Poredano po:

Broj dokumenata: 2288

1
Privremene mjere sukladno Zakonu o trgovačkim društvima; 26.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Privremene mjere sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

Broj odluke: Pž 3952/2022-2

2
Trenutak sklapanja ugovora o osiguranju; 20.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Trenutak sklapanja ugovora o osiguranju

Broj odluke: Pž 2528/2021-3

3
Dužna pozornost i odgovornost članova uprave; 13.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Dužna pozornost i odgovornost članova uprave

Broj odluke: Pž 2774/2022-2

4
Ponavljanje postupka u slučaju kada stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze; 12.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ponavljanje postupka u slučaju kada stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze

Broj odluke: Pž 2708/2022-3

5
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora; 8.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora

Broj odluke: Pž 3210/2022-2

6
Kapara; 2.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Kapara

Broj odluke: Pž 4246/2021-3

7
Sklapanje glavnog ugovora i sklapanje predugovora; 2.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sklapanje glavnog ugovora i sklapanje predugovora

Broj odluke: Pž 3093/2021-4

8
Sniženje kupoprodajne cijene zbog nedostatka na stvari; 31.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sniženje kupoprodajne cijene zbog nedostatka na stvari

Broj odluke: Pž 3214/2021-3

9
Uznemiravanje suvlasništva legalizacijom; 18.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Uznemiravanje suvlasništva legalizacijom

Broj odluke: Pž 2651/2022-3

10
Ponavljanje postupka u slučaju kada se odluka suda temelji na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka; 16.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ponavljanje postupka u slučaju kada se odluka suda temelji na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka

Broj odluke: Pž 3472/2022-2

11
Ugovor o pomorskom osiguranju-isključenje štete zbog namjere ili krajnje nepažnje; 19.7.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovor o pomorskom osiguranju-isključenje štete zbog namjere ili krajnje nepažnje

Broj odluke: Pž 343/2021-2

12
Tužba člana društva za naknadu štete koju društvo ima prema članovima uprave i nadzornog odbora; 18.7.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Tužba člana društva za naknadu štete koju društvo ima prema članovima uprave i nadzornog odbora

Broj odluke: Pž 2790/2019-4

13
Zatezne kamate na osigurninu ili naknada štete (izmakla korist); 14.7.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zatezne kamate na osigurninu ili naknada štete (izmakla korist)

Broj odluke: Pž 2210/2021-2

14
Osiguranje za naknadu štete koja tuženiku prijeti zbog podizanje tužbe "actio pro socio"; 15.6.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Osiguranje za naknadu štete koja tuženiku prijeti zbog podizanje tužbe "actio pro socio"

Broj odluke: Pž 2790/2019-3

15
Kondemnatorni tužbeni zahtjev prije dospjelosti tražbine; 27.4.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Kondemnatorni tužbeni zahtjev prije dospjelosti tražbine

Broj odluke: Pž 1313/2022-2

16
Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje; 21.3.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: Pž 940/2022-2

17
Šteta na priključnom vozilu; 18.2.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Šteta na priključnom vozilu

Broj odluke: Pž 3771/2021-2

18
Vraćanje zadužnice u posjed izdavatelja; 8.2.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Vraćanje zadužnice u posjed izdavatelja

Broj odluke: Pž 5118/2021-2

19
Odgovornost lovoovlaštenika za štetu od divljači; 4.2.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odgovornost lovoovlaštenika za štetu od divljači

Broj odluke: Pž 2303/2021-2

20
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada; 1.2.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada

Broj odluke: Pž 2571/2021-2

21
Odstupanje od glavnog projekta na zahtjev naručitelja; 27.1.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odstupanje od glavnog projekta na zahtjev naručitelja

Broj odluke: Pž 6073/2021-2

22
Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u slučaju deklaratornog tužbenog zahtjeva; 11.1.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u slučaju deklaratornog tužbenog zahtjeva

Broj odluke: Pž 5493/2021-2

23
Ugovor sklopljen od strane neovlaštene osobe; 1.9.2021 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovor sklopljen od strane neovlaštene osobe

Broj odluke: Pž 920/2020-2

24
Dospjelost naknade štete i naknade za koristi koje je nepošteni posjednik imao za vrijeme svojeg posjedovanja.; 19.7.2021 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Dospjelost naknade štete i naknade za koristi koje je nepošteni posjednik imao za vrijeme svojeg posjedovanja.

Broj odluke: Pž 2996/2018-2

25
Jamčevina umjesto privremene mjere i tijek zateznih kamata; 1.12.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Jamčevina umjesto privremene mjere i tijek zateznih kamata

Broj odluke: Pž 5059/2020-2

26
Zastara tražbine naknade za odvoz komunalnog otpada; 28.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara tražbine naknade za odvoz komunalnog otpada

Broj odluke: Pž 126/2019-2

27
Vjerojatnost postojanja tražbine - pozivanje na parnični postupak; 17.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Vjerojatnost postojanja tražbine - pozivanje na parnični postupak

Broj odluke: Pž 3850/2020-2

28
Pretpostavke za određivanje regulacijske mjere; 9.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pretpostavke za određivanje regulacijske mjere

Broj odluke: Pž 3411/2020-5

29
Povreda moralnog prava autora neovlaštenim objavljivanjem fotografije na internetskom portalu; 4.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Povreda moralnog prava autora neovlaštenim objavljivanjem fotografije na internetskom portalu

Broj odluke: Pž 183/2018-2

30
Sadržaj privremene mjere; 3.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sadržaj privremene mjere

Broj odluke: Pž 3300/2020-4

31
Sklapanje ugovora o kreditu od strane osobe koja nije banka; 2.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sklapanje ugovora o kreditu od strane osobe koja nije banka

Broj odluke: Pž 1351/2020-2

32
Postavljanje zahtjeva sudu za opoziv članova nadzornog odbora; 2.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Postavljanje zahtjeva sudu za opoziv članova nadzornog odbora

Broj odluke: Pž 3547/2020-2

33
Razlozi za žalbu protiv rješenja o ovrsi; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Razlozi za žalbu protiv rješenja o ovrsi

Broj odluke: Pž 3405/2020-2

34
Pretpostavke za obustavu ovrhe; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pretpostavke za obustavu ovrhe

Broj odluke: Pž 3415/2020-2

35
Zakašnjenje osiguratelja; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zakašnjenje osiguratelja

Broj odluke: Pž 1362/2018-2

36
Brisanje subjekta upisa nakon zaključenja stečaja - postupanje registarskog suda; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Brisanje subjekta upisa nakon zaključenja stečaja - postupanje registarskog suda

Broj odluke: Pž 3454/2020-2

37
Žalba protiv rješenja o ovrsi - nedopuštenost žalbenih navoda; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Žalba protiv rješenja o ovrsi - nedopuštenost žalbenih navoda

Broj odluke: Pž 2696/2020-3

38
Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja

Broj odluke: Pž 4598/2018-2

39
Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu

Broj odluke: Pž 4762/2018-3

40
Podobnost privremene mjere za osiguranje nenovčane tražbine; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Podobnost privremene mjere za osiguranje nenovčane tražbine

Broj odluke: Pž 3409/2020-2

41
Ostvarivanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljene stvari; 21.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ostvarivanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljene stvari

Broj odluke: Pž 3695/2018-3

42
Povreda imovinskih prava autora - nadležnost u sporu s međunarodnim elementom; 21.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Povreda imovinskih prava autora - nadležnost u sporu s međunarodnim elementom

Broj odluke: Pž 4784/2018-5

43
Izvanredno preispitivanje europskog platnog naloga - dopuštenost žalbe; 21.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Izvanredno preispitivanje europskog platnog naloga - dopuštenost žalbe

Broj odluke: Pž 5661/2018-3

44
Neodređenost prijedloga za određivanje privremene mjere; 12.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Neodređenost prijedloga za određivanje privremene mjere

Broj odluke: Pž 3313/2020-2

45
Pravo na obaviještenost - manjkava odluka skupštine; 10.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pravo na obaviještenost - manjkava odluka skupštine

Broj odluke: Pž 1471/2020-4

46
Pokretanje prethodnog postupka; 4.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pokretanje prethodnog postupka

Broj odluke: Pž 2590/2018-3

47
Pretpostavke poslovodstva bez naloga; 4.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pretpostavke poslovodstva bez naloga

Broj odluke: Pž 5646/2017-3

48
Prestanak pravne osobe u sporu radi utvrđenja prava vlasništva; 3.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prestanak pravne osobe u sporu radi utvrđenja prava vlasništva

Broj odluke: Pž 3263/2020-2

49
Odlučivanje po stupnjevitoj tužbi; 3.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odlučivanje po stupnjevitoj tužbi

Broj odluke: Pž 6020/2017-2

50
Trošak ročišta za objavu presude; 3.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Trošak ročišta za objavu presude

Broj odluke: Pž 896/2018-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud