Poredano po:

Broj dokumenata: 2265

1
Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje; 21.3.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Opravdani razlog za povrat u prijašnje stanje

Broj odluke: Pž 940/2022-2

2
Šteta na priključnom vozilu; 18.2.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Šteta na priključnom vozilu

Broj odluke: Pž 3771/2021-2

3
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada; 1.2.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada

Broj odluke: Pž 2571/2021-2

4
Ugovor sklopljen od strane neovlaštene osobe; 1.9.2021 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovor sklopljen od strane neovlaštene osobe

Broj odluke: Pž 920/2020-2

5
Zastara tražbine naknade za odvoz komunalnog otpada; 28.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara tražbine naknade za odvoz komunalnog otpada

Broj odluke: Pž 126/2019-2

6
Vjerojatnost postojanja tražbine - pozivanje na parnični postupak; 17.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Vjerojatnost postojanja tražbine - pozivanje na parnični postupak

Broj odluke: Pž 3850/2020-2

7
Pretpostavke za određivanje regulacijske mjere; 9.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pretpostavke za određivanje regulacijske mjere

Broj odluke: Pž 3411/2020-5

8
Povreda moralnog prava autora neovlaštenim objavljivanjem fotografije na internetskom portalu; 4.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Povreda moralnog prava autora neovlaštenim objavljivanjem fotografije na internetskom portalu

Broj odluke: Pž 183/2018-2

9
Sadržaj privremene mjere; 3.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sadržaj privremene mjere

Broj odluke: Pž 3300/2020-4

10
Sklapanje ugovora o kreditu od strane osobe koja nije banka; 2.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sklapanje ugovora o kreditu od strane osobe koja nije banka

Broj odluke: Pž 1351/2020-2

11
Postavljanje zahtjeva sudu za opoziv članova nadzornog odbora; 2.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Postavljanje zahtjeva sudu za opoziv članova nadzornog odbora

Broj odluke: Pž 3547/2020-2

12
Razlozi za žalbu protiv rješenja o ovrsi; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Razlozi za žalbu protiv rješenja o ovrsi

Broj odluke: Pž 3405/2020-2

13
Pretpostavke za obustavu ovrhe; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pretpostavke za obustavu ovrhe

Broj odluke: Pž 3415/2020-2

14
Zakašnjenje osiguratelja; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zakašnjenje osiguratelja

Broj odluke: Pž 1362/2018-2

15
Brisanje subjekta upisa nakon zaključenja stečaja - postupanje registarskog suda; 1.9.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Brisanje subjekta upisa nakon zaključenja stečaja - postupanje registarskog suda

Broj odluke: Pž 3454/2020-2

16
Žalba protiv rješenja o ovrsi - nedopuštenost žalbenih navoda; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Žalba protiv rješenja o ovrsi - nedopuštenost žalbenih navoda

Broj odluke: Pž 2696/2020-3

17
Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pravo na troškove postupka zbog povlačenja tužbe radi iseljenja

Broj odluke: Pž 4598/2018-2

18
Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu

Broj odluke: Pž 4762/2018-3

19
Podobnost privremene mjere za osiguranje nenovčane tražbine; 28.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Podobnost privremene mjere za osiguranje nenovčane tražbine

Broj odluke: Pž 3409/2020-2

20
Ostvarivanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljene stvari; 21.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ostvarivanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljene stvari

Broj odluke: Pž 3695/2018-3

21
Povreda imovinskih prava autora - nadležnost u sporu s međunarodnim elementom; 21.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Povreda imovinskih prava autora - nadležnost u sporu s međunarodnim elementom

Broj odluke: Pž 4784/2018-5

22
Izvanredno preispitivanje europskog platnog naloga - dopuštenost žalbe; 21.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Izvanredno preispitivanje europskog platnog naloga - dopuštenost žalbe

Broj odluke: Pž 5661/2018-3

23
Neodređenost prijedloga za određivanje privremene mjere; 12.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Neodređenost prijedloga za određivanje privremene mjere

Broj odluke: Pž 3313/2020-2

24
Pravo na obaviještenost - manjkava odluka skupštine; 10.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pravo na obaviještenost - manjkava odluka skupštine

Broj odluke: Pž 1471/2020-4

25
Pokretanje prethodnog postupka; 4.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pokretanje prethodnog postupka

Broj odluke: Pž 2590/2018-3

26
Pretpostavke poslovodstva bez naloga; 4.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pretpostavke poslovodstva bez naloga

Broj odluke: Pž 5646/2017-3

27
Prestanak pravne osobe u sporu radi utvrđenja prava vlasništva; 3.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prestanak pravne osobe u sporu radi utvrđenja prava vlasništva

Broj odluke: Pž 3263/2020-2

28
Odlučivanje po stupnjevitoj tužbi; 3.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odlučivanje po stupnjevitoj tužbi

Broj odluke: Pž 6020/2017-2

29
Trošak ročišta za objavu presude; 3.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Trošak ročišta za objavu presude

Broj odluke: Pž 896/2018-3

30
Početak tijeka zakonskih zateznih kamata na potraživanje naknade štete Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema odgovornom osiguratelju motornog vozila; 20.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Početak tijeka zakonskih zateznih kamata na potraživanje naknade štete Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema odgovornom osiguratelju motornog vozila

Broj odluke: Pž 186/2019-2

31
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe; 16.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe

Broj odluke: Pž 1450/2019-2

32
Pravo na povrat troškova prisilne naplate sudske pristojbe; 8.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pravo na povrat troškova prisilne naplate sudske pristojbe

Broj odluke: Pž 2922/2020-2

33
Zastara zahtjeva po osnovi izdatka za drugoga; 8.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara zahtjeva po osnovi izdatka za drugoga

Broj odluke: Pž 3704/2016-3

34
Dopuštenost žalbe protiv rješenja o mjesnoj nenadležnosti; 1.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Dopuštenost žalbe protiv rješenja o mjesnoj nenadležnosti

Broj odluke: Pž 2805/2020-2

35
Plaćanje pristojbi na odluke dostavljene elektroničkim putem; 1.7.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Plaćanje pristojbi na odluke dostavljene elektroničkim putem

Broj odluke: Pž 2786/2020-2

36
Obveza plaćanja pristojbe za odgovor na tužbu; 30.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Obveza plaćanja pristojbe za odgovor na tužbu

Broj odluke: Pž 2715/2020-2

37
Opasnost kao pretpostavka za određivanje privremene mjere; 30.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Opasnost kao pretpostavka za određivanje privremene mjere

Broj odluke: Pž 2743/2020-2

38
Zahtjev za naknadu troškova vještačenja; 30.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zahtjev za naknadu troškova vještačenja

Broj odluke: Pž 7645/2018-3

39
Zastara regresnog potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi nastalih troškova liječenja osiguranika prema osobi koja je odgovorna za štetu; 29.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara regresnog potraživanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi nastalih troškova liječenja osiguranika prema osobi koja je odgovorna za štetu

Broj odluke: Pž 4097/2019-2

40
Bitna povreda odredaba parničnog postupka - propust suda da zatraži očitovanje vještaka na iznesene prigovore stranke; 29.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Bitna povreda odredaba parničnog postupka - propust suda da zatraži očitovanje vještaka na iznesene prigovore stranke

Broj odluke: Pž 4867/2018-2

41
Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza u postupku koji je nastavljen kao u povodu prigovora protiv platnog naloga; 26.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza u postupku koji je nastavljen kao u povodu prigovora protiv platnog naloga

Broj odluke: Pž 1043/2019-2

42
Zastara tražbine iz ugovora o kreditu sklopljenog između pravnih osoba; 25.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara tražbine iz ugovora o kreditu sklopljenog između pravnih osoba

Broj odluke: Pž 3502/2018-2

43
Prekid postupka - jamci platci kao suparničari; 25.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prekid postupka - jamci platci kao suparničari

Broj odluke: Pž 6959/2019-2

44
Prava naručitelja u slučaju nedostataka obavljenog posla; 25.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prava naručitelja u slučaju nedostataka obavljenog posla

Broj odluke: Pž 7288/2016-2

45
Djelomična otplata duga - prekid zastare; 12.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Djelomična otplata duga - prekid zastare

Broj odluke: Pž 2016/2017-3

46
Povrat komunalnog doprinosa - nadležnost; 9.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Povrat komunalnog doprinosa - nadležnost

Broj odluke: Pž 895/2020-3

47
Naplata po zadužnici - početak tijeka zastare; 9.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naplata po zadužnici - početak tijeka zastare

Broj odluke: Pž 99/2020-2

48
Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe radi naknade štete protiv osobe koja gospodarski koristi ili je koristila pomorsko dobro; 8.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe radi naknade štete protiv osobe koja gospodarski koristi ili je koristila pomorsko dobro

Broj odluke: Pž 1140/2017-2

49
Valjanost ugovora o cesiji; 8.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Valjanost ugovora o cesiji

Broj odluke: Pž 1395/2018-2

50
Priznanje duga - potpisivanje okončane situacije; 8.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Priznanje duga - potpisivanje okončane situacije

Broj odluke: Pž 6546/2016-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud