Poredano po:

Broj dokumenata: 8605

1
Postojanje izvanbračne zajednice; 30.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Postojanje izvanbračne zajednice

Broj odluke: Gž 29/2023-2

2
Pravne posljedice prividnog ugovora; 24.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pravne posljedice prividnog ugovora

Broj odluke: Gž 1177/2022-2

3
Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda; 23.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda

Broj odluke: Gž Zk 446/2022-2

4
Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika; 20.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika

Broj odluke: Gž Ovr 695/2022-2

5
Odgoda ovrhe; 19.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgoda ovrhe

Broj odluke: Gž Ovr 467/2022-3

6
Brisovna tužba uslijed ništetnog ugovora; 18.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Brisovna tužba uslijed ništetnog ugovora

Broj odluke: Gž Zk 437/2022-2

7
Spajanje suvlasničkih udjela; 17.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Spajanje suvlasničkih udjela

Broj odluke: Gž Zk 443/2022-2

8
Sudski penali; 17.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Sudski penali

Broj odluke: Gž Ovr 706/2022-2

9
Europska potvrda o nasljeđivanju; 16.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Europska potvrda o nasljeđivanju

Broj odluke: Gž Zk 142/2022-3

10
Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka; 16.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka

Broj odluke: Gž Zk 524/2022-3

11
Neplaćanje predujma; 13.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Neplaćanje predujma

Broj odluke: Gž Ovr 707/2022-3

12
Provedba prijavnog lista; 13.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Provedba prijavnog lista

Broj odluke: Gž Zk 659/2022-2

13
Ovršenik koji nema registrirano prebivalište; 10.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ovršenik koji nema registrirano prebivalište

Broj odluke: Gž Ovr 395/2022-2

14
Pojedinačni ispravni postupak; 10.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pojedinačni ispravni postupak

Broj odluke: Gž Zk 135/2022-3

15
Prijavni list; 10.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prijavni list

Broj odluke: Gž Zk 351/2022-2

16
Sudska pristojba; 9.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Sudska pristojba

Broj odluke: Gž R 257/2022-2

17
Obustava ovrhe zbog neaktivnosti ovrhovoditelja; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obustava ovrhe zbog neaktivnosti ovrhovoditelja

Broj odluke: Gž Ovr 387/2022-2

18
Trošak parničnog postupka; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Trošak parničnog postupka

Broj odluke: Gž R 239/2022-2

19
Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka

Broj odluke: Gž Zk 687/2022-2

20
Uzdržavanje bračnog druga; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uzdržavanje bračnog druga

Broj odluke: Gž Ob 36/2022-3

21
Trošak sastava zahtjeva za izravnu naplatu; 4.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Trošak sastava zahtjeva za izravnu naplatu

Broj odluke: Gž Ovr 386/2022-2

22
Predujmljivanje troškova ovrhe kod javnog bilježnika; 4.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Predujmljivanje troškova ovrhe kod javnog bilježnika

Broj odluke: Gž Ovr 391/2022-2

23
Plaćanje pristojbe na prijedlog za izdavanje platnog naloga; 3.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Plaćanje pristojbe na prijedlog za izdavanje platnog naloga

Broj odluke: Gž 1210/2022-2

24
Žalba zbog izostanka ovlaštenja na zastupanje; 3.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Žalba zbog izostanka ovlaštenja na zastupanje

Broj odluke: Gž 1213/2022-2

25
Pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka radi uknjižbe prava prvokupa; 2.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka radi uknjižbe prava prvokupa

Broj odluke: Gž Zk 674/2022-2

26
Žalba protiv rješenja; 2.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Žalba protiv rješenja

Broj odluke: Gž Zk 678/2022-3

27
Smetanje posjeda; 2.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Područje: Smetanje posjeda

Broj odluke: Gž 944/2022-3

28
Pravo na naknadu troškova postupka uslijed povlačenja tužbe; 27.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pravo na naknadu troškova postupka uslijed povlačenja tužbe

Broj odluke: Gž 1149/2022-2

29
Razmjerno namirenje tražbina ovrhovoditelja; 22.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Razmjerno namirenje tražbina ovrhovoditelja

Broj odluke: Gž Ovr 329/2022-2

30
Odgoda ovrhe uslijed parnice radi utvrđenja ništetnosti ovršne isprave; 21.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Odgoda ovrhe uslijed parnice radi utvrđenja ništetnosti ovršne isprave

Broj odluke: Gž Ovr 331/2022-2

31
Prava jamca; 19.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prava jamca

Broj odluke: Gž 1297/2022-2

32
Darovanje nekretnine; 14.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Darovanje nekretnine

Broj odluke: Gž 1166/2022-2

33
Zastara naknade za pristup ročištu; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Zastara naknade za pristup ročištu

Broj odluke: Gž 717/2022-2

34
Ogluha u povodu ništetnosti ugovora o kreditu; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Ogluha u povodu ništetnosti ugovora o kreditu

Broj odluke: Gž 1189/2022-2

35
Tuženikova obveza na dokazivanje posebnih okolnosti; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Tuženikova obveza na dokazivanje posebnih okolnosti

Broj odluke: Gž 1216/2022-2

36
Dokazivanje nepostojanja nepoštenih odredbi; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dokazivanje nepostojanja nepoštenih odredbi

Broj odluke: Gž 1271/2022-2

37
Dokazivanje činjenice o značenju promjenjive kamatne stope; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Dokazivanje činjenice o značenju promjenjive kamatne stope

Broj odluke: Gž 1290/2022-2

38
Poništaj ugovora o prodaji zbog bitne zablude; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Poništaj ugovora o prodaji zbog bitne zablude

Broj odluke: Gž 1314/2022-2

39
Obveza fiducijanta na plaćanje zajedničke pričuve; 12.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obveza fiducijanta na plaćanje zajedničke pričuve

Broj odluke: Gž 1328/2022-2

40
Utvrđenje vrijednosti nekretnine ovršenika; 9.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Utvrđenje vrijednosti nekretnine ovršenika

Broj odluke: Gž Ovr 323/2022-3

41
Obični suparničari u parnici radi utvrđenja ništetnosti; 7.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Obični suparničari u parnici radi utvrđenja ništetnosti

Broj odluke: Gž 1251/2022-3

42
Raspolaganje s predmetom spora tijekom trajanja parnice; 7.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Raspolaganje s predmetom spora tijekom trajanja parnice

Broj odluke: Gž 1256/2022-2

43
Upravitelj zgrade kao zakonski zastupnik suvlasnika; 6.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Upravitelj zgrade kao zakonski zastupnik suvlasnika

Broj odluke: Gž 928/2022-2

44
Pasivna legitimacija u parnici radi naplate komunalne naknade; 6.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Pasivna legitimacija u parnici radi naplate komunalne naknade

Broj odluke: Gž 1275/2022-2

45
Prekid postupka zbog prethodnog pitanja počinjenja kaznenog djela; 5.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Prekid postupka zbog prethodnog pitanja počinjenja kaznenog djela

Broj odluke: Gž 1242/2022-2

46
Teret dokazivanja; 2.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Teret dokazivanja

Broj odluke: Gž 1248/2022-2

47
Otpremnina; 2.12.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Otpremnina

Broj odluke: Gž R 1124/2022-3

48
Postupak osnivanja i dopune zemljišne knjige; 29.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Postupak osnivanja i dopune zemljišne knjige

Broj odluke: Gž Zk 497/2022-2

49
Posljedice raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju; 29.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Posljedice raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju

Broj odluke: Gž 1223/2022-2

50
Uredna odjava RTV prijamnika; 24.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Područje: Uredna odjava RTV prijamnika

Broj odluke: Gž 1123/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud