Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Gž 1027/2022-8; 10.1.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku C. o. d.d., Z., OIB… isplatiti tužitelju D. K. iz Z., OIB… bruto iznos plaće od 3.345,79 kuna sa zateznim kamatama, izuzev zateznih kamata računatih na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u brut...

2
Gž R 363/2019-2; 24.6.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom obvezana je tuženica isplatiti tužitelju na ime neisplaćenih dodataka na plaću ukupan iznos od 69.160,83 kn s pripadajućim zateznim kamatama na pojedine mjesečne iznose isplatom na žiro račun punomoćnika tužitelja, kao i naknaditi mu troškove postupka u iznosu od 14.300,62 k...

3
Gž-2797/15-6; 28.6.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 47.325,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19. rujna 2014. godine pa do isplate.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud