Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Gž 250/2022-7; 8.11.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke utvrđene su ništetnim odredbe čl. 2. toč. 2. i toč. 4. i čl. 4. Ugovora o kreditu sklopljenim između stranaka 14. ožujka 2007. a kojim se glavnica kredita veže uz valutu švicarski franak kao i u odnosu na promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja su...

2
Gž 688/2022-2; 31.10.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. prvostupanjske presude naloženo je tuženiku s osnova ništetnosti odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi tužitelju isplatiti iznos od 1.813,73 kune sa zateznim kamatama koje teku na pojedinačno označene iznose u toj točki izreke, dok je pod točkom II. izreke naloženo tuženiku isplatiti tu...

3
Gž 1004/2022-2; 17.5.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja utvrđuje se ništetnom odredba čl. 2. st.1. Ugovora o kreditu broj: 628-50-3710425, sklopljenog između tužitelja kao korisnika kredita i tuženika kao kreditora 4. listopada 2006., potvrđenog od strane Javnog bilježnika V. Š. , posl. br. OU-299/06 6. listopada 20 ...

4
Gž 1174/2022-2; 5.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Pobijanom prvostupanjskom presudom presuđeno je tako da izreka u cijelosti glasi: „I Prihvaća se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja B. Š. iz A1 OIB: B1 , koji glasi: "Utvrđuje se ništetnom odredba sadržana u čl. 4. Ugovora o kreditu broj:5140230452-20010381623/ ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud