Poredano po:

Broj dokumenata: 139

1
Odluka o oduzimanju odlikovanja i medalje Vladimiru (Rudolfovom) Zagorcu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-752/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 9.3.2009

2
Odluka o odlikovanju Vladimira Šeksa Veleredom kralja Pera Krešimira IV. s lentom i Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3439/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu: 6.10.2008

3
Odluka o razrješenju povjerenice Predsjednice Republike Hrvatske za zvizdače (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1673/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 24.7.2015

4
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1674/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

5
Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra rada i mirovinskoga sustava (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1675/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

6
Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra rada i mirovinskoga sustava (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1676/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.6.2015

7
Rješenje o imenovanju zamjenice ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1677/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

8
Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1678/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

9
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1679/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

10
Rješenje o razrješenju predsjednika Sanacijskog vijeća Opće bolnice Bjelovar (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1680/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

11
Rješenje o imenovanju predsjednice Sanacijskog vijeća Opće bolnice Bjelovar (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1681/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

12
Odluka o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2921/2008 iz 8.8.2008
Stupanje na snagu: 8.8.2008

13
Odluka o odlikovanju dr. Bernarda Kouchnera Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2996/2008 iz 21.8.2008
Stupanje na snagu: 30.7.2008

14
Odluka o odlikovanju akademika Vladimira Iblera Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2997/2008 iz 21.8.2008
Stupanje na snagu: 28.7.2008

15
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1272, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1571/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

16
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1119, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1572/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

17
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1123, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1573/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

18
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1126, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1574/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

19
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1127, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1575/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

20
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1106, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1541/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

21
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1093, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1542/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

22
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1026, urbroj: 376-09-14-01 od 19. veljače 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1543/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 19.2.2009

23
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-0344-01/09-01/1027, urbroj: 376-09-14-01 od 19. veljače 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1544/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 19.2.2009

24
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-34401/09-01/1092, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1545/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

25
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1099, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1546/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

26
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1098, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1547/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

27
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1137, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1563/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

28
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1137, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1564/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

29
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1139, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1565/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

30
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1141, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1566/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

31
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1143, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1567/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

32
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1145, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1568/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

33
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1147, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1569/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

34
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1151, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1570/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

35
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2007. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-3397/2008 iz 14.10.2008
Stupanje na snagu: 26.9.2008

36
Odluka o odlikovanju Njegove Ekselencije Valdisa Zatlersa, predsjednika Republike Latvije, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-3147/2008 iz 12.9.2008
Stupanje na snagu: 2.9.2008

37
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1922/2015 iz 16.9.2015
Stupanje na snagu: 27.7.2015

38
Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-1810/2015 iz 2.9.2015
Stupanje na snagu: 26.8.2015

40
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 95-1835/2015 iz 4.9.2015
Stupanje na snagu: 3.9.2015

41
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2280/2009 iz 25.7.2009
Stupanje na snagu: 17.7.2009

42
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1923/2015 iz 16.9.2015
Stupanje na snagu: 29.7.2015

43
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1924/2015 iz 16.9.2015
Stupanje na snagu: 31.7.2015

44
Odluka o dodjeli odlikovanja Spomenice domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1925/2015 iz 16.9.2015
Stupanje na snagu: 27.7.2015

45
Odluka o imenovanju članova Matičnih povjerenstava (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-656/2001 iz 25.4.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.4.2003, NN 67-792/2003

46
Odluka o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1842/2009 iz 1.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.4.2019, NN 39-814/2019

49
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2032/2015 iz 30.9.2015
Stupanje na snagu: 17.9.2015

50
Odluka o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 145-3968/2008 iz 15.12.2008
Stupanje na snagu: 27.10.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije