Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-1434/2022 iz 19.8.2022
Stupanje na snagu: 18.8.2022

2
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-1769/2023 iz 27.10.2023
Stupanje na snagu: 4.11.2023

3
Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-1790/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

4
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-1792/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

5
Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1569/2022 iz 16.9.2022
Stupanje na snagu: 1.10.2022

6
Pravilnik o Registru »NE ZOVI« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-1791/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

8
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-1794/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

9
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-1795/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

10
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1512/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije