Poredano po:

Broj dokumenata: 205

1
Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-2586/2011 iz 14.11.2011
Stupanje na snagu: 22.11.2011

2
Pravilnik o uvjetima za unošenje i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u civilnom zračnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2723/2010 iz 11.8.2010
Stupanje na snagu: 19.8.2010

3
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1813/2011 iz 25.7.2011
Stupanje na snagu: 2.8.2011

4
Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-3259/2013 iz 20.12.2013
Stupanje na snagu: 28.12.2013

5
6
Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1624/2016 iz 20.7.2016
Stupanje na snagu: 20.1.2017

7
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1647/2016 iz 27.7.2016
Stupanje na snagu: 4.8.2016

8
Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-195/2014 iz 29.1.2014
Stupanje na snagu: 6.2.2014

10
Pravilnik o aerodromima na vodi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2276/2015 iz 2.11.2015
Stupanje na snagu: 10.11.2015

11
Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-384/2016 iz 12.2.2016
Stupanje na snagu: 20.2.2016

12
13
Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-718/2010 iz 5.3.2010
Stupanje na snagu: 13.3.2010

14
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2154/2017 iz 13.9.2017
Stupanje na snagu: 21.9.2017

15
Pravilnik o zrakoplovnim priredbama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1318/2018 iz 18.7.2018
Stupanje na snagu: 26.7.2018

16
Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-580/2018 iz 23.3.2018
Stupanje na snagu: 23.6.2018

17
Pravilnik o helidromima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-1923/2021 iz 8.10.2021
Stupanje na snagu: 16.10.2021

18
Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-2007/2019 iz 21.10.2019
Stupanje na snagu: 29.10.2019

19
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-707/2022 iz 11.5.2022
Stupanje na snagu: 19.5.2022

20
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-708/2022 iz 11.5.2022
Stupanje na snagu: 19.5.2022

21
Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-709/2022 iz 11.5.2022
Stupanje na snagu: 19.5.2022

22
Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-710/2022 iz 11.5.2022
Stupanje na snagu: 6.5.2022

23
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-44/2021 iz 8.1.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.10.2022, NN 121-1873/2022

24
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-979/2019 iz 17.5.2019
Stupanje na snagu: 25.5.2019

25
Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1082/2019 iz 7.6.2019
Stupanje na snagu: 15.6.2019

26
Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-625/2019 iz 27.3.2019
Stupanje na snagu: 4.4.2019

27
Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1144/2017 iz 26.5.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.11.2023, NN 138-1882/2023

28
Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2077/2022 iz 25.11.2022
Stupanje na snagu: 24.11.2022

30
Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-1872/2022 iz 19.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

31
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-609/2021 iz 19.3.2021
Stupanje na snagu: 8.4.2021

32
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-610/2021 iz 19.3.2021
Stupanje na snagu: 8.4.2021

33
Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-342/2023 iz 20.2.2023
Stupanje na snagu: 28.2.2023

34
Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1545/2021 iz 21.7.2021
Stupanje na snagu: 29.7.2021

35
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2054/2022 iz 23.11.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

36
Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2297/2020 iz 28.10.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.1.2023, NN 5-89/2023

37
Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2568/2020 iz 4.12.2020
Stupanje na snagu: 1.2.2021

38
Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2570/2020 iz 4.12.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.11.2021, NN 124-2125/2021

39
Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-681/2023 iz 7.4.2023
Stupanje na snagu: 15.4.2023

40
Pravilnik o aerodromima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-591/2022 iz 20.4.2022
Stupanje na snagu: 28.4.2022

42
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2482/2013 iz 12.9.2013
Stupanje na snagu: 20.9.2013

43
44
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2485/2013 iz 12.9.2013
Stupanje na snagu: 20.9.2013

45
Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2486/2013 iz 12.9.2013
Stupanje na snagu: 20.9.2013

46
Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-702/2013 iz 29.3.2013
Stupanje na snagu: 1.7.2013

47
Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-730/2013 iz 3.4.2013
Stupanje na snagu: 1.7.2013

48
Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1509/2013 iz 20.6.2013
Stupanje na snagu: 1.7.2013

49
Pravilnik o naknadama zračnih luka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1251/2015 iz 12.6.2015
Stupanje na snagu: 20.6.2015

50
Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1320/2013 iz 5.6.2013
Stupanje na snagu: 1.7.2013

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije