Poredano po:

Broj dokumenata: 499

1
Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1242/2022 iz 1.6.2022
Stupanje na snagu: 26.5.2022

2
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1350/2022 iz 21.6.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2023, SGZ 37-2430/2022

3
Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1509/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

4
Odluka o socijalnoj skrbi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1510/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2023, SGZ 8-394/2023

5
Odluka o osnivanju Vijeća za zaštitu potrošača (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1512/2022 iz 18.7.2022
Stupanje na snagu: 26.7.2022

6
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 28-1875/2022 iz 7.10.2022
Stupanje na snagu: 15.10.2022

7
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne plinske rasvjete na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 33-2110/2022 iz 16.11.2022
Stupanje na snagu: 24.11.2022

8
Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Gradske uprave (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 34-2180/2022 iz 30.11.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

9
Program osiguravanja smještaja obiteljima s maloljetnom djecom u kriznim situacijama za 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 36-2297/2022 iz 14.12.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

10
Program financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2023. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 39-2505/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu: 8.12.2022

11
Pravilnik o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2536/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

12
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2573/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.3.2023, SGZ 12-715/2023

13
Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2575/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.3.2023, SGZ 14-848/2023

14
Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2576/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.3.2023, SGZ 12-716/2023

15
Podatak o prosječnoj neto i bruto plaći u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj 2022. - kolovoz 2022. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 40-2577/2022 iz 29.12.2022
Stupanje na snagu: 20.12.2022

16
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-538/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.11.2022, SGZ 33-2112/2022

17
Pravilnik o unutarnjem redu Službe za informacijski sustav i tehničke poslove (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-543/2022 iz 28.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.3.2022, SGZ 9-651/2022

18
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-596/2022 iz 2.3.2022
Stupanje na snagu: 25.2.2022

19
Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-778/2023 iz 25.4.2023
Stupanje na snagu: 3.5.2023

20
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-864/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu: 11.5.2023

21
Odluka o komunalnom redu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-868/2023 iz 3.5.2023
Stupanje na snagu: 11.5.2023

23
Pravilnik o financiranju provedbe lovnogospodarskih osnova koje provode udruge ovlaštenici prava lova na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-1080/2023 iz 13.6.2023
Stupanje na snagu: 21.6.2023

24
Cjenik pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-31/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 15.1.2023

25
Pravilnik o korištenju prihoda od spomeničke rente (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-5/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.6.2023, SGZ 19-1161/2023

26
Zaključak o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-8/2023 iz 9.1.2023
Stupanje na snagu: 22.12.2022

27
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-1573/2015 iz 14.9.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.11.2016, SGZ 20-2221/2016

28
Pravilnik o dimnjačarskim iskaznicama i obrascu kontrolnog lista nedostataka (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1611/2015 iz 2.10.2015
Stupanje na snagu: 10.10.2015

29
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1732/2015 iz 26.10.2015
Stupanje na snagu: 1.1.2016

30
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1770/2015 iz 26.10.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.8.2018, SGZ 18-1660/2018

31
Zaključak o dodjeli gradskih prostora na korištenje (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 23-1812/2015 iz 4.11.2015
Stupanje na snagu: 12.11.2015

32
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2327/2015 iz 23.12.2015
Stupanje na snagu: 22.12.2015

33
Program financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije u 2016. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 27-2477/2015 iz 30.12.2015
Stupanje na snagu: 22.12.2015

35
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-152/2015 iz 3.3.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.8.2016, SGZ 12-1609/2016

36
Plan sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-196/2015 iz 13.3.2015
Stupanje na snagu: 17.2.2015

37
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-299/2015 iz 31.3.2015
Stupanje na snagu: 8.4.2015

38
Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-305/2015 iz 31.3.2015
Stupanje na snagu: 27.3.2015

39
Pravilnik o dodjeli financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-444/2015 iz 7.4.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.3.2017, SGZ 3-383/2017

40
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-681/2015 iz 5.6.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.10.2016, SGZ 17-1769/2016

42
Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2015. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-683/2015 iz 5.6.2015
Stupanje na snagu: 6.6.2015

43
Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-732/2015 iz 5.6.2015
Stupanje na snagu: 13.6.2015

44
Naredba o odvozu komunalnog otpada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1543/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.7.2016

45
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-1571/2016 iz 25.7.2016
Stupanje na snagu: 2.8.2016

46
Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-1572/2016 iz 25.7.2016
Stupanje na snagu: 2.8.2016

47
Zaključak o financijskoj potpori privatnim školama s pravom javnosti u 2016. godini (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-1681/2016 iz 18.8.2016
Stupanje na snagu: 27.7.2016

48
Zaključak o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba u 2016. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1725/2016 iz 31.8.2016
Stupanje na snagu: 18.8.2016

49
50
Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-901/1995 iz 19.10.1995
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2014, SGZ 8-912/2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije