Poredano po:

Broj dokumenata: 2337

1
Preduvjet za donošenje odluke o zabilježbi spora u sudski registar; 17.1.2023 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Preduvjet za donošenje odluke o zabilježbi spora u sudski registar

Broj odluke: Pž 5354/2022-2

2
Poslovođa broda - ugovor o komercijalnom managmentu - troškovi broda; 29.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Poslovođa broda - ugovor o komercijalnom managmentu - troškovi broda

Broj odluke: Pž 645/2021-4

3
Naknada štete nastale naletom na divljači - odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom; 22.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada štete nastale naletom na divljači-odgovornost pravne osoba koja upravlja autocestom

Broj odluke: Pž 2767/2022-2

4
Pobojnost - Odluke o isključivanju prava prvenstva pri upisu dionica u potpunosti ili djelomično; 14.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Pobojnost - Odluke o isključivanju prava prvenstva pri upisu dionica u potpunosti ili djelomično

Broj odluke: Pž 5415/2021-4

5
Neprenosiva prava; 14.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Neprenosiva prava

Broj odluke: Pž 2302/2022-3

6
Ništetnost ugovora - sklapanje ugovora sa samim sobom-nemoguć predmet obveze; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ništetnost ugovora - sklapanje ugovora sa samim sobom-nemoguć predmet obveze

Broj odluke: Pž 4634/2022-3

7
Utvrđenje vlasništva - dospjeće - nekretnine upisane kao društveno vlasništvo; 13.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Utvrđenje vlasništva - dospjeće-nekretnine upisane kao društveno vlasništvo

Broj odluke: Pž 585/2022-3

8
Ustup tražbine (cesija)-iz ugovora o kreditu potrošača; 9.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ustup tražbine (cesija)-iz ugovora o kreditu potrošača

Broj odluke: Pž 6110/2021-3

9
Kompenzacija (prijeboj); 7.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Kompenzacija (prijeboj)

Broj odluke: Pž 1879/2022-3

10
Načelo monetarnog nominalizma; 5.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Načelo monetarnog nominalizma

Broj odluke: Pž 5891/2021-3

11
Učinak sudske odluke povodom tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača prema trećima; 1.12.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Učinak sudske odluke povodom tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača prema trećima

Broj odluke: Pž 5316/2021-3

12
Protupravna štetna radnja - pandemija Covid-19 virusa; 30.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Protupravna štetna radnja - pandemija Covid-19 virusa

Broj odluke: Pž 1394/2022-2

13
Prijenos obrta na bračnog druga/krvne srodnike; 28.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prijenos obrta na bračnog druga/krvne srodnike

Broj odluke: Pž 4722/2021-3

14
Prava prodavatelja u slučaju kad kupac odbije primitak robe; 28.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prava prodavatelja u slučaju kad kupac odbije primitak robe

Broj odluke: Pž 5761/2021-4

15
Nadležnost suda u predmetu utvrđenja osporene tražbine tužitelja u stečajnom postupku; 22.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Nadležnost suda u predmetu utvrđenja osporene tražbine tužitelja u stečajnom postupku

Broj odluke: Pž 3129/2022-2

16
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje - općepoznate činjenice; 22.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prijedlog za povrat u prijašnje stanje - općepoznate činjenice

Broj odluke: Pž 4797/2022-2

17
Naknada štete - izmakla korist; 21.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada štete - izmakla korist

Broj odluke: Pž 4700/2022-2

18
Vraćanje koristi obavljenim radom - zastara; 16.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Vraćanje koristi obavljenim radom - zastara

Broj odluke: Pž 3124/2022-2

19
Nepošteni posjednik nekretnine - dospijeće naknade koristi za vrijeme posjedovanja stvari; 15.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Nepošteni posjednik nekretnine - dospijeće naknade koristi za vrijeme posjedovanja stvari

Broj odluke: Pž 3370/2022-2

20
Zastara - poštanske usluge; 14.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara - poštanske usluge

Broj odluke: Pž 2669/2020-2

21
Rok kao bitan sastojak ugovora; 10.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Rok kao bitan sastojak ugovora

Broj odluke: Pž 2510/2022-2

22
Isključenje člana društva; 10.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Isključenje člana društva

Broj odluke: Pž 5923/2021-2

23
Izdavanje računa - šteta; 9.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Izdavanje računa - šteta

Broj odluke: Pž 6111/2021-2

24
Dospijeće naknade radi povećanja vrijednosti nekretnine zbog tužiteljevog ulaganja u tuženikovu nekretninu; 9.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Dospijeće naknade radi povećanja vrijednosti nekretnine zbog tužiteljevog ulaganja u tuženikovu nekretninu

Broj odluke: Pž 4618/2022-2

25
Ništetnost ugovora; 8.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ništetnost ugovora

Broj odluke: Pž 1140/2022-2

26
Motorno vozilo - tramvaj; 7.11.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Motorno vozilo-tramvaj

Broj odluke: Pž 4766/2020-2

27
Nasljeđivanje autorskog prava - aktivna legitimacija; 26.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Nasljeđivanje autorskog prava - aktivna legitimacija

Broj odluke: Pž 5683/2021-2

28
Određivanje privremene mjere - ispunjenje pretpostavki; 25.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Određivanje privremene mjere - ispunjenje pretpostavki

Broj odluke: Pž 4206/2022-2

29
Stvarna nadležnost-raskid ugovora o služnosti; 25.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Stvarna nadležnost-raskid ugovora o služnosti

Broj odluke: Pž 4450/2022-2

30
Zastara-bjanko zadužnica s ovjerenim potpisom; 19.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Zastara-bjanko zadužnica s ovjerenim potpisom

Broj odluke: Pž 7114/2019-4

31
Predaja u posjed nekretnine stečene ex lege; 19.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Predaja u posjed nekretnine stečene ex lege

Broj odluke: Pž 1844/2022-2

32
Stjecanje autorskih prava ugovorom; 18.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Stjecanje autorskih prava ugovorom

Broj odluke: Pž 5117/2020-2

33
Parnični trošak suparničara; 18.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Parnični trošak suparničara

Broj odluke: Pž 1913/2021-2

34
Cesija - predaja isprava o dugu primatelju; 17.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Cesija-predaja isprava o dugu primatelju

Broj odluke: Pž 4109/2022-2

35
Prethodno pitanje - odluka o miješanju u parnici; 13.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prethodno pitanje - odluka o miješanju u parnici

Broj odluke: Pž 4108/2022-2

36
Povreda prava žiga prepakiravanjem; 12.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Povreda prava žiga prepakiravanjem

Broj odluke: Pž 1824/2022-2

37
Dužnost plaćanja premije-neplaćanje; 12.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Dužnost plaćanja premije-neplaćanje

Broj odluke: Pž 3487/2021-2

38
Počekni rok kod ugovora o osiguranju; 6.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Počekni rok kod ugovora o osiguranju

Broj odluke: Pž 3683/2022-2

39
Tužba za pobijanje odluka glavne skupštine; 4.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Tužba za pobijanje odluka glavne skupštine

Broj odluke: Pž 105/2022-3

40
Prethodna mjera sukladno čl. 501.a ZPP-a; 3.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Prethodna mjera sukladno čl. 501.a ZPP-a

Broj odluke: Pž 4024/2022-2

41
Rok za ispravak ili dopunu podneska/tužbe; 3.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Rok za ispravak ili dopunu podneska/tužbe

Broj odluke: Pž 4103/2022-2

42
Izmakla korist; 28.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Izmakla korist

Broj odluke: Pž 227/2020-2

43
Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora - prešutno sklapanje; 28.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora-prešutno sklapanje

Broj odluke: Pž 2894/2021-2

44
Privremene mjere sukladno Zakonu o trgovačkim društvima; 26.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Privremene mjere sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

Broj odluke: Pž 3952/2022-2

45
Trenutak sklapanja ugovora o osiguranju; 20.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Trenutak sklapanja ugovora o osiguranju

Broj odluke: Pž 2528/2021-3

46
Razlikovanje cesije od prijeboja; 14.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Razlikovanje cesije od prijeboja

Broj odluke: Pž 1757/2022-2

47
Dužna pozornost i odgovornost članova uprave; 13.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Dužna pozornost i odgovornost članova uprave

Broj odluke: Pž 2774/2022-2

48
Ponavljanje postupka u slučaju kada stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze; 12.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Ponavljanje postupka u slučaju kada stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze

Broj odluke: Pž 2708/2022-3

49
Naknada troška svjedoku; 12.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Naknada troška svjedoku

Broj odluke: Pž 5757/2021-3

50
Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora; 8.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Područje: Korištenje autorskih djela bez odobrenja autora

Broj odluke: Pž 3210/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud