Poredano po:

Broj dokumenata: 50196

1
Kž 370/2023-2; 8.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Osijeku na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22 - dalje u tekstu ZKP/08) produljen je istražni zatvor proti...

2
Kž 306/2022-4; 6.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi F. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela lihvarskog ugovora iz čl. 242. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11., za koje mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i kaznenog djela iznude iz čl. 243. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11. za koje mu je utvrdio kaznu zatvora ...

3
Kž 323/2022-4; 6.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Zadru, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tekstu: ZKP), oslobodio je optuženog J. K. optužbe zbog kaznenog djela teške tjele...

4
Kž 178/2023-4; 6.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu izdao je kazneni nalog kojim je proglasio krivim okrivljenog Z. K. zbog kaznenog djela protiv računalnih sustava, programa i podatka, računalne prijevare iz čl. 271. st. 1. KZ/11. u vezi čl. 52. KZ/11. za koje ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od de...

5
Kž 210/2023-4; 6.9.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru odbijen je prijedlog optuženika za izdvajanjem iz spisa kao nezakonitih dokaza zapisnika o očevidu od 29. rujna 2020. (str. 9-10), fotodokumentacije (str. 11-38), kriminalističko- tehničkog izvješća od 1. listopada 2020. (str. 39-40) i nalaza i mišlj...

6
Kž 342/2023-4; 31.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici proglašen je krivim opt. A.M. zbog kaznenog djela protiv imovine - prijevara iz čl. 236. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11, te je optuženik na temelju čl. 236. st. 2. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. 1.1. Na temelju čl. 158...

7
Kž 278/2023-4; 31.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglašen je krivim opt. S.O. zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/11, te je na temelju čl. 139. st. 3. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a na temelju čl. 56. KZ/11 optužen...

8
Gž 12/2021-3; 30.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom i rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "Dopušta se preinaka tužbe u odnosu na neimovinsku štetu te se ne dopušta preinaka tužbe u odnosu na naknade štete zbog tuđe njege i pomoći. 1. Nalaže se tuženiku E. O. d.d. Z., OIB 2269485…7747 da tužitelju M. Č., OIB … iz P. P., isplati pra...

9
Gž 430/2022-2; 30.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja tužba je odbačena. 2. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsko rješenje pobija tužitelj navodeći da utvrđenje prvostupanjskog suda nije utemeljeno na zakonu, a i protivno je ispravama koje prileže u spisu. Smatra da je prvostupanjski sud dostavu trebao obaviti pu...

10
Kžzd 52/2023-5; 29.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj 30 Kv-46/2023-12. od 19. svibnja 2023., na temelju članka 123. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14., 70/17, 126/19. i 80/22. dalje ZKP/08.) određen je istražni zatvo...

11
Gž Zk 271/2023-2; 28.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom 1. izreke odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istog suda poslovni broj Z-761/2023 od 5. siječnja 2023. Pod točkom II. izreke određena je zabilježba odbijenog prigovora predlagateljice pod Z-22...

12
Gž Ob 63/2023-2; 28.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim je prvostupanjskim rješenjem riješeno: "I. Zajedničko maloljetno dijete Z. B. OIB:... i S. V. Z. OIB:..., mal.A. B. OIB:..., rođen 16.svibnja 2015.g, stanovati će sa majkom Z. B. na adresi, K. N., na kojoj adresi će biti prijavljeno prebivalište mal.djeteta. II. Osobni odnosi maloljet...

13
Kž 207/2023-5; 28.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda u Sisku poslovni broj: Kov-101/2023-11 od 1. lipnja 2023., na temelju članka 98. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/11- Odluka Ustavnog suda i 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19...

14
Gž 224/2023-2; 25.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke prekinut je ostavinski postupak iza pok. B. J., dok je pod točkom II. izreke nasljednik Z. J. upućen na parnicu protiv nasljednika Z. J., D. J. i S. O. radi pobijanja pravne valjanosti vlastoručne oporuke ostavitelja sastavljene 2. travnja 2017., proglašen...

15
Gž Ovr 393/2023-2; 25.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, koje je izdano sukladno odredbi čl. 41. st. 4. Ovršnog zakona (''Narodne novine'' broj: 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017, 131/2020 i 114/2022 - dalje u tekstu: OZ), prvostupanjski sud je pod točkom I. izreke odredio osiguranje uknjižbom založnog prava na nekretnin...

16
Kž 296/2023-4; 25.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Bjelovaru na temelju članka 554. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 101/17, 126/19 i 130/20, 80/22- dalje u tekstu ZKP/08) utvrđeno je da je optuženi ...

17
Kž 87/2023-5; 25.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Rijeci optuženi M. A. i optuženo t. d. "D." d.o.o. u stečaju R. oglašeni su krivima i to: - optuženi M. A. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - utaja poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 6...

18
Kžzd 45/2023-4; 25.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Koprivnici proglašena je krivom optužena V. O. zbog kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece - neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta i drugih ranjivih skupina ili postupanje protivno pravilima struke iz članka 173. stavak 1. KZ/11, te je na temelju tog za...

19
Kž 119/2023-4; 24.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru proglašen je krivim opt. Z.V. zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/11, te je na temelju tog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a na temelju čl. 56. KZ/11 optuženiku je iz...

20
Kž 268/2023-3; 24.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Rijeci proglasio je krivim opt. I.B. zbog kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. st. 1. KZ/11, te je optuženik na temelju tog zakonskog ...

21
Kžzd 19/2023-4; 24.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku br. Kzd-94/2017-21 od 21. studenog 2022. godine, opt. P. P. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - nametljivo ponašanje iz čl. 140. st. 1. i 2. KZ/11, pa je za navedeno kazneno djelo, temeljem čl. 140. st. 2. KZ/11, o...

22
Kž 333/2023-4; 24.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Zadru br. K-197/2023 od 15. svibnja 2023. godine, opt. J. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11, pa je za terećeno kazneno djelo, temeljem čl. 190. st. 2. KZ/11, osuđen na kazn...

23
Kžzd 24/2023-4; 24.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Puli - Pola br. Kzd-83/2020 od 24. siječnja 2023. godine, temeljem čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 118/18, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu ZKP/08), opt. L. B. ...

24
Kž 246/2023-5; 23.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj  4 K-218/2023-13 od 10. kolovoza 2023. na temelju članka 123. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13., 152/14., 70/17. , 126/19. i 80/22. dalje ZKP/08.) produljen je istražni z...

25
Gž Zk 250/2023-2; 23.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke odbijen je prigovor protustranke kao neosnovan, te je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda, Zemljišnoknjižnog odjela Trogir broj Z-51892/2022 od 13. prosinca 2022., dok se pod točkom II. izreke nalaže upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk.ul. 4169 k....

26
Gž R 126/2022-2; 23.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovce: " I/ Utvrđuje se da je tužba u ovom parničnom predmetu povučena. II/ Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu od 625,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN, 35/...

27
Kž 297/2022-3; 22.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Varaždinu oslobodio je od optužbe prvookrivljenu Ž. J. B., drugookrivljenog G. B., trećeokrivljenog M. R., četvrtookrivljenog N. Š., petookrivljenog P. Š., šestookrivljenog S. Z. i sedmookrivljenog Đ. S. zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda - klevete - iz čl...

28
Kž I 27/2023-3; 22.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj 3 Ik I-207/2023-7. od 1. kolovoza 2023., odbijena je molba zatvorenice R. K. za daljnji prekid izdržavanja kazne zatvora kao neosnovana. 2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnijela zatvorenica R. K. ne navodeći žalbenu osnovu, i ne ...

29
Kž I 28/2023-3; 22.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suca izvršenja Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi, od 7. kolovoza 2023., poslovni broj: 13 Ik I-196/2023-7., odbijena je molba zatvorenika D. F. za prekidom izvršavanja kazne zatvora, kao neosnovana. 2. Protiv tog rješenja žalbu je podnio osuđenik po ...

30
Gž 1288/2021-3; 21.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "1.) Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: I. Tuženi V. R. d.d., P., OIB: …, dužan je predati tužiteljima u slobodan i neometan posjed zemljište koje u Nalazu geodetskog vještaka, kao sastavni dio presude, označeno na Skici lica mjesta, i predstavlja dio...

31
Gž Ovr 197/2023-2; 21.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana primitka ovog rješenja, naknadi ovrhovoditelju trošak izvansudske ovrhe od 1.562,50 kn (tisućupetstotinašezdesetdvije kune i pedeset lipa), zajedno sa zakonskim zateznim kama...

32
Gž Ovr 274/2023-2; 21.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja je rješenjem o ovrsi radi naplate novčane tražbine od 82.998,78 kn s pripadajućom zakonskim zateznim kamatama odredio predloženu ovrhu na nekretninama ovršenika i ovrhovoditelju odredio trošak od 2.500,00 kn. 2. Protiv tog rješenja žali se ovršenik zbog svih zakonskih žalbenih ...

33
Gž R 96/2023-2; 21.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu na temelju priznanja čija izreka glasi: "I/ Nalaže se tuženiku da u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljici razliku manje isplaćene naknade bruto plaće za razdoblje od prosinca 2015.g. do siječnja 2017.g. u ukupnom iznosu od 462,95 EUR (3.488,...

34
Gž Ovr 379/2023-2; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog ovršenika od 1. ožujka 2022. za odgodom provedbe prijenosa, odnosno odgode davanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava. 2. Pravodobno podnesenom žalbom navedeno rješenje pobija ovršenik zbog bitne povrede odredaba par...

35
Gž 483/2023-2; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem razvrgnuta je suvlasnička zajednica nekretnina upisanih u zk.ul. 36104 k.o. K. u naravi kuća u H. broj …, sada F. H. broj …, dvorište i oranica sve obuhvaćeno  z.k.č. br. 1353/6 k.o. K. ukupne površine 611 m2, na kojoj su kao suvlasnici upisani predlagateljica  J. A. u ½...

36
Gž 574/2023-2; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja te je utvrđeno da su tuženici A. B. i D. B., samovlasno smetali tužitelja J. M. u njegovom posljednjem  mirnom posjedu prava stvarne služnosti prolaza i provoza u korist nekretnine označene kao k.č. 668 k.o. N., kuća i dvorište 419 ...

37
Kž 345/2023-2; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj 2 Kv-195/2023-5 (K-131/2023) od 19.srpnja 2023., na temelju čl. 127. st. 4. u svezi sa čl. 125. st. 1. toč. 7. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17...

38
Kž 42/2023-4; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Čakovcu br. K-228/2019-30 od 6. listopada 2021. godine, I opt. J. L. i II opt. K. B. proglašeni su krivima i to: I opt. J. zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenjem isprave iz čl. 278. st. 1. KZ/11, a II opt. K. B. zbog počinjenja kaznenog d...

39
Gž Ob 56/2023-2; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: j: Gž Ob-56/2023-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Rijeci Žrtava fašizma 7 51000 Rijeka Poslovni broj: Gž Ob-56/2023-2 R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E NJ E Županijski sud u Rijeci po sutkinji Ivanki Maričić-Orešković u izvanpraničnom postupku predlagatelja osiguranja A. R. iz R....

40
Gž Ob 58/2023-2; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: j: Gž Ob-58/2023-2 Republika Hrvatska Županijski sud u Rijeci Žrtava fašizma 7 51000 Rijeka Poslovni broj: Gž Ob-58/2022-2 R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E NJ E Županijski sud u Rijeci po sutkinji Ivanki Maričić-Orešković u pravnoj stvari predlagatelja H. zavod za socijalni rad, P. ur...

41
Kž 231/2023-5; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu optuženi G. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. stavka 1. KZ/11 te j...

42
Kž 320/2023-4; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu optuženi D. P. oglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. stavka 1. počinjenog u pok...

43
Kžzd 1/2023-4; 18.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu br. K-336/2018-23 od 14. listopada 2022. godine, temeljem čl. 453. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 118/18, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu ZKP/08), opt...

44
Gž Zk 547/2022-3; 17.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačen je kao nedopušten prigovor B. V. izjavljen protiv rješenja istog suda poslovni broj Z-8640/2022 od 7. ožujka 2022. 2. Navedeno rješenje žalbom pobija B. V. (dalje: žalitelj) zbog svih zakonskih žalbenih razloga, predlažući drugostupanjskom sudu usvojiti žalbu ka...

45
Kž 168/2022-5; 11.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Požegi prvookrivljeni M. P. i drugookrivljeni M. P. proglašeni su krivima da su skupa počinili kaznena djela i to pod točkom 1. protiv osobne slobode, prijetnje, označeno i kažnjivo u članku 139. stavak 2. KZ/11. i protupravno oduzimanje slobode, označeno i kažnj...

46
Gž 900/2021-3; 11.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Županijskom sudu u Dubrovniku je 27. rujna 2021. dostavljen cjelokupni spis predmeta radi odlučivanja o žalbi predloženika izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Makarskoj, poslovni broj: R1-59/2020 od 26. srpnja 2021. 2. Predloženik je podneskom od 17. srpnja 2023. zaprimljenim u ovaj sud...

47
Kž 294/2023-4; 11.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Varaždinu na temelju članka 554. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 101/17, 126/19 i 130/20, 80/22- dalje u tekstu ZKP/08) utvrđeno je da je optuženi ...

48
Gž 412/2023-2; 9.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: "I. Odbija se, kao neosnovan, tužbeni zahtjev koji glasi: " Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos od 6.583,05 kuna (šesttisućapetsto osamdesetri kune i pet lipa) sa zakonskom zateznom kamatom računajući od 02. studenog 2013. do ispla...

49
Gž R 906/2022-3; 9.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja da se tuženiku naloži da mu s osnova neisplaćenih plaća isplati ukupan iznos od 74.889,90 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose, za razdoblje i po stopi kako je to navedeno u izreci, kao i zahtjev za naknadu parničnih...

50
Gž Ovr 320/2022-2; 9.8.2023 · Županijski sudovi u RH

Sažetak: 1.     Prvostupanjskim rješenjem žalba ovršenika nakon proteka roka je odbačena 2.     Protiv tog rješenja ovršenik je izjavio dopuštenu i pravodobnu žalbu u kojoj u bitnom navodi da nije bilo uredno dostavljeno rješenje o ovrsi prvostupanjskog suda broj Ovr-407/2021-2 od 24. kolovoza 2021., odnosno...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud