Poredano po:

Broj dokumenata: 144

1
Rješenje Ministarstva zdravlja klasa: UP/I-510-01/15-01/12, urbroj: 534-04-1-2/7-16-14 od 15. siječnja 2016. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-178/2016 iz 23.1.2016
Stupanje na snagu: 15.1.2016

2
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-3043/2008 iz 3.9.2008
Stupanje na snagu: 17.7.2008

3
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/109, urbroj: 425-02/2-15-2 od 11. prosinca 2015. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2559/2015 iz 18.12.2015
Stupanje na snagu: 11.12.2015

4
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1614/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 13.5.2009

5
Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1615/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 13.5.2009

6
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1616/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 13.5.2009

7
Privremeno rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 22. svibnja 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1617/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 22.5.2009

8
Odluka o odlikovanju Nenada Javnornika Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3525/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

9
Odluka o odlikovanju Juana Manuela Suáreza del Tora Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3526/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

10
Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u zdravstvu, socijalnoj skrbi i promicanju moralnih društvenih vrednota (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3527/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

11
Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u zdravstvu, socijalnoj skrbi i promicanju moralnih društvenih vrednota (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3528/2008 iz 24.10.2008
Stupanje na snagu: 10.10.2008

12
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-3692/2009 iz 17.12.2009
Stupanje na snagu: 17.12.2009

13
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-3693/2009 iz 17.12.2009
Stupanje na snagu: 17.12.2009

14
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-3695/2009 iz 17.12.2009
Stupanje na snagu: 17.12.2009

15
Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja urbroj: 580-02-08-64-47 od 30. prosinca 2008. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1537/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 30.12.2008

16
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1135, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1538/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

17
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1149, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1539/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

18
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1274, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1540/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

19
Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ivana Gašparoviča predsjednika Republike Slovačke Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-3665/2008 iz 5.11.2008
Stupanje na snagu: 27.10.2008

20
Odluka o oduzimanju odlikovanja i medalje Vladimiru (Rudolfovom) Zagorcu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-752/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 9.3.2009

21
Odluka o odlikovanju Vladimira Šeksa Veleredom kralja Pera Krešimira IV. s lentom i Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3439/2008 iz 17.10.2008
Stupanje na snagu: 6.10.2008

22
Odluka o razrješenju povjerenice Predsjednice Republike Hrvatske za zvizdače (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1673/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 24.7.2015

23
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1674/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

24
Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra rada i mirovinskoga sustava (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1675/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

25
Rješenje o imenovanju pomoćnice ministra rada i mirovinskoga sustava (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1676/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.6.2015

26
Rješenje o imenovanju zamjenice ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1677/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

27
Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1678/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

28
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1679/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

29
Rješenje o razrješenju predsjednika Sanacijskog vijeća Opće bolnice Bjelovar (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1680/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

30
Rješenje o imenovanju predsjednice Sanacijskog vijeća Opće bolnice Bjelovar (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1681/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu: 30.7.2015

31
Odluka o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2921/2008 iz 8.8.2008
Stupanje na snagu: 8.8.2008

32
Odluka o odlikovanju dr. Bernarda Kouchnera Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2996/2008 iz 21.8.2008
Stupanje na snagu: 30.7.2008

33
Odluka o odlikovanju akademika Vladimira Iblera Redom kneza Branimira s ogrlicom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2997/2008 iz 21.8.2008
Stupanje na snagu: 28.7.2008

34
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1272, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1571/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

35
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1119, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1572/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

36
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1123, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1573/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

37
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1126, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1574/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

38
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1127, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1575/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

39
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1106, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1541/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

40
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1093, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1542/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

41
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1026, urbroj: 376-09-14-01 od 19. veljače 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1543/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 19.2.2009

42
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-0344-01/09-01/1027, urbroj: 376-09-14-01 od 19. veljače 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1544/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 19.2.2009

43
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-34401/09-01/1092, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1545/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

44
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1099, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1546/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

45
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1098, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1547/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

46
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1137, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1563/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

47
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1137, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1564/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

48
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1139, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1565/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

49
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1141, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1566/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

50
Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1143, urbroj: 376-09-14-01 od 3. ožujka 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1567/2009 iz 8.6.2009
Stupanje na snagu: 3.3.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije