Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Manje obračunati porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost; 24.11.2021 · Upravni sud RH

Područje: Manje obračunati porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost

Broj odluke: Usž 14/2021-2

2
Osnovica za naknadu plaće; 27.4.2021 · Upravni sud RH

Područje: Osnovica za naknadu plaće

Broj odluke: Usž 179/2021-2

3
Porez na dohodak; 18.2.2021 · Upravni sud RH

Područje: Porez na dohodak

Broj odluke: Usž 139/2021-2

4
Porez na dohodak; 17.1.2019 · Upravni sud RH

Područje: Porez na dohodak

Broj odluke: Usž 4609/2018-2

5
Nadzor utvrđivanja poreza; 14.9.2016 · Upravni sud RH

Područje: Nadzor utvrđivanja poreza

Broj odluke: Usž 2510/2016-2

6
Utvrđivanje dohotka; 11.5.2016 · Upravni sud RH

Područje: Utvrđivanje dohotka

Broj odluke: Usž 1166/2016-2

7
Porez na dohodak; 3.3.2016 · Upravni sud RH

Područje: Porez na dohodak

Broj odluke: Usž 523/2016-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud