Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 19.1.2006 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 33212/02

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud