Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Gž R 5/2023-2; 16.3.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka u cijelosti glasi: ''I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nezakonita i nedopuštena odluka tuženika o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu, klasa: 112-03/22-02/2, urbroj: 2198-1-46-22-1, od 11. veljače...

2
Gž R 53/2023-3; 8.2.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke utvrđeno je da je odluka tuženika  otkazu ugovora o radu tužitelju od 14. svibnja 2019. nedopuštena i nezakonita te da radni odnos između tužitelja kao radnika i tuženika kao poslodavca nije prestao otkazom ugovora o radu od 14. svibnja 2019. te da je ...

3
Gž R 469/2022-2; 15.9.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I.Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu klasa: ..., urbroj: ... od 24. kolovoza 2020.g. kojeg je tuženik O. š. T., S., ..., OIB: ... dao tužiteljici Ž. M. iz...

4
Gž R 77/2022-2; 3.2.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je suđeno: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita Odluka o izvanrednom otkazu KLASA: 112-05/21-01/10 URBROJ: 2145-1-01-21-1 tuženika od 10. lipnja 2021. godine. II. Nalaže se tuženiku da tužitelja vrati .....

5
Gž R 201/2019-2; 10.7.2019 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Citiranom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje da otkaz ugovora o radu tužiteljici nije dopušten te da se poništava odluka tužene o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu Klasa: 602-03/18-07/46, Ur. broj: 2137-49-05-18-01 od 13. rujna 2018. ...

6
Gž 1711/2017-4; 22.11.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prigovor tuženika protiv rješenja o pristojbi poslovni broj P-1138/2016-15 od 25. travnja 2017. godine kojim je tuženiku naloženo plaćanje sudske pristojbe na žalbu protiv presude. Protiv rješenja žali se tuženik zbog pogrešne prim ...

7
Gž R 22/2016-2; 15.11.2018 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka u točki I. izreke odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev slijedećeg sadržaja: "1. Utvrđuje se da je ugovor o radu između tužitelja G. M. iz S. i tuženika G. kolegija K. J. s pravom javnosti, S., od 1. rujna 2013.  za obavljanje poslova radnog mj...

8
Gž 1564/2016-2; 31.8.2017 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženicima: RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta iz A2 , OIB B3 i P2 “ iz A3 , OIB B4 da na ...

9
Gž 727/2015-2; 12.4.2016 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan u cijelosti tužbeni zahtjev tužiteljice pobliže označen u izreci prvostupanjske presude. Nadalje je tužiteljici naloženo da tuženiku naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 285,00 kn, u roku od 15 dana. Tužiteljica žalbom pobi ....

10
Gžr-1145/14-2; 11.11.2014 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje da je nezakonita i nedopuštena odluka Školskog odbora tuženika, Klasa: 003-06/12-01/02, Ur. broj: 251-132-12-6 od 9.2.2012. godine nazvana "obavijest o prestanku ugovora o radu" od 17.2.2004. godine i aneksa ugovora o radu od 15.2....

11
Gž.407/14; 7.5.2014 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Metkoviću posl.br.P.538/13 od 6. veljače 2014. suđeno je:

12
Gž-4136/11-2; 19.11.2012 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice radi utvrđenja nedopuštenim otkaza ugovora o radu tuženika od 30. rujna 2010. g. zbog organizacijskih razloga, a odbijen je i zahtjev radi utvrđenja da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao i da se naloži tuženiku da tužiteljicu vrat...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud