Poredano po:

Broj dokumenata: 23

1
Gž 895/2022-2; 6.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke tuženiku je naloženo isplatiti tužitelju na ime naknade imovinske štete iznos od 16.529,33 kuna sa zakonskim zateznim kamatama od presuđenja, dok je zahtjev za više zatražene zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos od 16.529,93 kune od 10....

2
Gž 286/2021-2; 19.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 3.922,82 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 25. prosinca 2019. do isplate, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatom zateznih kamata na dosuđeni iznos od 3.922,82 kn za da...

3
Gž 262/2021-2; 12.4.2021 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem pod točkom I. izreke, sud se oglasio apsolutno nenadležnim, ukinuo provedene radnje i odbacio tužbu tužitelja, a pod točkom II. izreke naložio tužiteljima da na ime parničnog troška plate iznos od 62.500,00 kuna (slovima: šezdeset dvije tisuće petsto kuna) uz zakonsku zatez...

4
Gž Ovr 222/2020-3; 20.4.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odredio nastavak ovog ovršnog postupka i da će se s daljnjim radnjama nastaviti po pravomoćnosti tog rješenja. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje o ovrsi pobija ovršenik zbog bitne povrede odredaba ovršnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. ....

5
Gž Zk 197/2020-2; 25.3.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. odbijeni su prigovori predlagatelja kao neosnovani te je potvrđeno rješenje Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Split broj:Z-13911/15 od 22. prosinca 2016. Točkom II. izreke naložena je zabilježba odbijanja prigovora u Z.U. 9860 k.o. Split do pravomoćnog ok...

6
Gž 2008/2018-2; 5.3.2020 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Nalaže se tuženiku Grad L. , OIB: B2 , A3 , da tužitelju - K. M. , OIB: B1 , iz A4 , isplati iznos od 112.132,68 kn (stodvan ...

7
Gž 28/2017-2; 18.12.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovno je suđeno: " Odbija se tuženi zahtjev koji glasi: 'Utvrđuje se da tužiteljica polaže pravo na obnovu stambene zgrade izgrađene na nekretnini upisanoj u z.k. ul. br. … k.o. G. k.č. br. … kuća i dvorište u selu sa 774 m2 na adresi … sada …, i to njezinim rušenjem i i...

8
Gž 214/2018-2; 30.1.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom odlukom doslovce je suđeno: "Prihvaća se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: I.„Nalaže se tuženici da isplati tužiteljima iznos od 185.237,70 kuna sa zakonskim zateznim kamtama koje na predmetni iznos teku od 25. listopada 2016. godine po stopi koja se određuje, za svako po ......

9
Gž 20/2017-5; 8.11.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Zadru-Stalna služba u Pagu broj P-2979/2015 od 13.listopada 2016. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem Općinskog suda u Pagu broj Ovr-1439/15-2 od 1.travnja 2015.Ujedno je tužitelju naloženo da tuženiku naknad...

10
Gž 1206/2018-2; 31.10.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke djelomično je proglašena nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Puli-Pola posl.br. Ovr-8655/16 od 5. siječnja 2017. u dijelu prema kojem je tužiteljica dužna platiti tuženiku iznos od 540,00 kn na ime glavnice zajedno sa zakonskom zateznom k...

11
Gž 981/2017-2; 17.10.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Tuženik J. N. iz A2 , OIB: B2 , dužan je iseliti iz stana koji se nalazi na adresi A3 , kat 3., stan br. 10, a koji se sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhin ...

12
Gž Zk 57/2018-2; 22.3.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I. izreke odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-11697/13 od 16. listopada 2017., dok je pod toč.II izreke određeno brisanje plombe prigovora broj Z-56271/17 u zk.ul. B2 k.o. Grad Zagr ...

13
Gž 2933/2016-5; 20.12.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom međupresudom u toč. I. izreke utvrđeno je da je tuženica Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Čakovec odgovorna tužitelju O3 za stjecanje bez osnove u paušalnom iznosu od 500.000,00 kn (koji iznos će se precizirati nakon provedenog financijsko ...

14
Gž-5996/16-3; 14.11.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja oglasio se nenadležnim za postupanje u gornjoj pravnoj stvari te je ukinuo sve provedene radnje i tužbu odbacio (st. I) te je odbijen prijedlog za prekid postupka u ovoj pravnoj stvari (st. II).

15
Gž 864/2016-2; 8.11.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: “Nalaže se tuženiku G. S. B. da tužiteljici V. B. iz Slavonskog Broda na ime jednokratne novčane pomoći za osobe koje su ostale bez zaposlenja isplati iznos od 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna) sa zakonskom zateznom kama ...

16
Gž 2351/2016-2; 5.10.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu kojom je u toč. I. izreke odbio tužbeni zahtjev tužiteljice za isplatu iznosa od 2.460,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. kolovoza 2009. godine, iznosa od 762,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 9. travnja 2009. godine do isplate, zakonskih zateznih kama...

17
Gž-2329/16-2; 8.6.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari.

18
Gž 2081/2015-2; 11.4.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi isplate naknade imovinske štete u vidu zaostalih mjesečnih naknada za status roditelja njegovatelja u ukupnom iznosu od 50.271,50 kn sa pripadajućom zateznom kamatom kako je to naznačeno u izreci pobijane presude. Ujedno se rješenjem prv...

19
Gž-2152/15-2; 20.2.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi:

20
Gž Zk-488/16-2; 11.11.2016 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Ovom sudu je dana 02. studenog 2016.g. dostavljeno uvodno opisano rješenje zemljišnoknjižnog suca suda prvog stupnja od 11. srpnja 2014.g. čijom je toč.I/izreke odbijen kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-54350/13 od 09.12.2013.g.

21
ŽS Ri Gž 2524/2011-2; 21.9.2011 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: U točki I. izreke presude suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji je glasio: „Poništava se toč. 2. Rješenja Gradskog poglavarstva G. K. K.: 112-01/94-01-14, Ur.br ...

22
Gž.1222/10-2; 22.2.2011 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 26.657,37 kn, uz pripadajuću zakonsku zateznu kamatu.

23
Gž.780/08-2; 13.5.2008 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja dozvoljena je uknjižba prava vlasništva u korist predlagatelja, a na nekretnini čkbr. 462/3 gospodarsko dvorište u Š. sa 2215 m2, zgrada sa 414 m2, upisane u zk. ul. 6 A k.o. Č., uz istovremeni otpis navedene nekretnine u novi zk. ul. 2294 k.o. Č..

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud