Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 181

1
Gž R 2438/2022-2; 27.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvosutpanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice Š. C. iz A1 OIB: B1 , koji glasi: " I. Utvrđuje se da Odluka s obrazloženjem razloga udaljenja s radnog mjesta tužiteljice Š. C. iz A4 ...

2
Gž R 886/2022-3; 8.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom pobijanom presudom točkom I. izreke odbijena je tužba i tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka tuženika I. I. N. d.d., Z., OIB: … o osobno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu, Broj: 50000210/21-02-19/001/822 od 7. ožujka 2019....

3
Gž R 872/2022-3; 22.8.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom utvrđen je nedopuštenim izvanredni otkaz o radu tužiteljici te je naloženo tuženiku da vrati tužitelja na posao. Na ime troškova postupka naloženo je tuženom da isplati tužitelju iznos od 2.500,00 kuna s pripadajućim kamatama. 2. Protiv ove presude žali se tuženi i to ....

4
Gž R 812/2022; 7.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja (u uvodu očitom greškom navedeno rješenje) odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da je nedopušten otkaz tužiteljevog ugovora o radu naznačen u e-mailu poruci odvjetnika M. R. od 20. veljače 2020. godine slijedom čega radni odnos tuži ...

5
Gž R 719/2022-3; 7.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da nije dopušten otkaz Ugovora o radu od 30. rujna 2019. sa svim pripadajućim mu dodacima i to: - Aneksom 1. od 14.11.2019., - Aneksom 2. od 12.12.2019., - Aneksom 3. od 16.12.2019., - Aneksom 4. od 09.04.202...

6
Gž R 668/2022-3; 6.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom pobijanom presudom suđeno je: "I. 1. Utvrđuje se da je nedopuštena odluka o otkazu radnog odnosa, a na temelju koje je tuženik Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, OIB B2 , Sesvete, Savska cesta 84 odjavio tužiteljicu I. L. , (ranije I. L. ...

7
Gž R 455/2022-2; 5.7.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja proglasio se stvarno nenadležnim (točka I.), te odlučio nakon pravomoćnosti spis ustupiti stvarno nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu (točka II.). 2. Protiv tog rješenja žali se tužiteljica zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno nepotpunog ut...

8
Gž R 1888/2021-2; 3.6.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke pobijane presude odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da joj tuženik na ime naknade neimovinske štete isplati iznos od 21.500,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od podnošenja tužbe do isplate te da joj nadoknadi troškove parničnog postupka, dok je točkom II. izreke n...

9
Gž 1803/2021-2; 27.5.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženiku da tužitelju u roku od 15 dana isplati novčani iznos od 19.150,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 7. siječnja 2016. do isplate po preciziranoj kamatnoj ...

10
Gž R 201/2022-2; 14.4.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da Odluka o izvanrednom otkazu ugovora od radu od dana 31.12.2020.g. kojim je tuženik S. H. d.o.o., Oreškovićeva 6n/2, Zagreb, OIB: B2 , izvanredno ...

11
Gž R 159/2022-2; 23.2.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Ništetna je tuženikova odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu broj 2354- 8/2019 od 9.VII.2019. Nalaže se tuženiku da kroz osam dana isplati tužitelju naknadu za neisplaćene plaće počevši od 9.VII.2019. pa do vraćanja ...

12
Gž R 89/2022-2; 17.2.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 4. ožujka 2020. kojom je tuženik izvanredno otkazao tužitelju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključen dana 27. sije ....

13
Gž R 49/2022-6; 3.2.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da nije dopušten otkaz ugovora o radu tuženika Osatina grupa d.o.o. A3 , OIB: B2 , koji je odlukom o otkazu od 20. veljače 2012. godine zbog gospodarskih razloga otkazao tužiteljici M. G. , Retkovci ...

14
Gž R 77/2022-2; 3.2.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita Odluka o izvanrednom otkazu KLASA: 112-05/21-01/10 URBROJ: 2145-1-01-21-1 tuženika od 10. lipnja 2021. godine. II. Nalaže se tuženiku da tužitelja vrati .....

15
Gž R 1273/2021-2; 13.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu od 13.04.2020. godine i da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao te se nalaže tuženiku da tužiteljicu vrati na posao. II/ Nalaže se tuženiku da tužiteljici isplat ......

16
Gž R 1923/2021-3; 10.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvoga stupnja donio je presudu i rješenje slijedećeg sadržaja: „I Utvrđuje se da je tužitelju B. B. iz A1 , OIB: B1 povrijeđeno dostojanstvo uznemiravanjem na radu kao neželjenim postupanjem od strane bivše ravnateljice tužene V. Č. ...

17
Gž R 1309/2021-2; 7.1.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda je odlučeno: "I. Odbija se u cijelosti kao neosnovan tužbeni zahtjev, a koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i ništetna odluka tužene o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 04.04.2019.g., Klasa: 112-02/19-01, Urbroj: 2181-21-19- 01/1, kojom je tužitelj ......

18
Gž R 1369/2021-3; 22.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja, te je u toč. I. izreke odlučeno da se nadomješta suglasnost 1.tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovnom uvjetovanom otkazu ugovora o radu broj: 210-540301/16-H od 1. prosinca 2016., radnici L. P. zaposlenoj na r ...

19
Gž R 1697/2021-3; 8.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom sud prvog stupnja odbio je tužbeni zahtjev tužiteljice G. C. (dalje: tužiteljica) radi utvrđenja da nije dopuštena odluka tuženika Agencije za komercijalnu djelatnost (dalje: tuženik) o redovitom - poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 23. srpnja 2018., te d ...

20
Gž R 1159/2021; 6.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku tužitelju isplatiti 5.055,05 kn s pripadajućim zateznim kamatama, osim na iznose poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanog u dosuđenom bruto iznosu razlike plaća te mu naknaditi trošak postupka od 3.281,25 kn s pripadajućom zateznom kama...

21
Gž R 1704/2021-2; 1.12.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja, točkom I. i II izreke, odbačena je tužba na utvrđenje da tužiteljici nije prestao radni odnos zasnovan ugovorom o radu od 15. svibnja 2015. pa se tuženici nalaže vratiti ju na rad te izvršiti prijavu radnog sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o o...

22
Gž R 1224/2021-3; 10.11.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom presudom, u točci I. izreke utvrđeno je da odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužitelju zbog gospodarskih razloga od 18. lipnja 2020. nije dopuštena. Točkom II. izreke utvrđeno je da je bez prekida na snazi ostao tužiteljev ugovor o radu na neodređeno vrij...

23
Gž R 996/2021-2; 22.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B. K. iz A1 , OIB: B1 , da se poništi otkaz Ugovora o radu od 08. kolovoza 2019., tuženika F. d.o.o. A2 , OIB: B2 , kojim je raskinut radni odnos tu ...

24
Gž R 1154/2021-2; 21.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. odbijen se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita te se poništava Odluka tuženika od 14. lipnja 2019. godine, o otkazu Ugovora o radu tužitelja sklopljenog 17. lipnja 2015. god. s Aneksom Ugovora o radu od 9. lip ....

25
Gž R 761/2021-2; 18.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 24.520,00 kn zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom koja na iznos od 22.000,00 kn teče od 20.3.2019. pa do isplate, a na iznos od 2.520,00 kn od 9. 4. 2021. pa do isplate, kao i da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu .....

26
Gž R 438/2021-2; 14.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da je nedopušten otkaz ugovora o radu od 31.3.2017. godine tuženika Z. G. j.d.o.o. A2 , OIB: B2 u odnosu na tužitelja D. Š. , OIB: B1 , iz A1 , te da ...

27
Gž R 471/2021-2; 14.10.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenim otkaz ugovora o radu sklopljenog dana 28. travnja 2017.godine, koji je tuženik dao tužitelju Odlukom o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz) ur.br. 885/18 od 21.lipnja 2018.godine,a protiv koje odluke je tužitelj 2.srpnja 2 ....

28
Gž R 1338/2021-2; 30.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem naloženo je tuženiku da u spis predmeta dostavi po tužiteljici zatraženu dokumentaciju i to Ugovor o radu od 8. travnja 2019., Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 27. svibnja 2013., Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 30. listopada 2017. i Aneks br. 1. Ugovora o radu na ...

29
Gž R 252/2021-2; 20.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I. Ovaj sud se proglašava nenadležnim. II. Provedene radnje se ukidaju, a tužba se odbacuje. III. Nalaže se tužiteljici da naknadi tuženiku parnični trošak u iznosu od 2.500,00 kn u roku 15 dana." 2. Tužiteljica pobija rješenje suda prv ...

30
Gž R 127/2021-2; 16.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I./ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja Hrvatski veterinarski institut iz A3 , OIB: B1 , koji glasi: "Nadomješta se suglasnost na Odluku o otkazu Ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem Tomislava B ...

31
Gž R 213/2021-2; 3.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Nakon provedenog dokaznog postupka prvostupanjski je sud donio presudu kojom je u točki I. izreke naložio „ H. M. “ d.d., (čiji je pravni slijednik tuženik), da s osnova naknade neimovinske štete (radi povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje) isplati tužiteljici 10.500,00 k ...

32
Gž R 506/2021-2; 2.9.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Utvrđuje se da odluka tuženika o redovitom otkazu Ugovora o radu, broj:IMS-ROT-... od 21.11.2019. godine nije dopuštena i da radni odnos tužiteljanije prestao te se nalaže tuženiku da vrati tužitelja na rad na poslove radnog mjestaProdavač. 2 Poslovni...

33
Gž R 235/2021-3; 30.8.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: ‟I. Prihvaća se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku da tužitelju po osnovi pisano ugovorene plaće isplati plaću s osnova godišnjeg odmora i naknade za neiskorišteni godišnji odmor u ukupnom bruto iznos od 7.793,81 kuna sa zatez ......

34
Gž R 652/2021-2; 21.6.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Citiranom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila da joj tuženik plaća rentu u iznos od 2.600,00 kn mjesečno počev od 01.08.2009. (točka I. izreke), te joj je naloženo da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 21.875,00 kn (točka II. izreke). Protiv citirane...

35
Gž R 953/2021-2; 1.6.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev za nadomještanje suglasnosti tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: 210-901370/16-H od 1. travnja 2016, radniku M. M. , zaposlenom na radnom mjestu „Vodeći spec. za održivi razvoj i ZZSiO“, ...

36
Gž R 147/2021-4; 28.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: ''1. Određuje se privremena mjera osiguranja nenovčanog potraživanja vraćanjem na posao predlagateljice osiguranja J. V. iz A1 OIB: B1 , i to na poslove Više stručne suradnice u Županijskoj komori Šibenik u Hrva ...

37
Gž R 74/2021-3; 15.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da otkaz ugovora o radu nije dopušten te da se poništava odluka tuženika o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 11. ožujka 2020., za vraćanje tužiteljice na rad na poslove radog mjesta poslovođa pr...

38
Gž R 266/2021-4; 14.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje, kao nezakonite i nedopuštene, Obavijesti o prestanku Ugovora o radu na određeno vrijeme klasa: 112-03/17-03/13, urbroj: 2121-35-01-01-20-13 od 30. ožujka 2020., kojom je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu od 18. prosinca 2019.,...

39
Gž R 47/2021-3; 14.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, u točci I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nedopuštena i nezakonita Odluka o otkazu Ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 25. ožujka 2019., kojom je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme M-39412 od 7. travnja 2014., uz...

40
Gž R 91/2021-2; 12.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud se oglasio mjesno nenadležnim i odredio da će se nakon pravomoćnosti rješenja predmet dostaviti Općinskom sudu u Karlovcu, kao stvarno i mjesno nadležnom. Protiv navedenog rješenja žalbu podnosi tužiteljica, iz žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. toč. 2. i 3. ....

41
Gž R 239/2021-2; 31.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tužba je odbačena. Protiv navedene odluke žali se tužitelj zbog svih žalbenih razloga predviđenih u čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19-dalj ....

42
Gž R 536/2021-2; 30.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: „I. Utvrđuje se kako Odluka tuženika o otkazu ugovora o radu od dana 13. studenog 2019.godine te odgovor tuženika na zahtjev za zaštitu prava radnika od dana 9. prosinca 2019. godine nisu dopuštene, te se nalaze tuž .....

43
Gž R 116/2021-2; 18.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom zbog ogluhe suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena Odluka o otkazu ugovora o radu od 13.04.2020. godine i da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao te se nalaže tuženiku da tužiteljicu vrati na posao. II/ Nalaže se tuženiku da tužitelji ......

44
Gž R 343/2021-2; 9.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su M. T. kao ravnateljica tuženika i I. B. kao radnica tuženika uznemiravale tužiteljicu na njezinom radnom mjestu na način opisan u izreci prvostupanjske presude, čime je tužiteljici povrijeđena čast, ugled i dostojanstvo odnosno povrijeđeno prav ...

45
Gž R 97/2021-2; 5.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Određuje se protivniku osiguranja H. I. d.o.o., A2 , OIB: B2 , da vrati predlagatelja osiguranja M. S. iz A1 , OIB: B1 , na rad tako da mu ponovo povjeri poslove radnog mjesta pr ...

46
Gž R 320/2021-2; 4.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka tuženika Hrvatska radiotelevizija sa sjedištem u A3 , OIB: B2 , o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika od 30. srpnja 2019., te da tužitelju Z. B. iz Zagreba, I ...

47
Gž R 92/2021-2; 1.3.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana isplati tužitelju novčani iznos od 25.887,48 kuna, zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na pojedinačne iznose glavnice od njihove dospjelosti do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 5.937,50 kuna, sa zat...

48
Gž R 359/2020-4; 22.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: ''Ne dopušta se preinaka tužbenog zahtjeva tužiteljice istaknute u podnesku od 19.09.2019. u točki 3. u dijelu gdje se navodi ili poslove drugog radnog mjesta. '' Navedeno rješenje tužiteljica pobija pravovremeno izjavljenom žalbom zbog bitne povrede o ......

49
Gž R 222/2020-3; 18.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: ''I. Utvrđuje se da Odluka o izvanrednom otkazu Ugovora o radu tužitelja D. K. iz A1 , OIB: B1 , broj: DP-04/1-019806/17 od 10.10.2017. godine, koju je donio tuženik nije dopuštena i da radni odnos tužitelja nije prestao. I ...

50
Gž R 328/2020-2; 18.2.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da Odluka tužitelja R. d.o.o. ZAGREB, A3 , OIB: B2 o izvanrednom otkazu ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika od dana 10. svibnja 2018. god ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud