Poredano po:

Broj dokumenata: 15

1
Naknada za oduzetu imovinu; 12.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naknada za oduzetu imovinu

Broj odluke: Usž 3691/2019-2

2
Promjena adrese sjedišta zdravstvene ustanove; 21.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Promjena adrese sjedišta zdravstvene ustanove

Broj odluke: Usž 674/2020-3

3
Razrješenje stalnog sudskog vještaka; 27.5.2020 · Upravni sud RH

Područje: Razrješenje stalnog sudskog vještaka

Broj odluke: Usž 382/2019-3

4
Spomenička renta; 13.2.2020 · Upravni sud RH

Područje: Spomenička renta

Broj odluke: Usž 690/2020-2

5
Utvrđivanje svojstva osiguranika; 29.1.2020 · Upravni sud RH

Područje: Utvrđivanje svojstva osiguranika

Broj odluke: Usž 249/2020-2

6
Naknada troškova zastupanja; 20.11.2019 · Upravni sud RH

Područje: Naknada troškova zastupanja

Broj odluke: Usž 3744/2018-2

7
Priznanje prava na dio invalidske mirovine; 16.1.2019 · Upravni sud RH

Područje: Priznanje prava na dio invalidske mirovine

Broj odluke: Usž 126/2019-2

8
Porezni dug; 20.11.2014 · Upravni sud RH

Područje: Porezni dug

Broj odluke: Usž-145/2014-5

9
Dug poreznog jamca; 15.5.2014 · Upravni sud RH

Područje: Dug poreznog jamca

Broj odluke: Usž 644/2013-3

10
Potvrda glavnog projekta; 3.4.2014 · Upravni sud RH

Područje: Potvrda glavnog projekta

Broj odluke: Zpa-5/2011-15

11
Porez na tvrtku; 22.1.2014 · Upravni sud RH

Područje: Porez na tvrtku

Broj odluke: Us 1144/2011-4

12
Naknada za oduzetu imovinu; 7.11.2013 · Upravni sud RH

Područje: Naknada za oduzetu imovinu

Broj odluke: Us-661/2011-9

13
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi; 30.1.2013 · Upravni sud RH

Područje: Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

Broj odluke: Usž-246/2012-2

14
Ustavna prava i slobode; 8.3.2012 · Upravni sud RH

Područje: Ustavna prava i slobode

Broj odluke: Zpa-59/2011-6

15
Sukob interesa; 20.5.2010 · Upravni sud RH

Područje: Sukob interesa

Broj odluke: Zpa-101/2009-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud