Poredano po:

Broj dokumenata: 2388

1
Sudska pristojba; 31.8.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sudska pristojba

Broj odluke: Pž 2635/2023-2

2
Vrijednost predmeta spora - eventualna kumulacija tužbenih zahtjeva; 24.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Vrijednost predmeta spora - eventualna kumulacija tužbenih zahtjeva

Broj odluke: Pž 3217/2022-6

3
Spor između članova trgovačkoga društva; 19.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Spor između članova trgovačkoga društva

Broj odluke: Pž 1673/2023-2

4
Isticanje ništetnosti; 19.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Isticanje ništetnosti

Broj odluke: Pž 1939/2023-2

5
Korištenje prava na odbitak pretporeza; 19.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Korištenje prava na odbitak pretporeza

Broj odluke: Pž 2206/2021-5

6
Ugovor o međusobnim pravima o obvezama člana Uprave i Društva - zastara; 17.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovor o međusobnim pravima o obvezama člana Uprave i Društva - zastara

Broj odluke: Pž 260/2022-4

7
Ugovorna kazna; 16.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ugovorna kazna

Broj odluke: Pž 2739/2022-2

8
Zastara; 16.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara

Broj odluke: Pž 2893/2022-2

9
Nadležnost - ugovor o kupoprodaji s prekograničnim elementom; 2.5.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Nadležnost - ugovor o kupoprodaji s prekograničnim elementom

Broj odluke: Pž 1662/2023-2

10
Vidljivi i skriveni nedostaci kupljene stvari; 19.4.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Vidljivi i skriveni nedostaci kupljene stvari

Broj odluke: Pž 1261/2022-3

11
Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe; 12.4.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe

Broj odluke: Pž 1299/2023-2

12
Pobojnost odluke skupštine - uskrata prava glasa člana društva; 15.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pobojnost odluke skupštine - uskrata prava glasa člana društva

Broj odluke: Pž 2585/2022-2

13
Povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava društva; 15.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava društva

Broj odluke: Pž 3123/2022-2

14
Zastara naknade koristi o nepoštenog posjednika-uporaba tuđe stvari; 14.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara naknade koristi o nepoštenog posjednika-uporaba tuđe stvari

Broj odluke: Pž 644/2023-2

15
Naplata zadužnice izvan ugovorene svrhe; 9.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naplata zadužnice izvan ugovorene svrhe

Broj odluke: Pž 723/2023-2

16
Prekid zastare vođenjem sudskog postupka; 8.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prekid zastare vođenjem sudskog postupka

Broj odluke: Pž 5124/2022-2

17
Zastupanje po srodniku po krvi u pravoj liniji; 8.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastupanje po srodniku po krvi u pravoj liniji

Broj odluke: Pž 60/2023-2

18
Prividni ugovor; 1.3.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prividni ugovor

Broj odluke: Pž 258/2022-3

19
Stranačka sposobnost; 28.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Stranačka sposobnost

Broj odluke: Pž 536/2022-3

20
Sklapanje ugovora o prodaji iste nekretnine s više osoba; 28.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sklapanje ugovora o prodaji iste nekretnine s više osoba

Broj odluke: Pž 3147/2022-5

21
Prekid - smrt jednog od jedinstvenih suparničara; 23.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prekid - smrt jednog od jedinstvenih suparničara

Broj odluke: Pž 681/2023-2

22
Naknade štete broda popravljenog izvan Republike Hrvatske; 22.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknade štete broda popravljenog izvan Republike Hrvatske

Broj odluke: Pž 5312/2022-2

23
Naknada troška svjedoku - odgođeno ročište; 22.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada troška svjedoku - odgođeno ročište

Broj odluke: Pž 718/2023-2

24
Odgovornost članova uprave; 16.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Odgovornost članova uprave

Broj odluke: Pž 413/2022-3

25
Opasna stvar - otrgnut limeni krov uslijed nevremena; 16.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Opasna stvar - otrgnut limeni krov uslijed nevremena

Broj odluke: Pž 5327/2021-2

26
Brisovna tužba - zastara; 14.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Brisovna tužba - zastara

Broj odluke: Pž 4536/2022-2

27
Stjecanje bez osnove- zakonske zatezne kamate; 14.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Stjecanje bez osnove- zakonske zatezne kamate

Broj odluke: Pž 2601/2022-3

28
Stupnjevita tužba-manifestacijski zahtjev; 8.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Stupnjevita tužba-manifestacijski zahtjev

Broj odluke: Pž 2202/2022-2

29
Bračna stečevina; 7.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Bračna stečevina

Broj odluke: Pž 3968/2022-2

30
Opasna djelatnost - pružanje usluge Internet bankarstva; 7.2.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Opasna djelatnost - pružanje usluge Internet bankarstva

Broj odluke: Pž 50/2023-2

31
Podjela s osnivanjem- odgovornost za obveze društva koje se dijeli; 31.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Podjela s osnivanjem- odgovornost za obveze društva koje se dijeli

Broj odluke: Pž 2111/2022-2

32
Naknada koristi o nepoštenog posjednika (zatezne kamate) i uporaba tuđe stvari; 31.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada koristi o nepoštenog posjednika (zatezne kamate) i uporaba tuđe stvari

Broj odluke: Pž 264/2022-3

33
Pobojnost ugovora zbog povreda prava prvokupa; 31.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pobojnost ugovora zbog povreda prava prvokupa

Broj odluke: Pž 128/2023-2

34
Radovi na otklanjanju nedostataka; 26.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Radovi na otklanjanju nedostataka

Broj odluke: Pž 125/2023-2

35
Naknada štete izmakle koristi zbog raskida ugovora; 25.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada štete izmakle koristi zbog raskida ugovora

Broj odluke: Pž 5346/2022-2

36
Preduvjet za donošenje odluke o zabilježbi spora u sudski registar; 17.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Preduvjet za donošenje odluke o zabilježbi spora u sudski registar

Broj odluke: Pž 5354/2022-2

37
Prethodno rješenje pitanja postoji li neko pravo ili pravni odnos - prekid; 13.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prethodno rješenje pitanja postoji li neko pravo ili pravni odnos - prekid

Broj odluke: Pž 23/2023-2

38
Poslovođa broda - ugovor o komercijalnom managmentu - troškovi broda; 29.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Poslovođa broda - ugovor o komercijalnom managmentu - troškovi broda

Broj odluke: Pž 645/2021-4

39
Pravična novčana naknada -zbog pretrpljenog straha; 29.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pravična novčana naknada -zbog pretrpljenog straha

Broj odluke: Pž 2666/2022-2

40
Polaganje dugovane stvari; 27.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Polaganje dugovane stvari

Broj odluke: Pž 6058/2021-6

41
Naknada štete nastale naletom na divljači - odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom; 22.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada štete nastale naletom na divljači-odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom

Broj odluke: Pž 2767/2022-2

42
Naknadno odobrenje sklapanja ugovora od strane ovlaštene osobe za zastupanje; 21.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknadno odobrenje sklapanja ugovora od strane ovlaštene osobe za zastupanje

Broj odluke: Pž 625/2022-7

43
Pobojnost - Odluke o isključivanju prava prvenstva pri upisu dionica u potpunosti ili djelomično; 14.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pobojnost - Odluke o isključivanju prava prvenstva pri upisu dionica u potpunosti ili djelomično

Broj odluke: Pž 5415/2021-4

44
Neprenosiva prava; 14.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Neprenosiva prava

Broj odluke: Pž 2302/2022-3

45
Zabilježba spora u sudskom registru; 14.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zabilježba spora u sudskom registru

Broj odluke: Pž 5091/2022-2

46
Ništetnost ugovora - sklapanje ugovora sa samim sobom-nemoguć predmet obveze; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ništetnost ugovora - sklapanje ugovora sa samim sobom-nemoguć predmet obveze

Broj odluke: Pž 4634/2022-3

47
Utvrđenje vlasništva - dospjeće - nekretnine upisane kao društveno vlasništvo; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Utvrđenje vlasništva - dospjeće-nekretnine upisane kao društveno vlasništvo

Broj odluke: Pž 585/2022-3

48
Skriveni nedostaci - teret dokaza; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Skriveni nedostaci-teret dokaza

Broj odluke: Pž 597/2022-2

49
Ništetnost ugovora - promjenjiva ugovorna kamata; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ništetnost ugovora - promjenjiva ugovorna kamata

Broj odluke: Pž 790/2022-2

50
Ustup tražbine (cesija)-iz ugovora o kreditu potrošača; 9.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ustup tražbine (cesija)-iz ugovora o kreditu potrošača

Broj odluke: Pž 6110/2021-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud