Poredano po:
Povratak na Sudski poslovnik

Broj dokumenata: 10

1
VSRH U-zpz 134/2021-6; 3.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usll-81/20-10 od 23. veljače 2021. poništeno je rješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, klasa: UP/ll-008-07/19-01/797, urbroj: 401-01/10-20-2 od 3. veljače 2020., te je u točki 2. odbijena žalba udruge Biom...

Broj odluke: U-zpz 134/2021-6

2
Revd 3833/2020-2; 16.12.2020 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Predlagatelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Gžzp II-7/2020-5 od 25. lipnja 2020., kojim je potvrđeno rješenje Županijskog suda u Dubrovniku poslovni broj Gzp II-6/2019-5 od 11. ožujka 2020. Odredbom čl. 400. st. 1. Zakon...

3
VSRH Gr1 504/2018-2; 7.11.2018 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Županijski sud u Vukovaru se rješenjem Gž R-2/18-2 od 11. rujna 2018. oglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje o žalbi tužiteljice podnesene protiv rješenja i presude Općinskog suda u Vukovaru, poslovni broj Pr-302/16-78 od 28. prosinca 2017., te je žalbu sa spisom dostavio Županijskom sudu u Osij...

Broj odluke: Gr1 504/2018-2

4
VSRH I Kž 611/2017-6; 8.2.2018 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Varaždinu od 7. studenoga 2017. broj 20 Su-156/17-32, na temelju članka 120. stavka 3. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 34/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 25/16. i 29/17.) utvrđeno je da je dovršen postupak obnove spisa Županijskog suda u Čakovcu broj K-9/0...

Broj odluke: I Kž 611/2017-6

5
VSRH Su IV 226/2017-2; 9.5.2017 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br. Gr1-115/17-3 od 14. ožujka 2017. prihvaćen je zahtjev za izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branka Hrvatina u predmetu Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br. Rev-x-968/16 (sada Rev-x-207/17). Zamjenica predsjednika Vrhovnog...

Broj odluke: Su IV 226/2017-2

6
VSRH Su IV 190/2017-2; 5.4.2017 · Vrhovni sud RH

Sažetak: U predmetu Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br. Revr-2288/15, u pravnoj stvari tužitelja R. N. iz Z., ..., protiv tuženika T.-P. s. d.o.o. Z., ..., radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu, tužitelj je podneskom od 29. ožujka 2017. zatražio izuzeće suca Vrhovnog suda Republike Hrvat...

Broj odluke: Su IV 190/2017-2

7
VSRH III Kr 73/2016-4; 29.8.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Čakovcu broj K-187/14-28 od 10. studenoga 2015. godine, i presuda Županijskog suda u Osijeku broj Kž-139/16-7 od 24. ožujka 2016. godine, zbog počinjenih kaznenih djela iz čl. 227. st. 4. i dr. KZ/11, osuđen je J. Š. na jedinstvenu kaznu zatvor...

Broj odluke: III Kr 73/2016-4

8
Rev 800/13-3; 9.2.2016 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, na prijedlog ovrhovoditelja, a temeljem rješenja Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-29/01 od 30. siječnja 2002. protiv ovršenika je određena ovrha zapljenom računa ovršenika i prijenosom novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja, a radi naplate njihove novčane tra...

9
VSRH Rev 1828/2015-2; 8.12.2015 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je zahtjev predlagatelja za suđenje u razumnom roku od 28. srpnja 2014. kao nedopušten. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba predlagatelja i potvrđeno prvostupanjsko rješenje te je istodobno odbačen i zahtjev predlagatelja za isplatu primjerene naknade zbog...

Broj odluke: Rev 1828/2015-2

10
VSRH Gr1 318/2015-2; 21.8.2015 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Općinski sud u Vinkovcima se rješenjem poslovni broj Ovr-359/12 od 13. ožujka 2015. oglasio mjesno nenadležnim za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu i za provedbu ovrhe pozivom na odredbu čl. 171. Ovrš ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud