Poredano po:

Broj dokumenata: 144

1
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2023. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-680/2023 iz 7.4.2023
Stupanje na snagu: 8.4.2023

2
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-763/2021 iz 9.4.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2021, NN 116-1993/2021

3
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-695/2022 iz 6.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, NN 107-1574/2022

4
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-615/2023 iz 29.3.2023
Stupanje na snagu: 30.3.2023

5
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture - COVID-19« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2143/2020 iz 7.10.2020
Stupanje na snagu: 8.10.2020

6
Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 111-2194/2020 iz 14.10.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.4.2021, NN 37-764/2021

9
Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2406/2020 iz 13.11.2020
Stupanje na snagu: 14.11.2020

12
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21.»Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena - zamjena motora« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2671/2020 iz 11.12.2020
Stupanje na snagu: 12.12.2020

14
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-394/2020 iz 12.2.2020
Stupanje na snagu: 13.2.2020

18
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1276/2020 iz 29.5.2020
Stupanje na snagu: 30.5.2020

19
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1417/2020 iz 26.6.2020
Stupanje na snagu: 27.6.2020

20
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1493/2020 iz 10.7.2020
Stupanje na snagu: 11.7.2020

21
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1878/2020 iz 4.9.2020
Stupanje na snagu: 5.9.2020

22
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1879/2020 iz 4.9.2020
Stupanje na snagu: 5.9.2020

23
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-1803/2021 iz 15.9.2021
Stupanje na snagu: 16.9.2021

24
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-215/2021 iz 10.2.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.11.2021, NN 123-2111/2021

25
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2223/2021 iz 8.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

26
Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2263/2021 iz 13.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.12.2021, NN 6-64/2022

27
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. - 2026. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2551/2021 iz 31.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.2.2023, NN 22-379/2023

28
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-284/2021 iz 12.2.2021
Stupanje na snagu: 13.2.2021

29
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-433/2021 iz 24.2.2021
Stupanje na snagu: 25.2.2021

30
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-828/2021 iz 21.4.2021
Stupanje na snagu: 22.4.2021

31
32
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1120/2021 iz 26.5.2021
Stupanje na snagu: 27.5.2021

33
Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1239/2021 iz 11.6.2021
Stupanje na snagu: 12.6.2021

34
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-146/2021 iz 27.1.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2021, NN 116-1992/2021

35
Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-1673/2021 iz 25.8.2021
Stupanje na snagu: 2.9.2021

36
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2022. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-1539/2022 iz 9.9.2022
Stupanje na snagu: 10.9.2022

37
Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-93/2022 iz 24.1.2022
Stupanje na snagu: 25.1.2022

38
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2039/2022 iz 21.11.2022
Stupanje na snagu: 22.11.2022

39
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-291/2022 iz 25.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.2.2023, NN 13-254/2023

40
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-497/2022 iz 31.3.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2022, NN 49-625/2022

41
Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-689/2022 iz 6.5.2022
Stupanje na snagu: 7.5.2022

42
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-866/2022 iz 27.5.2022
Stupanje na snagu: 28.5.2022

43
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1028/2022 iz 17.6.2022
Stupanje na snagu: 18.6.2022

44
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1029/2022 iz 17.6.2022
Stupanje na snagu: 18.6.2022

45
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-253/2023 iz 3.2.2023
Stupanje na snagu: 4.2.2023

46
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-298/2023 iz 14.2.2023
Stupanje na snagu: 15.2.2023

47
Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-103/2023 iz 16.1.2023
Stupanje na snagu: 24.1.2023

48
Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-697/2022 iz 6.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.4.2023, NN 39-679/2023

49
Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-1767/2022 iz 5.10.2022
Stupanje na snagu: 13.10.2022

50
Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-187/2020 iz 24.1.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.11.2022, NN 135-2034/2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije