Poredano po:

Broj dokumenata: 483

1
Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-497/2020 iz 24.3.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2020

3
Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1509/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

4
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1512/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

5
Odluka o prijevozu kočijama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-908/2014 iz 18.4.2014
Stupanje na snagu: 26.4.2014

6
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne plinske rasvjete na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 33-2110/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 24.11.2022

7
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-1875/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

8
Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-956/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu: 2.5.2017

9
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1247/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

10
Program mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-272/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

12
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1657/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu: 1.1.2008

13
Odluka o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-802/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu: 6.7.2007

14
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1433/2008 iz 30.10.2008
Stupanje na snagu: 30.10.2008

16
Program mjera povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-601/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

17
Program unapređenja intersektorske suradnje u cilju povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-602/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

18
Odluka o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-888/2002 iz 29.10.2002
Stupanje na snagu: 4.11.2002

19
Program poticanja zapošljavanja za Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-261/2002 iz 25.4.2002
Stupanje na snagu: 25.4.2002

20
Odluka o načinu obračuna i plaćanja komunalne usluge opskrbe vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-116/2003 iz 19.2.2003
Stupanje na snagu: 19.2.2003

21
Gradski program djelovanja za mlade Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-730/2004 iz 14.7.2004
Stupanje na snagu: 14.7.2004

22
Program i plana izgradnje novih objekata, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata za potrebe osnovnog školstva Grada Zagreba u razdoblju od 2005. - 2007. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1239/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

23
Zaključak o prostorima mjesne samouprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-346/2014 iz 3.3.2014
Stupanje na snagu: 11.3.2014

24
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1372/2018 iz 21.6.2018
Stupanje na snagu: 29.6.2018

25
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1739/2018 iz 9.8.2018
Stupanje na snagu: 31.7.2018

26
Pravilnik o stručnom usavršavanju službenika i namještenika gradskih upravnih tijela Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-864/2021 iz 14.5.2021
Stupanje na snagu: 22.5.2021

27
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-596/2022 iz 2.3.2022
Stupanje na snagu: 25.2.2022

28
Odluka o koeficijentima za preračunavanje vrijednosti arondacijskih površina (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1162/2013 iz 28.5.2013
Stupanje na snagu: 15.5.2013

29
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 24-2866/2013 iz 29.11.2013
Stupanje na snagu: 7.12.2013

30
Pravilnik o zaštiti od požara (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 25-3353/2013 iz 23.12.2013
Stupanje na snagu: 31.12.2013

31
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1269/2011 iz 28.9.2011
Stupanje na snagu: 6.10.2011

32
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1913/2011 iz 30.12.2011
Stupanje na snagu: 15.12.2011

33
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-422/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu: 29.3.2011

34
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-909/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu: 21.7.2012

35
Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-1170/2012 iz 28.9.2012
Stupanje na snagu: 6.10.2012

36
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1230/2012 iz 29.10.2012
Stupanje na snagu: 6.11.2012

37
Plan sredstava za financiranje Programa javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1745/2018 iz 9.8.2018
Stupanje na snagu: 27.7.2018

38
Plan kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-844/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

39
Plan kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-845/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 27.2.2019

40
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2019. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-847/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

41
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama s pravom javnosti u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-848/2019 iz 25.3.2019
Stupanje na snagu: 13.3.2019

42
Plan zaštite od požara Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-662/2020 iz 30.3.2020
Stupanje na snagu: 25.3.2020

43
Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-745/2020 iz 9.4.2020
Stupanje na snagu: 10.4.2020

44
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-717/2021 iz 8.4.2021
Stupanje na snagu: 16.4.2021

45
Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 29-2234/2021 iz 14.12.2021
Stupanje na snagu: 1.1.2021

46
Zaključak o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-478/2021 iz 22.3.2021
Stupanje na snagu: 16.3.2021

47
Pravilnik o popisu imovine i obveza (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1890/2010 iz 29.12.2010
Stupanje na snagu: 1.1.2011

48
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1893/2010 iz 29.12.2010
Stupanje na snagu: 6.1.2011

49
Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-980/2015 iz 1.7.2015
Stupanje na snagu: 9.7.2015

50
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1100/2015 iz 20.7.2015
Stupanje na snagu: 28.7.2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije