Poredano po:

Broj dokumenata: 8411

1
Proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava zaplijenjenih u postupku izravne naplate temeljem ovršne isprave; 28.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Proglašenje nedopuštenim pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava zaplijenjenih u postupku izravne naplate temeljem ovršne isprave

Broj odluke: Gž Ovr 499/2022-2

2
Predbilježba prava nazadkupa; 28.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Predbilježba prava nazadkupa

Broj odluke: Gž Zk 499/2022-2

3
Sporovi o pravu korištenja grobnog mjesta; 26.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Sporovi o pravu korištenja grobnog mjesta

Broj odluke: Gž 687/2022-2

4
Ponavljanje postupka; 26.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ponavljanje postupka

Broj odluke: Gž Zk 550/2022-2

5
Nesposobnost za rad punomoćnika kao razlog za povrat u prijašnje stanje; 20.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nesposobnost za rad punomoćnika kao razlog za povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: Gž 868/2022-2

6
Grobni očevidnik; 20.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Grobni očevidnik

Broj odluke: Gž 3135/2022-2

7
Povreda načela raspravljanja pred sudom; 16.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Povreda načela raspravljanja pred sudom

Broj odluke: Gž Zk 562/2022-2

8
Pravo na djelomično ostvarivanje samostalne roditeljske skrbi radi određenih prava maloljetnog djeteta; 15.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pravo na djelomično ostvarivanje samostalne roditeljske skrbi radi određenih prava maloljetnog djeteta

Broj odluke: Gž Ob 25/2022-2

9
Visina tražbine kao bitna činjenica pri utvrđenju pravične ravnoteže interesa stranaka; 14.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Visina tražbine kao bitna činjenica pri utvrđenju pravične ravnoteže interesa stranaka

Broj odluke: Gž Ovr 292/2022-2

10
Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad; 8.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Posljedice potpune zdravstvene nesposobnosti za rad

Broj odluke: Gž R 886/2022-3

11
Djelomično lišenje poslovno sposobnosti; 7.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Djelomično lišenje poslovno sposobnosti

Broj odluke: Gž Ob 19/2022-2

12
Nastavak parničnog postupka prekinutog uslijed prestanka postojanja stranke; 6.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nastavak parničnog postupka prekinutog uslijed prestanka postojanja stranke

Broj odluke: Gž 908/2022-2

13
Ovlaštenje zemljišnoknjižnog suda; 2.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ovlaštenje zemljišnoknjižnog suda

Broj odluke: Gž Zk 518/2021-2

14
Prekid parnice radi naknade neimovinske štete; 29.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prekid parnice radi naknade neimovinske štete

Broj odluke: Gž 667/2022-2

15
Djelomično lišenje poslovne sposobnosti; 29.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Djelomično lišenje poslovne sposobnosti

Broj odluke: Gž Ob 6/2022-2

16
Nepošten posjednik; 25.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nepošten posjednik

Broj odluke: Gž 969/2022-2

17
Izjava o prijeboju; 25.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Izjava o prijeboju

Broj odluke: Gž 776/2022-2

18
Oslobođenje od sudske pristojbe; 24.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Oslobođenje od sudske pristojbe

Broj odluke: Gž R 106/2022-2

19
Troškovi zastupanja uslijed priznanja tužbenog zahtjeva; 24.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Troškovi zastupanja uslijed priznanja tužbenog zahtjeva

Broj odluke: Gž R 44/2022-2

20
Odbačaj prijedloga za ovrhu; 24.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odbačaj prijedloga za ovrhu

Broj odluke: Gž Ovr 337/2022-2

21
Zabilježba spora; 23.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba spora

Broj odluke: Gž Zk 586/2022-2

22
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi; 23.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

Broj odluke: Gž R 74/2022-2

23
Zabilježba spora; 22.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba spora

Broj odluke: Gž Zk 582/2022-2

24
Sudski raskid radnog odnosa; 22.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Sudski raskid radnog odnosa

Broj odluke: Gž R 872/2022-3

25
Utvrđenje visine nastale štete na motornom vozilu; 22.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Utvrđenje visine nastale štete na motornom vozilu

Broj odluke: Gž 744/2022-2

26
Pogrešno naznačeno ime ovršenika u prijedlogu za ovrhu; 19.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pogrešno naznačeno ime ovršenika u prijedlogu za ovrhu

Broj odluke: Gž Ovr 252/2022-2

27
Uvjeti za dosudu nekretnine u elektroničkoj javnoj dražbi; 19.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uvjeti za dosudu nekretnine u elektroničkoj javnoj dražbi

Broj odluke: Gž Ovr 273/2022-2

28
Uvjeti za određivanje prisilnog založnog prava; 18.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uvjeti za određivanje prisilnog založnog prava

Broj odluke: Gž Ovr 272/2022-2

29
Nemogućnost obustave ovrhe uslijed neplaćanja troškova; 18.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nemogućnost obustave ovrhe uslijed neplaćanja troškova

Broj odluke: Gž Ovr 277/2022-2

30
Nastup zastare tražbine utvrđene u ovršnoj presudi; 17.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Nastup zastare tražbine utvrđene u ovršnoj presudi

Broj odluke: Gž Ovr 269/2022-2

31
Brisanje fiducijarnog prava vlasništva; 17.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Brisanje fiducijarnog prava vlasništva

Broj odluke: Gž Zk 567/2022-2

32
Neopravdan izostanak tužitelja; 17.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Neopravdan izostanak tužitelja

Broj odluke: Gž R 658/2022-2

33
Dokazivanje vjerojatnosti nastanka neznatne štete; 16.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dokazivanje vjerojatnosti nastanka neznatne štete

Broj odluke: Gž Ovr 245/2022-2

34
Proglašenje nestale osobe umrlom; 16.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Proglašenje nestale osobe umrlom

Broj odluke: Gž 834/2022-2

35
Ovrha radi ostvarivanja suposjeda cijele nekretnine; 12.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ovrha radi ostvarivanja suposjeda cijele nekretnine

Broj odluke: Gž Ovr 244/2022-2

36
Zabilježba pokretanja postupka; 10.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba pokretanja postupka

Broj odluke: Gž Zk 509/2022-2

37
Osiguranje dokaza radi utvrđenja identiteta pošiljatelja e-mail poruke; 10.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Osiguranje dokaza radi utvrđenja identiteta pošiljatelja e-mail poruke

Broj odluke: Gž 631/2022-2

38
Podobnost ovršne isprave za određivanje osiguranja prisilnim založnim pravom; 9.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Podobnost ovršne isprave za određivanje osiguranja prisilnim založnim pravom

Broj odluke: Gž Ovr 275/2022-2

39
Privremena mjera; 9.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Privremena mjera

Broj odluke: Gž Ob 11/2022-2

40
Osiguranje troškova parničnog postupka koji je u tijeku; 8.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Osiguranje troškova parničnog postupka koji je u tijeku

Broj odluke: Gž Ovr 279/2022-2

41
Prijedlog za izdavanje platnog naloga; 8.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prijedlog za izdavanje platnog naloga

Broj odluke: Gž Ovr 240/2022-2

42
Utvrđenje identiteta ovršenika i ispravljanje pogreške u imenu ovršenika; 4.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Utvrđenje identiteta ovršenika i ispravljanje pogreške u imenu ovršenika

Broj odluke: Gž Ovr 274/2022-2

43
Ispravljanje rješenja o nasljeđivanju; 3.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ispravljanje rješenja o nasljeđivanju

Broj odluke: Gž 698/2022-2

44
Osiguranje dokaza utvrđenjem stanja građevine; 3.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Osiguranje dokaza utvrđenjem stanja građevine

Broj odluke: Gž 675/2022-2

45
Zabilježba spora; 2.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba spora

Broj odluke: Gž Zk 563/2022-2

46
Služnost vodova; 28.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Služnost vodova

Broj odluke: Gž 851/2022-2

47
Provedba prijavnog lista radi upisa nerazvrstane ceste; 28.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Provedba prijavnog lista radi upisa nerazvrstane ceste

Broj odluke: Gž Zk 91/2022-2

48
Upis prava stvarne služnosti parkirališta; 28.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Upis prava stvarne služnosti parkirališta

Broj odluke: Gž Zk 564/2022-2

49
Utvrđenje obveznika plaćanja vodnih usluga; 27.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Utvrđenje obveznika plaćanja vodnih usluga

Broj odluke: Gž 617/2022-2

50
Rješenje kojim se utvrđuje da je tužba povučena; 27.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Rješenje kojim se utvrđuje da je tužba povučena

Broj odluke: Gž 631/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud