Poredano po:

Broj dokumenata: 42623

1
Kž 470/2022-7; 15.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinski sud u Pazinu, na temelju članka 351. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu: ZKP/08) odbio je neosnovan prijedlog okrivljene J....

2
Kž 251/2022-6; 10.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Puli-Pola rješenjem K-144/2021, Kov-45/2022 od 21. ožujka 2022., a pod toč. I. istog, na temelju čl. 86. st. 1. u vezi s čl. 10. st. 1. i st. 2. t. 3.  Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 12...

3
Gž 550/2022-6; 10.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, ispravljenoj rješenjem istog suda od 14. travnja 2022., poslovni broj: Ps 172/2020-102., presuđeno je: „I. II. tužena N. S. iz Z., OIB…, III. tužena-protutužiteljica M. S. iz Z., OIB… i IV. tuženik T. S. iz Z., OIB…, dužni su isprazniti i predati u posjed I-tužitelji...

4
Gž 1556/2022-2; 9.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, u točki I i III izreke, utvrđene su ništetnim odredbe članka 2., 4. i dio odredbe čl. 6. Ugovora o kreditu sklopljenom između tužitelja i pravnog prednika tuženika dana 12. srpnja 2007. godine u dijelu koji se odnosi na ugovaranje valute uz koju je vezana glavnica z...

5
Kž 718/2022-3; 8.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, broj: K-11/2020-92. od 15. travnja 2022., optuženi L. J. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz članka 139. stavak 2. KZ/11., činjenično opisano u izreci pobijane presude pa mu je na temelju članka 139....

6
Kž 763/2022-3; 8.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Rijeci, broj: K-221/2022-9. od 20. svibnja 2022., optuženi I. A. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državni članici Europske unije ili potpisnici Šenge...

7
Gž 1654/2021-3; 8.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom bez održavanja rasprave prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženiku da suvlasnicima stambene zgrade u Z., zastupani po G. s.k. g. d.o.o. Zagreb preda u posjed slobodnu od osoba i stvari zajedničku prostoriju (biciklarnik) površine 9 m2, koja se nalazi lijevo, kod glavn...

8
Gž Ovr Ob 3/2022-8; 8.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem određena je privremena mjera kojom je regulirano odvijanje susreta između predlagatelja osiguranja i mlt. odlučeno je da će privremena mjera trajati do pravomoćnosti odluke koja će biti donijeta u sudskom postupku pred nadležnim sudom radi razvoda braka između predlagatelja os...

9
Kž 75/2022-4; 7.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Slavonskom Brodu optuženi V. S. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teške krađe iz članka 229. stavak 1. točka 1. KZ/11. u vezi članka 228. stavak 1. i članka 52. KZ/11. i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca. Na temelju čl...

10
Gž 557/2022-3; 7.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo tuženima da isplate tužitelju iznose najamnine i to za mjesec prosinac 2005. 600,00 kn, za razdoblje od siječnja 2006. do prosinca 2006. 1.200,00 kn mjesečno, te za razdoblje od siječnja 2007. do prosinca 2012. mjes...

11
Gž 3637/2022-2; 7.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem (točka i. izreke) odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje se da je tuženik G. O., OIB: …, O., dana 22.09.2021. godine smetao tužitelja B. M., OIB: …, iz O.; u posljednjem mirnom i faktičnom suposjedu sjeverozapadnog dijela okućnice /terase/ nekretnine označ...

12
Kž 218/2022-6; 3.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi P. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijevare iz čl. 236. st. 1. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. 1.1. Na temelju čl. 68. KZ/11. optuženiku je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog ambulantnog liječenja za vrijeme izd...

13
Kž 262/2022-4; 3.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Zlataru proglasio je krivim optuženika S. Š. što je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju iz čl. 118. st. 1. u vezi čl. 34. KZ/11 za koje mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci i kazneno djelo prijetnje iz čl. 138. st. 2. KZ/11 z...

14
Kž 4/2022-6; 3.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski kazneni sud u Zagrebu na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP) oslobodio je optužbe optuženog M. S. zbog kaznenog djela prot...

15
Gž Zk 35/2021-3; 3.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-1358/2013 od 10. svibnja 2013. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za brisanje upisa na nekretninama upisanim u z.u. 951 k.o. P., upisanog kao Općena...

16
Gž Ob 935/2022-2; 3.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj P Ob-2/2021-12 od 30. kolovoza 2022. odlučeno je: "I              Određuje se privremena mjera prema kojoj će se susreti D. Š. i mlt. L. rođene ... i M. Š. rođenog ..., odvijati na način: -prvi i treći vikend u mjesecu od petka u 19 sati do nedj...

17
Kž 445/2022-6; 2.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Pazinu presudom poslovni broj: K-186/2019-97, Kv-151/2022-6 od 10. lipnja 2022. osuđeniku D. S. odredio je novi rok za udovoljavanje obvezi iz presude istoga suda poslovni broj: K-186/2019-44 od 3. travnja 2019. (koja je postala pravomoćna 3. travnja 2019. te ovršna 19...

18
Kžmp 33/2022-4; 2.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kvm-396/2021. od 21. travnja 2022., na temelju članka 55. stavka 8. KZ/11. nad osuđenim V. Č. ima se izvršiti kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i 1 (jedan) dan. 2. Žalbu protiv rješenja pravodobno je podnio osuđeni V. Č. po ...

19
Kžmp 36/2022-4; 2.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kmp-21/2021-75. od 19. svibnja 2022., na temelju članka 453. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  dalj...

20
Kžmp 42/2022-4; 2.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kovm-151/2021-21. od 26. studenog 2021., na temelju članka 10. stavka 2. točke 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. ...

21
Kžzd 162/2022-4; 2.11.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, broj: Kzd-97/2022-44. od 19. svibnja 2022., optuženi E. B. proglašen je krivim zbog počinjenja jednog kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece - nasiljem u obitelji iz članka 179 a. KZ/11. te jednog kaznenog djela protiv života i tijela -...

22
Kž 780/2022-6; 28.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom okrivljeni N. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavka 1. KZ/11, činjenično opisano izrekom te presude te je temeljem članka 235. stavka 1. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora od 6 (šest) mjeseci, a temeljem ...

23
Gž Ovr 546/2021-2; 28.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: „Usvaja se prijedlog ovršenika, te se ovrhovoditelj obvezuje ovršeniku naknaditi trošak ovršnog postupka u ukupnom iznosu od 6.825,00 kn u roku od 8 dana sa zateznom kamatom od dana donošenja rješenja do isplate i po stopi iz čl. 29. ZOO-a, koja se od...

24
Gž 43/2021-2; 27.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Točkom 1. izreke pobijane presude održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika L. Š. - S. iz Z. posl.br. Ovrv-28068/16 od 25. listopada 2016. u dijelu u kojem je naloženo tuženici da na poseban račun namijenjen za uplatu sredstava z...

25
Kžm 8/2022-6; 27.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem vijeća za mladež Općinskog suda u Bjelovaru prema mlljt. P. M. B. izrečena je odgojna mjera sudskog ukora iz čl. 9. Zakona o sudovima za mladež (NN broj - 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19 - dalje ZSM). 1.1. Na temelju odredbe čl. 89. st. 1. ZSM-a troškovi postupka u odnosu na malo...

26
Gž 3442/2022-2; 27.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju  vjerodostojne isprave broj Ovrv-1/2020 od 13. siječnja 2020., V. O., kao  vršiteljice dužnosti javne bilježnice u S. V. B., kojim je naloženo ovršeniku,  u roku od 8 dana, platit...

27
Gž Ovr 1658/2022-2; 27.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja je obustavljena ovrha na pokretninama i plaći/mirovini ovršenika određena rješenjem Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrvd-9197/04 od 15. rujna 2004. na temelju čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03 i 194/03- dalje: ...

28
Gž Ob 36/2022-2; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovno: " Odbacuje se tužba podnijeta ovom sudu 28. srpnja 2022." 2. Prvostupanjski sud je donio pobijano rješenje temeljem odredbe članka 386. Obiteljskog zakona ("Narodne novine", broj 103/15, 98/19 i 47/20 - u daljnjem tekstu ObZ) utvrdivši da je t ......

29
Gž Ovr 199/2022-2; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda obustavljena je ovrha u ovoj pravnoj stvari. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditelj pozivajući se na sve žalbene razloge propisane odredbom članka 353. stavka 1. točaka 1.-3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 111/99, 88/01, 117/03, 88/...

30
Gž 876/2022-2; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.) Presudom Općinskog suda u Požegi poslovni broj 22 Povrv-111/2021-11 od 13. svibnja 2022. godine održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. V. iz P., poslovni broj Ovrv-792/2021 od 25. lipnja 2021. godine u dijelu u kojem je na...

31
Gž 889/2022-2; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.) Presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici poslovni broj 5 P-445/2021-5 od 07. lipnja 2022. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja R. H. - D. N. d.o.o., kojim je traženo da se tuženoj M. K. iz T., naloži da se iseli iz stana koji se nalazi na adresi T., površine 25,68 m2 (šifra ...

32
Gž Ovr 240/2022-2; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „Odbija se prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava ovršenika povodom zahtjeva od 25. ožujka 2022. za izravnu naplatu tražbine ovrhovoditelja na temelju ovršne isprave - zadužnice broj OV - 2...

33
Gž 2788/2022-2; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da je tužba (prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave) u ovoj pravnoj stvari povučena. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava predviđene odredbom čl. 353. st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom p...

34
Gž R 2371/2022-2; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja L. P., V., OIB: … prema tuženiku Z. S., P., OIB: …, vlasnik obrta "N.", M., koji sadržajno glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju naknadi štetu isplatom 65.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom ka...

35
Kv-eun 9/2022-7; 26.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sudac istrage u smislu članka 24 b. ZPSKS-EU nakon održanog ročišta iz članka 24.a ZPSKS-EU na kojem tražena osoba nije pristala na predaju dostavio je ovomeizvanraspravnom vijeću spis na odluku o predaji tražene osobe, R. A.,Saveznoj Republici Njemačkoj radi vođenja kaznenog postupka zbog kaznen...

36
Gž 1324/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suda prvog stupnja pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 82.500,00 kuna s osnova naknade štete, zajedno s pripadajućim zateznim kamatama od 1. ožujka 2017. (dana podnošenja odštetnog zahtjeva) do isplate, te zatezne kamate na pojedinačne iznos...

37
Gž 1337/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja je presuđeno: "I Utvrđuju se ništetnim odredbe Ugovora o kreditu br. 041-50-2836491 od 17.05.2005. kako slijedi: -dio odredbe čl. 2 toč. 1 koji glasi "u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Kreditora" -čl. 7 koji glasi "u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju kr...

38
Gž 1492/2022-4; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem (koje je ispravljeno rješenjem istoga suda poslovni broj Povrv-1919/2021-10 od 2. rujna 2022.), odlučeno je: „I. Ovaj sud oglašava se mjesno nenadležnim. II. Po pravomoćnosti ovoga rješenja spis će se ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.“ 2. Protiv navedenog rješe...

39
Gž R 320/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od 1.travnja 2016. do 31. listopada 2017. u ukupnom iznosu od 8.029,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi i tijekom na svaki pojedini iznos kako ...

40
Gž R 1217/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da se utvrdi da Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu broj: … od dana 09.04.2019. tuženika kao poslodavca nije dopuštena i da radni odnos tužitelja kao radnika nije prestao (toč. 1.) te da se naloži tuže...

41
Gž R 2176/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice da se utvrdi da nije dopušten Otkaz ugovora o radu od 16.4.2021. tuženika te da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao (st. 1.), da se naloži tuženiku da tužiteljicu vrati na posao - radno mjesto zamjenik...

42
Gž Ovr 1435/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog ovrhovoditelja za produljenje roka određenog zaključkom toga suda poslovni broj Ovrvt-5630/02 od 4. veljače 2019. (stavak I izreke), te je obustavljena ovrha na pokretninama, određena rješenjem o ovrsi toga suda poslovni broj Ovrvt-5630/02 od 7. ...

43
Gž Ovr 1554/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja obustavljena je ovrha na svim računima i oročenim sredstvima ovršenika u svim bankama i drugim financijskim ustanovama, određena rješenjem o ovrsi toga suda poslovni broj Ovrvz-427/01 od 24. rujna 2001.. 2. Protiv navedenog rješenja žali se ovrhovoditelj, zbog svih ž...

44
Gž 3400/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 300.000,00 kn po osnovi naknade štete (stavak I. izreke) i naloženo tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 25.000,00 kn (stavak II. izreke). 2. Protiv presude žali se tužitelj ne navodeći određeno žalbe...

45
Gž 2439/2022-7; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom naloženo tuženiku isplatiti tužitelju na ime zaostalih neisplaćenih invalidskih mirovina: -          iznos od 2.464,69 kn od 15. veljače 2007., 2.464,69 kn od 15. ožujka 2007., 2.464,69 kn od 15. travnja 2007., 2.464,69 kn od 15. svibnja 2007., 2.464,69 kn od 15. lipn...

46
Gž 2260/2021-7; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskom ispravljenom presudom je suđeno: „I. Nalaže se tuženiku ad 1. A. A. i tuženici ad 2. V. A. da tužitelju predaju u posjed slobodno od svih osoba i stvari zemljište na kojem se nalazi naprava, te napravu koja je na shematskom prikazu označena kao U. P., dimenzije tlocrta cca 7,01 m ...

47
Gž 2714/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.1. Sud prvog stupnja je rješenjem posl. br. Sp-102/2022-6 otvorio jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača, kao u stavku I izreke tog rješenja. 1.2. U stavku II izreke istog rješenja navedeni je postupak zaključen. 1.3. U stavku III izreke prvostupanjskog rješenja potrošač je oslobođe...

48
Gž 918/2021-4; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Dužan je tuženi isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete iznos od 40.000,00 kn i naknaditi mu parnični trošak, sve s kamatama po stopi koja seodređuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne s...

49
Gž 3579/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. P. iz Z.2, posl.br. Ovrv-389/2020 od 19. veljače 2020. u kojem je naloženo tuženom D. Z. iz S., OIB: … platiti tužitelju S. E. d.o.o. Z.1, OIB: …, iznos od 25.549,14 kn zaj...

50
Gž Ob 220/2022-2; 25.10.2022 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki 1. izreke, prihvaćen je kao osnovan tužbeni zahtjev u dijelu koji se odnosi na utvrđenje da je tužiteljica suvlasnica preko presudom P Ob-170/2019-41 od 24. veljače 2021. dosuđenih  2/5   do zahtijevanih ½ dijela slijedom čega je utvrđeno da su tužiteljica i tužen...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud