Poredano po:

Broj dokumenata: 3508

1
Postupanje javnopravnog tijela; 2.12.2021 · Upravni sud RH

Područje: Postupanje javnopravnog tijela

Broj odluke: Usž 5156/2019-4

2
Prava iz mirovinskog osiguranja; 1.12.2020 · Upravni sud RH

Područje: Prava iz mirovinskog osiguranja

Broj odluke: Usž 179/2020-9

3
Pravo na starosnu mirovinu; 17.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Pravo na starosnu mirovinu

Broj odluke: Usž 183/2020-2

4
Ozljeda na radu; 17.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Ozljeda na radu

Broj odluke: Usž 352/2020-2

5
Nastavak studija; 13.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Nastavak studija

Broj odluke: Usž 3692/2019-2

6
Određivanje mirovine; 12.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Određivanje mirovine

Broj odluke: Usž 407/2020-2

7
Naknada za oduzetu imovinu; 12.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naknada za oduzetu imovinu

Broj odluke: Usž 3691/2019-2

8
Pravo vlasništva; 6.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Pravo vlasništva

Broj odluke: Usž 3225/2019-2

9
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole; 6.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole

Broj odluke: Usž 3340/2020-2

10
Odjava prebivališta; 4.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Odjava prebivališta

Broj odluke: Usž 247/2020-2

11
Naplata trošarine na energente; 4.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naplata trošarine na energente

Broj odluke: Usž 261/2020-2

12
Imenovanje rukovodećeg policijskog službenika; 4.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Imenovanje rukovodećeg policijskog službenika

Broj odluke: Usž 436/2019-2

13
Odgoda ovrhe; 4.11.2020 · Upravni sud RH

Područje: Odgoda ovrhe

Broj odluke: Usž 459/2020-2

14
Porez na dohodak; 28.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Porez na dohodak

Broj odluke: Usž 106/2020-2

15
Staž osiguranja s povećanim trajanjem; 28.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Broj odluke: Usž 198/2020-2

16
Pravo na zaposlenje; 28.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Pravo na zaposlenje

Broj odluke: Usž 453/2019-2

17
Invalidska mirovina; 28.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Invalidska mirovina

Broj odluke: Usž 454/2019-2

18
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 28.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Broj odluke: Usž 584/2019-3

19
Obiteljska mirovina; 21.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Obiteljska mirovina

Broj odluke: Usž 388/2020-2

20
Starosna mirovina; 21.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Starosna mirovina

Broj odluke: Usž 399/2020-2

21
Pravo na razmjerni dio invalidske mirovine; 14.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Pravo na razmjerni dio invalidske mirovine

Broj odluke: Usž 250/2020-2

22
Priznanje prava na obiteljsku mirovinu; 14.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Priznanje prava na obiteljsku mirovinu

Broj odluke: Usž 737/2020-2

23
Stambeno zbrinjavanje; 1.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Stambeno zbrinjavanje

Broj odluke: Usž 1026/2019-3

24
Rješenje o izvedenom stanju; 1.10.2020 · Upravni sud RH

Područje: Rješenje o izvedenom stanju

Broj odluke: Usž 3808/2020-2

25
Određivanje mirovine; 30.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Određivanje mirovine

Broj odluke: Usž 182/2020-2

26
Povrat poreza na dodanu vrijednost; 30.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Povrat poreza na dodanu vrijednost

Broj odluke: Usž 101/2019-2

27
Privremeno korištenje veza; 25.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Privremeno korištenje veza

Broj odluke: Usž 3368/2020-2

28
Status imovine; 24.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Status imovine

Broj odluke: Usž 3552/2020-3

29
Određivanje najniže mirovine; 23.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Određivanje najniže mirovine

Broj odluke: Usž 288/2020-2

30
Raspored na radno mjesto; 23.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Raspored na radno mjesto

Broj odluke: Usž 44/2020-2

31
Status hrvatskog branitelja; 23.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Status hrvatskog branitelja

Broj odluke: Usž 696/2020-2

32
Naknada oduzete imovine; 17.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naknada oduzete imovine

Broj odluke: Usž 3408/2019-2

33
Utvrđivanje prava vlasništva; 17.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Utvrđivanje prava vlasništva

Broj odluke: Usž 2857/2019-3

34
Izdavanje domovnice; 15.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Izdavanje domovnice

Broj odluke: Usž 410/2019-4

35
Utvrđivanje prava vlasništva; 11.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Utvrđivanje prava vlasništva

Broj odluke: Usž 248/2019-3

36
Izvršenje presude; 11.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Izvršenje presude

Broj odluke: Usž 3389/2020-2

37
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade; 11.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

Broj odluke: Usž 3745/2019-4

38
Porez na korištenje javnih površina; 10.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Porez na korištenje javnih površina

Broj odluke: Usž 465/2020-2

39
Prava iz mirovinskog osiguranja; 8.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Prava iz mirovinskog osiguranja

Broj odluke: Usž 556/2019-3

40
Pravo na naknadu troškova kupljenog lijeka; 2.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Pravo na naknadu troškova kupljenog lijeka

Broj odluke: Usž 273/2019-3

41
Naknada troškova kupljenog lijeka; 2.9.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naknada troškova kupljenog lijeka

Broj odluke: Usž 424/2019-3

42
Njega djeteta s težim smetnjama u razvoju; 26.8.2020 · Upravni sud RH

Područje: Njega djeteta s težim smetnjama u razvoju

Broj odluke: Usž 206/2019-3

43
Određivanje najniže braniteljske mirovine; 25.8.2020 · Upravni sud RH

Područje: Određivanje najniže braniteljske mirovine

Broj odluke: Usž 336/2020-2

44
Svojstvo osiguranika iz mirovinskog osiguranja; 25.8.2020 · Upravni sud RH

Područje: Svojstvo osiguranika iz mirovinskog osiguranja

Broj odluke: Usž 680/2020-2

45
Naknada za oduzetu imovinu; 17.7.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naknada za oduzetu imovinu

Broj odluke: Usž 3223/2019-3

46
Prekid izvršenja rješenja o uklanjanju; 17.7.2020 · Upravni sud RH

Područje: Prekid izvršenja rješenja o uklanjanju

Broj odluke: Usž 3497/2019-2

47
Prestanak službe; 16.7.2020 · Upravni sud RH

Područje: Prestanak službe

Broj odluke: Usž 263/2020-2

48
Naknada plaće; 14.7.2020 · Upravni sud RH

Područje: Naknada plaće

Broj odluke: Usž 581/2019-2

49
Starosna mirovina; 14.7.2020 · Upravni sud RH

Područje: Starosna mirovina

Broj odluke: Usž 137/2020-2

50
Priznavanje prava statusa njegovatelja; 14.7.2020 · Upravni sud RH

Područje: Priznavanje prava statusa njegovatelja

Broj odluke: Usž 787/2020-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud