Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Povreda prava na pravično suđenje - lihvarske kamate; 12.7.2012 · Ustavni sud RH

Područje: Povreda prava na pravično suđenje - lihvarske kamate

Broj odluke: U-III-1878/2009

2
Utvrđenje ugovora o darovanju ništavim; 2.12.2009 · Ustavni sud RH

Područje: Utvrđenje ugovora o darovanju ništavim

Broj odluke: U-III-891/2006

3
Zastoj zastare dok traje roditeljsko pravo; 16.9.2009 · Ustavni sud RH

Područje: Zastoj zastare dok traje roditeljsko pravo

Broj odluke: U-III-2053/2005

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud