Poredano po:

Broj dokumenata: 54976

1
Kž 34/2024-4; 8.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.) određeno je da će se 1. o...

2
Kir 67/2024-6; 7.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Rješenjem Županijskog suda u Sisku broj Kir-780/2023-3 od 9. studenog 2023. određenje istražni zatvor protiv okrivljenog M. P. u trajanju do mjese...

3
Kir 74/2024-3; 7.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

4
Gž R 228/2023-2; 6.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I Utvrđuje sa da nije dopuštena Odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana 22. srpnja 2021. godine te da radni odnos tužitelja kod tuženika temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana...

5
Kir 68/2024-3; 6.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kaznena djela iz članka 139. stavak 2. u vezi stavka 3. KZ/11 i članka 139. stavak 2. KZ/11, sve u vezi članka 51. KZ/11, na štetu žrtava M. P. H. i M. - G. M.. 2. Općinsko državno odvjetništvo u S...

6
Kir 70/2024-3; 6.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 2. KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

7
Kir 66/2024-3; 5.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123. ...

8
Gž Ovr 61/2024-2; 2.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja prihvaćen je prijedlog predlagatelja osiguranja radi određivanja privremene mjere te radi osiguranja nenovčane tražbine koja se sastoji u utvrđivanju prava vlasništva predlagatelja osiguranja prema protivnicima osiguranja određena je privremena mjera zabrane otuđenja ...

9
Gž R 855/2021-3; 1.2.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena tuženikova Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika Ur.br. 3240-1/17 od 17. listopada 2017. godine kojom je otkazan Ugovor o radu n ....

10
Kir 58/2024-3; 31.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. ODO u Sisku, pod brojem KP-DO-94/2024 od 31. siječnja 2024. podnijelo je sutkinji istrage prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenog A. P. iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 1. ZKP/08 jer postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. ...

11
Kv II 38/2024-9; 31.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Sisku broj Kir-700/2023-4 od 15. siječnja 2024., na temelju članka 213.c stavak 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14....

12
Kir 39/2024-2; 25.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem ŽDO u Sisku broj Kis-DO-1/2024 od 4. siječnja 2024., određeno je provođenje istrage protiv okrivljenog I. S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kaznena djela označena u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv navedenog rješenja okrivljenik je podnio žalbu po braniteljici I....

13
Kir 43/2024-7; 25.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kaznena djela označena u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-930/2023-3 od 29. prosinca 2023. određen istražni zatvor iz zakonske osn...

14
Kž 22/2024-6; 25.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Velikoj Gorici proglasio je krivim optuženika J. S. što je počinio dva kaznena djela nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ/11 i dva kaznena djela prijetnje iz članka 139. st. 2. i 3. KZ/11, za koje mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 1 godine za svako kazn...

15
Kž 17/2024-4; 25.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Šibeniku pod br. Kov-6/2024 od 12. siječnja 2024. nakon podignute optužnice protiv okrivljenog D. K. zbog kaznenih djela počinjenih u stjecaju i to nametljivog ponašanja iz članka 140. stavka 2.  vezi stavka 1. KZ/11, prijetnje iz članka 139. stavka 3. u...

16
Kž 9/2024-4; 25.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Šibeniku pod br. 41 K-336/2023-8 od 13. prosinca 2023. prema optuženom S. S. temeljem članka 127. stavka 4. u vezi članka 123. stavka 1. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.- pročišćeni tekst, 91/12. - Odlu...

17
Kir 13/2024-5; 24.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kaznena djela označena u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-692/2023-3 od 19. rujna 2023. odbijen je prijedlog za određivanje istraž...

18
Kir 14/2024-4; 24.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-704/2023-8 od 17. listopada 2023. odbijen je prijedlog za produljenje is...

19
Kir 42/2024-6; 24.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv okrivljenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Rješenjem Županijskog suda u Sisku broj Kir-920/2023-3 od 26. prosinca 2023. određen je istražni zatvor protiv okrivljenog Ž. Ž. u trajanju od jednog ...

20
Kir 12/2024-5; 24.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv 1. i 2. okrivljenika zbog sumnje da su počinili kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv 1. i 2. okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-606/2023-3 od 8. rujna 2023. odbijen je prijedlog za od...

21
Kv II 37/2024-16; 24.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Sisku, poslovni broj: Kir-19/2024-9 od 9. siječnja 2024. na temelju članka 130. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70...

22
Gž Ovr 37/2024-2; 23.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavljen je ovršni postupak. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija ovrhovoditeljica R. H. (dalje: žaliteljica) zbog svih zakonskih žalbenih razloga, predlažući drugostupanjskom sudu ukinuti pobijano rješenje i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na pon...

23
Gž 468/2022-3; 23.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je : „Iza pok. J. B.1 iz A1 , (u zemljišnim knjigama upisan s adresom A12 , rođenog B9 , a umrlog B10 , I. Utvrđuje se da ostavinsku imovinu ostavitelja kao naknadno pronađena imovina čine: N E K R E T N I N ...

24
Kžm 30/2023-5; 23.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: 27 Kvm- 22/2023-5. od 26. rujna 2023. na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19. - dalje u tekstu ZSM/11.) odbijen je zahtjev oštećenog D. B. i oštećenog I. B...

25
Kžm 2/2024-5; 23.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, poslovnog broja: Km-39/2023-4 od 6. listopada 2023. u kaznenom predmetu prema maloljetnom G. B. zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 3. KZ/11, na temelju članka 7. stavka 1. točke 3. ZSM i članka 11. ZSM prema maloljetnik...

26
Kir 36/2024-5; 22.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Protiv okrivljenog ml. pun. R. H. zbog kaznenog djela iz članka 326. stavak 1. KZ/11 u svezi članka 38. KZ/11, ovosudnim rješenjem broj Kir-918/2023-3 od 24. prosinca 2023. određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, iz osnove u članku 123. stavak 1. točka 1. ZKP/08, a koji istražni zat...

27
Gž 506/2023-2; 22.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Čakovcu poslovni broj Povrv-6/2020-32 od 27. travnja 2023. presuđeno je tako da izreka glasi: " I.Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Č., broj: Ovrv-889/2019 kojim se nalaže tuženiku R. K., OIB: …, iz N., da tužitelju ...

28
Kv II 33/2024-10; 22.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Sisku poslovni broj: Kir-29/2024-3 od 13. siječnja 2024. na temelju članka 47. stavak 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (''Narodne novine'' broj 178/2004.; dalje: ZOMPP) protiv stranca S. J., sina B. i S. dj. ...

29
Kv II 34/2024-9; 22.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem sutkinje istrage za mladež Županijskog suda u Sisku poslovni broj: Kir-24/2024-3 od 11. siječnja 2024. na temelju članka 127. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka UsRH, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 7...

30
Kv II 35/2024-9; 22.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem sutkinje istrage Županijskog suda u Sisku, poslovni broj: Kir-22/2024-3 od 10. siječnja 2024. na temelju članka 127. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 7...

31
Kir 37/2024-10; 19.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv 1. i 2. okrivljenika zbog sumnje da su počinili kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja. 2. Protiv 1. i 2. okrivljenika je rješenjem Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Kir-914/2023-3 od 22. prosinca 2023. određen istražni zatv...

32
Kir 40/2024-3; 19.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv 1. i 2. okrivljenika zbog sumnje da su počinili kazneno djelo označeno u uvodu ovog rješenja, a što je i određeno službenom bilješkom zamjenika ODO u Sisku od 22. prosinca 2023. kada je određeno da će se protiv 1. okrivljenog M. T. i 2. o...

33
Kir 41/2024-3; 19.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kaznena djela označena u uvodu ovog rješenja. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

34
Gž Zk 55/2023-2; 19.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke rješenja suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan prigovor žalitelja te je potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj Z-15197/22 od 7. listopada 2022., dok je točkom II. izreke zabilježen odbijeni prigovor žalitelja u zk.ul. 6505 k.o. C. (E-6). 2. Protiv tog rješenja žali se...

35
Gž R 294/2023-2; 19.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 832,45 eur sa zateznim kamatama i naknaditi joj parnični trošak u iznosu od 933,21 eur. 2. Protiv dijela točke II. izreke citirane presude kojim je očito odbijen zahtjev tužiteljice za naknadom troška parničnog postupka u pre...

36
Gž 359/2023-2; 19.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke presude suda prvog stupnja djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Ć. iz R., poslovni broj Ovrv-247/2020 od 8. siječnja 2020. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 21,24 EUR/160,00 kn[1] sa zateznom kam...

37
Gž 1162/2023-2; 19.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev (točke I. do III. izreke), te je naloženo tuženiku naknaditi tužiteljici parnični trošak u iznosu od 2.284,45 eur (točka IV. izreke). 2. Protiv točke IV. izreke citirane presude žalbu podnosi tuženik iz svih žalbenih razloga iz članka 35...

38
Gž 1153/2021-5; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom 1. izreke pobijane presude naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 12.892,58 EUR/97.139,17 kuna[1] sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate. Točkom 2. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu u kojem je zahtijevao isplatu i...

39
Gž 610/2023-4; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I Prigovor tužitelja A. Ž. iz A3 , OIB: B1 protiv naloga ovoga suda za platež iznosa od 26,55 EUR/200,04 HRK1 od 17. svibnja 2023. o d b a c u j e s e k a o n e d o p u š t e n. II O d b i j a s e prigovor tužitelja ...

40
Kž 561/2023-4; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu proglašeni su krivima opt. A.B. i opt. V.B. zbog kaznenog djela protiv života i tijela - teška tjelesna ozljeda iz čl. 118. st. 1. KZ/11, te su na temelju tog zakonskog propisa osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 7 (sedam) mjeseci, a na t...

41
Kž 568/2023-4; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Sisku br. K-67/2022-91 od 19. listopada 2023. godine, opt. S. B. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela - tjelesne ozljede iz čl. 117. st. 1. i 2. KZ/11, pa je za terećeno kazneno djelo, temeljem čl. 117. st. 2. KZ/11, osuđen na kaznu z...

42
Kž 601/2023-4; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, na temelju čl. 11. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („NN“ br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) pod toč. I/, uskraćeno je optuženiku pravo na podnošenje zahtjeva z...

43
Kir 34/2024-5; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Protiv okrivljenog S. M. zbog kaznenih djela iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, članka 179.a KZ/11 i članka 117. stavak 1. i 2. KZ/11, sve u svezi članka 51. KZ/11, ovosudnim rješenjem broj Kir-911/2023-3 od 22. prosinca 2023. određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, iz osnove u čl...

44
Kir 38/2024-3; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 326. stavak 1. KZ/11. 2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123....

45
Kž 15/2024-4; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Šibeniku broj Kov-245/2023 od 17. studenog 2023., nakon podignute optužnice protiv optuženog B. Č. zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 3. u vezi stavka 2. KZ/11, na temelju članka 98. stavka 2. točaka 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku ...

46
Kir 141/2024-4; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. OKDO Zagreb je sucu istrage podnijelo dana 18. siječnja 2024. godine prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenog A. K. P., na temelju zakonskih osnova iz članka 123. stavak 1. točka 1. i 3. ZKP/08, a zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinio kazneno djelo teške tjelesne ozlj...

47
Gž R 358/2023-3; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I Nadomješta se suglasnost tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovnom uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: 210-109210/9/21-H dana 1. rujna 2021. godine radniku I. K. zaposlenom na radnom mjestu „Viši tehničar u proizvodnji nafte i plin ...

48
Gž R 519/2020-4; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju na ime naknade imovinske štete (tuđe pomoći i njege) iznos od 3.500,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od presuđenja do isplate, dok je u točki II. izreke odbijen kao neosnovan zahtjev tužitelja za naknadu imo...

49
Gž Ovr 17/2024-2; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba ovršenice G. Đ. od dana 31. kolovoza 2023., podnesena protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru pod brojem Ovr-1374/15-68 od dana 10. kolovoza 2023., kao nepravodobna. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnijela ovršenica, s...

50
Gž R 180/2020-3; 18.1.2024 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim zahtijeva da mu tuženik na ime naknade neimovinske štete isplati iznos od 14.225,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja odštetnog zahtjeva 2. studenog 2018. do isplate te je odbijen i zahtjev tužitelja za naknadu...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud