Poredano po:

Broj dokumenata: 253

1
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-381/2018 iz 23.2.2018
Stupanje na snagu: 3.3.2018

2
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-1810/2023 iz 3.11.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

3
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Pitomača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-1811/2023 iz 3.11.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

4
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Veliki Grđevac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2219/2023 iz 18.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

5
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vižinada - Visinada (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2220/2023 iz 18.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

6
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Žumberak (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2223/2023 iz 18.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

7
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Kastva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2229/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

8
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Otočca (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2233/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

9
Odluka o porezima Grada Rijeke (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2234/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

10
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Rijeke (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2235/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

11
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Sinja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2236/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

12
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Siska (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2237/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

13
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Virovitice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2241/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

14
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Županje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 152-2242/2023 iz 19.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

15
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Dugog Sela (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2252/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

16
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pregrade (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2254/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

17
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Trogira (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2256/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

18
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Antunovac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2257/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

19
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Beretinec (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2259/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

20
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Bol (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2263/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

21
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Darda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2266/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

22
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Drenovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2268/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

23
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Erdut (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2270/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

24
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Hrvace (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2272/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

25
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Klis (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2275/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

26
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Lanišće (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2278/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

27
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Lastovo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2280/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

28
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Matulji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2282/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

29
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Mihovljan (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2283/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

30
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Podcrkavlje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2284/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

31
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Pokupsko (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2285/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

32
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Poličnik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2286/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

33
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Raša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2288/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

34
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Rovišće (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2289/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

35
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Ružić (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2290/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

36
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Stari Jankovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2292/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

37
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Viškovo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2293/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

38
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vođinci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2295/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

39
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Žminj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2296/2023 iz 20.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

40
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2328/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

41
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Duge Rese (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2330/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

42
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Grada Ogulina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2333/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

43
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Omiša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2334/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

44
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vrgorca (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2337/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

45
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Svetog Ivana Zeline (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2338/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

46
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Čađavica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2339/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

47
Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Draganić (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2341/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

48
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Gornji Bogićevci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2342/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

49
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Klakar (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2344/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

50
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Milna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2345/2023 iz 21.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije