Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Posljedice ukidanja odredaba općeg akta; 3.11.2021 · Županijski sudovi u RH

Područje: Posljedice ukidanja odredaba općeg akta

Broj odluke: Gž 745/2021-2

2
Stranačka sposobnost; 9.10.2019 · Županijski sudovi u RH

Područje: Stranačka sposobnost

Broj odluke: Gž Ovr 186/2018-3

3
Zahtjev za ocjenu suglasnosti podzakonskog akta sa zakonom i ustavom; 27.11.2017 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zahtjev za ocjenu suglasnosti podzakonskog akta sa zakonom i ustavom

Broj odluke: Gž 753/2017-2

4
Prestanak važenja općeg akta; 16.12.2016 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prestanak važenja općeg akta

Broj odluke: Gž-2416/16-2

5
Stvarna nadležnost; 27.2.2015 · Županijski sudovi u RH

Područje: Stvarna nadležnost

Broj odluke: Gž-5200/14-2

6
Zaštita od nezakonite radnje; 24.3.2014 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zaštita od nezakonite radnje

Broj odluke: Gž-1338/14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud