Poredano po:

Broj dokumenata: 3689

1
I Kž 404/2017-14; 23.2.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi, od 24. siječnja 2017. broj K-4/11 proglašeni su krivima optuženi V. Z. i Đ. Z. (ranije K.) što su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. i član...

2
II 8 Kr 1/2022-4; 2.2.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Županijski sud u Dubrovniku je rješenjem od 11. siječnja 2022. broj Kv II-192/2021 (Kir-446/2021) odbio izručenje Ruskoj Federaciji stranca S. T., s osobnim podacima kao u rješenju, radi vođenja kaznenog postupka zbog četiri kaznena djela prijevare iz članka 159. stavka 4. Kaznenog zakonika Ruske...

3
III Kr 148/2021-3; 11.1.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Osijeku od 24. veljače 2021. broj K-10/2019-12 optuženi K. D. je, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126...

4
Revt 308/2017-2; 11.1.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je ništetan u cijelosti Ugovor o odvozu i deponiranju komunalnog otpada zaključen među parničnim strankama 16. ožujka 2000. Isto tako odbijen je i zahtjev tužitelja da mu tuženik isplati iznos od 2.3...

5
III Kr 136/2021-3; 2.12.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 9. ožujka 2021. broj K-1/20 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 29. lipnja 2021. broj I Kž-129/2021-7 P. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine zbog kaznenog djela iz čl. 153. st. 1. KZ/11. 2. P...

6
III Kr 130/2021-3; 10.11.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine u uvodu citirane presude, os. M. M. je zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz čl. 118. st. 1. KZ/11 na temelju tog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. 2. Protiv te je pravomoćne presude osuđenik podnio zahtjev za izvanredno preispiti...

7
III Kr 112/2021-6; 9.11.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci broj K-1013/15-27 od 29. siječnja 2020. optužena S. K. proglašena je krivom zbog kaznenog djela protiv imovine - zlouporabe povjerenja iz članka 240. stavaka 1. i 3. KZ/11. za koje je, na temelju članka 240. stavka 3. KZ/11., osuđena na kaznu zatvora u trajanju od...

8
I Kž 94/2021-6; 27.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Županijski sud u Rijeci presudom od 16. prosinca 2020. br. K-11/2019 proglasio je krivom opt. M. M. zbog kaznenog djela protiv gospodarstva, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. u vezi st. 1. i u vezi čl. 52. KZ/11. i na temelju čl. 246. st. 2. KZ/11. osudio ju na ka...

9
III Kr 124/2021-3; 20.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine u uvodu citirane presude, os. N. H. je zbog kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz čl. 99. st. 2. KZ/97 na temelju tog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. 2. Protiv te je pravomoćne presude osuđenik podnio zahtjev za izvanredno preispitiv...

10
Revt 129/2017-2; 19.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-4585/11 od 10. lipnja 2016. sudio je: "1. Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: I. Utvrđuje se da je tužitelj N. I. S. A..D. N. S., vlasnik nekretnina označene kao: - k.č. br. 1176/4 u naravi zgrada u Z., 221/223 i dvorište, ukupne...

11
III Kr 82/2021-4; 5.10.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj K-818/17-43 od 27. studenog 2017. i presuda Županijskog suda u Zadru broj Kž-264/18-6 od 21. listopada 2020., A. C. proglašen je krivim zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka...

12
I Kž Us 19/2021-11; 29.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu broj K-Us-14/2020-40 od 29. prosinca 2020. optuženi K. A. proglašen je krivim zbog počinjenog kaznenog djela protiv službene dužnosti - davanja mita, iz članka 294. stavka 1. KZ/11., kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštenom proizvodnjom i pr...

13
III Kr 71/2021-5; 16.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine Općinskog suda u Rijeci od 16. veljače 2018. broj K-146/2014-133 i Županijskog suda u Zadru od 18. veljače 2021. broj Kž-23/19-4 I. P. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i četiri mjeseca, zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. KZ/11. 2. Osuđenik je...

14
III Kr 15/2020-5; 9.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Puli - Pola od 10. svibnja 2018. broj K-199/2018. i presuda Županijskog suda u Splitu od 4. rujna 2019. broj Kž-474/2018-9, utvrđeno je da je optuženi Z. M. u stanju neubrojivosti počinio dva protupravna djela nasilja u obitelji iz članka 1...

15
III Kr 76/2021-3; 1.9.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine u uvodu citirane presude, os. Z. B. je zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11, na temelju čl. 247. st. 2. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. 2. Protiv obje uvodno citirane presude osuđe...

16
III Kr 39/2021-7; 24.8.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Zadru od 5. srpnja 2019. broj K-684/2013. proglašen je krivim osuđenik T. B. zbog jednog produljenog kaznenog djela teške krađe iz članka 229. stavka 1. točke 1. u svezi s člankom 52. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine, a na temelju članka 56. K...

17
III Kr 84/2021-3; 19.8.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 15. prosinca 2020. broj Kv-474/2020-4. (K-724/2018.) i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 22. veljače 2021. broj Kž-115/2021-5., osuđenici M. Š. je opozvana uvjetna osuda iz presude Općinskog kaznenog sud...

18
II 8 Kr 6/2021-4; 18.8.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Županijski sud u Velikoj Gorici je na temelju čl. 55. st. 1. ZOMPO-a, odbio zamolbu Savezne Demokratske Republike Nepal za izručenje nepalskog državljana J. B. S. (alias R. S.) radi vođenja kaznenog postupka zbog počinjenja kaznenog djela prijevoza i trgovanja ljudima i prijev...

19
III Kr 47/2021-5; 30.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine u uvodu citirane presude, os. D. K. su zbog počinjenja dva kaznena djela nasilja u obitelji iz čl. 179. a KZ/11 utvrđene kazne zatvora u trajanju od po jedne godine, a zbog počinjenja jednog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. KZ/11 mu je utvrđena kazna zat...

20
I Kž Us 21/2021-17; 11.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi I. S., optuženi M. B. i optužena B. P. proglašeni su krivima i to: - optuženi I. S. pod točkom 1) za kazneno djelo protiv javnog reda, udruživanjem za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. stavka 1. KZ/97. za koje mu je na temelju te zakonske odredbe utvrđena kazna...

21
I Kž Us 27/2021-4; 10.6.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem, pod točkom I. izreke, na temelju članka 354. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - d...

22
III Kr 124/2020-5; 27.5.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 6. svibnja 2019. broj K-1673/17-51 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 6. ožujka 2020. broj Kž-541/2019-11, os. D. B. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 330. st. 2. KZ/97. i osuđen na kaznu zatvora od jed...

23
III Kr 105/2020-3; 26.5.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine u uvodu citirane presude, os. G. H. je zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. i 1. KZ/11 na temelju čl. 190. st. 2. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina u koju mu je na temelju čl. 54. KZ/11 ura...

24
I Kž 301/2020-6; 25.5.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, optužena D. M. proglašena je krivom da je djelima opisanim pod točkama 1. i 2. počinila dva kaznena djela protiv gospodarstva, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi sa stavkom KZ/11., za koja joj je na temelj...

25
I Kž 313/2020-5; 19.5.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu broj K-22/19 od 21. siječnja 2020. optuženi K. P. na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56...

26
III Kr 1/2021-6; 12.5.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Puli-Pola od 24. prosinca 2019. br. K 252/2019-53 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 28. veljače 2020. br. Kž-49/2020 osuđen je E. V. zbog kaznenih djela prijetnje iz čl. 139. st. 1. i 3. KZ/11. i napada na službenu osobu iz čl. 315. ...

27
I Kž 685/2019-4; 28.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Bjelovaru broj K-17/2019-18 od 29. listopada 2019. optuženi D. C. proglašen je krivim zbog počinjenog kaznenog djela protiv imovine, razbojništvom iz članka 230. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ/11. pa je temeljem članka 230. stavka 2. KZ/11. osuđen na kaznu zat...

28
III Kr 96/2020-3; 21.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 10. siječnja 2019. broj K-583/18-171 ispravljena rješenjem istog suda od 20. veljače 2019. broj K-583/18-191 i presuda Županijskog suda u Splitu od 28. svibnja 2019. broj Kž-189/2019-5 D. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kazne...

29
I Kž Us 20/2021-4; 20.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu odbijen je kao neosnovan prijedlog branitelja okrivljenog M. S., odvjetnika J. Š. te branitelja okrivljenog B. B., odvjetnika D. B. za izdvajanjem iz spisa predmeta kao nezakonitih dokaza: Pod točkom I Službene zabilješke sastavljene...

30
III Kr 131/2020-5; 1.4.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Sisku od 28. svibnja 2020. broj K-77/2020. i presuda Županijskog suda u Sisku od 10. rujna 2020. broj Kž-137/2020., T. R. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz članka 272. stavka 4. KZ/97., te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedn...

31
III Kr 34/2021-3; 31.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Pazinu od 6. lipnja 2019. br. K-10/2019 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 19. studenog 2020. br. Kž-227/2019, osuđen je M. B. zbog kaznenog djela teške tjelesne povrede iz čl. 99. st. 1. KZ/97. na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine...

32
I Kž Us 55/2019-14; 29.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu od 12. srpnja 2018. broj K-Us-53/2012. pod točkom 1) izreke, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152...

33
I Kž Us 122/2020-4; 24.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbijen je kao neosnovan prijedlog optuženog M. K. da se iz spisa izdvoje kao nezakoniti dokazi izreke „presuda na temelju sporazuma stranaka Županijskog suda u Zagrebu poslovnih brojeva: 8 Kov-Us-10/17 od 26. travnja 2017., 8 Kov-Us-15/17 od 19. svibnj...

34
Kž-rz 25/2019-6; 18.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom je presudom opt. Lj. L., kojem je suđeno u odsutnosti, proglašen krivim zbog krivičnog djela iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, pa je na temelju citirane zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju deset godina. Primjenom čl. 148. st. 1. u vezi čl. 145. st. 1. i 2. toč. 1., 6., 7. i 8. Zak...

35
III Kr 31/2019-3; 11.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 7. lipnja 2018. broj K-1060/2017. B. I. je proglašen krivim zbog počinjenog kaznenog djela prijevare iz članka 326. stavka 2. u vezi s člankom 52. KZ/11. i na temelju tih zakonskih odredbi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju mu...

36
Rev 919/2020-2; 10.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja ispravljenom rješenjem od 16. veljače 2015. suđeno je: "I/ Tuženi Republika Hrvatska i Hrvatski centar za razminiranje, dužni su solidarno platiti I tužiteljici I. J. na ime naknade štete ukupan iznos od 372.150,00 kn  (slovima: tistosedamdesetdvijetistućestopedest kuna)...

37
I Kž 393/2019-19; 3.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Sisku od 28. ožujka 2019. broj K-9/15-129 optuženi I. Š. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, teškim ubojstvom iz članka 111. točke 2. i 4. KZ/11. te je na temelju članka 111. KZ/11. osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju 25 (...

38
I Kž Us 24/2019-37; 3.3.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom od 6. lipnja 2018., broj K-Us-10/2016, koja je ispravljena rješenjem broj K-Us-10/2016-237 od 6. prosinca 2018., Županijski sud u Osijeku je na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11., 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odlu...

39
I Kž 671/2020-7; 17.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku, na temelju članka 557.a stavka 2. u vezi sa stavkom 1. točkama a) i e) ZKP/08. produljene su privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi kojima se pod točkom I/ izreke rješenja: - okrivljenom G. P., zabranjuje otuđenje i opterećenj...

40
Uzz 1/2020-6; 9.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom tužba je uvažena te je poništeno rješenje Ministarstva … Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-350-05/06-02/1663, Ur. broj: 531-04-1-07-2 od 14. veljače 2007. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave …, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okol...

41
III Kr 37/2020-6; 4.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Vukovaru od 20. srpnja 2018. broj K-309/2016-16. i presuda Županijskog suda u Osijeku od 31. listopada 2019. broj Kž-536/2019-6., S. S. je proglašena krivom zbog kaznenog djela iz čl. 146. st. 1. KZ/11. u vezi s čl. 52. KZ/11. i zbog kaznenog ...

42
I Kž 562/2020-4; 4.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom je presudom opt. J. N. proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 153. st. 1. KZ/11., te je primjenom navedene zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Na temelju čl. 54. KZ/11., optuženiku je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvor...

43
Kž-rz 6/2020-4; 4.2.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom je presudom opt. M. V., na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.) oslobođen optužbe da bi počinio krivično djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ...

44
I Kž Us 121/2020-4; 21.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem su odbijeni prijedlozi branitelja okr. A. V., B. M., odvjetnika iz S., branitelja okr. R. Ž., Ž. O., odvjetnika iz S., branitelja okr. T. M., V. B., odvjetnika iz S., branitelja okr. L. B., M. Ć., odvjetnika iz S., branitelja okr. A. E., E. S., odvjetnika iz S., te branitelja okr...

45
I Kž Us 1/2021-4; 20.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu, rješenjem od 11. prosinca 2020. br. Kov-Us-14/2020 je pod toč. I. na temelju čl. 86. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje u tek...

46
III Kr 59/2019-5; 14.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 25. svibnja 2018. broj K-58/2016-33 i presuda Županijskog suda u Dubrovniku od 30. travnja 2019. broj I Kž-169/2018. N. G.-Š. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka iz članka 292. stavka 1. alineje 4. i stavka 2. ...

47
II Kž 4/2021-4; 13.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog S. R. i drugih, zbog kaznenog djela ubojstva iz članka 110. KZ/11., na temelju članka 127. stavka 4. i članka 131. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76...

48
III Kr 76/2020-4; 13.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 17. lipnja 2019. broj K-566/2017-72 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 3. prosinca 2019. broj Kž-960/2019-6 D. G. proglašen je krivim zbog počinjenja teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz članka 154. stavka 1. točke 1...

49
II Kž 552/2020-4; 13.1.2021 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zadru, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog N. B. i drugih, zbog produljenog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. i članka 52. stavka 1. i drugih KZ/11., pod točko...

50
I Kž 437/2020-7; 13.11.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijski sud u Zadru proglasio je krivim opt. K. D. zbog jednog kaznenog djela ubojstva iz čl. 110. KZ/11 za koje mu je na temelju tog propisa utvrdio kaznu zatvora u trajanju od sedamnaest godina, jednog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi čl. 34. KZ/11 za koj...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud