Poredano po:

Broj dokumenata: 163

1
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-695/2022 iz 6.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, NN 107-1574/2022

2
Pravilnik o provedbi mjere I.7 »Otkup ribolovnih prava« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 146-2027/2023 iz 8.12.2023
Stupanje na snagu: 9.12.2023

3
Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-103/2023 iz 16.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2023, NN 68-1121/2023

4
Pravilnik o provedbi mjere III.1.»Pripremna potpora« (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1238/2023 iz 12.7.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.11.2023, NN 141-1925/2023

5
Pravilnik o provedbi mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-1454/2023 iz 28.8.2023
Stupanje na snagu: 29.8.2023

6
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1493/2020 iz 10.7.2020
Stupanje na snagu: 11.7.2020

7
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1878/2020 iz 4.9.2020
Stupanje na snagu: 5.9.2020

8
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-215/2021 iz 10.2.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.11.2021, NN 123-2111/2021

9
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-763/2021 iz 9.4.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2021, NN 116-1993/2021

10
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-828/2021 iz 21.4.2021
Stupanje na snagu: 22.4.2021

11
12
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1120/2021 iz 26.5.2021
Stupanje na snagu: 27.5.2021

13
Pravilnik o provedbi mjere IV.3 „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“ (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2039/2022 iz 21.11.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.10.2023, NN 128-1778/2023

14
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-284/2021 iz 12.2.2021
Stupanje na snagu: 13.2.2021

15
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-433/2021 iz 24.2.2021
Stupanje na snagu: 25.2.2021

16
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-656/2021 iz 26.3.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.8.2022, NN 99-1456/2022

17
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. - 2026. godine (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2551/2021 iz 31.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.3.2024, NN 28-438/2024

18
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1879/2020 iz 4.9.2020
Stupanje na snagu: 5.9.2020

19
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-1803/2021 iz 15.9.2021
Stupanje na snagu: 16.9.2021

20
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2223/2021 iz 8.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

21
Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2263/2021 iz 13.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.12.2023, NN 142-1940/2023

22
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2024. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-308/2024 iz 16.2.2024
Stupanje na snagu: 17.2.2024

23
Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1531/2017 iz 7.7.2017
Stupanje na snagu: 8.7.2017

24
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2017. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2121/2017 iz 8.9.2017
Stupanje na snagu: 9.9.2017

26
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-2183/2017 iz 20.9.2017
Stupanje na snagu: 21.9.2017

29
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-795/2018 iz 4.5.2018
Stupanje na snagu: 5.5.2018

30
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1512/2018 iz 10.8.2018
Stupanje na snagu: 11.8.2018

31
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1513/2018 iz 10.8.2018
Stupanje na snagu: 11.8.2018

32
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2018. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1632/2018 iz 12.9.2018
Stupanje na snagu: 13.9.2018

34
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1655/2018 iz 19.9.2018
Stupanje na snagu: 20.9.2018

35
Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1776/2018 iz 12.10.2018
Stupanje na snagu: 13.10.2018

36
Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-2038/2019 iz 23.10.2019
Stupanje na snagu: 24.10.2019

37
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2252/2019 iz 20.11.2019
Stupanje na snagu: 21.11.2019

38
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-455/2019 iz 6.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

39
Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-717/2019 iz 4.4.2019
Stupanje na snagu: 5.4.2019

40
Naredba o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-790/2019 iz 12.4.2019
Stupanje na snagu: 13.4.2019

42
44
Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-91/2019 iz 16.1.2019
Stupanje na snagu: 24.1.2019

45
Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1473/2019 iz 24.7.2019
Stupanje na snagu: 1.8.2019

46
Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1707/2019 iz 4.9.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.11.2023, NN 140-1909/2023

48
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1908/2020 iz 11.9.2020
Stupanje na snagu: 12.9.2020

49
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-1948/2020 iz 23.9.2020
Stupanje na snagu: 24.9.2020

50
Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 111-2194/2020 iz 14.10.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.4.2021, NN 37-764/2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije