Poredano po:

Broj dokumenata: 30

1
Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2029/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.1.2024, NN 9-182/2024

3
5
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1317/2022 iz 22.7.2022
Stupanje na snagu: 30.7.2022

6
Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-284/2022 iz 25.2.2022
Stupanje na snagu: 26.2.2022

8
Pravilnik o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-1510/2022 iz 7.9.2022
Stupanje na snagu: 15.9.2022

9
Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama u sustavu socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-1881/2022 iz 21.10.2022
Stupanje na snagu: 29.10.2022

11
Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 158-2512/2023 iz 29.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

12
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-562/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 25.3.2023

13
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, doma socijalne skrbi i drugih pružatelja usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1454/2022 iz 26.8.2022
Stupanje na snagu: 3.9.2022

14
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-1669/2023 iz 18.10.2023
Stupanje na snagu: 26.10.2023

15
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-1526/2022 iz 9.9.2022
Stupanje na snagu: 10.9.2022

16
Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-1623/2022 iz 23.9.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.10.2023, NN 114-1637/2023

17
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim uputnicama i obrascu uputnice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-403/2022 iz 16.3.2022
Stupanje na snagu: 17.3.2022

18
Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-563/2023 iz 17.3.2023
Stupanje na snagu: 25.3.2023

19
Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-79/2023 iz 13.1.2023
Stupanje na snagu: 14.1.2023

20
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-102/2023 iz 16.1.2023
Stupanje na snagu: 24.1.2023

21
Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-373/2022 iz 10.3.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2024, NN 32-490/2024

22
Pravilnik o standardima i postupku licenciranja programa stručnog usavršavanja za stručne radnike i stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-836/2022 iz 25.5.2022
Stupanje na snagu: 2.6.2022

24
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2023. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-160/2023 iz 20.1.2023
Stupanje na snagu: 21.1.2023

25
Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1398/2023 iz 2.8.2023
Stupanje na snagu: 10.8.2023

26
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-193/2024 iz 26.1.2024
Stupanje na snagu: 27.1.2024

27
Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 148-2255/2022 iz 16.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.4.2024, NN 37-585/2024

28
Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-1624/2022 iz 23.9.2022
Stupanje na snagu: 1.10.2022

29
Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-283/2022 iz 25.2.2022

30
Odluka o socijalnoj skrbi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1510/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.9.2023, SGZ 30-1690/2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije