Poredano po:

Broj dokumenata: 106

1
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na obiteljski život - lišenje roditeljskog prava; 8.1.2013 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na obiteljski život - lišenje roditeljskog prava

Broj odluke: 37956/11

2
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na suđenje u razumnom roku - pravo na brak; 27.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na suđenje u razumnom roku - pravo na brak

Broj odluke: 38380/08

3
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na nepristrani sud; 27.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na nepristrani sud

Broj odluke: 43947/10

4
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na nepristrani sud - pravo na obranu - načelo ne bis in idem; 13.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na nepristrani sud - pravo na obranu - načelo ne bis in idem

Broj odluke: 4455/10

5
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na mirno uživanje vlasništva - pravo na učinkovito pravno sredstvo - primjena pilot-presude; 6.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na mirno uživanje vlasništva - pravo na učinkovito pravno sredstvo - primjena pilot-presude

Broj odluke: 60642/08

6
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na slobodu i sigurnost - zakonitost pritvora; 2.10.2012 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na slobodu i sigurnost - zakonitost pritvora

Broj odluke: 34722/11

7
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na slobodu i sigurnost - zakonitost pritvora; 25.9.2012 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na slobodu i sigurnost - zakonitost pritvora

Broj odluke: 67341/10

8
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja; 8.11.2011 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja

Broj odluke: 15526/10

9
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života; 31.5.2011 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života

Broj odluke: 21188/09

10
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu izražavanja; 31.5.2011 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu izražavanja

Broj odluke: 3699/08

11
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na mirno uživanje vlasništva; 29.3.2011 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 13488/07

12
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - povreda prava na život - neučinkovita istraga; 20.1.2011 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - povreda prava na život - neučinkovita istraga

Broj odluke: 16212/08

13
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na život – neučinkovita istraga; 20.1.2011 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na život – neučinkovita istraga

Broj odluke: 20106/06

14
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – kazneni postupak; 13.1.2011 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – kazneni postupak

Broj odluke: 45190/07

15
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja - pravo na slobodu i sigurnost – presumpcija nevinosti; 8.4.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja - pravo na slobodu i sigurnost – presumpcija nevinosti

Broj odluke: 40523/08

16
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku; 1.4.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku

Broj odluke: 14062/07

17
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva – pravo na pristup sudu; 1.4.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva – pravo na pristup sudu

Broj odluke: 32540/05

18
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo vlasništva – pravo na pošteno suđenje; 30.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo vlasništva – pravo na pošteno suđenje

Broj odluke: 49049/06

19
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – neiscrpljenost domaćih pravnih sredstava; 30.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – neiscrpljenost domaćih pravnih sredstava

Broj odluke: 49740/06

20
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pozitivne obveze države; 25.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pozitivne obveze države

Broj odluke: 61059/08

21
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – sloboda kretanja – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja – zabrana diskriminacije; 25.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – sloboda kretanja – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja – zabrana diskriminacije

Broj odluke: 17765/07

22
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku; 25.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku

Broj odluke: 34687/08

23
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na obrazovanje – zabrana diskriminacije; 16.3.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na obrazovanje – zabrana diskriminacije

Broj odluke: 15766/03

24
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – pravo na učinkovito pravno sredstvo; 28.1.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – pravo na učinkovito pravno sredstvo

Broj odluke: 21846/10

25
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteno suđenje – presumpcija nevinosti; 14.1.2010 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteno suđenje – presumpcija nevinosti

Broj odluke: 29889/04

26
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - nepristranost suda - pravo na suđenje u razumnom roku; 22.12.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - nepristranost suda - pravo na suđenje u razumnom roku

Broj odluke: 24810/06

27
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu izražavanja; 22.10.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu izražavanja

Broj odluke: 25333/06

28
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na dom; 22.10.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na dom

Broj odluke: 3572/06

29
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na pošteno suđenje - pravo na branitelja; 15.10.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na pošteno suđenje - pravo na branitelja

Broj odluke: 48185/07

30
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja – pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku ; 15.10.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja – pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku

Broj odluke: 50700/07

31
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 3.9.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 17124/05 i 17126/05

32
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 9.7.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 23677/07

33
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja – zabrana diskriminacije; 25.6.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja – zabrana diskriminacije

Broj odluke: 46423/06

34
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu – ne bis in idem; 25.6.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu – ne bis in idem

Broj odluke: 55759/07

35
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak; 5.2.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak

Broj odluke: 22330/05

36
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na život; 15.1.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na život

Broj odluke: 46598/06

37
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na pošteni postupak; 8.1.2009 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na pošteni postupak

Broj odluke: 25803/05

38
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava –pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na dom ; 6.11.2008 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava –pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na dom

Broj odluke: 34162/06

39
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 23.10.2008 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 889/06

40
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života; 17.7.2008 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života

Broj odluke: 11223/04

41
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na mirno uživanje vlasništva; 1.4.2008 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava –pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 43389/02

42
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak; 27.3.2008 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak

Broj odluke: 29549/04

43
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak; 27.3.2008 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak

Broj odluke: 34499/06

44
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na mirno uživanje vlasništva; 21.12.2007 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 9056/02

45
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu; 8.11.2007 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu

Broj odluke: 38355/05

46
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu i pravo na mirno uživanje vlasništva; 31.10.2007 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu i pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 41183/02

47
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana zlostavljanja i nečovječnog postupanja; 12.7.2007 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana zlostavljanja i nečovječnog postupanja

Broj odluke: 20877/04

48
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak i pravo na mirno uživanje vlasništva; 10.7.2007 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak i pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 125/05

49
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na učinkovito pravno sredstvo; 10.7.2007 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na učinkovito pravno sredstvo

Broj odluke: 30426/03

50
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 14.6.2007 · Europski sud za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 39810/04

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud