Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
VSRH Rev 3325/2014-2; 16.5.2017 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Šibeniku broj Gž-2367/2013-2 od 22. rujna 2014. potvrđena je presuda Općinskog suda u Šibeniku broj P-1304/09 od 29. listopada 2013. kojom je naloženo tuženoj isplatiti prvo i drugotužiteljima svakom iznos 225.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama počev od 9. veljače...

Broj odluke: Rev 3325/2014-2

2
VSRH Rev 1221/2007-2; 12.11.2008 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku naknaditi tužiteljima nematerijalnu štetu svakom iznos 150.000,00 kn sa zateznim kamatama od pravomoćnosti presude do isplate i uz naknadu troška postupka. Naloženo je tužiteljima da umješaču na strani tuženika na ime troška p...

3
VSRH Uzz 2/2001-2; 5.7.2005 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 18. listopada 2000. godine, br. Us-7760/1997-4 uvažena je tužba tužiteljice i poništeno rješenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske od 17. srpnja 1997. godine, Klasa: …, Ur. br: …, kojim je rješenjem odbijen zahtjev tužiteljice za ispravak upisa držav...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud