7.2009

8
Odluka o odlikovanju prof. dr. sc. Radovana Vukadinovića Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1675/2009 iz 17.6.2009
Stupanje na snagu: 10.6.2009

9
Odluka o odlikovanju Maria Kosa Redom Stjepana Radića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1676/2009 iz 17.6.2009
Stupanje na snagu: 10.6.2009

10
Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1677/2009 iz 17.6.2009
Stupanje na snagu: 10.6.2009

11
Rješenje tvrtki KONSPEKT - sigurnost d.o.o. iz Zagreba, o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1690/2009 iz 17.6.2009
Stupanje na snagu: 11.6.2009

12
Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. na Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-958/2009 iz 6.4.2009
Stupanje na snagu: 16.2.2009

13
Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "PSP Okoli" (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-4219/2008 iz 30.12.2008
Stupanje na snagu: 24.12.2008

14
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva za Međimurje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-2003/2009 iz 13.7.2009
Stupanje na snagu: 19.6.2009

15
Odluka o odlikovanju dr. Assada Kotaitea Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3586/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 20.10.2008

16
Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3587/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 20.10.2008

17
Odluka o odlikovanju Miloša Orelja Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3588/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 20.10.2008

18
Odluka o odlikovanju Aleksandra Jevtića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3589/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 20.10.2008

19
Odluka o odlikovanju Vicka Šoljana Redom hrvatskog pletera (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3590/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 20.10.2008

20
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom planinarskom savezu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3591/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 20.10.2008

21
Odluku o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3599/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 29.9.2008

22
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Rijeci (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3612/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 3.7.2008

23
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Sisku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3613/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 3.7.2008

24
Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3614/2008 iz 31.10.2008
Stupanje na snagu: 3.7.2008

25
Rješenje o ukidanju naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku sifilisa i lajmske bolesti« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-945/2021 iz 30.4.2021
Stupanje na snagu: 19.4.2021

26
Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-477/2014 iz 27.2.2014
Stupanje na snagu: 27.2.2014

27
Odluka o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1842/2009 iz 1.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.4.2019, NN 39-814/2019

28
Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/15-01/12, urbroj: 534-04-1-2/7-16-14 od 15. siječnja 2016. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-178/2016 iz 23.1.2016
Stupanje na snagu: 15.1.2016

29
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-3043/2008 iz 3.9.2008
Stupanje na snagu: 17.7.2008

30
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/109, urbroj: 425-02/2-15-2 od 11. prosinca 2015. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2559/2015 iz 18.12.2015
Stupanje na snagu: 11.12.2015

32
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1614/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 13.5.2009

33
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1615/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 13.5.2009

34
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1616/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 13.5.2009

35
Privremeno rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 22. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1617/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 22.5.2009

36
Odluka o odlikovanju Nenada Javnornika Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3525/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

37
Odluka o odlikovanju Juana Manuela Suáreza del Tora Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3526/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

38
Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u zdravstvu, socijalnoj skrbi i promicanju moralnih društvenih vrednota (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3527/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

39
Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u zdravstvu, socijalnoj skrbi i promicanju moralnih društvenih vrednota (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3528/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

40
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-3692/2009 iz 17.12.2009
Stupanje na snagu: 17.12.2009

41
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-3693/2009 iz 17.12.2009
Stupanje na snagu: 17.12.2009

42
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-3695/2009 iz 17.12.2009
Stupanje na snagu: 17.12.2009

43
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-02-08-64-47 od 30. prosinca 2008. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1537/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 30.12.2008

44
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1135, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1538/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

45
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1149, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1539/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

46
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1274, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1540/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

47
Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ivana Gašparoviča predsjednika Republike Slovačke Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-3665/2008 iz 5.11.2008
Stupanje na snagu: 27.10.2008

49
Odluka o oduzimanju odlikovanja i medalje Vladimiru (Rudolfovom) Zagorcu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-752/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 9.3.2009

50
Odluka o odlikovanju Vladimira Šeksa Veleredom kralja Pera Krešimira IV. s lentom i Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3439/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu: 6.10.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije